Results for 'Andrzej J. Kozłowski'

1000+ found
Order:
 1.  6
  Samorząd terytorialny a demokracja w makroregionie północno-wschodniej Polski - wybrane zagadnienia.Andrzej J. Kozłowski - 1996 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 2:191-204.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  17
  On the Notion of Process.Andrzej J. Blikle - 1965 - Mathematical Logic Quarterly 11 (3):257-271.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  25
  Formalisation of Parenthesis-Free Languages.Andrzej J. Blikle - 1966 - Mathematical Logic Quarterly 12 (1):177-186.
 4. Siemens Ag.Andrzej J. Wnuk - forthcoming - Ai, Simulation and Planning in High Automony Systems: Proceedings, University of Arizona, Tucson, Arizona, March 26-27, 1990.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  14
  David A. Huffman. Canonical Forms for Information-Lossless Finite-Stale Logical Machines. Sequential Machines, Selected Papers, Edited by Edward F. Moore, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Reading, Massachusetts, Palo Alto, and London, 1964, Pp. 132–156. , Pp. 41–59.). [REVIEW]Andrzej J. Blikle - 1967 - Journal of Symbolic Logic 32 (3):389.
 6.  39
  Irving M. Copi, Calvin C. Elgot, and Jesse B. Wright. Realization of Events by Logical Nets. Sequential Machines, Selected Papers, Edited by Edward F. Moore, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Reading, Massachusetts, Palo Alto, and London, 1964, Pp. 175–192. , Pp. 181–196.). [REVIEW]Andrzej J. Blikle - 1967 - Journal of Symbolic Logic 32 (3):389-390.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  8
  Médvédév Ú. T.. O Klassé Sobytij, Dopuskaúščih Prédstavlénié V Konéčnom Avtomaté . Avtomaty, Izdatél'stvo Inostrannoj Litératury, Moscow 1956, Pp. 385–401. [REVIEW]Andrzej J. Blikle - 1965 - Journal of Symbolic Logic 30 (3):381-382.
 8.  27
  On the Notion of Process.Andrzej J. Blikle - 1965 - Zeitschrift fur mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 11 (3):257-271.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Review: David A. Huffman, Canonical Forms for Information-Lossless Finite-State Logical Machines. [REVIEW]Andrzej J. Blikle - 1967 - Journal of Symbolic Logic 32 (3):389-389.
 10. Review: Irving M. Copi, Calvin C. Elgot, Jesse B. Wright, Realization of Events by Logical Nets. [REVIEW]Andrzej J. Blikle - 1967 - Journal of Symbolic Logic 32 (3):389-390.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  21
  R. McNaughton and H. Yamada. Regular Expressions and State Graphs for Automata. Sequential Machines, Selected Papers, Edited by Edward F. Moore, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Reading, Massachusetts, Palo Alto, and London, 1964, Pp. 157–174. , Pp. 39–47.). [REVIEW]Andrzej J. Blikle - 1967 - Journal of Symbolic Logic 32 (3):390-391.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Review: R. McNaughton, H. Yamada, Regular Expressions and State Graphs for Automata. [REVIEW]Andrzej J. Blikle - 1967 - Journal of Symbolic Logic 32 (3):390-391.
 13. Review: U. T. Medvedev, (O klasse sobytij dopuskaugscih predstavlenie v konecnom avtornate):On a Class of Events Representable in a Finite Automaton. [REVIEW]Andrzej J. Blikle - 1965 - Journal of Symbolic Logic 30 (3):381-382.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  2
  Criticism as It Was Understood by Hermann Cohen.Andrzej J. Noras - 2017 - In Dariusz Kubok (ed.), Thinking Critically: What Does It Mean?: The Tradition of Philosophical Criticism and its Forms in the European History of Ideas. De Gruyter. pp. 127-138.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Debata Trendelenburg – Fischer. Problem obiektywności Kantowskich form zmysłowości.Andrzej J. Noras - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 85 (1):267-297.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Filozofia Hermanna Cohena. Próba Systematyki.Andrzej J. Noras - 2019 - Studia Philosophica Wratislaviensia 14 (3):7-19.
  The Philosophy of Hermann Cohen: An Attempt to SystematizeThe article adressess the problem of evolution of Hermann Cohen’s thinking. In the first part, the evolution is shown in the historical-problematic context and the main idea is to show the basic concepts organizing the author’s most important books. Part two is an attempt to capture the motives of his understanding of philosophy and the central concept is the logic of validity Geltungslogik. As a result it is shown that throughout his whole (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Heidegger, Hartmann and the Problem of Metaphysics.Andrzej J. Noras - 2010 - Filozofia 65 (2):120-129.
  The paper gives an analysis of the Neo-Kantian philosophy of the 1920s and 1930s, which for Hartmann and Heidegger was a shared philosophical platform. Both philosophers are to be conceived of mainly in the context of Neo-Kantianism, which ends, when the conception of epistemology as prima philosophia is replaced by ontology. While Hartmann conceived of metaphysics through the optics of what remains unknowable in grasping the problems logically, Heidegger saw the metaphysics of that time on the background of the forgetfulness (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  Heidegger, Hartmann a Problém Metafyziky.Andrzej J. Noras - 2010 - Filozofia 65 (2).
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Kant a noekantyzm badeński i marburski.Andrzej J. Noras - 2001 - Idea 13 (13).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. Między kantyzmem a neokantyzmem.Andrzej J. Noras & Dariusz Kubok - 2006 - Ruch Filozoficzny 4 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  4
  Neo-Kantianism and Neo-Hegelianism. Comments on Neo-Philosophy.Andrzej J. Noras - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (4):55.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Nicolai Hatmann i marburczycy. Znaczenie pracy "Jak w ogóle możliwa jest krytyczna ontologia".Andrzej J. Noras - 2000 - Principia.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. O potrzebie filozofii systematycznej.Andrzej J. Noras - 2000 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 35 (3):117-123.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Postneokantyzm wobec Kanta.Andrzej J. Noras - 2004 - Idea 16 (16).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Spór o materializm.Andrzej J. Noras - 2009 - Idea 21 (21).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  2
  Tezy do problemu historii filozofii.Andrzej J. Noras - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (1):5-32.
  Artykuł jest próbą systematyzacji poglądów na temat historii filozofii. Punktem wyjścia analiz są koncepcje występujące w filozofii pokantowskiej, w której ujawniają się znaczące różnice w rozumieniu historii filozofii. Może ona być rozumiana jako doksografia, jako historia pojęć, jako historia idei, jako historia problemów czy wreszcie jako filozoficzna historia filozofii. Autor prezentuje główne założenia każdego z przywołanych ujęć historii filozofii, wskazując jednocześnie na szczególną wartość historii filozofii ujętej jako historia problemów oraz jako filozoficzna historia filozofii. Dodatkowo odwołuje się do polskich badaczy (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  12
  Janusz Krupiński" Intencja i interpretacja", Kraków, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 2001, s. 127.Andrzej J. Nowak - 2002 - Estetyka I Krytyka 1:167-168.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  12
  Martin Heidegger," W drodze do języka", Janusz Mizera [tł.], Kraków, Wydawnictwo Baran i Suszczyński 2000, s. 206.Andrzej J. Nowak - 2002 - Estetyka I Krytyka 1:165-166.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  8
  Romantyzm a duch lucyferyzmu. Uwagi o estetyce w projekcie antropofanii.Andrzej J. Nowak - 2001 - Estetyka I Krytyka 1 (1):99-120.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  34
  On Jaśkowski-Type Semantics for the Intuitionistic Propositional Logic.Stanisław J. Surma, Andrzej Wroński & Stanisław Zachorowski - 1975 - Studia Logica 34 (2):145-148.
 31. A Companion to Heidegger’s Phenomenology of Religious Life.S. J. McGrath & Andrzej Wierciński (eds.) - 2010 - Rodopi.
  In the academic year 1920-1921 at the University of Freiburg, Martin Heidegger gave a series of extraordinary lectures on the phenomenological significance of the religious thought of St. Paul and St. Augustine. The publication of these lectures in 1995 settled a long disputed question, the decisive role played by Christian theology in the development of Heidegger’s philosophy. The lectures present a special challenge to readers of Heidegger and theology alike. Experimenting with language and drawing upon a wide range of now (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 32.  96
  Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok.Andrzej Klimczuk - 2012 - Wiedza I Edukacja.
  "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok" to książka oparta na analizach teoretycznych i empirycznych, która przedstawia problem diagnozowania i używania kapitału społecznego ludzi starych w procesach rozwoju lokalnego i regionalnego. Kwestia ta jest istotna ze względu na zagrożenia i wyzwania związane z procesem szybkiego starzenia się społeczeństwa polskiego na początku XXI wieku. Opracowanie stanowi próbę sformułowania odpowiedzi na pytania: jaki jest stan kapitału społecznego ludzi starych mieszkających w Białymstoku, jakim ulega przemianom i jakie jest jego zróżnicowanie? Ludzie (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 33.  40
  Book Reviews and Notices. [REVIEW]Michael H. Fisher, Gregory C. Kozlowski, Kurtis R. Schaeffer, Francis X. Clooney, Carl Olson, Martha Ann Selby, Thomas Forsthoefel, Lise F. Vail, Rebecca J. Manring, Narasingha P. Sil, Brian K. Pennington, Ashley James Dawson, Sarah Hodges & Thomas Forsthoefel - 2002 - International Journal of Hindu Studies 6 (2):199-220.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  23
  Going Malignant: The Hypoxia‐Cancer Connection in the Prostate.P. W. Hochachka, J. L. Rupert, L. Goldenberg, M. Gleave & P. Kozlowski - 2002 - Bioessays 24 (8):749-757.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  1
  Charge Rearrangement in Magnetite: From Magnetic Field Induced Easy Axis Switching to Femtoseconds Electronic Processes.Z. Kąkol, A. Kozłowski, T. Kołodziej & J. Przewoźnik - 2015 - Philosophical Magazine 95 (5-6):633-648.
 36.  28
  Andrzej Mostowski. Concerning the Problem of Axiomatizability of the Field of Real Numbers in the Weak Second Order Logic. Essays on the Foundations of Mathematics, Dedicated to A. A. Fraenkel on His Seventieth Anniversary, Edited by Y. Bar-Hillel, E. I. J. Poznanski, M. O. Rabin, and A. Robinson for The Hebrew University of Jerusalem, Magnes Press, Jerusalem 1961, and North-Holland Publishing Company, Amsterdam1962, Pp. 269–286. [REVIEW]Raphael M. Robinson - 1967 - Journal of Symbolic Logic 32 (1):130-131.
 37. Review: Andrzej Mostowski, Y. Bar-Hillel, E. I. J. Poznanski, M. O. Rabin, A. Robinson, Concerning the Problem of Axiomatizability of the Field of Real Numbers in the Weak Second Order Logic. [REVIEW]Raphael M. Robinson - 1967 - Journal of Symbolic Logic 32 (1):130-131.
 38.  9
  Józef Andrzej Stuchliński, Problemy Wyboru Strategii Metodologicznej W Biologii Współczesnej (Choice of Methodological Strategy in Contemporary Biology).J. A. S. - 1980 - Dialectics and Humanism 7 (2):170-174.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  7
  Andrzej Walicki on Polish and Russian Perspectives.J. J. Wiatr & M. Bankowski - 2000 - Dialogue and Universalism 10 (12):17-25.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  74
  P-Hierarchy on Β Ω.Andrzej Starosolski - 2008 - Journal of Symbolic Logic 73 (4):1202-1214.
  We classify ultrafilters on ω with respect to sequential contours (see [4].[5]) of different ranks. In this way we obtain an ω1 sequence {Pα}1≤α≤ω1 of disjoint classes. We prove that non-emptiness of Pα for successor α ≥ 2 is equivalent to the existence of P-point. We investigate relations between P-hierarchy and ordinal ultrafilters (introduced by J. E. Baumgartner in [1]), we prove that it is relatively consistent with ZFC that the successor classes (for α ≥ 2) of P-hierarchy and ordinal (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 41.  28
  More About Λ-Support Iterations of (<Λ)-Complete Forcing Notions.Andrzej Rosłanowski & Saharon Shelah - 2013 - Archive for Mathematical Logic 52 (5-6):603-629.
  This article continues Rosłanowski and Shelah (Int J Math Math Sci 28:63–82, 2001; Quaderni di Matematica 17:195–239, 2006; Israel J Math 159:109–174, 2007; 2011; Notre Dame J Formal Logic 52:113–147, 2011) and we introduce here a new property of (<λ)-strategically complete forcing notions which implies that their λ-support iterations do not collapse λ + (for a strongly inaccessible cardinal λ).
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 42.  14
  Korzyści, szanse i zagrożenia w realizacji idei medialabu.Andrzej Klimczuk - 2010 - In Digitalizacja Dziedzictwa. Fundacja Ortus. pp. 15--18.
  More Info: M. Filiciak, A. Tarkowski, A. Jałosińska, A. Klimczuk, M. Rynarzewski, J.M. Seweryn, G.D. Stunża, M. Wilkowski, A. Orlik, Digitalizacja dziedzictwa (Digitisation of Heritage), Fundacja Ortus, Warszawa 2010.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 43. Uwikłani w kłopoty (rec. J. Butler, \"Uwikłani w płeć\").Andrzej Poterała - 2010 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 16.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  4
  Marek J. Siemek and His Interpretation of the Idea of Transcendentalism.Andrzej Lisak - 2016 - Dialogue and Universalism 26 (2):205-216.
  The paper discusses with critical intent Marek J. Siemek’s conception of transcendental philosophy. Firstly, theory of knowledge does not belong to the epistemic level of reflection but it is precisely the other way around; namely, it is due to transcendental philosophy that it was possible to distinguish metaphysical, ontological and epistemological questions. Secondly, transcendental philosophy enables us to discriminate between the ontological and epistemological questions and, as a result, to take up within its scope traditional epistemological questions such as adequacy (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Fifth International Workshop on Computer Graphics and Geometric Modeling (CGGM 2006)-Extensions for 3D Graphics Rendering Engine Used for Direct Tessellation of Spline Surfaces. [REVIEW]Adrian Sfarti, Brian A. Barsky, Todd J. Kosloff, Egon Pasztor, Alex Kozlowski, Eric Rornan & Alex Perelman - 2006 - In O. Stock & M. Schaerf (eds.), Lecture Notes in Computer Science. Springer Verlag. pp. 215-222.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  12
  J. W. De Barker. The Fixed Point Approach in Semantics: Theory and Applications. Foundations of Computer Science, Edited by J. W. De Bakker, Mathematical Centre Tracts 63, Mathematisch Centrum, Amsterdam1975, Pp. 1–53. [REVIEW]Andrzej Blikle - 1977 - Journal of Symbolic Logic 42 (3):419-420.
 47.  6
  Review: J. W. De Bakker, The Fixed Point Approach in Semantics: Theory and Applications. [REVIEW]Andrzej Blikle - 1977 - Journal of Symbolic Logic 42 (3):419-420.
 48.  9
  Elementary Theories with Models Without Automorphisms.Andrzej Ehrenfeucht, J. W. Addison, Leon Henkin & Alfred Tarski - 1974 - Journal of Symbolic Logic 39 (2):338-338.
 49.  9
  Andrzej Ehrenfeucht. Elementary Theories with Models Without Automorphisms. The Theory of Models, Proceedings of the 1963 International Symposium at Berkeley, Edited by J. W. Addison, Leon Henkin, and Alfred Tarski, Studies in Logic and the Foundations of Mathematics, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1965, Pp. 70–76. [REVIEW]William Glassmire - 1974 - Journal of Symbolic Logic 39 (2):338.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  5
  Review: Andrzej Ehrenfeucht, J. W. Addison, Leon Henkin, Alfred Tarski, Elementary Theories with Models Without Automorphisms. [REVIEW]William Glassmire - 1974 - Journal of Symbolic Logic 39 (2):338-338.
1 — 50 / 1000