Results for 'Aleksandra Przegali��ska'

598 found
Order:
 1.  27
  Aleksandra Koyrégo analiza paradoksów Zenona z Elei.Aleksandra Schoen-żmijowa - 2002 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 31.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  23
  Piotr Sikora, Slowa i zbawienie, Dyskurs religijny w perspektywie filozofii Hilarego Putnama [Words and Salvation. Religious Discourse in the Perspective of Hilary Putnam's Philosophy] by Aleksandra Derra.Aleksandra Derra - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (2):458-464.
  The article reviews the book Słowa i zbawienie. Dyskurs religijny w perspektywie filozofii Hilarego Putnama [Words and Salvation: Religious Discourse in the Perspective of Hilary Putnam's Philosophy], by Piotr Sikora.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  18
  Ireneusz Ziemiński, Śmierć, niesmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga Wittgensteina [Death, Immortality, the Meaning of Life. The Existential Dimension of Ludwig Wittgenstein's Philosophy] by Aleksandra Derra.Aleksandra Derra - 2008 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 13 (2):379-385.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  16
  Multitasking Ska in Chromosome Segregation: Its Distinct Pools Might Specify Various Functions.Qian Zhang, Yujue Chen, Lu Yang & Hong Liu - 2018 - Bioessays 40 (3):1700176.
  The human spindle and kinetochore associated complex is required for proper mitotic progression. Extensive studies have demonstrated its important functions in both stable kinetochore-microtubule interactions and spindle checkpoint silencing. We suggest a model to explain how various Ska functions might be fulfilled by distinct pools of Ska at kinetochores. The Ndc80-loop pool of Ska is recruited by the Ndc80 loop, or together with some of its flanking sequences, and the recruitment is also dependent on Cdk1-mediated Ska3 phosphorylation. This pool seems (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  29
  Assimilation and contrast effects in suboptimal affective priming paradigm.Dorota Kobylińska & Dorota Karwowska - 2014 - Frontiers in Psychology 5.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 6. Ślepy los, traf, przypadek: o wpływie przeznaczenia na rzeczy i ludzkie sprawy.Katarzyna Łeńska-Bąk (ed.) - 2018 - Opole: Uniwersytet Opolski.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Nieszcze̜sny dar życia: filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej.Weronika Chańska - 2009 - Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  9
  SKA, Jean-Louis, Le passage de la mer : étude de la construction, du style et de la symbolique d'Ex. 14, 1-31SKA, Jean-Louis, Le passage de la mer : étude de la construction, du style et de la symbolique d'Ex. 14, 1-31. [REVIEW]Marc Girard - 1988 - Laval Théologique et Philosophique 44 (2):258-259.
 9. Encounters: philosophy of history after postmodernism.Ewa Domańska - 1998 - Charlottesville: University Press of Virginia.
 10. Violence against women in Turkey : vulnerability, sexuality, and eros.Meltem Ahıska - 2016 - In Judith Butler, Zeynep Gambetti & Leticia Sabsay (eds.), Vulnerability in Resistance. Duke University Press.
 11. Koncepcje czasu i wieczności w przestrzeni utworu muzycznego. Czas cyrkularny \"Wariacji Goldbergowskich\" J. S. Bacha a \"Moment form\" w \"V Klavierstuck\" K. Stockbausena. [REVIEW]Aleksandra Łaptaś - forthcoming - Estetyka I Krytyka 7 (7/8):94-102.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Wartości w sferze polityki społecznej w okresie przemian systemowych w Polsce.Aleksandra Ciżmowska - 2004 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 10.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Zasady somatologii stoickiej.Bolesława Duszyńska - 2002 - Warszawa: Wydawn. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  2
  Płeć / ciało / seksualność: od feminizmu do teorii queer.Joanna Mizielińska - 2006 - Kraków: Universitas.
 15. Can role-playing be wrong? : an analysis of the normativity of play from the perspective of the enactive cognitive science.Zuzanna Rucińska - 2021 - In Alice Koubová & Petr Urban (eds.), Play and Democracy: Philosophical Perspectives. Routledge.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Saṃskāra o saṃskr̥ti.Surendranātha Śatapathī - 1993 - Kaṭaka: Phreṇḍs Pabliśarsa.
  Articles chiefly on Vedic themes and Indic philosophy; most previously published.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Abstrakcja, idealizacja, generalizacja: próba analizy metodologicznej.Renata Zielińska - 1981 - Poznań: Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Platońska teoria idei w interpretacji filozofii marburskiej.Mirosława Czarnawska - 1988 - [Białystok]: Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Amerykańska filozofia nauki przełomu XX i XXI wieku.Janusz Czerny - 2001 - Kraków: Impuls.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Wizualne analogie w edukacji: u podstaw antropologicznej koncepcji kształcenia studentów.Małgorzata Muszyńska - 2000 - Toruń: Wydawn. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Aleksandra żukrowska.Struktura I. Przedmiot Wypowiedzi - 1998 - Studia Semiotyczne 21:69.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  8
  Ahıska Türklerinin Müzik Kültürlerine Yönelik Bir Araştırma.Ülkü Sevim ŞEN - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1849-1849.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  10
  Weber and Mann.A. Ska - 1988 - Télos 1988 (78):130-135.
 24.  1
  Platońska droga do idei: aksjologiczny rodowód platońskiej ontologii.Janina Gajda - 1993 - Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25. Synestezyjny świat Sanatorium pod Klepsydrą Brunona Schulza w przekładzie rosyjskim i ukraińskim.Aleksandra Łagowska - forthcoming - Estetyka I Krytyka 17 (17/18).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Byt i istnienie w filozofii Plotyna.Dobrochna Dembińska-Siury - 1979 - Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Kategoria podmiotowości w Traktacie Ludwiga Wittgensteina 241 Joanna Krzemkowsk a-Saja - Kategoria sensu życia w ujęciu Ludwiga Wittgensteina i Lwa Tołstoja.Aleksandra Gad - 2008 - Ruch Filozoficzny 65 (2).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Sprawozdanie z III Warsztatów Studentów Filozofii Sto lat filozofii analitycznej.Aleksandra Gad & Wojciech Krysztofiak - 2004 - Ruch Filozoficzny 4 (4).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Hiszpańska refleksja egzystencjalna: studium filozofii i myśli politycznej Miguela de Unamuno.Eugeniusz Górski - 1979 - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Pražská univerzita a Wyclif: Wyclifovo učení o ideách a geneze husitského revolučního myšlení.Vilém Herold - 1985 - Praha: Univerzita Karlova.
 31. Procesy emocjonalne jako elementy relacji pomiędzy człowiekiem a przestrzenią ogrodu.Aleksandra Lis - 2005 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 11.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Odmienność w kulturze =.Aleksandra Rzepkowska (ed.) - 2017 - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Książka stanowi interdyscyplinarną refleksję nad problemem odmienności w kulturze. Składa się z pięciu części, w których oświetlone zostały różne oblicza odmienności oraz konteksty, w jakich się ona objawia: etniczny, historyczny, lingwistyczny, religijny, artystyczny oraz społeczny. Atutem książki jest szerokie spojrzenie na problem odmienności, co potwierdza nośność znaczeniową tej kategorii konceptualnej, a także otwiera nowe horyzonty analiz oraz refleksji.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Problemy perswazji i manipulacji w literaturze popularnonaukowej ( na przykładzie Płci Mózgu Anne Moir i Davida Jessela).Aleksandra Rzymska - 2010 - Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (185):519-532.
  Według tradycyjnych standardów, nauka powinna być wolna od wartościowań i perswazji, a w swej formie dążyć do beznamiętnego, obiektywnego opisu. Takich kryteriów nie da się jednak utrzymać szczególnie w naukach humanistycznych czy społecznych, operujących językami naturalnymi. Języki te obfitują bowiem w wyrażenia nacechowane emocjonalnie i oceniające, co sprawia, że nie mogą być wolne od perswazji. Perswazyjność języka należy do specyfiki nauk humanistycznych i nie jest zjawiskiem negatywnym. Jednakże świadome przedstawianie argumentacji i definicji perswazyjnych jako czystego opisu stanowi, z punktu widzenia (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Sprawozdanie z uroczystej sesji naukowej upamiętniającej 90. rocznicę urodzin Profesor Iji Lazari-Pawłowskiej.Aleksandra Rzymska - 2011 - Ruch Filozoficzny 68 (3).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Amerykańska psychoanaliza kulturowa: H.S. Sullivan, F. Alexander, E. Fromm, A. Kardiner, H.D. Lasswell.Robert Saciuk - 1986 - Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 36. Aleksandra żukrowska.Kilka Uwag O. Johna Searle'A. & Teorii Intencjonalności - 2001 - Studia Semiotyczne 24:163.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Filozofia polska: twórcy - idee - wartości. Wybrane zagadnienia z dziejów myśli polskiej.Bogumiła Truchlińska - 2001 - Kielce: "Ston 2".
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  1
  Edukacja kreatywna.Ewa A. Zwolińska (ed.) - 2000 - Bydgoszcz: Wydawn. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
 39.  36
  Przewartościowania w nauce [recenzja] Alternatywy i przewartościowania we współczesnej filozofii nauk, red. H. Korpikiewicz, E. Piotrowska, 1997. [REVIEW]Aleksandra Schoen - 1999 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 24.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  3
  Automated aerial suspended cargo delivery through reinforcement learning.Aleksandra Faust, Ivana Palunko, Patricio Cruz, Rafael Fierro & Lydia Tapia - 2017 - Artificial Intelligence 247:381-398.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  15
  Introduction to Arnold Berleant’s Perspective.Aleksandra Lukaszewicz Alcaraz - 2017 - Espes 6 (2):1-8.
  The selection of papers in the 6th Volume of the ESPES journal focusus on the development, analyses and critique of Arnold Berleant’s ideas on aesthetic engagement, social aesthetics, negative aesthetics, and environmental aesthetics. These issues are aproached by researchers from various continents showing the inspirational potential of Berleant’s perspective, inviting metaphors, opening paths for individual developmet in the field of art philosophy and aesthetics.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  9
  Terrorism and religious fundamentalism: a reaction to the new world order.Aleksandra Schindler - 2007 - Disputatio Philosophica 9 (1):149-163.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  82
  What Is Art Good For? The Socio-Epistemic Value of Art.Aleksandra Sherman & Clair Morrissey - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
  Scientists, humanists, and art lovers alike value art not just for its beauty, but also for its social and epistemic importance; that is, for its communicative nature, its capacity to increase one's self-knowledge and encourage personal growth, and its ability to challenge our schemas and preconceptions. However, empirical research tends to discount the importance of such social and epistemic outcomes of art engagement, instead focusing on individuals' preferences, judgments of beauty, pleasure, or other emotional appraisals as the primary outcomes of (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 44. recenzja książki Jana Hartmana pt. "Wstęp do filozofii".Aleksandra Bugajak - 2006 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 4.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Hur ska man förstå McTaggarts paradox?Rögnvaldur Ingthorsson - 2000 - Filosofisk Tidskrift 21 (3):13-24.
  I sitt berömda bevis för tidens overklighet påstod McTaggart att det sätt händelser tycks skifta position i tiden från framtid till nutid och till förfluten tid, innebär en motsägelse. Vad McTaggart egentligen menade har varit föremål för en livlig debatt ända sedan beviset först publicerades 1908. Beviset består av två delar. I den första argumenterar McTaggart för att ingenting kan förändras förutom genom att övergå från framtid till förfluten tid. I den andra argumenterar han för att en sådan övergång innebär (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  2
  Figurativity and Human Ecology.Aleksandra Bagasheva, Bozhil Hristov & Nelly Tincheva (eds.) - 2022 - Philadelphia: John Benjamins.
  Figurativity has attracted scholars' attention for thousands of years and yet there are still open questions concerning its nature. Figurativity and Human Ecology endorses a view of figurativity as ubiquitous in human reasoning and language, and as a key example of how a human organism and its perceived or imagined environment co-function as a system. The volume sees figurativity not only as embedded in an environment but also as a way of acting within that environment. It places figurativity within an (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Przyczynek do ch. S. peirce'a koncepcji znaku.Aleksandra Baldy - 2007 - Studia Philosophiae Christianae 43 (2):119-131.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Odpominanie prawdy u Platona.Aleksandra Burek - 2004 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 49 (1):39-52.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Doskonałości umiar nie jest potrzebny.Aleksandra Czenczek - 1996 - Prakseologia 136 (136).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Filozofia przyrody a nauki przyrodnicze: wybrane zagadnienia z teorii filozofii przyrody.Anna Lemańska - 1998 - Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 598