24 found
Order:
 1. \\\"Anatomia\" rozumienia (\\\"Słownik filozoficzny\\\", pod red. J. Hartmana.Andrzej Kucner - 2005 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 11.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Człowiek i hermeneutyka (rec. W. Lorenc, \"Hermeneutyczne koncepcje człowieka 2. Dilthey, Misch, Bollnow\").Andrzej Kucner - 2010 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 16:381-397.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  5
  Człowiek w tradycji filozofii życia.Andrzej Kucner - 2008 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 14:103-122.
  Artykuł stanowi syntetyczna próbę spojrzenia na historyczny rozwój filozofii życia z perspektywy pytań o człowieka. W jej dziejowej ewolucji wyodrębniono trzy okresy z uwzględnieniem specyfiki każdego z nich. Spoiwem wszystkich odmian filozofii życia jest otwarta, dynamistyczna koncepcja człowieka, będąca częścią wizji nieustannie stającego się świata. W takim ujęciu pytanie o człowieka odnosi sie do przesłanek rozumienia: naturalnych korzeni, dziejowej egzystencji czy ładu aksjologicznego.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Dialogicznie ku myśleniu filozoficznemu (B. Zielewska: \"Dialog we współczesnej edukacji filozoficznej\").Andrzej Kucner - 2003 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 9.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  Geneza nihilizmu a wczesne spory o klasyczny idealizm niemiecki na przełomie XVIII i XIX wieku.Andrzej Kucner - 2007 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 13:137-148.
  W artykule zrekonstruowano i przeanalizowano wczesną fazę sporów o nihilizm. Podstawowym zagadnieniem jest w nim więź między rozwojem nihilizmu a wieloma odmianami niemieckiego idealizmu na przełomie XVIII i XIX wieku. Pierwszą część poświęcono badaniom nad pochodzeniem pojęcia nihilizmu. Część druga dotyczy recepcji filozofii Immanuela Kanta i zwróconych przeciwko niej zarzutów nihilizmu. W trzeciej części autor podejmuje zagadnienie sporu o panteizm. Głównym inspiratorem toczących się wówczas dysput filozoficznych był przede wszystkim F. H. Jacobi. Wszelkim odmianom idealizmu i racjonalizmu usiłował on przeciwstawić (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  16
  Genealogia, swoistość i zadania hermeneutyki filozoficznej (Andrzej Przyłębski, \"Hermeneutyczny zwrot filozofii\").Andrzej Kucner - 2007 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 13:349-360.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  III Festiwal "Deleuze, Derrida, Foucault", UWM w Olsztynie, 6-11 września 2010.Andrzej Kucner - 2010 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 16:361-365.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. III Festiwal Filozofii \"Deleuze, Derrida, Foucault\", Olsztyn 6-11 września 2010.Andrzej Kucner - 2010 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 16.
 9.  11
  Immanuel Kant i oświeceniowy Królewiec (Steffen Dietzsch, \"Immanuel Kant. Biografia.\").Andrzej Kucner - 2006 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 12:270-276.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  8
  Kantiana w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie – raport z badań.Andrzej Kucner & Beata Wacławik - 2015 - Studia Z Historii Filozofii 5 (4):161-184.
  The authors of the article present the basic assumptions of the project designed to prepare and publish the documents preserved in the collection of the State Archive in Olsztyn and related to Immanuel Kant’s academic activity. The article contains a characteristic of the archive material coming from the University of Albrecht in Königsberg, the results of early German research on Kant’s academic activity and a presentation of selected documents connected with his work at university as an ordinary professor, as a (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. \\\"Mała encyklopedia filozofii. Pojęcia, problemy, kierunki, szkoły\\\", red. Stanisław Jedynak.Andrzej Kucner - 1997 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 3.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12.  2
  Manifest filozoficzny neopozytywizmu (rec. \"Naukowa koncepcja świata. Koło Wiedeńskie\", przekł. i red. A. Koterski).Andrzej Kucner - 2010 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 16:399-405.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Między nadzieją a sceptycyzmem - u źródeł sensów antropologii i etyki Zdziechowskiego (D. Barbaszyński: \\\"Między racjonalizmem a mistycyzmem. Problem przestrzeni etycznej w poglądach filozoficznych Mariana Zdziechowskiego\\\").Andrzej Kucner - 2001 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 7.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  4
  Między życiem a jego formą: Georga Simmla filozofia kultury.Andrzej Kucner - 2011 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 17:123-139.
  W artykule omawiam podstawowe tezy koncepcji kultury Georga Simmla, który swoje pomysły przedstawił w esejach i nie nadał im zwartej, systemowej formy. Pojmował kulturę jako interioryzację zobiektywizowanych wytworów człowieka, a jednocześnie sumę zjawisk, w których dokonuje się rozwój jednostki jako przekraczanie tego, co subiektywne. Simmel przyjmuje trwałą więź kultury z życiem oraz jej duchowymi, czystymi formami. Ukazuje je jako sprzeczne ze sobą oraz sprzeczne z życiem. Traktuje sprzeczność i konflikt jako fundamentalne cechy współczesnej kultury.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Nietzsche i Heidegger – dwa doświadczenia nihilizmu.Andrzej Kucner - 2004 - Diametros 2:57-73.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Nietzsche i Overbeck - ślady przyjaźni (rec. F. Overbeck, \"Nietzsche. Zapiski przyjaciela\").Andrzej Kucner - 2009 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 15:327-333.
 17.  4
  Nietzschego radosna wiedza (rec. F. Nietzsche, \"Radosna wiedza \"La gaya scienza\"\").Andrzej Kucner - 2009 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 15:319-325.
 18.  1
  Nihilistyczny zwrot w filozofii: źródła, Nietzsche, Ujścia = Nihilistische Wende in der Philosophie: Ursprünge, Nietzsche, Äusserungsformen.Andrzej Kucner - 2013 - Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  2
  O komplementarnym rozumieniu Nietzschego (rec. H. Benisz, \\\"Ecce Nietzsche. Interpretacje filozoficzne\\\").Andrzej Kucner - 2008 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 14:347-354.
 20. Prof. dr hab. Witold Tulibacki (ur. 20 XII 1945 r. w Skwierzynie - zm. 13 12006 r. w Olsztynie).Andrzej Kucner - 2006 - Ruch Filozoficzny 2 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Rozdroża współczesnego dyskursu filozoficznego (S. Opara: \"Filozofia. Współczesne kierunki i problemy\").Andrzej Kucner - 2003 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 9.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  Spór o racjonalność w obliczu argumentów filozofii życia – Nietzsche, Dilthey, Bergson.Andrzej Kucner - 2006 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 12:45-63.
  Artykuł przedstawia zarys rozwoju filozofii życia XIX i XX wieku. Podstawowe zagadnienie to status racjonalności jako wzorca myślenia filozoficznego w świetle argumentów trzech reprezentantów współczesnej filozofii życia: F. Nietzschego, W. Diltheya i H. Bergsona. Każdy z nich jest twórcą oryginalnej odmiany filozofii życia i konstruktywnej krytykiem wzorców naukowej racjonalności.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  2
  Współczesne oblicza nihilizmu: Baudrillard - Vattimo - Bauman.Andrzej Kucner - 2012 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 18:135-154.
  Nihilizm stał się współcześnie jednym z charakterystycznych rysów kultury i filozofii. W wyniku zaszłych przemian jego rozumienie dalece jednak odbiega od dziewiętnastowiecznego zawołania Nietzschego: Gott ist tot. Nihilizm przestał być symbolem wyczerpania sensu, kresu metafizyki czy zaniku wartości. Jako nihilizm spełniony wyraża się w idei symulacji i symulakryzacji, słabego myślenia czy płynnej rzeczywistości. Dawne pojęcia i koncepcje metafizyki utraciły swoje znaczenia, a ich miejsce usiłują zajmować stanowiska wyrażające krytyczny namysł nad kondycją intelektualną i aksjologiczną współczesnego człowieka.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  5
  Zrozumieć Nietzschego (Mirosław Żelazny, \"Nietzsche \"Ten wielki wzgardziciel\"\").Andrzej Kucner - 2007 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 13:361-368.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark