Results for 'Aleksandra Grzelak'

324 found
Order:
 1.  19
  Automatic Proof Generation in an Axiomatic System for $\Mathsf{CPL}$ by Means of the Method of Socratic Proofs.Aleksandra Grzelak & Dorota Leszczyńska-Jasion - 2018 - Logic Journal of the IGPL 26 (1):109-148.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Dobry podręcznik religioznawstwa ( W.K.Tanczer, Osnowi naukowo ateizma, Wydawnictwo Kijowskiego Uniwersytetu, 1968 r. s.487). [REVIEW]Edward Grzelak - 1969 - Człowiek I Światopogląd 1 (6):110-115.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Konwencja o swobodzie sumienia.Edward Grzelak - 1968 - Człowiek I Światopogląd 6 (6):68-83.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Zmiany otwierające drogę do dialogu ( Louis Janssens, Wolność sumienia i wolność religijna, Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX, 1970, s.156). [REVIEW]Edward Grzelak - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (11):132-136.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Z problematyki rozdziału Kościoła od państwa.Edward Grzelak - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (2):87-100.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Związki wyznaniowe w Polsce.Edward Grzelak - 1969 - Człowiek I Światopogląd 1 (4):90-93.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  23
  Aleksandra Koyrégo analiza paradoksów Zenona z Elei.Aleksandra Schoen-żmijowa - 2002 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 31.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  10
  Piotr Sikora, Slowa I Zbawienie, Dyskurs Religijny W Perspektywie Filozofii Hilarego Putnama [Words and Salvation. Religious Discourse in the Perspective of Hilary Putnam's Philosophy] by Aleksandra Derra.Aleksandra Derra - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (2):458-464.
 9.  9
  Ireneusz Ziemiński, Śmierć, Niesmiertelność, Sens Życia. Egzystencjalny Wymiar Filozofii Ludwiga Wittgensteina [Death, Immortality, the Meaning of Life. The Existential Dimension of Ludwig Wittgenstein's Philosophy] by Aleksandra Derra.Aleksandra Derra - 2008 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 13 (2):379-385.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  29
  James Cummings and Ernest Schimmerling, Editors. Lecture Note Series of the London Mathematical Society, Vol. 406. Cambridge University Press, New York, Xi + 419 Pp. - Paul B. Larson, Peter Lumsdaine, and Yimu Yin. An Introduction to Pmax Forcing. Pp. 5–23. - Simon Thomas and Scott Schneider. Countable Borel Equivalence Relations. Pp. 25–62. - Ilijas Farah and Eric Wofsey. Set Theory and Operator Algebras. Pp. 63–119. - Justin Moore and David Milovich. A Tutorial on Set Mapping Reflection. Pp. 121–144. - Vladimir G. Pestov and Aleksandra Kwiatkowska. An Introduction to Hyperlinear and Sofic Groups. Pp. 145–185. - Itay Neeman and Spencer Unger. Aronszajn Trees and the SCH. Pp. 187–206. - Todd Eisworth, Justin Tatch Moore, and David Milovich. Iterated Forcing and the Continuum Hypothesis. Pp. 207–244. - Moti Gitik and Spencer Unger. Short Extender Forcing. Pp. 245–263. - Alexander S. Kechris and Robin D. Tucker-Drob. The Complexity of Classification Problems in Ergodic Theory. Pp. 265–29. [REVIEW]Natasha Dobrinen - 2014 - Bulletin of Symbolic Logic 20 (1):94-97.
 11.  13
  Rafał T. Prinke. Zwodniczy Ogród Błędów: Piśmiennictwo Alchemiczne Do Końca XVIII Wieku [The Deceptive Garden of Errors: Alchemical Writings Until the End of the Eighteenth Century]. 895 Pp., Illus., Bibl., Index. Warsaw: Instytut Historii Nauki Im Ludwika I Aleksandra Birkenmajerów PAN [Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences], 2014. €33. [REVIEW]Urszula Szulakowska - 2016 - Isis 107 (2):379-380.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  11
  BirkenmajerÉtudes d'Histoire des Sciences Et de la Philosophie du Moyen AgeAleksander Birkenmajer Aleksandra Maria Birkenmajer Jerzy Korolec.Marshall Clagett - 1973 - Isis 64 (3):390-393.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  30
  Aleksandra Krzyżanowska: Monnaies Coloniales d'Antioche de Pisidie. (Travaux du Centre d'Archéologie Méditerranéenne de l'Académie Polonaise, 7.) Pp. 211; 55 Plates. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. Paper. [REVIEW]Anne S. Robertson - 1973 - The Classical Review 23 (01):109-110.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  9
  Marek K. Siwiec, Los, Zło, Tajemnica: Ku Twórczym Źródlom Poezji Aleksandra Wata I Czeslawa Milosza [Fate, Evil, Mystery. Toward the Creative Sources of Aleksander Wat's and Czeslaw Milosz's Poetry] by Władysław Stróżewski.Anna Julia Siwiec & Władysław Stróżewski - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (2):455-458.
 15.  7
  Prawo Do Osobistej Wolności I Do Obywatelstwa Dla Chłopów Polskich I Litewskich Według Arona Aleksandra Olizarowskiego.Stanislaw Pyszka - 2002 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7:233-237.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  7
  Rüdiger vom Bruch;, Uta Gerhardt;, Aleksandra Pawliczek . Kontinuitäten und Diskontinuitäten in der Wissenschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts. . 352 pp., index. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2006. €46. [REVIEW]Michael Schüring - 2009 - Isis 100 (4):937-938.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  6
  \"To\" jako źródłowa głębia doświadczenia zła i ciemne źródło w poemacie \"Nokturny\" Aleksandra Wata.Marek K. Siwiec - 2001 - Filo-Sofija 1 (1):9-37.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Rozważania na temat recepcji" Peri heimarmenes" Aleksandra z Afrodyzji w filozofii Renesansu.Danilo Facca - 2008 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 53.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Echa filozofii społecznej Aleksandra Hercena w twórczości pisarza-narodnika Nikołaja Złatowratskiego.Monika Grącka - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 87 (3):185-197.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Problem nieśmiertelności duszy ludzkiej w nauce Arystotelesa w świetle koncepcji intelektu Aleksandra z Aleksandrii.Maria Urbańska-Bożek - 2012 - Studia Philosophiae Christianae 48 (1):159-183.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  5
  " Los, Zło, Tajemnica: Ku Twórczym Źródłom Poezji Aleksandra Wata I Czesława Miłosza/Fate, Evil, Mystery: Toward the Creative Sources of Aleksander Wat's and Czesław Miłosz's Poetry," by Marek K. Siwiec.Władysław Stróżewski - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (2):455-458.
 22. Religia a polityka - Przypadek Aleksandra Dugina.Roman Bäcker - 2004 - Civitas 8 (8):207-213.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Koleje życia i działalność filozoficzna Aleksandra Podlesieckiego.Roman Darowski - 1983 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 29.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Dwa teksty Aleksandra Bogdanowa o kulturze proletariackiej.Włodzimierz Marciniak - 1984 - Colloquia Communia 16 (5-6):277-280.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Metoda Metafizyki Realistycznej: Wraz Z Tekstem Komentarza Św. Tomasza Z Akwinu Do 5. I 6. Kwestii Boecjusza "de Trinitate" W Przekładzie Aleksandra Białka. [REVIEW]Andrzej Maryniarczyk - 2005 - Wydawn. Kul.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Drogi i bezdroża współczesnej geopolityki rosyjskiej na przykładzie nacjonalistycznych poglądów Aleksandra Dugina.Jarosław Mikołajec - 2000 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 6.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Aleksandra żukrowska.Kilka Uwag O. Johna Searle'A. & Teorii Intencjonalności - 2001 - Studia Semiotyczne 24:163.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Estetyka Aleksandra Bogdanowa.Marek Styczyński - 1984 - Colloquia Communia 16 (5-6):281-296.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Historia filozofii Aleksandra Bogdanowa.Marek Styczyński - 1986 - Studia Filozoficzne 246 (5).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Aleksandra żukrowska.Struktura I. Przedmiot Wypowiedzi - 1998 - Studia Semiotyczne 21:69.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Aleksandra żukrowska.Kilka Uwag O. Znaczeniu - 1994 - Studia Semiotyczne 19:207.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  6
  Pojęcie wartości estetycznej w pracach Władysława Tatarkiewicza.Aleksandra Horecka - 2011 - Filo-Sofija 11 (13).
  Author: Horecka Aleksandra Title: THE CONCEPT OF AESTHETICAL VALUE IN TATARKIEWICZ’S PAPERS (Pojęcie wartości estetycznej w pracach Władysława Tatarkiewicza) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 601-615 Keywords: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ, AESTHETICAL VALUE, ONTOLOGICAL CATEGORY Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The purpose of this paper is to report and analyse the main theses of Tatarkiewicz’s theory of aesthetic value. We concentrate on ontological problems – what is aesthetical value and (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  13
  The Default Position: Optimizing Pediatric Participation in Medical Decision Making.Aleksandra E. Olszewski & Sara F. Goldkind - 2018 - American Journal of Bioethics 18 (3):4-9.
  Inclusion of children in medical decision making, to the extent of their ability and interest in doing so, should be the default position, ensuring that children are routinely given a voice. However, optimizing the involvement of children in their health care decisions remains challenging for clinicians. Missing from the literature is a stepwise approach to assessing when and how a child should be included in medical decision making. We propose a systematic approach for doing so, and we apply this approach (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 34.  10
  Load Theory of Selective Attention and Cognitive Control.Nilli Lavie, Aleksandra Hirst, Jan W. de Fockert & Essi Viding - 2004 - Journal of Experimental Psychology: General 133 (3):339-354.
 35.  63
  From Wide Cognition to Mechanisms: A Silent Revolution.Marcin Miłkowski, Robert Clowes, Zuzanna Rucińska, Aleksandra Przegalińska, Tadeusz Zawidzki, Joel Krueger, Adam Gies, Marek McGann, Łukasz Afeltowicz, Witold Wachowski, Fredrik Stjernberg, Victor Loughlin & Mateusz Hohol - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  In this paper, we argue that several recent ‘wide’ perspectives on cognition (embodied, embedded, extended, enactive, and distributed) are only partially relevant to the study of cognition. While these wide accounts override traditional methodological individualism, the study of cognition has already progressed beyond these proposed perspectives towards building integrated explanations of the mechanisms involved, including not only internal submechanisms but also interactions with others, groups, cognitive artifacts, and their environment. The claim is substantiated with reference to recent developments in the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  32
  What Is Art Good For? The Socio-Epistemic Value of Art.Aleksandra Sherman & Clair Morrissey - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
  Scientists, humanists, and art lovers alike value art not just for its beauty, but also for its social and epistemic importance; that is, for its communicative nature, its capacity to increase one's self-knowledge and encourage personal growth, and its ability to challenge our schemas and preconceptions. However, empirical research tends to discount the importance of such social and epistemic outcomes of art engagement, instead focusing on individuals' preferences, judgments of beauty, pleasure, or other emotional appraisals as the primary outcomes of (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 37. Non-Pharmacological Cognitive Enhancement.Martin Dresler, Anders Sandberg, Kathrin Ohla, Chris Bublitz, Carlos Trenado, Aleksandra Mroczko-Wąsowicz, Simone Kühn & Dimitris Repantis - 2013 - Neuropharmacology 64:529-543.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 38.  19
  Semantic Mechanisms May Be Responsible for Developing Synesthesia.Aleksandra Mroczko-Wąsowicz & Danko Nikolić - 2014 - Frontiers in Human Neuroscience 8:1-13.
 39.  4
  Socially Induced Changes in Legal Terminology.Aleksandra Matulewska - 2017 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 49 (1):153-173.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 40.  30
  Synesthesia, Sensory-Motor Contingency, and Semantic Emulation: How Swimming Style-Color Synesthesia Challenges the Traditional View of Synesthesia.Aleksandra Mroczko-Wąsowicz & Markus Werning - 2012 - Frontiers in Psychology / Research Topic Linking Perception and Cognition in Frontiers in Cognition 3 (279):1-12.
  Synesthesia is a phenomenon in which an additional nonstandard perceptual experience occurs consistently in response to ordinary stimulation applied to the same or another modality. Recent studies suggest an important role of semantic representations in the induction of synesthesia. In the present proposal we try to link the empirically grounded theory of sensory-motor contingency and mirror system based embodied simulation to newly discovered cases of swimming-style color synesthesia. In the latter color experiences are evoked only by showing the synesthetes a (...)
  Direct download (12 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 41.  11
  Synesthesia, Sensory-Motor Contingency, and Semantic Emulation: How Swimming Style-Color Synesthesia Challenges the Traditional View of Synesthesia.Aleksandra Mroczko-Wąsowicz & Markus Werning - 2012 - Frontiers in Psychology 3.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 42.  8
  Framing Indeterminacy: Pedagogical Journey Into Experimental Architectural Thinking.Aleksandra Raonic & Claudia Westermann - 2018 - Technoetic Arts 16 (2):137-151.
  This paper presents and discusses design studio outcomes that followed a brief, collaboratively developed by the authors, and linked to the Fun Palace Futures initiative launched by the Royal British Institute of British Architects (RIBA) in honour of the architect Cedric Price and the artist Joan Littlewood. One of the core questions set by the brief was: How the thoughts that guided the development and design of the Fun Palace – a project that was never built but is still today (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Swimming-Style Synesthesia.Danko Nikolić, Uta M. Jürgens, Nicolas Rothen, Beat Meier & Aleksandra Mroczko - 2011 - Cortex 47 (7):874-879.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 44.  52
  Psychophysiological Evidence for the Genuineness of Swimming-Style Colour Synaesthesia.Nicolas Rothen, Danko Nikolić, Uta Maria Jürgens, Aleksandra Mroczko-Wąsowicz, Josephine Cock & Beat Meier - 2013 - Consciousness and Cognition 22 (1):35-46.
  Recently, swimming-style colour synaesthesia was introduced as a new form of synaesthesia. A synaesthetic Stroop test was used to establish its genuineness. Since Stroop interference can occur for any type of overlearned association, in the present study we used a modified Stroop test and psychophysiological synaesthetic conditioning to further establish the genuineness of this form of synaesthesia. We compared the performance of a swimming-style colour synaesthete and a control who was trained on swimming-style colour associations. Our results showed that behavioural (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 45.  7
  Mixed Psychological Changes Following Mastectomy: Unique Predictors and Heterogeneity of Post-Traumatic Growth and Post-Traumatic Depreciation.Aleksandra Kroemeke, Kamilla Bargiel-Matusiewicz & Magdalena Kalamarz - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46.  7
  Resistance to Change in the Corporate Elite: Female Directors’ Appointments Onto Nordic Boards.Aleksandra Gregorič, Lars Oxelheim, Trond Randøy & Steen Thomsen - 2017 - Journal of Business Ethics 141 (2):267-287.
  In this empirical study, we investigate the variation in firms’ response to institutional pressure for gender-balanced boards, focusing specifically on the preservation of prevailing practices of director selection and its impact on the representation of women on the board of directors. Using 8 years of data from publicly listed Nordic corporations, we show societal pressure to be one of the determinants of female directorship. Moreover, in some corporations, the director selection process may work to maintain “a traditional type of board”. (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47.  11
  Capturing Socially Motivated Linguistic Change: How the Use of Gender-Fair Language Affects Support for Social Initiatives in Austria and Poland.Magdalena M. Formanowicz, Aleksandra Cisłak, Lisa K. Horvath & Sabine Sczesny - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 48.  6
  Using Memrise in Legal English Teaching.Aleksandra Łuczak - 2017 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 49 (1):141-152.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  9
  Andrew Marks and Spencer Unger, Borel Circle Squaring, Annals of Mathematics, , No. 186, Pp. 581–605.Aleksandra Kwiatkowska - 2018 - Bulletin of Symbolic Logic 24 (4):452-453.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  9
  A Classification of Orbits Admitting a Unique Invariant Measure.Nathanael Ackerman, Cameron Freer, Aleksandra Kwiatkowska & Rehana Patel - 2017 - Annals of Pure and Applied Logic 168 (1):19-36.
  No categories
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 324