Results for 'Alicja Przy��uska-Fiszer'

182 found
Order:
 1. La Philosophie de l'Histoire des Xixe Et Xxe Siècles: Pologne, Russie, Europe.Stanislaw Fiszer & Antoine Nivière (eds.) - 2011 - Manuscrit.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. Unite Et Intelligibilite.Emilie Fiszer - 1937 - Philosophical Review 46:559.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. Unité et Intelligibilité.Émilie Fiszer - 1938 - Revue Philosophique de la France Et de l'Etranger 126 (11):360-361.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  25
  Problemy metodologiczne badań naukowych w opiece paliatywnej.Alicja Przyłuska-Fiszer, Agnieszka Wójcik & Krzysztof Marczewski - 2009 - Diametros 19:119-131.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. Bioetyka a problemy metodologiczne etyki.Alicja Przyłuska-Fiszer - 1999 - Etyka 32.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Etyczne podstawy kontroli genetycznej.Alicja Przyłuska-Fiszer - 1988 - Etyka 23.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Klasyczny Utylitaryzm a Problem Przerywania Ciąży (L.W. Sumner, Abortion and Moral Theory).Alicja Przyłuska-Fiszer - 1988 - Etyka 23.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Kiedy zaczyna się życie człowieka? (Norman M. Ford, Kiedy powstałem? Problem początku jednostki ludzkiej w historii filozofii i w nauce).Alicja Przyłuska-Fiszer - 1995 - Etyka 28.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Problemy Etyki XIX Wieku (K.E. Goodpaster, K.M. Sayre (Eds.), Ethics and Problems Of.Alicja Przyłuska-Fiszer - 1986 - Etyka 22.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Praktyczne Pytania Etyki Medycznej (Robert M. Veatch, Case Studies in Medical Ethics).Alicja Przyłuska-Fiszer - 1983 - Etyka 20.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. W Kręgu Etyki Medycznej (Stuart F. Spicker, H. Tristram Engelhardt Jr. (Eds.), Philosophical Medical Ethics: Its Nature and Significance). [REVIEW]Alicja Przyłuska-Fiszer - 1981 - Etyka 19.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Środowiskowe Przyzwolenie Na Łamanie Zasad Dobrej Praktyki Badawczej W Opinii Społeczności Akademickiej.Witold Rekowski, Alicja Przyłuska-Fiszer, Joanna Różyńska & Barbara Fijałkowska - 2012 - Zagadnienia Naukoznawstwa 48 (194).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13.  3
  Alicja Kuczyńska’s Social Aesthetics.Irena Wojnar - 2018 - Dialogue and Universalism 28 (1):217-227.
  The paper examines some rare specific features of Alicja Kuczyńska’s aesthetics. It is demonstrated that Kuczyńska connects the field of aesthetics to the realm of philosophical anthropology and social philosophy. Her interdisciplinary approach is based on postulated bonds between art, society, aesthetics and sociology.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14.  2
  Iunctim. An Essay on Alicja Kuczyńska’s Thought.Piotr Schollenberger - 2018 - Dialogue and Universalism 28 (1):253-261.
  In this essay, I trace different motives in Alicja Kuczyńska’s thought that are linked together in her philosophy of image. According to Kuczyńska, the creative power of forming artistic images is deeply rooted in existential experience that can be described in terms of finitude, fragmentality, evanescence. The desire to find a way out of such a state is the origin of philosophical as well as artistic creation. It is hope which joins together the individual wish or desire and culture. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15.  8
  Speakers: Witold Marciszewski, Janina Wojnar-Sujecka, Klemens Szaniawski, Alicja Kuczyńska, Jerzy Kmita, Mieczysław Michalik, Andrzej Grzegorczyk, Zdzisław Augustynek, and Jerzy Ładyka.Witold Marciszewski, Janina Wojnar-Sujecka, Klemens Szaniawski, Alicja Kuczyńska, Jerzy Kmita & Mieczysław Michalik - 1977 - Dialectics and Humanism 4 (4):14-27.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16.  9
  Genetyczna diagnostyka preimplantacyjna w świetle" Stanowiska" Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN.Olga Dryla - 2012 - Diametros 34:116-135.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 17.  6
  A Logical System Based on Rules and its Application in Teaching Mathematical logicO Pewnym Systemie Logicznym Opartym Na Regułach I Jego Zastosowaniu Przy Nauczaniu Logiki matematycznejОб одноИ логическоИ Системе, основанноИ На Правилах И Об Ее Применении В Преподавании математическоИ Логики.Ludwik Borkowski & Jerzy Słupecki - 1958 - Studia Logica 7 (1):71-113.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography   3 citations  
 18.  23
  Teoria Wielowyjściowych Automatów Skończonych Określonych Przy Pomocy Matryc.Jerzy Nowak - 1969 - Studia Logica 24 (1):78-79.
 19.  11
  Placebo jako problem etyczny przy ocenie badań klinicznych.Stefan Raszeja, Janina Suchorzewska & Krzysztof Marczewski - 2009 - Diametros 19:132-136.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20.  16
  Analiza I Uogolnienie Metody Sprawdzania Formuł Logicznych Przy Pomocy Diagramow Venna.Seweryna Łuszczewska-Romahnowa - 1953 - Studia Logica 1 (1):185-213.
 21.  5
  Łuszczewska-Romahnowa Seweryna. Analiza I Uogólnienie Metody Sprawdzania Formuł Logicznych Przy Pomocy Diagramów Venna. English, with Abstracts in Polish and Russian. Studia Logica , Vol. 1 , Pp. 185–213. See Errata, Ibid., P. 300.Łuszczewska-Romahnowa Seweryna Analiz I Obobščénié Métoda Provérki Logičéskih Formul Diagrammami Vénna. Russian Translation. English, with Abstracts in Polish and Russian. Studia Logica , Vol. 1 , Pp. 214–244. See Errata, Ibid., P. 301.Łuszczewska-Romahnowa Seweryna An Analysis and Generalization of Venn's Diagrammatic Decision Procedure. English Summary. English, with Abstracts in Polish and Russian. Studia Logica , Vol. 1 , Pp. 245–246. See Errata, Ibid., P. 301. [REVIEW]Alonzo Church - 1956 - Journal of Symbolic Logic 21 (2):193.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. O pewnym systemie logicznym opartym na regulach i jego zastosowaniu przy nauczaniu logiki matermatycznej.L. Borkowski - 1958 - Studia Logica 7:107.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Alicja Pietras, W Stronę Ontologii. Nicolaia Hartmanna I Martina Heideggera Postneokantowskie Projekty Filozofii, Kraków: Universitas 2012.Jakub Dziadkowiec - 2012 - Roczniki Filozoficzne:127-134.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Nowozytny humanizm i ateizm ( Praca zbiorowa Od Erazma z Rotterdamu do Bertranda Russela, Instytut Naukowego Ateizmu Akademii Nauk Społecznych przy KC KPZR).Jan Guranowski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (10):111-114.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Co można odkryć w O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra?Zbysław Muszyński - 2004 - Colloquia Communia 76 (1):126-134.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Problematyka medytacyjnego wglądu i wiedzy wyzwalającej w soteriologii wczesnego buddyzmu. Krytyczna analiza problemu przy zastosowaniu podejścia interdyscyplinarnego.Grzegorz Polak - 2018 - Diametros 56 (56):17-38.
  The relation of the meditative state of jhāna to the development of insight and liberating knowledge is one of the most controversial issues in studies on early Buddhism. In the Suttapitaka and later Buddhist meditative texts, one can find discrepancies which are difficult to reconcile. In this paper, I propose a new model of meditative insight using an interdisciplinary approach based both on critical philological studies of the Suttapitaka and the results of the dynamically developing cognitive science. I also highlight (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. O samorealizacji przy przyjemności.Jan Ratajczak & Mirosław Zabierowski - 2002 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 3:129-141.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Optymizm a prawidłowości percepcyjne przy ważeniu prawdopodobieństwa.Joanna Sokołowska - 2006 - Prakseologia 146 (146):65-88.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Wielki Brat Szef: Kontrola pracowników przy użyciu nowo− czesnych technologii i jej aspekty psychospołeczne.„.Jan M. Zając - forthcoming - Zagadnienia Naukoznawstwa.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Akademii Filozoficznej przy IV LO w Łodzi w roku szkolnym 2006/2007.Zbigniew Zdunowski - 2008 - Ruch Filozoficzny 65 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Niepewność na temat moralnego statusu embrionów ludzkich a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna.Tomasz Żuradzki - 2012 - Diametros 34:179-189.
  W tekście omawiam tę część internetowej dyskusji, przeprowadzonej w listopadzie 2012 r. na stronie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego, która dotyczyła niepewności na temat moralnego statusu embrionów ludzkich. W trakcie dyskusji PTB na temat Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej (PDG) pojawił się następujący argument: skoro spór o moralny status embrionu jest nierozstrzygalny, to powinniśmy opowiedzieć się przeciwko moralnej dopuszczalności wykonywania PDG na embrionach, a także przeciwko prawnej dopuszczalności tego rodzaju diagnostyki. W tekście omawiam tezy Stanowiska i (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
 32.  5
  Subjective Determiners of Treating the Final Secondary School Examination as a Threat.Alicja Senejko - 2008 - Polish Psychological Bulletin 39 (3):118-128.
  Subjective determiners of treating the final secondary school examination as a threat The article discusses the findings of the research carried out basing on the investigation procedure originating from the function-action approach to psychological defense developed by A. Senejko, where every reaction to threat can be considered as a defensive reaction. A nation-wide final secondary school examination was employed as the threat in the study and the reactions to such a threat were diagnosed twice: in January 2005 and two weeks (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33.  4
  Władysława Tatarkiewicza wizja \"Innego\".Alicja Kuczyńska - 2011 - Filo-Sofija 11 (13):451-458.
  Author: Kuczyńska Alicja Title: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ’S VISION OF THE OTHER (Władysława Tatarkiewicza wizja Innego) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 451-458 Keywords: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ, MASTER, PUPIL Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The author locates her memoirs about Tatarkiewicz in the context of dialogical philosophy of Levinas and the Georg Steiner’s category: master – pupil.
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Klauzula limitacyjna a nienaruszalność praw i godności [Limitation Clause and the Inviolability of Rights and Dignity].Marek Piechowiak - 2009 - Przegląd Sejmowy 17 (2 (91)):55-77.
  The author examines the arguments for applicability of the limitation clause which specifies the requirements for limitation of constitutional freedoms and rights (Article 31 para. 3 of the Constitution) to the right to protection of life (Article 38). Even if there is almost a general acceptance of such applicability, this approach does not hold up to criticism based on the rule existing in the Polish legal order that treaty commitments concerning human rights have supremacy over national statutory regulations. Due to (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. Arthur Kaufmann – hermeneutyka prawnicza [Arthur Kaufmann – Legal Hermeneutics].Marek Piechowiak - 2008 - In Jerzy Zajadło (ed.), Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Otta Weinberger: portrety filozofów prawa. Arche. pp. 135-167.
  Arthura Kaufmanna filozofia prawa wyrasta przede wszystkim z neokantyzmu aksjologicznego reprezentowanego przez „późnego” Gustava Radbrucha, którego uważał on za najważniejszego ze swych nauczycieli, oraz z hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera. W późniejszym okresie znaczący wpływ na Kaufmanna wywarł Charles S. Peirce, którego pracami posiłkował się opracowując problematykę analogii (wiążąc ją z opracowanym przez Pierca zagadnieniem abdukcji) oraz ontologii relacji. Niektóre wątki poglądów Kaufmanna nawiązują do egzystencjalizmu Karla Jaspersa oraz antropologii Karla Löwitha. Obecne są także inspiracje tomistyczne i arystotelesowskie. Jest to filozofia (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Elementy prawnonaturalne w stosowaniu Konstytucji RP [Natural-Law Elements in Application of the Constitution of the Republic of Poland].Marek Piechowiak - 2009 - Przegląd Sejmowy 17 (5 (94)):71-90.
  Recognizing inherent and inalienable nature of dignity and universality of certain values, the Constitution of the Republic of Poland, introduces to the foundations of Polish legal system some elements of natural law which may be used for application of the Basic Law. Constitutional recognition of these elements only makes sense on the assumption of their cognizability. Therefore, as an important element of constitutional concept of natural law is taken the recognition of the argument of cognitivism according to which moral assessments (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. Godność w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej – destrukcja uniwersalnego paradygmatu ujęcia podstaw praw człowieka? [Dignity in the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Destruction of the Universal Paradigm of Understanding of the Foundations of Human Rights?].Marek Piechowiak - 2012 - Themis Polska Nova 2 (1):126-146.
  Zasadniczym przedmiotem analiz tego opracowania jest pojęcie godności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 r. Interpretacja Karty prowadzona jest z uwzględnieniem postanowień Traktatu z Lizbony z 13 grudnia 2007 r., który podniósł Kartę do rangi prawa traktatowego. Uwyraźnienie treści pojęcia godności w Karcie dokonywane jest przez pryzmat paradygmatu rozumienia godności utrwalonego już w prawie międzynarodowym praw człowieka na poziomie uniwersalnym, czyli prawa kształtowanego i funkcjonującego w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Paradygmat uniwersalny, w którego centrum znajduje się (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Ślepy traf a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna.Tomasz Żuradzki - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 85 (1):31-46.
  Wedle Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 2/2012 z dnia 8. czerwca 2012 r. w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej (PDG) jednym z głównych problemów wiążących się z prawnym uregulowaniem PDG jest nierozstrzygalność sporu na temat statusu moralnego ludzkich zarodków. Stanowisko i zgłoszone do niego zdania odrębne stwierdzają, że ci, którzy uznają, że wczesne zarodki mają pełny status moralny, nie mogą się zgodzić na diagnostykę preimplantacyjną. W artykule pokazuję, że przyjęcie nawet skrajnie konserwatywnego poglądu na status wczesnych embrionów ludzkich, czyli (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 39. Platońskie widziadło sprawiedliwości [Plato's Semblance of Justice].Marek Piechowiak - 2013 - Themis Polska Nova (1 (4)):5-18.
  Platon w dialogu "Państwo" sam określił mianem widziadła model sprawiedliwości oparty na konstrukcji "państwa idealnego", w oczywisty sposób dystansując się do tego modelu. Jedynie widziadłem sprawiedliwości jest zatem to, że każdy ma się zajmować czymś jednym, że "człowiek, który jest szewcem z natury, najlepiej zrobi, jeżeli zostanie przy swoim kopycie i nic innego nie będzie próbował"; jedynie widziadłem jest także to, że jednostka jest dla państwa a nie państwo dla jednostki. Argumentuje się, że - zdaniem Platona - jeden i ten (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. Konstytucja wobec wykluczenia społecznego [The Constitution and Social Exclusion].Marek Piechowiak - 2009 - In Zdzisław Kędzia & Antoni Rost (eds.), Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego. Wydawnictwo Naukowe UAM. pp. 125-145.
  Choć samo zjawisko wykluczenia społecznego nie jest nowe, to jego waga, zwłaszcza w perspektywie praw człowieka, została doceniona stosunkowo niedawno. „Wykluczenie społeczne” nie jest kategorią konstytucyjną. Celem opracowania jest ogólne usytuowanie problematyki wykluczenia w kontekście zagadnień konstytucyjnych. Zmierza się do dookreślenia, czym jest wykluczenie społeczne oraz do wskazania zasadniczych konstytucyjnych punktów odniesienia, pozwalających na podjęcie tego problemu. Właściwe wykluczeniu społecznemu jest złożoność przyczyn - sam brak środków finansowych nie musi prowadzić do wykluczenia, choć proces wykluczania może być zainicjowany jednym wydarzeniem. (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41. Powszechność praw człowieka. Zagadnienia filozoficznoprawne [Universality of Human Rights in the Light of their Ontic Foundations].Marek Piechowiak - 1996 - In Tadeusz Jasudowicz & Cezary Mik (eds.), O prawach człowieka. W podwójną rocznicę Paktów. Księga Pamiątkowa w hołdzie Profesor Annie Michalskiej. Dom Organizatora TNOiK. pp. 49-71.
  Idea powszechności legła u samych podstaw współczesnej ochrony praw człowieka i nadal jest często podkreślana w dyskursie typu praktycznego, na różnych płaszczyznach: politycznej, moralnej czy religijnej. Jednakże trudno o koncepcję praw człowieka pozwalającą pogodzić powszechność z właściwościami prawa, z postulatami respektu dla pluralizmu ugruntowanego tak w odmienności kulturowej, jak i wolności poszczególnych jednostek ludzkich. Wziąwszy pod uwagę, że powszechność jest fundamentalnym przy¬miotem praw człowieka, kłopoty z powszechnością są kłopotami ze zbudowaniem filozoficznej koncepcji praw człowieka w ogóle. Odrzucenie powszechności jest równoznaczne (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42.  12
  Katarzyna Kobro. A Vision of the Open Sculpture.Alicja Kuczyńska - 2018 - Dialogue and Universalism 28 (1):115-124.
  The paper is on Katarzyna Kobro’s artistic achievements and theoretical writings which present the foreshadowing of a new understanding of the space, articulated later by philosophers. Her and her husband conception of avant-garde sculpture postulates new mechanisms of seeing reality. By eliminating borders between sculpture and space, Kobro initiated a true breakthrough in art. Her achievement should be recognized for its truly pioneering and visionary status. Kobro was one of the first artists who revealed the intimate relation between art and (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43.  95
  Prawnonaturalny charakter klauzuli dobra wspólnego [Natural–Law Character of a Common Good Claus in the Polish Constitution].Marek Piechowiak - 2010 - In Agnieszka Choduń & Stanisław Czepita (eds.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. pp. 597-611.
  W NINIEJSZYM opracowaniu analizuję klauzulę dobra wspólnego zawartą w art. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., zmierzając do uwyraźnienia, w jakim sensie można mówić o jej prawnonaturalnym charakterze (zatem i do zarysowania możliwych znaczeń zwrotu "prawnonaturalny charakter klauzuli dobra wspólnego") oraz do ujawnienia „momentów" prawnonaturalnych, które mogą wchodzić w grę przy interpretacji tej klauzuli.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44.  5
  The Utopia of "Solidarity" Between Public Sphere and Counterpublics: Institutions of the Common Revisited.Ewa Alicja Majewska - 2018 - Utopian Studies 29 (2):229-247.
  To articulate the past historically does not mean to recognize it "the way it really was". It means to seize hold of a memory as it flashes up at a moment of danger.In today's analysis the early days of "Solidarność" are usually nostalgically petrified into a pseudo-utopian mythology of a once brave nation that is long past. The sheer possibility of approaching the events of 1980 and 1981 is conveniently blocked by the supposedly definitive character of the events that took (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45. Powszechność – między uniformizacją a relatywizmem. Wokół metaaksjologicznych założeń Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.Marek Piechowiak - 2009 - In Tadeusz Jasudowicz, Michał Balcerzak & Julia Kapelańska-Pręgowska (eds.), Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. Dom Organizatora. pp. 177-193.
  W niniejszym opracowaniu zamierzam zwrócić uwagę na powiązanie roszczenia uniwersalności z potrzebą dostosowywania formułowanych standardów do odmiennych i zmiennych warunków życia, a następnie zidentyfikować rozstrzygnięcia filozoficzne skorelowane z uznaniem takiego powiązania. Akcent zamierzam przy tym położyć na problematykę metaaksjologiczną, dotyczącą nie tyle tego, jakie wartości zostały uznane, ale tego, jak uznane wartości są ugruntowane, co nie jest bez znaczenia dla określenia sposobów ich poznawania i ustalania. Rozstrzygnięcia te, jako zawarte m. in. w artykule 1, okazują się jednocześnie należeć do przyjętych (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46. Hegel, Nietzsche I Konserwatyzm.Marcin Miłkowski - 1999 - Principia:199-221.
  Deleuze uważa, ze nie można pogodzić Hegla i Nietzschego. Hegel jest wedle niego abstrakcyjny, a Nietzsche - konkretny. Tymczasem pojęcia "konkret" i "abstrakcja" należą do ideologicznego arsenału konserwatyzmu. Rozpatruję nie tyle prawdziwość tezy Deleuza, co jej genealogię. Hegel i Nietzsche kontynuują oświeceniowe poszukiwania "człowieka konkretnego". "Człowiek konkretny" to wytwór drugiej fazy oświecenia (rodzaj "kompensacji" w znaczeniu Marquarda): przekształcenie parenetyki w filozofię historii i kultury (wzgl. społeczną). "Wielki bohater historii" i "nadczłowiek" są próbami ujęcia konkretu społeczno-historycznego. Rzut oka na strukturalną pozycję (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47.  31
  Sprachwandel und Wortfeld.Katarzyna Sikorska - 2004 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 4.
  Zmiany dokonujące się w języku na przestrzeni dziejów są wynikiem zmian w rzeczywistości pozajęzykowej. Nowe elementy leksyki są m. in. efektem procesu zapożyczenia z innych języków. Słowa te w momencie przejmowania ich przez inny język tracą swe wszelkie pierwotne powiązania z innymi leksemami, które miały w języku, z jakiego zostały przejęte, i wchodzą w nowe relacje semantyczne z istniejącymi już w danym poiu wyrazowym słowami, stając się jego nieodłącznym elementem. W procesie asymilacji na płaszczyźnie semantycznej wchodzą one w nowe dla (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48.  2
  Influence of Height on Attained Level of Education in Males at 19 Years of Age.Alicja Szklarska, Sławomir Kozieł, Tadeusz Bielicki & Robert M. Malina - 2007 - Journal of Biosocial Science 39 (4):575-582.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
 49.  45
  Freedom as Praxis: A Comparative Analysis of August Cieszkowski and Nikolaj Berdjaev.Alicja A. Gęścińska & Steven Lepez - 2010 - Studies in East European Thought 62 (1):109-123.
  This essay attempts to elaborate a first thorough comparative analysis of August Cieszkowski and Nikolaj Berdjaev. Although the latter is well known as one of the most important Russian philosophers, the former is hardly known beyond the Polish borders. This general lack of recognition contrasts with the fact that Cieszkowski played a significant role in nineteenth century philosophy in Germany, France, Poland and Russia. A comparative analysis of Cieszkowski and Berdjaev will undergird the idea that Cieszkowski was not merely a (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50.  4
  Symposium.Alicja Kuczyńska - 2018 - Dialogue and Universalism 28 (1):103-114.
  The paper examines The Endless Column by Mircea Eliade and the main problem of this play, i.e. that of transcendence. It is shown that The Endless Column constitutes a summa of Eliade’s anthropological and philosophical ideas. Besides, the play refers to the indirect genetic determinants of the conception advanced in the play, pointing to its relations with certain currents of philosophical thought, like for example existentialism, structuralism, Indian philosophy or the philosophy of Neoplatonism.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 182