8 found
Order:
See also
Andrzej Dabrowski
Pedagogical University of Krakow
 1. Podstawowe rodzaje świadomości we współczesnej filozofii naturalistycznej.Andrzej Dąbrowski - 2013 - Diametros 36:27-46.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Umysl ucieleśiony a kategoryzacja.Andrzej Dabrowski - 2008 - Studia Philosophiae Christianae 44 (2):111-125.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Emocje. W poszukiwaniu antyesencjalistycznego ujęcia.Andrzej Dąbrowski - forthcoming - Etyka.
  Esencjalistycznie zorientowani teoretycy emocji uważają, że emocje mają swoją istotę. Nie istnieje jednak zgoda co do tego, czym ona jest. Dla jednych substancją emocji jest poznanie lub oceny, dla innych zmiany fizjologiczno-cielesne, a jeszcze dla innych zdarzenia w mózgu. W artykule prezentuję najważniejsze argumenty przeciwko tym teoriom, a następnie prezentuję wieloskładnikową i wielofunkcyjną koncepcję emocji.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  11
  Genesis and Nature of Moral and Legal Norms. Leon Petrażycki’s Naturalistic Solution.Andrzej Dąbrowski - 2018 - Studia Humana 7 (3):39-52.
  The aim of the paper is to examine the nature of moral and legal norms in a broader context: first, taking into account logical and methodological assumptions, second, in the perspective of psychology of emotions and legal policy. The basic subject of the research carried out by Leon Petrażycki was represented by law. Originally, it had a psychological character, not an objective, eternal, and unchanging one. To fully understand the genesis and nature of morality and law, Petrażycki addressed the study (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Główne wyniki twórczości Kazimierza Ajdukiewicza.Andrzej Dąbrowski - 2012 - Ruch Filozoficzny 69 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Recenzja Z: Marek Hetmański, 2013, Epistemologia Informacji, Kraków: Copernicus Center Press, Ss. 366; Fidelia Ibekwe-SanJuan, Thomas M. Dousa, (Red.), 2014, Theories of Information, Communication and Knowledge, Dordrecht: Springer, Ss. 331.Andrzej Dąbrowski - 2014 - Zagadnienia Naukoznawstwa 50 (202).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Wpływ emocji na poznawanie.Andrzej Dąbrowski - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 83 (3):315-335.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Znak a intencjonalność. Lairda Addisa argumenty za istnieniem własności aktów mentalnych.Andrzej Dąbrowski - 2009 - Diametros 21:1-13.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark