Results for 'Aleksandra Kulesza'

525 found
Order:
 1.  49
  Counterfactual thinking and recency effects in causal judgment.Paul Henne, Aleksandra Kulesza, Karla Perez & Augustana Houcek - 2021 - Cognition 212 (C):104708.
  People tend to judge more recent events, relative to earlier ones, as the cause of some particular outcome. For instance, people are more inclined to judge that the last basket, rather than the first, caused the team to win the basketball game. This recency effect, however, reverses in cases of overdetermination: people judge that earlier events, rather than more recent ones, caused the outcome when the event is individually sufficient but not individually necessary for the outcome. In five experiments (N (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 2.  74
  Counterfactual Thinking and Recency Effects in Causal Judgment.Paul Henne, Aleksandra Kulesza, Karla Perez & Augustana Houcek - manuscript
  People tend to judge more recent events, relative to earlier ones, as the cause of some particular outcome. For instance, people are more inclined to judge that the last basket, rather than the first, caused the team to win the basketball game. This recency effect, however, reverses in cases of overdetermination: people judge that earlier events, rather than more recent ones, caused the outcome when the event is individually sufficient but not individually necessary for the outcome. In five experiments (N (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 3. Framing indeterminacy: Pedagogical journey into experimental architectural thinking.Aleksandra Raonic & Claudia Westermann - 2018 - Technoetic Arts 16 (2):137-151.
  This paper presents and discusses design studio outcomes developed in response to a studio brief linked to the Fun Palace Futures initiative of the Royal British Institute of British Architects (RIBA) in honour of architect Cedric Price and artist Joan Littlewood. The studio brief was collaboratively developed by the authors. Its core question was: How could the thoughts that guided the development and design of the Fun Palace – a project that was never built but is still today cited as (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  21
  Transcultural Identity of Twerking: A Cultural Evolution Study of Women’s Bodily Practices of the Slavic and East African Communities.Aleksandra Łukaszewicz, Priscilla Gitonga & Kiryl Shylinhouski - 2024 - Social Epistemology 38 (2):208-221.
  Human culture is built upon nature to help humans adapt to their environment – first natural, but later natural-cultural. Cultural practices are aimed at aiding survival in changing environments, and in different settings they meet different environmental pressures, causing later changes in trajectories. According to cultural evolutionism, behaviours, ideas and artefacts are subject to inheritance, competition, accumulation of modifications, adaptation, geographical distribution, convergence and changes of function – these are mechanisms present also in biological evolution. In the following paper, we (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  12
  Figurativity and human ecology.Aleksandra Bagasheva, Bozhil Hristov & Nelly Tincheva (eds.) - 2022 - Philadelphia: John Benjamins.
  Figurativity has attracted scholars' attention for thousands of years and yet there are still open questions concerning its nature. Figurativity and Human Ecology endorses a view of figurativity as ubiquitous in human reasoning and language, and as a key example of how a human organism and its perceived or imagined environment co-function as a system. The volume sees figurativity not only as embedded in an environment but also as a way of acting within that environment. It places figurativity within an (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Wartości w sferze polityki społecznej w okresie przemian systemowych w Polsce.Aleksandra Ciżmowska - 2004 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 10.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  35
  Impact of Conflict Resolution Strategies on Perception of Agency, Communion and Power Roles Evaluation.Aleksandra Cisłak - 2014 - Polish Psychological Bulletin 45 (4):426-433.
  Two experiments probed the role of strategies used in social conflicts on perception of agency and communion. In study 1, persons who revealed prosocial orientation were perceived as less agentic, but more communal than those who revealed competitive orientation. In study 2 these findings were replicated in the context of organizational conflict, those who decided to use confrontational strategies were also perceived as more agentic, although less communal than these who used cooperative strategies. In line with the theory of power (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  2
  Krajobrazy czasu: obecne dociekania egzystencjalnej wartości czasu.Aleksandra Pawliszyn - 1996 - Gdańsk: Wydawn. Uniwersytetu Gdańskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  23
  Epigenetics and Bruxism: from Hyper-Narrative Neural Networks to Hyper-Function.Aleksandra Čalić & Eva Vrtačič - 2020 - Biosemiotics 13 (2):241-259.
  This article develops a biosemiotic ´hyper-narrative model´ for the purposes of investigating emergent motor behaviors. It proposes to understand such behaviors in terms of the following associations: the organization of information acquired from the environment, focusing on narrative; the organizational dynamics of epigenetic mechanisms that underly the neural processes facilitating the processing of information; and the evolution of emergent motor behaviors that enable the informational acquisition. The article describes and explains these associations as part of a multi-ordered and multi-causal generative (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Przyczynek do ch. S. peirce'a koncepcji znaku.Aleksandra Baldy - 2007 - Studia Philosophiae Christianae 43 (2):119-131.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  12
  Stylistyka i symbolika współczesnych obiektów sakralnych archidiecezji częstochowskiej.Aleksandra Repelewicz - 2023 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 29 (3):65-90.
  Kościoły katolickie wybudowane na terenie archidiecezji częstochowskiej od roku 1945 do współczesności cechuje duża różnorodność stylistyczna. Celem pracy jest przedstawienie rozwoju form i stylistyki obiektów sakralnych we wskazanym okresie. Praca powstała w wyniku badań własnych autorki przeprowadzonych na obszarze archidiecezji częstochowskiej. Obiekty sakralne powstające zaraz po II wojnie światowej realizowane były w dwóch różnych konwencjach estetycznych. Wznoszono kościoły o charakterze zachowawczym, nawiązujące do stylistyki poprzednich epok, budowane w stylu zwanym synkretyzmem, oraz budowle modernistyczne. W latach 60. i 70. ubiegłego stulecia (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  24
  Sterility and suggestion: Minor psychotherapy in the Soviet Union, 1956–1985.Aleksandra Brokman - 2018 - History of the Human Sciences 31 (4):83-106.
  This article explores the concept of minor or general psychotherapy championed by physicians seeking to popularise psychotherapy in the post-Stalin Soviet Union. Understood as a set of skills and principles meant to guide behaviour towards and around patients, this form of psychotherapy was portrayed as indispensable for physicians of all specialities as well as for all personnel of medical institutions. This article shows how, as a result of Soviet teaching on the power of suggestion to influence human organisms, every interaction (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  19
  Ekologiczna etyka ze spektrum posthumanizmu. Zarys perspektywy i przypadek ogrodu działkowego.Aleksandra Andrzejewska - 2018 - Etyka 57:121-136.
  Artykuł stawia dwa pytania: jaki rodzaj etyki ekologicznej daje się wyprowadzić z posthumanistycznej refleksji i jak taka etyka mogłaby działać w konkretnej przestrzeni – ogrodzie działkowym. Interesuje mnie pole teoretyczne, kt.re wyznacza troska i namysł nad światem poza człowiekiem. Jako punktu wyjścia używam schematu trzech traum opisanego przez Zygmunta Freuda. Sytuacja człowieka po trzech traumach odczytana zostaje jako krajobraz postapokaliptyczny, w którym możliwe jest budowanie nowej etyki ekologicznej. Omawiając spektrum posthumanizmu, zwracam uwagę na problem granicy i dualizmu. Oprócz wskazania przykład.w (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. The paraphrase method in Leszek Nowak's interhuman model of man.Aleksandra Gomułczak - 2022 - In Krzysztof Brzechczyn (ed.), Non-Marxian Historical Materialism: Reconstructions and Comparisons. Leiden/Boston: BRILL.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  33
  Demystifying Kashmiri Rasa Ideology: Rāmacandra–Guṇacandra’s Theory of Aesthetics in Their Nāṭyadarpaṇa.Aleksandra Restifo - 2019 - Journal of Indian Philosophy 47 (1):1-29.
  This paper presents a study of Rāmacandra–Guṇacandra’s theory of aesthetics in light of the Kashmiri rasa ideology and demonstrates that the Jain authors offer a new and original conceptualization of aesthetic experience, in which the spectator remains cognitively active in the course of watching the drama. In their model, the relationship between rasa and pleasure is mediated by a cognitive error, and the feeling of pleasure does not coincide with the savoring of rasa but emerges after the savoring of rasa (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  44
  How to Fight Linguistic Injustice in Science: Equity Measures and Mitigating Agents.Aleksandra Vučković & Vlasta Sikimić - 2022 - Social Epistemology (1):1-17.
  Though a common language of science allows for easier communication of the results among researchers, the use of lingua franca also comes with the cost of losing some of the diverse ideas and results arising from the plurality of languages. Following Quine’s famous thesis about the indeterminacy of translation, we elaborate on the inherent loss of diverse ideas when only one language of science is used. Non-native speakers sometimes experience epistemic injustice due to their language proficiency and consequently, their scientific (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  39
  The Default Position: Optimizing Pediatric Participation in Medical Decision Making.Aleksandra E. Olszewski & Sara F. Goldkind - 2018 - American Journal of Bioethics 18 (3):4-9.
  Inclusion of children in medical decision making, to the extent of their ability and interest in doing so, should be the default position, ensuring that children are routinely given a voice. However, optimizing the involvement of children in their health care decisions remains challenging for clinicians. Missing from the literature is a stepwise approach to assessing when and how a child should be included in medical decision making. We propose a systematic approach for doing so, and we apply this approach (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 18.  24
  Ireneusz Ziemiński, Śmierć, niesmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga Wittgensteina [Death, Immortality, the Meaning of Life. The Existential Dimension of Ludwig Wittgenstein's Philosophy] by Aleksandra Derra.Aleksandra Derra - 2008 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 13 (2):379-385.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. recenzja książki Jana Hartmana pt. "Wstęp do filozofii".Aleksandra Bugajak - 2006 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 4.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  21
  Well-being, capabilities and philosophical practice.Aleksandra Bulatovic - 2014 - Filozofija I Društvo 25 (4):105-120.
  The concept of well being has become the main criterion to assess quality of life in contemporary society. Individual well-being describes the individual quality of life, while social well-being refers to quality of life in a society. Given that well-being has a multitude of dimensions, a unique definition of it is elusive to scholars. In this article social well-being is conceptualised as a dynamic process within the context set by social integration as one?s relationship to society and the community. This (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Odpominanie prawdy u Platona.Aleksandra Burek - 2004 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 49 (1):39-52.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. What Is Art Good For? The Socio-Epistemic Value of Art.Aleksandra Sherman & Clair Morrissey - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
  Scientists, humanists, and art lovers alike value art not just for its beauty, but also for its social and epistemic importance; that is, for its communicative nature, its capacity to increase one's self-knowledge and encourage personal growth, and its ability to challenge our schemas and preconceptions. However, empirical research tends to discount the importance of such social and epistemic outcomes of art engagement, instead focusing on individuals' preferences, judgments of beauty, pleasure, or other emotional appraisals as the primary outcomes of (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 23.  10
  Bring Back Philosophy: The Roots of Both Business and Ethics.Aleksandra Jasinska - 2024 - Journal of Human Values 30 (1):26-31.
  Managers face increasingly volatile, uncertain, complex and ambiguous situations that are more and more challenging to navigate. Ethical decision-making has become particularly complicated considering that codes, frameworks and protocols have proven deficient in resolving moral dilemmas. Managers’ unpreparedness to handle such challenges reflects the ineffectiveness of business ethics education, calling for new approaches towards training managers. This article makes a case for transforming business ethics education by taking it back to its roots. This implies the re-incorporation of its foundational discipline: (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. Synestezyjny świat Sanatorium pod Klepsydrą Brunona Schulza w przekładzie rosyjskim i ukraińskim.Aleksandra Łagowska - forthcoming - Estetyka I Krytyka 17 (17/18).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  29
  Introduction to Arnold Berleant’s Perspective.Aleksandra Lukaszewicz Alcaraz - 2017 - Espes 6 (2):1-8.
  The selection of papers in the 6th Volume of the ESPES journal focusus on the development, analyses and critique of Arnold Berleant’s ideas on aesthetic engagement, social aesthetics, negative aesthetics, and environmental aesthetics. These issues are aproached by researchers from various continents showing the inspirational potential of Berleant’s perspective, inviting metaphors, opening paths for individual developmet in the field of art philosophy and aesthetics.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. The free creators of life the cooperativism of Edward Abramowski.Aleksandra Bilewicz - 2023 - In Bartłomiej Błesznowski, Cezary Rudnicki, Michelle Granas & Edward Abramowski (eds.), Metaphysics of cooperation: Edward Abramowski's social philosophy, with a selection of his writings. Boston: Brill.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  34
  Piotr Sikora, Slowa i zbawienie, Dyskurs religijny w perspektywie filozofii Hilarego Putnama [Words and Salvation. Religious Discourse in the Perspective of Hilary Putnam's Philosophy] by Aleksandra Derra.Aleksandra Derra - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (2):458-464.
  The article reviews the book Słowa i zbawienie. Dyskurs religijny w perspektywie filozofii Hilarego Putnama [Words and Salvation: Religious Discourse in the Perspective of Hilary Putnam's Philosophy], by Piotr Sikora.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  13
  The Influence of Organizational Culture on Human Capital Development of Polish Army Officers in the Context of Post-Service Employment.Aleksandra Rzepecka - 2023 - Studia Humana 12 (4):77-85.
  Organizational culture paves the way for employees, shows how one should function in a given organization – it aims to keep it together by adhering to similar values. Thanks to conditions prevailing there, specific rules employees know how they can perform their duties, properly cooperate with others and also how looks like the possibility of professional development, which is very important in the development of human capital. Human capital is people, their skills, creativity and qualifications. Development of capital through competence (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  13
  Automated aerial suspended cargo delivery through reinforcement learning.Aleksandra Faust, Ivana Palunko, Patricio Cruz, Rafael Fierro & Lydia Tapia - 2017 - Artificial Intelligence 247:381-398.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30.  24
  Risk-Taking and Impulsivity: The Role of Mood States and Interoception.Aleksandra M. Herman, Hugo D. Critchley & Theodora Duka - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
 31. MIT I LITERATURA – ANTROPOLOGIA LITERATURY NORTHROPA FRYE’A.Kamila Kulesza - 2015 - Hybris, Revista de Filosofí­A (28):192-200.
  Northrop Frye, Anatomia krytyki, przeł. Monika Bokiniec, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  31
  Bioethical dilemmas of assisted reproduction in the opinions of Polish women in infertility treatment: a research report.Aleksandra Dembińska - 2012 - Journal of Medical Ethics 38 (12):731-734.
  Infertility Accepted treatment is replete with bioethical dilemmas regarding the limits of available medical therapies. Poland has no legal acts regulating the ethical problems associated with infertility treatment and work on such legislation has been in progress for a long time, arousing very intense emotions in Polish society. The purpose of the present study was to find out what Polish women undergoing infertility treatment think about the most disputable and controversial bioethical problems of assisted reproduction. An Attitudes towards Bioethical Problems (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33.  82
  Automatic proof generation in an axiomatic system for $\mathsf{CPL}$ by means of the method of Socratic proofs.Aleksandra Grzelak & Dorota Leszczyńska-Jasion - 2018 - Logic Journal of the IGPL 26 (1):109-148.
 34.  16
  Polish Validation of the Delaying Gratification Inventory.Aleksandra Dymek & Paweł Jurek - forthcoming - Polish Psychological Bulletin.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Doskonałości umiar nie jest potrzebny.Aleksandra Czenczek - 1996 - Prakseologia 136 (136).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Hjumovo shvatanje odnosa između skepticizma i filozofije.Aleksandra Davidović - 2018 - Theoria: Beograd 61 (3):93-118.
  U ovom radu istražujem kako su se Hjumova gledišta o odnosu između skepticizma i filozofije razvijala i kako su sazrevala tokom njegovog filozofskog rada. Hjumovo prvo delo, Rasprava o ljudskoj prirodi, ostavlja otvoreno pitanje zašto bi se iko bavio filozofijom u svetlu otkrića da su skeptički argumenti neoborivi. Cilj mi je da pokažem da, iako se Hjumov stav o skepticizmu i njegova skeptička pozicija nisu suštinski menjali tokom godina, Istraživanje o ljudskom razumu i Dijalozi o prirodnoj religiji, kao i nekoliko (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Vitgenštajn o znanju, izvesnosti i skepticizmu.Aleksandra Davidović - 2016 - Theoria: Beograd 59 (3):93-104.
  Predmet ovog rada je Vitgenštajnovo razlikovanje i novo razumevanje pojmova znanja i izvesnosti u spisu O izvesnosti iz kojih proističe i njegova inovativna kritika skepticizma. On pokazuje da čitava rasprava o skepticizmu nastaje zato što i tradicionalni epistemolozi poput Mura i skeptik pogrešno shvataju prirodu takozvanih murovskih iskaza koji predstavljaju sadržaj naših osnovnih verovanja kao i naš stav prema njima. Vitgenštajn tvrdi da ovi iskazi nisu ni istiniti ni lažni već da funkcionišu poput pravila te da stoga ne mogu biti (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Kategoria podmiotowości w Traktacie Ludwiga Wittgensteina 241 Joanna Krzemkowsk a-Saja - Kategoria sensu życia w ujęciu Ludwiga Wittgensteina i Lwa Tołstoja.Aleksandra Gad - 2008 - Ruch Filozoficzny 65 (2).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Sprawozdanie z III Warsztatów Studentów Filozofii Sto lat filozofii analitycznej.Aleksandra Gad & Wojciech Krysztofiak - 2004 - Ruch Filozoficzny 4 (4).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Who speaks for Hume: Hume’s presence in the Dialogues concerning natural religion.Aleksandra Davidović - 2021 - Belgrade Philosophical Annual 1 (34):113-137.
  One of the reasons for many different and even opposing interpretations of Hume’s Dialogues Concerning Natural Religion is the absence of consensus concerning the question of which character in the Dialogues represents Hume. In this paper I argue that taking Philo to be his primary spokesperson provides us with the most consistent reading of the whole work and helps us better understand Hume’s religious viewpoint. I first stress the specific dialogue form of Hume’s work, which requires us to take into (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  52
  Consequences of Beauty: Effects of Rater Sex and Sexual Orientation on the Visual Exploration and Evaluation of Attractiveness in Real World Scenes.Aleksandra Mitrovic, Pablo P. L. Tinio & Helmut Leder - 2016 - Frontiers in Human Neuroscience 10.
 42.  16
  The Multiplicity of Third Space of Communication in Law.Aleksandra Matulewska & Anne Wagner - 2021 - International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique 34 (5):1225-1243.
  Communication in law provides a space for alternatives, a Third Space, wherein boundaries between various systems are strongly anchored to a country’s language, history and societal development. Transfers, modifications, and integrations of such systems into other target languages may result in many effects of distortions and appropriations, reformulations and renewals as well as of misinterpretations in communication. Hence, Third Space is a necessary prerequisite for negotiation, transformation and translation from culture A to culture B, since it operates as a multi-stage (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 43.  18
  Race and Power at the Bedside: Counter Storytelling in Clinical Ethics Consultation.Aleksandra E. Olszewski, Maya Scott, Arika Patneaude, Elliott M. Weiss & Aaron Wightman - 2021 - American Journal of Bioethics 21 (2):77-79.
  Counter storytelling, used in critical race theory and narrative ethics, is a tool used to contradict and expose the oppression in a dominant narrative, by focusing attention on the stories of the...
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44.  32
  Intrinsic Motivation Predicting Performance Satisfaction in Athletes: Further Psychometric Evaluations of the Sport Motivation Scale-6.Aleksandra Luszczynska, Aleksandra Adamiec, Karolina Zarychta, Karolina Horodyska & Jan Blecharz - 2015 - Polish Psychological Bulletin 46 (2):309-319.
  The study investigated psychometric properties of the Sport Motivation Scale-6, assessing intrinsic regulation, four extrinsic regulation constructs, and amotivation among athletes competing at a regional and national level. In particular, we tested the factorial structure of SMS-6, its short-term stability, and the associations of SMS-6 constructs with self-efficacy, self-esteem, motivational climate, and satisfaction with sport performance. Participants were 197 athletes, representing team and individual disciplines. The measurement was repeated at the three-week follow-up. Results yielded support for the six first-order factor (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45.  40
  In Quest of Sufficient Equivalence. Polish and English Insolvency Terminology in Translation. a Comparative Study.Aleksandra Matulewska - 2014 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 38 (1):167-188.
  The paper deals with the problem of translating selected insolvency terminology from Polish into English and from English into Polish. The re- search corpora encompassed the Insolvency Act 1986 as amended and Ustawa z dnia 28 lutego 2003. Prawo upadłościowe i naprawcze [the Act on Polish Insolvency and Rehabilitation Law of 28th February 2003 as amended]. The research methods included: the comparison of parallel texts, the method of axiomatisation of the legal linguistic reality, the termino- logical analysis of the corpus (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 46.  69
  Biological movement increases acceptance of humanoid robots as human partners in motor interaction.Aleksandra Kupferberg, Stefan Glasauer, Markus Huber, Markus Rickert, Alois Knoll & Thomas Brandt - 2011 - AI and Society 26 (4):339-345.
  The automatic tendency to anthropomorphize our interaction partners and make use of experience acquired in earlier interaction scenarios leads to the suggestion that social interaction with humanoid robots is more pleasant and intuitive than that with industrial robots. An objective method applied to evaluate the quality of human–robot interaction is based on the phenomenon of motor interference (MI). It claims that a face-to-face observation of a different (incongruent) movement of another individual leads to a higher variance in one’s own movement (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 47.  23
  Socially Induced Changes in Legal Terminology.Aleksandra Matulewska - 2017 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 49 (1):153-173.
  The author intends to present evolutionary and revolutionary changes in legal terminology. Legal terminology changes as a result of language usage, technological development, political and social changes and even economy reasons. The following research methods have been applied: the terminological analysis of the research material and the analysis of pertinent literature. The research material included legislation from the United Kingdom, the United States of America, Canada and Australia. The author focuses on terminological changes resulting from social transformations. Selected terms and (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 48.  7
  Ostentation. Zum Verhältnis von Phänomenen und Semantiken des Zeigens bei Thomas von Aquin und in,Der Saelden Hort‘.Aleksandra Prica - 2010 - Das Mittelalter 15 (2):80-95.
  By analising the specific use made by Thomas Aquinas of the verb ‘ostendere’ in the context of systematic philosophical conclusions as well as his presentation of biblical events and by scrutinizing the narrative strategies relative to ‘ostentatio’ (in the sense of displaying, hinting at, demonstrating) in ‘Der Saelden Hort’, a late medieval text on salvation, this paper makes clear that ostentation is a central category of mediality in the Middle Ages.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  13
  Toter Buchstabe – lebendiger Geist. Bibelauslegung als Lektüreereignis.Aleksandra Prica - 2013 - Das Mittelalter 18 (1):46-61.
  There is scarcely a sentence in the New Testament that could have unleashed a wider reception history than Paul‘s comparison of the letter and the spirit in the third chapter of the Second Epistle to the Corinthians: “For the letter killeth, but the spirit giveth life.” In Patristics two diverging lines of reception can be identified, which, depending on the perspective, emphasise the hermeneutic or the soteriological side of the formula more strongly. This paper investigates the antithesis of spirit and (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Friedrich Jacobi, pierwszy egzystencjalista.Aleksandra Przegalińska - 2007 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 1:187-193.
1 — 50 / 525