Results for 'Andrzej Przy����bski'

1000+ found
Order:
 1. Ludwika Flecka hermeneutyczna teoria wiedzy.Andrzej Przyłębski - 2007 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 13:45-64.
  Polski biolog i epistemolog L. Fleck jest twórcą teorii nauki prekursorskiej względem koncepcji Th. Kuhna. Mimo że sam Fleck nie używał nazwy „hermeneutyka”, to jego rozważania noszą wybitnie hermeneutyczny charakter. Dominuje w nich bowiem myślenie w kategoriach rozumienia, akcentowanie interpretacyjnego charakteru ludzkiego odniesienia do rzeczywistości, podkreślanie znaczenia tego, co dany badacz zastaje, co we wspólnocie badaczy obowiązuje oraz samej wspólnoty myślowej, stanowiącej gremium oceniające jego poznawczy wkład. Choć lwowski filozof wyraża to przy pomocy kategorii takich jak styl myślowy oraz myślowy (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Aktywność Ekonomiczna Ludzi Starych W Kontekście Badań Nad Kapitałem Społecznym Na Przykładzie Mieszkańców Białegostoku.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Stefański Marian (ed.), Wȩzły Gordyjskie Rozwoju Polski Wschodniej. Innovatio Press. pp. 289--311.
  Work of elderly is a controversial problem. The introduction of protection of old age in form of pensions and retirement caused shaping in modern societies qualitatively new social category of persons in post-working age. Growth of human life-span with simultaneous lack of the principle changes of pensionable age inflicts grow in quantity of persons’ using welfare benefits. Growing costs of seniors livelihood lead to transformations in socio-economical structures as well as forcing them to engage in activities that will help increase (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Budowa Kapitału Społecznego Ludzi Starych W Kontekście Polityk Aktywizacji I Aktywnego Starzenia Siȩ.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Katarzyna Walotek-Ściańska, Michal Šerák, Michał Szyszka & Łukasz Tomczyk (eds.), Starzenie Siȩ I Starość W Dynamicznie Zmieniaj¸Acym Siȩ Świecie / Stárnutí a Stáří V Rychle Se Měnícím Světě. Humanitas. pp. 11--24.
  Wśród kluczowych wyzwań rozwojowych Polski na początku XXI wieku znajdują ograniczanie negatywnych efektów procesu starzenia się społeczeństwa oraz wzrost kapitału społecznego obywateli, ich umiejętności współpracy przy rozwiązywaniu problemów w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego. Artykuł przybliża łączną analizę tych zagadnień w odniesieniu do kształtowania kapitału społecznego ludzi starych. Kolejno omówione zostają podstawowe pojęcia wykorzystywane w dyskursie o aktywizacji społecznej osób starszych, założenia kształtowania współczesnych wielopoziomowych polityk publicznych w tym zakresie oraz typologie przykładowych rozwiązań na rzecz budowy zasobów kapitału społecznego. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  47
  Games 2.0 Jako Próba Konstrukcji Społeczno-Kulturowego Perpetuum Mobile.Andrzej Klimczuk - 2008 - Homo Communicativus 5:177--187.
  Increase in popularity of games like "Second Life" has contributed not only to significant changes in the development of the electronic entertainment industry. Promoting Games 2.0, the new trend of video game production that are assumed to be the virtual worlds that contain user-generated content makes both measured with a specific technological innovation, as well as a serious change in the organization of socio-cultural heritage. The article presents problems of the existing difficulties of terminology, the implications of the availability of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  44
  Gry Komputerowe I Branża Gier a Sztuka Komiksowa.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Grażyna Gajewska & Rafał Wójcik (eds.), Contextual Mix. Through Graphic Stories to Analyses of Contemporary Culture. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. pp. 385--396.
  Growth in popularity of computer games is a noticeable change in recent years. Electronic entertainment increasingly engages the wider society and reaches to new audiences by offering them satisfy of wide variety of needs and aspirations. As a mass media games not only provide entertainment, but they are also an important source of income, knowledge and social problems. Article aims to bring closer look on the common areas of games and comics. On the one hand designers and artists working on (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Materiały Zastane W Socjologii Wizualnej - Teoria I Praktyka.Andrzej Klimczuk - manuscript
  Referat wygłoszony w ramach Koła Antropologii Obrazu przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 03.2007. // Paper presented at the Koło Antropologii Obrazu at the Institute of Sociology, University of Bialystok, Bialystok, 03.2007.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Andrzej Wajda's Speech at the Oscar Award Ceremony.Andrzej--Awards Wajda - 2000 - Dialogue and Universalism 10 (9-10):14-15.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  93
  Foundations and Current Problems of General Relativity (Notes by Graham Dixon, Petros Florides and Gerald Lemmer).Andrzej Trautman - 1965 - In A. Trautman (ed.), Lectures on General Relativity. Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall. pp. 1--1.
 9.  50
  Nelson Algebras Through Heyting Ones: I.Andrzej Sendlewski - 1990 - Studia Logica 49 (1):105-126.
  The main aim of the present paper is to explain a nature of relationships exist between Nelson and Heyting algebras. In the realization, a topological duality theory of Heyting and Nelson algebras based on the topological duality theory of Priestley for bounded distributive lattices are applied. The general method of construction of spaces dual to Nelson algebras from a given dual space to Heyting algebra is described. The algebraic counterpart of this construction being a generalization of the Fidel-Vakarelov construction is (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 10.  2
  Systems of Logic Based on Ordinals.Andrzej Mostowski - 1939 - Journal of Symbolic Logic 4 (3):128-129.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   50 citations  
 11. Bibliografia Andrzeja Walickiego/na podstawie materiałów dostarczonych przez autora oprac. Andrzej Przymusiała.Andrzej Przymusiała - 1999 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 44:249-273.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Bibliografia zawartości" Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" T. l: 1957-T. 50-51: 2005-2006/oprac. Andrzej Przymusiała. [REVIEW]Andrzej Przymusiała - 2006 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 50.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  16
  Adam Grobler, Metodologia Nauk [Methodology of the Sciences] by Andrzej Bronk, Pawel Kawalec.Andrzej Bronk & Pawel Kawałec - 2008 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 13 (1):147-149.
 14.  41
  On Academic Achievements and Services of Professor Andrzej Walicki.Andrzej de Lazari - 2006 - Dialogue and Universalism 16 (3/4):98-100.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  60
  An Interview with Andrzej Wajda.Aleksandra Ziółkowska-Boehm & Andrzej Wajda - 2007 - The Chesterton Review 33 (1-2):294-301.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  91
  The Logic of Questions as a Theory of Erotetic Arguments.Andrzej Wiśniewski - 1996 - Synthese 109 (1):1 - 25.
  This paper argues for the idea that the logic of questions should focus its attention on the analysis of arguments in which questions play the role of conclusions. The relevant concepts of validity are discussed and the concept of the logic of questions of a semantically interpreted formalized language is introduced.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 17.  22
  The Proposal of Philosophical Basis of the Health Care System.Andrzej Bielecki & Sylwia Nieszporska - 2017 - Medicine, Health Care and Philosophy 20 (1):23-35.
  The studies of health care systems are conducted intensively on various levels. They are important because the systems suffer from numerous pathologies. The health care is analyzed, first of all, in economic aspects but their functionality in the framework of systems theory is studied, as well. There are also attempts to work out some general values on which health care systems should be based. Nevertheless, the aforementioned studies, however, are fragmentary ones. In this paper holistic approach to the philosophical basis (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 18.  14
  Thirty Years of Foundational Studies.Andrzej Mostowski - 1966 - New York: Barnes & Noble.
 19.  38
  Discussion Following the Lecture by Jan Małecki and Andrzej Tomczak.Jan Małecki & Andrzej Tomczak - 2008 - Dialogue and Universalism 18 (9-10):162-166.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Natural Deduction.Andrzej Indrzejczak - 2015
  Natural Deduction Natural Deduction is a common name for the class of proof systems composed of simple and self-evident inference rules based upon methods of proof and traditional ways of reasoning that have been applied since antiquity in deductive practice. The first formal ND systems were independently constructed in the 1930s by G. Gentzen and S. Jaśkowski and … Continue reading Natural Deduction →.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 21.  75
  Socratic Proofs.Andrzej Wiśniewski - 2004 - Journal of Philosophical Logic 33 (3):299-326.
  Our aim is to express in exact terms the old idea of solving problems by pure questioning. We consider the problem of derivability: "Is A derivable from Δ by classical propositional logic?". We develop a calculus of questions E*; a proof (called a Socratic proof) is a sequence of questions ending with a question whose affirmative answer is, in a sense, evident. The calculus is sound and complete with respect to classical propositional logic. A Socratic proof in E* can be (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
 22.  27
  Some Investigations of Varieties of N -Lattices-Lattices.Andrzej Sendlewski - 1984 - Studia Logica 43 (3):257-280.
  We examine some extensions of the constructive propositional logic with strong negation in the setting of varieties of $\mathcal{N}$ -lattices. The main aim of the paper is to give a description of all pretabular, primitive and preprimitive varieties of $\mathcal{N}$ -lattices.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 23.  23
  A Survey of Nonstandard Sequent Calculi.Andrzej Indrzejczak - 2014 - Studia Logica 102 (6):1295-1322.
  The paper is a brief survey of some sequent calculi which do not follow strictly the shape of sequent calculus introduced by Gentzen. We propose the following rough classification of all SC: Systems which are based on some deviations from the ordinary notion of a sequent are called generalised; remaining ones are called ordinary. Among the latter we distinguish three types according to the proportion between the number of primitive sequents and rules. In particular, in one of these types, called (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 24.  27
  We Must Interpret: The Hermeneutic Retrieval of the Philosophical Tradition. Andrzej Wiercinski in Conversation with Boyd Blundell.Andrzej Wierciński & Boyd Blundell - 2011 - Analecta Hermeneutica 3.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  7
  Fregean Description Theory in Proof-Theoretical Setting.Andrzej Indrzejczak - forthcoming - Logic and Logical Philosophy:1.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 26.  5
  The Critical Theory of Jurgen Habermas.Andrzej Rapaczynski - 1981 - Noûs 15 (3):423-428.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   21 citations  
 27.  6
  Rule-Generation Theorem and its Applications.Andrzej Indrzejczak - 2018 - Bulletin of the Section of Logic 47 (4):265-281.
  In several applications of sequent calculi going beyond pure logic, an introduction of suitably defined rules seems to be more profitable than addition of extra axiomatic sequents. A program of formalization of mathematical theories via rules of special sort was developed successfully by Negri and von Plato. In this paper a general theorem on possible ways of transforming axiomatic sequents into rules in sequent calculi is proved. We discuss its possible applications and provide some case studies for illustration.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 28.  20
  Linear Time in Hypersequent Framework.Andrzej Indrzejczak - 2016 - Bulletin of Symbolic Logic 22 (1):121-144.
  Hypersequent calculus, developed by A. Avron, is one of the most interesting proof systems suitable for nonclassical logics. Although HC has rather simple form, it increases significantly the expressive power of standard sequent calculi. In particular, HC proved to be very useful in the field of proof theory of various nonclassical logics. It may seem surprising that it was not applied to temporal logics so far. In what follows, we discuss different approaches to formalization of logics of linear frames and (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 29.  17
  An Outline of Mathematical Logic: Fundamental Results and Notions Explained with All Details.Andrzej Grzegorczyk - 1974 - D. Reidel Pub. Co..
  Recent years have seen the appearance of many English-language hand books of logic and numerous monographs on topical discoveries in the foundations of mathematics. These publications on the foundations of mathematics as a whole are rather difficult for the beginners or refer the reader to other handbooks and various piecemeal contribu tions and also sometimes to largely conceived "mathematical fol klore" of unpublished results. As distinct from these, the present book is as easy as possible systematic exposition of the now (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 30.  30
  Sentences Undecidable in Formalized Arithmetic: An Exposition of the Theory of Kurt Gödel.Andrzej Mostowski - 1952 - Greenwood Press.
  The famous theory of undecidable sentences created by Kurt Godel in 1931 is presented as clearly and as rigorously as possible. Introductory explanations beginning with the necessary facts of arithmetic of integers and progressing to the theory of representability of arithmetical functions and relations in the system (S) prepare the reader for the systematic exposition of the theory of Godel which is taken up in the final chapter and the appendix.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 31.  23
  Axiomatic Extensions of the Constructive Logic with Strong Negation and the Disjunction Property.Andrzej Sendlewski - 1995 - Studia Logica 55 (3):377 - 388.
  We study axiomatic extensions of the propositional constructive logic with strong negation having the disjunction property in terms of corresponding to them varieties of Nelson algebras. Any such varietyV is characterized by the property: (PQWC) ifA,B V, thenA×B is a homomorphic image of some well-connected algebra ofV.We prove:• each varietyV of Nelson algebras with PQWC lies in the fibre –1(W) for some varietyW of Heyting algebras having PQWC, • for any varietyW of Heyting algebras with PQWC the least and the (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 32. Pieces of Mereology.Andrzej Pietruszczak - 2005 - Logic and Logical Philosophy 14 (2):211-234.
  In this paper† we will treat mereology as a theory of some structures that are not axiomatizable in an elementary langauge and we will use a variable rangingover the power set of the universe of the structure). A mereological structure is an ordered pair M = hM,⊑i, where M is a non-empty set and ⊑is a binary relation in M, i.e., ⊑ is a subset of M × M. The relation ⊑ isa relation of being a mereological part . We (...)
  Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 33.  50
  Why Do We Believe Theorems?Andrzej Pelc - 2009 - Philosophia Mathematica 17 (1):84-94.
  The formalist point of view maintains that formal derivations underlying proofs, although usually not carried out in practice, contribute to the confidence in mathematical theorems. Opposing this opinion, the main claim of the present paper is that such a gain of confidence obtained from any link between proofs and formal derivations is, even in principle, impossible in the present state of knowledge. Our argument is based on considerations concerning length of formal derivations. Thanks to Jody Azzouni for enlightening discussions concerning (...)
  Direct download (13 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 34.  8
  Theory of Gravitation.Andrzej Trautman - 1973 - In Jagdish Mehra (ed.), The Physicist's Conception of Nature. Boston: Reidel. pp. 179--201.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 35.  1
  Genealogia, swoistość i zadania hermeneutyki filozoficznej (Andrzej Przyłębski, \"Hermeneutyczny zwrot filozofii\").Andrzej Kucner - 2007 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 13:349-360.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  4
  Cut Elimination Theorem for Non-Commutative Hypersequent Calculus.Andrzej Indrzejczak - 2017 - Bulletin of the Section of Logic 46 (1/2).
  Hypersequent calculi can formalize various non-classical logics. In [9] we presented a non-commutative variant of HC for the weakest temporal logic of linear frames Kt4.3 and some its extensions for dense and serial flow of time. The system was proved to be cut-free HC formalization of respective temporal logics by means of Schütte/Hintikka-style semantical argument using models built from saturated hypersequents. In this paper we present a variant of this calculus for Kt4.3 with a constructive syntactical proof of cut elimination.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 37.  9
  Love Styles in the Context of Life History Theory.Andrzej Łukasik & Magdalena Marzec - 2017 - Polish Psychological Bulletin 48 (2):237-249.
  The evolutionary function of love is to create a strong bond between the partners with reproduction in view. In order to achieve this goal, humans use various sexual/reproductive strategies, which have evolved due to specific reproductive benefits. The use of particular strategies depends on many factors but one of the most important is early childhood experiences, on which life history theory focuses. John Lee identified 6 basic love styles: eros, ludus, storge, pragma, agape, and mania. Our goal was to check (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38.  39
  On the Concept of Categoricity.Andrzej Grzegorczyk - 1962 - Studia Logica 13 (1):39 - 66.
 39.  26
  From Private Attitude to Public Opinion: A Dynamic Theory of Social Impact.Andrzej Nowak, Jacek Szamrej & Bibb Latané - 1990 - Psychological Review 97 (3):362-376.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   26 citations  
 40. Generalised Sequent Calculus for Propositional Modal Logics.Andrzej Indrzejczak - 1997 - Logica Trianguli 1:15-31.
  The paper contains an exposition of some non standard approach to gentzenization of modal logics. The first section is devoted to short discussion of desirable properties of Gentzen systems and the short review of various sequential systems for modal logics. Two non standard, cut-free sequent systems are then presented, both based on the idea of using special modal sequents, in addition to usual ones. First of them, GSC I is well suited for nonsymmetric modal logics The second one, GSC II (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 41.  17
  Reasonable Ultrafilters, Again.Andrzej Rosłanowski & Saharon Shelah - 2011 - Notre Dame Journal of Formal Logic 52 (2):113-147.
  We continue investigations of reasonable ultrafilters on uncountable cardinals defined in previous work by Shelah. We introduce stronger properties of ultrafilters and we show that those properties may be handled in λ-support iterations of reasonably bounding forcing notions. We use this to show that consistently there are reasonable ultrafilters on an inaccessible cardinal λ with generating systems of size less than $2^\lambda$ . We also show how ultrafilters generated by small systems can be killed by forcing notions which have enough (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 42.  4
  Cut Elimination in Hypersequent Calculus for Some Logics of Linear Time.Andrzej Indrzejczak - 2019 - Review of Symbolic Logic 12 (4):806-822.
  This is a sequel article to [10] where a hypersequent calculus for some temporal logics of linear frames includingKt4.3and its extensions for dense and serial flow of time was investigated in detail. A distinctive feature of this approach is that hypersequents are noncommutative, i.e., they are finite lists of sequents in contrast to other hypersequent approaches using sets or multisets. Such a system in [10] was proved to be cut-free HC formalization of respective logics by means of semantical argument. In (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43.  14
  Discernible Elements in Models for Peano Arithmetic.Andrzej Ehrenfeucht - 1973 - Journal of Symbolic Logic 38 (2):291-292.
 44.  2
  “Parvus Error in Principio Magnus Est in Fine”: Thomas Aquinas’s Reinterpretation of the Understanding of Being and Essence as the Basis for the Discovery of the First Cause as Ipsum Esse.Andrzej Maryniarczyk - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (4):27-51.
  In this article, the author notes that Thomas Aquinas, in his brief work entitled De Ente et Essentia, proved that at the base of understanding the world, the human being, and God in particular, there is our understanding of being and its essence. When we make a small mistake at the beginning in our understanding of being and its essence, it will turn to be a big one in the end. And what is “at the end” of our knowledge is (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45.  44
  A General Concept of Being a Part of a Whole.Andrzej Pietruszczak - 2014 - Notre Dame Journal of Formal Logic 55 (3):359-381.
  The transitivity of the relation of part to whole is often questioned. But it is among the most basic principles of mereology. In this paper we present a general solution to the problem of transitivity of parthood which may be satisfactory for both its advocates and its opponents. We will show that even without the transitivity of parthood one can define—basic in mereology—the notion of being a mereological sum of some objects. We formulate several proposals of general approaches to the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 46.  17
  Classical Mereology is Not Elementarily Axiomatizable.Andrzej Pietruszczak - 2015 - Logic and Logical Philosophy 24 (4).
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 47.  21
  Sequent Calculi for Monotonic Modal Logics.Andrzej Indrzejczak - 2005 - Bulletin of the Section of Logic 34 (3):151-164.
 48.  70
  Axiomatizability of Geometry Without Points.Andrzej Grzegorczyk - 1960 - Synthese 12 (2-3):228 - 235.
 49.  27
  N–Localization Property.Andrzej Rosłanowski - 2006 - Journal of Symbolic Logic 71 (3):881 - 902.
  This paper is concerned with n-localization property introduced by Newelski and Rosłanowski in [10] and getting it for CS iterations of forcing notions.
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 50.  22
  Legal Philosophies of Russian Liberalism.Andrzej WALICKI - 1987 - Oxford University Press.
  In pre-revolutionary Russia, law was criticized from many points of view: in the name of Christ or the name of Marx, in defense of anarchism or of an idealized autocracy, on behalf of the "Russian soul" or of universal progress towards socialism. Examining the rich tradition of hostility to law, Walicki presents those Russian thinkers who boldly challenged this legacy of anti-legal prejudice by developing liberal philosophies of law, vindicating the value of human rights and rule of law. He discusses (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
1 — 50 / 1000