Results for 'Ana Borove��ki'

1000+ found
Order:
 1. Tūngia Ki Te Marae, Tau Ana : Culturally Transformative Learning in Universities.Karyn Paringatai - 2022 - In Kate Schick & Claire Timperley (eds.), Subversive Pedagogies: Radical Possibility in the Academy. Routledge.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Ṣaḍdarśanasamuccaya meṃ pratipādita Vaiśeshika darśana.Rāja Kiśora Ārya - 2021 - Dillī: Īsṭarna Buka Liṅkarsa.
  Study on the fundamentals of Vaiśeṣika philosophy as discussed in Ṣaḍdarśanasamuccaya of Haribhadrasūri, 700-770.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Rāmāyaṇa Meṃ Nirūpita Vālmīki-Darśana: Svarūpa-Viśleshaṇa.Nandakumāra Miśra - 2022
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Pandemi̇ karşisinda ‘maske’ takan i̇nsan.Nurten Ki̇ri̇ş Yilmaz - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 34:35-52.
  Covid-19, yeni koronavirüs salgını, insanoğlunun karşısına birdenbire çıkmış ve insan bu felaket karşısında yaşamını devam ettirebilmek için belli birtakım kurallara bağlı olmak zorunda olduğunu görmüştür. Pandeminin getirdiği yeni kurallara bağlı olarak kullanmaya başladığımız maske de bu şartlardan biridir. Tarih boyunca somut olarak maske kullanımı insana uzak ya da yabancı bir durum değildir. Maskenin sözlük anlamlarına baktığımızda tozdan ya da kimyasallardan korunmak için kullanılan bir araç olduğunu gördüğümüz gibi, bir de soyut anlamda kendini ötekine farklı bir şekilde yansıtma veya aktarma durumu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Paul Draper, Agnosti̇si̇zm Ve Kötülük Problemi̇.Nesim Aslantatar - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  Kötülük probleminin, genellikle, ateizmin bir delili olduğu kabul edilir. Ancak bu varsayımın zorunlu olmadığının kanıtı olarak bazı düşünürler örnek gösterilebilir. Örneğin, literatüre kazandırdığı eserlerine baktığımızda kötülük problemininin kendisi için büyük bir problem olduğunu söyleyebileceğimiz günümüz din felsefesinin önde gelen düşünürlerinden Paul Draper, kendini agnostik olarak tanımlar. Draper, kötülüğün doğrudan agnostisizmi desteklediğini savunmaz, daha ziyade, ateizmi tek başına kanıtlayacak gücü olmadığını savunur. Açıktır ki, kötülük probleminin Draper için yeterince kanıtlama gücü olsaydı, kendisinin agnostik değil ateist olması beklenirdi. Kötülük probleminin, genel olarak, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  26
  Kötülük Problemine Felsefi Ve Kelamî Açıdan Mukayeseli Bir Yaklaşım.Metin Özdemir - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):65-84.
  Kötülük meselesi, hem felsefenin hem de teolojinin ortak problemidir. Filozoflar ve teologlar bu konuda kendi din anlayışlarına, paradigmalarına ve metodolojilerine uygun bir teodise / ilahi adalet savunusu geliştirmişlerdir. Onlar dünyadaki kötülük olgusunu kendi yaratılış teorilerine uygun olarak izah etmeye ve anlamlandırmaya çalışmışlardır. Bu nedenle her iki taraf da hem metafizik hem de ahlaki kötülük konusunda ciddi ayrılıklar göstermektedirler. Filozoflar, tabii kötülük konusunda, kurgusal varsayımlara dayalı sudur nazariyesine bağlı kaldıklarından rasyonellikten uzaklaşmış; ancak ahlaki kötülükler konusunda son derece rasyonel bir yol izlemişlerdir. (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Yi Ki-Dong Kyosu Ŭi Yuhak Och'ŏnnyŏn.Ki-Dong Yi - 2022
  v.1. Yuhak ŭi parwŏn kwa wansŏng -- v. 2. Chungguk Yuhak ŭi chŏn'gae -- v. 3. Han'guk ŭi Yuhak (sang) -- v. 4. Han'guk ŭi Yuhak (ha) -- v. 5. Ilbon kwa Pet'ŭnam ŭi Yuhak.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  23
  Ana Rosa Gutierrez.Ana Rosa Gutierrez & Betty LaDuke - 1983 - Feminist Studies 9 (3):585.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Mukchŏm Ki Se-Ch'un Sŏnsaeng Kwa Hamkke Hanŭn Sirhak Sasang.Se-ch'un Ki - 2012 - Pai Puksŭ.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Mukchŏm Ki Se-Ch'un Sŏnsaeng Kwa Hamkke Hanŭn Sŏngnihak Kaeron.Se-ch'un Ki - 2007 - Pai Puksŭ.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Ana Olivia Ruíz Martínez, et al." Sintomatología de anorexia y bulimia nerviosa en universidades privadas y públicas".Ana Olivia Ruíz Martínez, Roxana González Sotomayor & Silvia Valdez Nasser - 2005 - Episteme 1 (3).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  10
  Interview with Janos Kis.J. Kis - 1995 - Constellations 2 (1):12-20.
 13.  2
  Ki̇tap tanitimi Immanuel, Kant, (2021), fakültelerin çatışması, (çev. Mevlüt albayrak), ankara: Fol yayınları.Nurten Ki̇ri̇ş Yilmaz - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 36:61-63.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  59
  Introduction and Institutionalization of Genetics in Mexico Ana Barahona, Susana Pinar and Francisco J. Ayala.Ana Barahona, Susana Pinar & Francisco J. Ayala - 2005 - Journal of the History of Biology 38 (2):273-299.
  We explore the distinctive characteristics of Mexico's society, politics and history that impacted the establishment of genetics in Mexico, as a new disciplinary field that began in the early 20th century and was consolidated and institutionalized in the second half. We identify about three stages in the institutionalization of genetics in Mexico. The first stage can be characterized by Edmundo Taboada, who was the leader of a research program initiated during the Cárdenas government (1934-1940), which was primarily directed towards improving (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 15.  19
  Ana de Miguel, Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección, 3a. ed., Cátedra, Madrid, 2015, 355 pp. [REVIEW]Ana María Miranda Mora - 2017 - Dianoia 62 (78):211-218.
  Resumen: En este artículo reviso la interpretación de Eduardo Nicol de la teoría de la propiedad de Francisco Suárez. Para ello, presento la posición de Suárez acerca de la propiedad y la propiedad privada atendiendo dos cuestiones fundamentales. La primera es si la propiedad y la propiedad privada son derechos; la segunda es si ambos pertenecen a la naturaleza humana o no. Al final, argumento que la lectura de Nicol es insostenible, pues difícilmente puede admitirse que Suárez defendió algún tipo (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  3
  Yunus emre’ni̇n “ki̇bi̇r destani”ndan hareketle günümüz felsefe alanina bi̇r bakiş.Nurten Ki̇ri̇ş Yilmaz - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 37:24-39.
  İnsan “kendini bil”melidir. Çünkü insanın kendini bilmemesi yani eksikliğinin, aldatılırlığının ya da yanılabilirliğinin farkında olmaması onun temelde kendi benliğini, toplumsal rollerini, ahlaki ve siyasal varlık oluşunu yitirmesine sebep olacaktır. İnsan aklıyla ayakları yere basan ama kibriyle başını arşa kaldıran bir varlıktır. Eğer aklı onun kibirli başını eğdirmeyi başaramazsa kaçınılmaz olarak kibirli söz ve üslup, kibirli bakış ve görüş ortaya çıkacaktır. Kibir ile ortaya konulmuş her düşünce en temelde ahlaki sorunlar ortaya çıkaracağı gibi bir de, eksikliklerini kabul etmeyen dogmatik bir tutum (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  8
  Studies of Converting That Didactic Prosaically Works in Classical Turkish Literature to Poetry and S'dıkî’s Example of Akaid-N'me Written in Verse.Ferdi Ki̇remi̇tçi̇ - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1501-1539.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  42
  L'emploi de Portante (Donc) Dans des Textes Écrits En Portugais du Brésil Ana Lûcia Tinoco Cabrai (Sâo Paulo).Ana Lûcia Tinoco Cabrai - forthcoming - Argumentation.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Apuntes sobre el pensamiento matemático de Ramón Llull (traducción de Ana María Palos).Ana María Palos - 1989 - Theoria: Revista de Teoría, Historia y Fundamentos de la Ciencia 4 (2):451-459.
 20.  2
  El doble rasero de la moral conforme al género. Reseña de: Ana De Miguel, Ética para Celia. Contra la doble verdad, Madrid, Ediciones B, 2021.Ana Cuervo Pollán - 2022 - Isegoría 66:03-03.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Śāṅkara evaṃ Vallabha-darśana meṃ naitika karma ke sampratyaya ka viśleshaṇa.Vijaya Bhaṭanāgara - 2021 - Dillī, Bhārata: Jñānabhāratī Pablikeśansa.
  Analytic study of ethical conviction and beliefs with reference to the Advaitavada of Śaṅkarācārya and Śuddhādvaitavāda of Vallabhachars.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  26
  Francisco J. Ayala: el hombre renacentista de la evolución. Conversaciones con Ana Barahona.Ana Barahona Echevarría - 2000 - Arbor 167 (657):1-30.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  72
  Historical and Philosophical Perspectives on Quantum Chemistry: Kostas Gavroglu and Ana Simões: Neither Physics nor Chemistry: A History of Quantum Chemistry. Cambridge, MA: The MIT Press, 2012, Xiv+351pp, $40.00, £27.95 HB.Hasok Chang, Jeremiah James, Paul Needham, Kostas Gavroglu & Ana Simões - 2013 - Metascience 22 (3):523-544.
  Contribution to a symposium on Kostas Gavroglu and Ana Simões, Neither Physics nor Chemistry, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  11
  Turkey’s ‘Liberal’ Liberals.Murat Borovalı - 2017 - Philosophy and Social Criticism 43 (4-5):406-416.
  This article seeks to address the increasingly pertinent concern of how to form a satisfactory liberal stance in the face of certain democratically mandated policies of non-liberal and even sometimes illiberal governments. To that end, a close analysis is provided of a particular debate that generated controversy in certain liberal circles in Turkey during the run-up to the referendum on constitutional amendments in 2010. Identifying and evaluating 5 factors which seemed to have influenced the opposing positions in the debate, the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  12
  Turkish Secularism and Islam.Murat Borovalı & Cemil Boyraz - 2014 - Philosophy and Social Criticism 40 (4-5):479-488.
  In this article, recent attempts by the Justice and Development Party to address the problems of Alevi citizens in Turkey are analysed. After briefly outlining the sources of Alevi revitalization in the 1990s, the article critically discusses different aspects of the Alevi Opening process. It concludes by arguing that the Alevi question reveals many aspects of the problematic nature of secularism in Turkey.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. The Tissue Organization Field Theory of Cancer: A Testable Replacement for the Somatic Mutation Theory.Ana M. Soto & Carlos Sonnenschein - 2011 - Bioessays 33 (5):332-340.
 27.  6
  All Quiet on the Kemalist Front?Murat Borovalı & Cemil Boyraz - 2015 - Philosophy and Social Criticism 41 (4-5):435-444.
  As a result of its failure to embrace the increasingly visible social and political diversity in the country, Kemalism, the founding ideology of modern Turkey, is currently facing its severest legitimacy crisis. Through interviews with representatives of leading voluntary Kemalist associations, this article inquires whether there are attempts to reinterpret the doctrine in order to offer an alternative, credible vision in harmony with the existing social, political and economic realities of Turkey.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  14
  Body Ecology and Emersive Exploration of Self: The Case of Extreme Adventurers.Ana Zimmermann & Bernard Andrieu - 2020 - Sport, Ethics and Philosophy 15 (4):481-494.
  Body ecology by cosmosis refers to the experience of immersion, or the incorporation of the elements of nature through a body practice, leisure or sport. In this article, we propose comprehensive u...
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 29.  13
  Ki̇şi̇li̇k özelli̇kleri̇ ve di̇ndarlik i̇li̇şki̇si̇ üzeri̇ne ampi̇ri̇k bi̇r araştirma.Ayşe Şentepe & Metin Güven - 2015 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (31):27-27.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 30. The Priority of the Affections Over the Emotions: Gustafson, Aquinas, and an Edwardsean Critique.Ki Joo Choi - 2018 - Journal of the Society of Christian Ethics 38 (1):113-129.
  The association of emotions as kinds of affections is not unusual. This essay, however, considers whether the tight association between affections and emotions is conceptually satisfactory and advantageous. Does an emphasis on the boundedness of affections and emotions inadvertently mask their distinctive natures? In turning to Gustafson, Aquinas, and, ultimately, Edwards, I propose that, while affections are not emotionless, noticing their differences can reveal the limitations of the emotions for moral deliberation and draw greater attention to the moral significance of (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31. The Politics of Inside/Out: Queer Theory, Poststructuralism, and a Sociological Approach to Sexuality.Ki Namaste - 1994 - Sociological Theory 12 (2):220-231.
  This paper outlines the main tenets of poststructuralism and considers how they are applied by practitioners of queer theory. Drawing on both Michel Foucault and Jacques Derrida, queer theory explores the ways in which homosexual subjectivity is at once produced and excluded within culture, both inside and outside its borders. This approach is contrasted with more sociological studies of sexuality (labeling theory, social constructionism). Whereas queer theory investigates the relations between heterosexuality and homosexuality, sociologists tend to examine homosexual identities and (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 32.  30
  Implicit Theories of Intelligence and Academic Achievement: A Meta-Analytic Review.Ana Costa & Luísa Faria - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 33.  6
  The Ethics of Multiple Citizenship.Ana Tanasoca - 2018 - Cambridge University Press.
  Citizenship is no longer an exclusive relationship. Many people today are citizens of multiple countries, whether by birth, naturalization, or even through monetary means, with schemes fast-tracking citizenship applications from foreigners making large investments in the state. Moral problems surround each of those ways of acquiring a second citizenship, while retaining one's original citizenship. Multiple citizenship can also have morally problematic consequences for the coherence of collective decisions, for the constitution of the demos, and for global inequality. The phenomenon of (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 34.  19
  Flexible Conceptual Projection of Time Onto Spatial Frames of Reference.Ana Torralbo, Julio Santiago & Juan Lupiáñez - 2006 - Cognitive Science 30 (4):745-757.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   39 citations  
 35.  15
  Expertise, Ethics Expertise, and Clinical Ethics Consultation: Achieving Terminological Clarity.Ana S. Iltis & Mark Sheehan - 2016 - Journal of Medicine and Philosophy 41 (4):416-433.
  The language of ethics expertise has become particularly important in bioethics in light of efforts to establish the value of the clinical ethics consultation, to specify who is qualified to function as a clinical ethics consultant, and to characterize how one should evaluate whether or not a person is so qualified. Supporters and skeptics about the possibility of ethics expertise use the language of ethics expertise in ways that reflect competing views about what ethics expertise entails. We argue for clarity (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 36.  6
  Interrupting the Violence of Racial Identities: Lessons From Asian American Experience, the Parable of the Good Samaritan, and “Truth Force”.Ki Joo Choi - 2022 - Journal of the Society of Christian Ethics 42 (1):189-206.
  Sustained reflection on multiple expressions of Asian American experience directs us to the coercive logic of racial identities. Noticing this logic is critical to identifying the limitations of several strategies to resist and transcend racial injustice, including the demand for racial recognition. Rereading the Parable of the Good Samaritan as one about the perils of racial identity and then taking cues from the nonviolent practice of truth force provide a blueprint that reimagines the liberative role racial identities can play.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  13
  Body, Environment and Adventure: Experience and Spatiality.Ana Zimmermann & Soraia Saura - 2017 - Sport, Ethics and Philosophy 11 (2):155-168.
  The purpose of this article is to investigate human spatiality and perception in general, with the experience of adventure sports as its background. These activities highlight especially our strong relationship with the world when we consider the specific way in which the environment participates in the development of human potential. We first analyse the notions of risk and instability as important elements in adventure sports. Then we explore the notion of experience and spatiality, considering the way in which we establish (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 38.  41
  The Moral Pop-Out Effect: Enhanced Perceptual Awareness of Morally Relevant Stimuli.Ana P. Gantman & Jay J. Van Bavel - 2014 - Cognition 132 (1):22-29.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 39.  82
  Does Ethics Statement of a Public Relations Firm Make a Difference? Yes It Does!!Eyun-Jung Ki, Hong-Lim Choi & Junghyuk Lee - 2012 - Journal of Business Ethics 105 (2):267-276.
  Attempting to determine solutions for unethical practices in the field, this research was designed to assess the effectiveness of public relations firms’ ethics statements in decreasing the incidence of malpractice. This study revealed an encouraging finding that practitioners working in firms with ethical parameters were significantly more likely to engage in ethical practices. Moreover, educating public relations practitioners about the content of ethics statement could positively influence their ethical practices. At the same time, this study’s findings suggest further questions for (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 40. On Similarity in Counterfactuals.Ana Arregui - 2009 - Linguistics and Philosophy 32 (3):245-278.
  This paper investigates the interpretation of counterfactual conditionals. The main goal of the paper is to provide an account of the semantic role of similarity in the evaluation of counterfactuals. The paper proposes an analysis according to which counterfactuals are treated as predications “ de re ” over past situations in the actual world. The relevant situations enter semantic composition via the interpretation of tense. Counterfactuals are treated as law-like conditionals with de re predication over particular facts. Similarity with respect (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 41.  18
  Heads, Bodies, Brains, and Selves: Personal Identity and the Ethics of Whole-Body Transplantation.Ana Iltis - 2022 - Journal of Medicine and Philosophy 47 (2):257-278.
  Plans to attempt what has been called a head transplant, a body transplant, and a head-to-body transplant in human beings raise numerous ethical, social, and legal questions, including the circumstances, if any, under which it would be ethically permissible to attempt whole-body transplantation in human beings, the possible effect of WBT on family relationships, and how families should shape WBT decisions. Our assessment of many of these questions depends partially on how we respond to sometimes centuries-old philosophical thought experiments about (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  8
  Diagnosing Disagreements: The Authentication of the Positron 1931–1934.Ana-Maria Creţu - 2020 - Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of Modern Physics 70:28-38.
 43.  10
  Care-Ful Work: An Ethics of Care Approach to Contingent Labour in the Creative Industries.Ana Alacovska & Joëlle Bissonnette - 2021 - Journal of Business Ethics 169 (1):135-151.
  Studies of creative industries typically contend that creative work is profoundly precarious, taking place on a freelance basis in highly competitive, individualized and contingent labour markets. Such studies depict creative workers as correspondingly self-enterprising, self-reliant, self-interested and calculative agents who valorise care-free independence. In contrast, we adopt the ‘ethics of care’ approach to explore, recognize and appreciate the communitarian, relational and moral considerations as well as interpersonal connectedness and interdependencies that underpin creative work. Drawing on in-depth interviews with creative workers (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44.  43
  Kirishito-Ki Und Sayo-Yoroku: Japanische Dokumente Zur Missionsgeschichte des 17. [REVIEW]R. Corrigan - 1940 - Thought: Fordham University Quarterly 15 (4):754-754.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  14
  “Oh! Teleworking!” Regimes of Engagement and the Lived Experience of Female Spanish Teleworkers.Ana Gálvez, Francisco Tirado & Jose M. Alcaraz - 2020 - Business Ethics: A European Review 29 (1):180-192.
  Business Ethics: A European Review, EarlyView.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 46.  11
  A Failure in Solidarity: Ethical Challenges in the Development and Implementation of New Tuberculosis Technologies.Ana Komparic, Angus Dawson, Renaud F. Boulanger, Ross E. G. Upshur & Diego S. Silva - 2019 - Bioethics 33 (5):557-567.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47.  59
  Ethics Statements of Public Relations Firms: What Do They Say?Eyun-Jung Ki & Soo-Yeon Kim - 2010 - Journal of Business Ethics 91 (2):223-236.
  This study was designed to examine the prevalence of a code of ethics and to analyze its content among public relations agencies in the United States. Of the 1,562 public relations agencies reviewed, 605 (38.7%) provided an ethical statement. Among the ethical statements provided by these public relations agencies, ‹respect to clients,’ ‹service,’ ‹strategic,’ and ‹results’ were the values most frequently emphasized. On the other hand, ‹balance,’ ‹fairness,’ ‹honor,’ ‹social responsibility,’ and ‹independence’ were the least frequently mentioned in the ethical (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 48.  11
  The Somatic Mutation Theory of Cancer: Growing Problems with the Paradigm?Ana M. Soto & Carlos Sonnenschein - 2004 - Bioessays 26 (10):1097-1107.
 49.  19
  Pragmatic Humanism and the Posthumanist Challenge: Between Biocentrism and the New Human Being.Ana Honnacker - 2020 - Contemporary Pragmatism 17 (1):70-84.
  Humanism is charged with fostering a harmful anthropocentrism that has led to the exploitation of non-human beings and the environment. Posthumanist and transhumanist ideas prominently aim at rethinking our self-understanding and human-nature relations. Yet these approaches turn out to be flawed when it comes to addressing the challenges of the “age of the humanity”, the Anthropocene. Whereas posthumanism fails in acknowledging the exceptional role of human beings with regard to political agency and responsibility, transhumanism overemphasizes human capabilities of controlling nature (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 50.  12
  Phenomenology and the Problem of History.Sang-Ki Kim - 1976 - Philosophy and Phenomenological Research 36 (4):578-580.
1 — 50 / 1000