Results for 'Ahmet Öncü'

349 found
Order:
 1.  40
  Speech by H. E. Mr. Ahmet Necdet Sezer, President of the Republic of Turkey.Ahmet Necdet Sezer - 2007 - The Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy 13:3-7.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  20
  The Anxiety of Cultural Authenticity in Turkish Communitarian Thought: Ahmet Hamdi Tanpınar and Peyami Safa on Europe and Modernity.Devrim Sezer - 2010 - History of European Ideas 36 (4):427-437.
  The uneasy tension between ongoing disputes about Turkey's Europeanisation and an emphasis on cultural authenticity has characterised much of Turkish social and political thought over the last two centuries. This article explores conceptions of Europe, modernity and tradition contained in the writings of two twentieth-century Turkish writers, Ahmet Hamdi Tanpınar and Peyami Safa whose writings express an anxiety of cultural authenticity. Varieties of communitarian thinking, coupled with an emphasis on a ‘synthesis’ between past and future, tradition and modernity, Turkey (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  11
  An Analysis of Non-Muslim Characters in Ahmet Mithat’s Novel Mesȃli-I Muğlȃka.Ahmet Alver - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  Louis Gardet, Georges Anawati. İslam Teolojisine Giriş Karşılaştırmalı Teoloji Denemesi. Trc. Ahmet Arslan. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2017, 744 s. [REVIEW]Furkan Ramazan ÖĞE - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:247-253.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  10
  İki Osmanlı Aydını, Namık Kemal Ve Ahmet Mithat'a Göre İsl'm Uygarlığındaki Bilimsel Ve Kültürel Gerilemenin Nedenleri.Vefa Taşdelen - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:2):553-572.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  32
  Tartışmalı Bir Eser: Ahmet Mithat Efendi'nin Bahtiyarlık Romanı Üzerine Bir Tahlil Çalışması.M. Halil Sağlam - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):1219-1219.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  29
  Ahmet Altan'ın Kılıç Yarası Gibi Romanı İle Ercümend Ekrem Talû'nun Kodaman Romanı Üzerine Karşılaşt.Bekir Güzel - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):559-559.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  28
  Namık Kemal'den Ahmet Hamdi Tanpınar'a Eski Yeni Tenkidi.Kadir Alper - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):85-85.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  27
  Ahmet Topaloğlunun Öz Geçmişi.Mehmet Gürlek - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):I-I.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  23
  "Yavrularımıza Din Dersleri" Kitabında Ahmet Hamdi Akseki'nin Uyguladığı Din Öğr.Hamza Aktaş - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 7):43-43.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  21
  Filibeli Ahmet Hilmi'ni A'm'k-ı Hay'l'inde Robert E. Ornstein'in Sezgisel Eğitimi.Kadir Alper - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):27-27.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  21
  An Evaluation of Üss-I İnkıl'p and Ahmet Midhat Efendi.Muharrem Dayanç - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:837-847.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  20
  An Analysis of Karnaval Written by Ahmet Midhat Efendi.Özlem Kayabaşi - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:659-670.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  19
  Ahmet Mithat Efendi'nin "Jöntürk" Romanında Medeniyet Algısı.Mehmet Özdemi̇r - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):1061-1061.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  17
  Prof. Dr. Ahmet BURAN–Berna YÜKSEL ÇAK, TÜRKİYE’DE DİLLER VE ETNİK YAPILAR, Akçağ Yay., Ankara 2012.Bilgit Sağlam - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2197-2200.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  16
  About Researches of Literary History of Ahmet Hamdi Tanpınar.Hüseyin Doğramacioğlu - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:1014-1031.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  16
  Ironic Discourse in Ahmet Mithat Efendi’s “Felatun Bey and Rakım Efendi” Novel.Farız Yildirim - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:1783-1794.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  33
  Yearbook of Muslims in Europe, Volume 1. Edited by Jørgen S. Nielsen, Samim Akgönül, Ahmet Alibašić, Brigitte Maréchal, and Christian Moe.Sajjad H. Rizvi - 2012 - The European Legacy 17 (5):705 - 706.
  The European Legacy, Volume 17, Issue 5, Page 705-706, August 2012.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  14
  Ahmet Hamdi Tanpınarın Eserlerinde Traj.Tolga Bayindir - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 4):335-342.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  14
  Two Ghazals with the Redif “What Can I Do?" of Ahmet Paşa and The Hopeless Lover Image in the Divan Literature.Sıtkı Nazi̇k - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:1679-1696.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  13
  Ahdiye İle Ceylan Arasında Bir Jön Türk: Ahmet Mithat Efendi'nin Feminizmi.Hülya Argunşah - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1-1.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  12
  Ahmet Midhat Efendinin Yayımladığı Gazete ve Dergiler.Özge Şahi̇n Uğurel - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):1335-1335.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  12
  Landscapes From Ahmet Haşim And Hüseyin Avni Lifij.Pelin Şahi̇n Teki̇nalp - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:685-700.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  12
  Home-Nest and Nature Images in Ahmet Haşim.Refika Altikulaç Demi̇rdağ - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:739-746.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  12
  Ahmet Midhat'ın Uykuya Dair Bir Kitabı Üzerine.Aysel Ci̇ğerli̇oğlu - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):365-365.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  12
  Culturel Synthesis In Adaptations Of Ahmet Vefik Pasha And Translation Of Literary Works.Hüseyin Doğramacioğlu - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:1074-1089.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  12
  Grammar Books of Ahmet Cevdet Pasha.Esra Karabacak - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:613-620.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  12
  Ahmet Haşim'in "Yollar" Adlı Şiirinde Öte Düzen Aşkınlığı.Ferhat Uzunkaya - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):2513-2513.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  11
  Kadınların Şairliği Ve Ahmet Mithat Efendi "Kadın Şairden Kadın Yazara".Hülya Argunşah - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):91-91.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  11
  Man – Woman Discourse: The Woman Who Wrote of the Murder Pınar Kür, “Bir Cinayet Romanı” and The Man Who Confessed the Murder Ahmet Ümit; “Beyoğlu Rapsodisi”.Bay Özlem - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:345-364.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  11
  Cumhuriyet Dönemi Din-Siyaset Tartışmaları: Ahmet Hamdi Akseki Örneği.Bahset Karsli - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1279-1279.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  13
  Review: Between Two Empires: Ahmet Agaoglu and the New Turkey * A. Holly Shissler: Between Two Empires: Ahmet Agaoglu and the New Turkey. [REVIEW]F. Ahmad - 2003 - Journal of Islamic Studies 14 (3):392-394.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  10
  Value Educatıon In Ahmet Efe’s Children Stories And Contrıbutıons Of These Stories To Turkısh Educatıon.Zekerya Batur - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1031-1049.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  10
  Determination And Study Of Narration Tools In ‘Husband And Wife Tale’ Of Ahmet Mithat Efendi.Kadir Can Di̇lber - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:930-953.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  10
  İsm'îl Rüsûhî-Yi Ankaravî Ve Ahmet Avni Konuk'un Tasavvufî Görüşlerinin Mesnevî Şerhi'nin 2. Cildi B.Mehmet Özdemi̇r - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 12):573-573.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  9
  Ahmet Paşa'nın Gazellerinde Âhenk.İsmet Şanli - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):385-385.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  9
  Ahmet Yılmaz Boyunağa'nın Tarihi Çocuk Romanlarında Türk Askeri Algısı.Ömer ÇELİK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):757-757.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  9
  Utopia in the Poems of Tevfik Fikret and Ahmet Haşim.M. Fatih Kanter - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:963-972.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  9
  Ahmet Atill' Şentürk Armağanı , Ahmet Kartal-Mehmet Mahur Tulum , Akademik Kitaplar Yayın.Bilge Karga - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):1099-1099.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  9
  The Civilization Consepts In The First Period Of Turkish Republic –In The Privacy Of Ahmet Agaoglu -.Şaban ÖZ - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:1794-1803.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  8
  Ahmet Meşhûrî From Sel'nik 150. Years Of His Dying.Halil Çelti̇k - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:262-273.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  8
  Editor: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Cüneyt Issi - Yrd. Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran - Yrd. Doç. Dr. Alpay Doğan Yildiz.Lütfen Seçiniz - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:1177.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  7
  “Conversation With Readers”: An Essay on Ahmet Mithat in the Light of His Prefaces.Deniz Aktan Küçük - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:603-620.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  7
  Ahmet Mithat İle Fatma Aliye Arasında Geçen Bir İmla Tartışması.Mustafa Argunşah - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):109-109.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  7
  A Portrait Of The Artist As A Scientist: Ahmet Hamdi Tanpınar.Yunus Balci - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:5-28.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  7
  Gidenlerin Ardından: Şeyhî Ve Ahmet Paşa'nın "Sen Gideli" Redifli Gazelleri Üzerine Bir Karşılaştırm.Gülay Karaman - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):1123-1123.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  7
  Ahmet Har'mî Destanı'nın Axel Olrik'in Epik Yasalarına Göre İncelenmesi.Yasin Kirilmiş - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 12):739-739.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  7
  Ahmet Mithat Efendi'nin Cell't Romanı Ve Erken Modern Avrupada Şiddet.Ferhat Korkmaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1643-1643.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  7
  Socialist Realism in Ahmet Ümit's Kar Kokusu Novel.Mehmet Soğukömeroğullari - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:1310-1327.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  7
  Yazılı Ve Sözlü Ortamlarındaki Karaca Ahmet Sultan Menkabelerinin Karşılaştırılması.Hüseyin Özcan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):717-717.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 349