7 found
Order:
 1.  3
  Aksjologiczność sfery egotycznej w ujęciu Tischnera.Agnieszka Wesołowska - 2015 - Studia Z Historii Filozofii 6 (3):109-126.
  Axiological Character of Egotic Sphere in Tischner’s ThoughtThe paper presents the conception of egotic consciousness understood from the axiological and phenomenological perspective. In the work Fenomenologia świadomości egotycznej Tischner presents phenomenological considerations about self-consciousness. In the light of the results of analyses conducted by Tischner, egotic consciousness is understood as axiological sphere. In the perspective of the phenomenology of egotic consciousness, being a result of revealing Tischner’s original thought, in its beginning, Husserl’s conception of transcendental consciousness is one of the (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Husserl’s Transcendental Phenomenology and the Project of Science.Agnieszka Wesołowska - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):391-404.
  The article presents edmund Husserl’s idea of transcendental phenomenology in the perspec‐ tive of the project of science. this aspect of Husserl’s writings was pointed out by, for example, rudolf Bernet, man ed Brelage, Iso Kern, eduard marbach, eugen Fink, Ludwig Landgrebe, and roman Ingarden. the main aim, realised in the article is to prove the main hypothesis claiming that transcendental phenomenology is closely connected with Husserl’s conception of philosophy, the idea of philosophy as a science (eidetic and transcendental). the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Aksjologiczna interpretacja świadomości egotycznej. Od „ja” transcendentalnego do „ja” aksjologicznego.Agnieszka Wesołowska - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 82 (2):329-347.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  7
  Etos Fenomenologii Husserlowskiej.Agnieszka Wesołowska - forthcoming - Ruch Filozoficzny:1.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Etos Fenomenologii Husserlowskiej.Agnieszka Wesołowska - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (3):53.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Fenomenologia Jako Możliwość Filozofii Dramatu Józefa Tischnera.Agnieszka Wesołowska (ed.) - 2012 - Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  11
  Fenomenologiczne ujęcie podmiotowości a kryzys człowieczeństwa.Agnieszka Wesołowska - 2016 - Studia Z Historii Filozofii 7 (3):73-87.
  Celem artykułu jest pokazanie, że Husserlowska diagnoza kryzysu, szczególnie kryzysu nauki wiąże się z konsekwencjami prowadzącymi do kryzysu europejskiego człowieczeństwa. Kryzys człowieczeństwa jest stałym motywem Husserlowskiej filozofii i polega zapoznaniu kwintesencji podmiotowości, jaką jest jej transcendentalny charakter. W związku z ideą kryzysu człowieczeństwa Husserl ukazuje, że nauki trwają w zaślepieniu, skutkującym utratą ich odniesieniu do życia, co powoduje ogólny kryzys. Możliwość przezwyciężenia kryzysu oznacza zwalczenie przesądów oraz wymaga przeprowadzenia autentycznej analizy świadomości jako zadania, któremu ma sprostać fenomenologiczna filozofia. Problem kryzysu (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark