96 found
Order:
 1. Zarys logiki matematycznej.Andrzej Grzegorczyk - 1969 - Warszawa,: Państwowe Wydawn. Naukowe.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   33 citations  
 2.  97
  Undecidability without Arithmetization.Andrzej Grzegorczyk - 2005 - Studia Logica 79 (2):163-230.
  In the present paper the well-known Gödels – Churchs argument concerning the undecidability of logic (of the first order functional calculus) is exhibited in a way which seems to be philosophically interestingfi The natural numbers are not used. (Neither Chinese Theorem nor other specifically mathematical tricks are applied.) Only elementary logic and very simple set-theoretical constructions are put into the proof. Instead of the arithmetization I use the theory of concatenation (formalized by Alfred Tarski). This theory proves to be an (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   29 citations  
 3.  69
  The systems of Leśniewski in relation to contemporary logical research.Andrzej Grzegorczyk - 1955 - Studia Logica 3 (1):77-95.
 4.  36
  Some Classes of Recursive Functions.Andrzej Grzegorczyk - 1955 - Journal of Symbolic Logic 20 (1):71-72.
 5.  75
  Axiomatizability of geometry without points.Andrzej Grzegorczyk - 1960 - Synthese 12 (2-3):228 - 235.
 6. The classical and the ω-complete arithmetic.C. Ryll-Nardzewski, Andrzej Grzegorczyk & Andrzej Mostowski - 1958 - Journal of Symbolic Logic 23 (2):188-206.
 7.  19
  An outline of mathematical logic: fundamental results and notions explained with all details.Andrzej Grzegorczyk - 1974 - Boston: D. Reidel Pub. Co..
  Recent years have seen the appearance of many English-language hand books of logic and numerous monographs on topical discoveries in the foundations of mathematics. These publications on the foundations of mathematics as a whole are rather difficult for the beginners or refer the reader to other handbooks and various piecemeal contribu tions and also sometimes to largely conceived "mathematical fol klore" of unpublished results. As distinct from these, the present book is as easy as possible systematic exposition of the now (...)
 8.  52
  A Philosophically Plausible Formal Interpretation of Intuitionistic Logic.Andrzej Grzegorczyk - 1971 - Journal of Symbolic Logic 36 (2):329-329.
 9.  27
  Andrzej Grzegorczyk. Some relational systems and the associated topological spaces. Fundamenta mathematicae, vol. 60 (1967), pp. 223–231. [REVIEW]Andrzej Grzegorczyk - 1970 - Journal of Symbolic Logic 34 (4):652-653.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 10.  41
  On the concept of categoricity.Andrzej Grzegorczyk - 1962 - Studia Logica 13 (1):39 - 66.
 11. Filozofia logiki I formalna logika niesymplifikacyjna.Andrzej Grzegorczyk - 2011 - Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (190).
  W artykule proponuje się aksjomatyzację fragmentu klasycznej logiki zdań, który zostaje nazwany logiką niesymplifikacyjną. Nazwa pochodzi stąd, że unika się w nim, jak przypuszcza pewna ilość badaczy – wskazanych w tekście – paradoksalnych własności klasycznej implikacji i równoważności. Twierdzenie o niewyprowadzalności tez paradoksalnych nie jest jeszcze definitywnie udowodnione. Ale cały bieg myśli wydaje się interesujący z filozoficznego punktu widzenia ze względu na możliwość odróżnienia kilku rodzajów implikacji i równoważności.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 12. Logic: A Human Affair.Andrzej Grzegorczyk - 2000 - Studia Logica 64 (2):298-300.
 13.  22
  Undecidability of Some Topological Theories.Andrzej Grzegorczyk - 1953 - Journal of Symbolic Logic 18 (1):73-74.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 14.  36
  An approach to logical calculus.Andrzej Grzegorczyk - 1972 - Studia Logica 30 (1):33 - 43.
 15.  20
  A note on the theory of propositional types.Andrzej Grzegorczyk - 1964 - Fundamenta Mathematicae 54 (3):27-29.
 16.  14
  On the Concept of Categoricity.Andrzej Grzegorczyk & A. Grzegorczyk - 1965 - Journal of Symbolic Logic 30 (3):387-388.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 17.  52
  Klasyczne, relatywistyczne i konstruktywistyczne sposoby uznawania twierdzeń.Andrzej Grzegorczyk - 1971 - Studia Logica 27 (1):151-159.
 18.  45
  Nieklasyczne rachunki zdań a met odologiczne schematy badania naukowego i definicje pojęć asertywnych.Andrzej Grzegorczyk - 1967 - Studia Logica 20 (1):117-130.
 19. Errata do artykułu Andrzeja Grzegorczyka „Filozofia logiki i formalna LOGIKA NIESYMPLIFIKACYJNA”.Andrzej Grzegorczyk - 2012 - Zagadnienia Naukoznawstwa 48 (194).
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. „Ani na górze, ani w Jerozolimie… ale w duchu i w prawdzie”.Andrzej Grzegorczyk - 2010 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 73.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Czy istnieje ścisłość poza wymaganiami logiki?Andrzej Grzegorczyk - 1998 - Studia Semiotyczne 21:47-55.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Czy i jak formalizować filozofię.Andrzej Grzegorczyk - 2002 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 41 (1):201-207.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Dialtciics and humanism no. 1 1987.Andrzej Grzegorczyk - 1987 - Dialectics and Humanism 14:167.
 24. Drobny komentarz do Swinburne’a.Andrzej Grzegorczyk - 2010 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 73.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Dyskusja z Kazimierzem Ajdukiewiczem.Andrzej Grzegorczyk - 1993 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 6 (2):115-116.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Europe: Discovering the Meaning of Existence.Andrzej Grzegorczyk - 2002 - Dialogue and Universalism 12 (6-7):111-126.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. „Etyka przekazu wiedzy”.Andrzej Grzegorczyk - 1993 - Etyka 26:209-210.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. For an Intellectual Dimension of the Dialogue of Conciliation.Andrzej Grzegorczyk - 2002 - Dialogue and Universalism 12 (6-7):97-102.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Komentarz do recenzji Mariana Przełęckiego.Andrzej Grzegorczyk - 2003 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 46 (2):113-116.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Kapłan i błazen - w nowej rzeczywistości.Andrzej Grzegorczyk - 1997 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 24 (4):49-66.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Kroniki lwowskie.Andrzej Grzegorczyk - 1997 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 24 (4):179-182.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. La compréhension des théories abstraites dans les sciences et dans la philosophie.Andrzej Grzegorczyk - 1960 - Atti Del XII Congresso Internazionale di Filosofia 5:195-196.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Leszka Kołakowskiego pytanie o rozum.Andrzej Grzegorczyk - 2004 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 50 (2):141-144.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. La position des valeurs cognitives dans la structure générale des valeurs.Andrzej Grzegorczyk - 1983 - Epistemologia 6:35.
 35. Logika popularna; przstępny zarys logiki zdań.Andrzej Grzegorczyk - 1961 - Warszawa,: Państwowe Wydawn. Naukowe.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Logika rewolucji i polski sprzeciw.Andrzej Grzegorczyk - 1998 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 25 (1):193-203.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Metodologiczne pojęcie rozstrzygalności a prawdziwość empiryczna.Andrzej Grzegorczyk - 2007 - Studia Semiotyczne 26:125-150.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. New Social Self-Steering.Andrzej Grzegorczyk - 1988 - Dialectics and Humanism 15 (3):251-254.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Odpowiedź dyskutantom.Andrzej Grzegorczyk - 1999 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 32 (4):151-153.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Ostrzeżenie przed błędem w podręczniku logiki.Andrzej Grzegorczyk - 2000 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 33 (1):184-187.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. On the Validation of the Sets of Axioms in Mathematical Theories.Andrzej Grzegorczyk - 1965 - Journal of Symbolic Logic 30 (3):387-387.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Ogólna wizja nowoczesnych studiów filozoficznych.Andrzej Grzegorczyk - 1999 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 32 (4):201-209.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Paradoksy i brak porozumienia.Andrzej Grzegorczyk - 2004 - Studia Semiotyczne 25:59-61.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Populi︠a︡rnai︠a︡ logika.Andrzej Grzegorczyk - 1972
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Poglądy na istotę religii.Andrzej Grzegorczyk - 1994 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 11 (3):136-137.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Próba treściowego opisu świata wartości i jej etyczne konsekwencje.Andrzej Grzegorczyk - 1983 - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Schematy I Czlwiek Szkice Filozoficzne.Andrzej Grzegorczyk - 1963 - Wydawnictwo Znak.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Schematy i człowiek.Andrzej Grzegorczyk - 1963 - Kraków]: Znak.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Stosunki polsko-ukraińskie a filozofia.Andrzej Grzegorczyk - 1996 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 20 (4):135-146.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Tarski's Conception of Truth and Its Application to Natural Language.Andrzej Grzegorczyk - 1996 - Dialogue and Universalism 6 (1-2):73-89.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 96