9 found
Order:
 1.  2
  “Parvus Error in Principio Magnus Est in Fine”: Thomas Aquinas’s Reinterpretation of the Understanding of Being and Essence as the Basis for the Discovery of the First Cause as Ipsum Esse.Andrzej Maryniarczyk - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (4):27-51.
  In this article, the author notes that Thomas Aquinas, in his brief work entitled De Ente et Essentia, proved that at the base of understanding the world, the human being, and God in particular, there is our understanding of being and its essence. When we make a small mistake at the beginning in our understanding of being and its essence, it will turn to be a big one in the end. And what is “at the end” of our knowledge is (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Elementy "systemu" metafizyki.Andrzej Maryniarczyk - 1991 - Principia 3.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  18
  Istota (bytu) w ujęciu Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu.Andrzej Maryniarczyk - 2010 - Roczniki Filozoficzne 58 (1):155-172.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Metaphysical Creationism and the Paradoxes of Evolutionary Theism: A Contribution to the Discussion within Contemporary Thomism.Andrzej Maryniarczyk - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (4):169-198.
  Metafizyczny kreacjonizm a paradoksy teizmu ewolucyjnego: przyczynek do dyskusji w ramach współczesnego tomizmu Autor artykułu dowodzi, że metafizyczny kreacjonizm, z którym spotykamy się w filozofii św. Tomasza z Akwinu, w odróżnieniu od kreacjonizmu amerykańskiego oraz teologiczno-‑biblijnego, jest teorią, która wyrasta z czysto filozoficznego wyjaśnianie początków świata i człowieka. Nie jest zatem ideą biblijną przeniesioną na teren filozofii. Podobnie jak teizm metafizyki Arystotelesa, a także teizm metafizyki św. Tomasza z Akwinu nie jest teizmem religijnym, lecz teizmem czysto filozoficznym, gdyż wyrasta z (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Metoda Metafizyki Realistycznej: Wraz Z Tekstem Komentarza Św. Tomasza Z Akwinu Do 5. I 6. Kwestii Boecjusza "de Trinitate" W Przekładzie Aleksandra Białka. [REVIEW]Andrzej Maryniarczyk - 2005 - Wydawn. Kul.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Metoda Metafizyki Realistycznej: Wraz Z Tekstem Komentarza Św.Andrzej Maryniarczyk - 2005 - Wydawn. Kul.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. O bałamutnej i nierzetelnej recenzji „O dobru”.Andrzej Maryniarczyk - 2004 - Diametros 2:222-228.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  On the Origins of the Word “Substance”.Andrzej Maryniarczyk - 2017 - Peitho 8 (1):371-378.
  The present article discusses the emergence of the term “substance”. It is shown that while the word obviously has its roots in Greek language and tradition, it presupposes a much broader context. Thus, to comprehend the full meaning of the term one must take into account the whole philosophical tradition in which it occurs and the whole of reality to which it refers. Furthermore, it is demonstrated that from the very beginning ousia was linked to that which exists actually and (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. U źródeł narodzin nowożytnych ontologii.Andrzej Maryniarczyk - 2011 - Studia Philosophiae Christianae 47 (1):37-50.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark