7 found
Order:
 1. Filozoficzne konsekwencje przyjęcia paradygmatu ewolucyjnego w badaniach nad umysłem.Andrzej Stępnik - 2012 - Studia Philosophiae Christianae 48 (1):105-127.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Klasyczna definicja wiedzy a świadomość posiadanych przekonań.Andrzej Stępnik - 2009 - Studia Philosophiae Christianae 45 (2):139-154.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Multimodularyzm, emocje a kwestia integracji modułów.Andrzej Stępnik - 2012 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 6 (2).
  Celem artykułu jest wykazanie, że przyjmowane na gruncie multimodularnej teorii umysłu rozwiązanie problemu integracji modułów jest niewystarczające. Emocje nie mogą być jedynymi czynnikami, które synchronizują i integrują pracę modułów, ponieważ nie funkcjonują stale, same wymagają synchronizacji modułów niezbędnych do ich aktywizacji i nie pozwalają na wyjaśnienie mechanizmu koordynacji modułów potrzebnej do uzyskania nowej funkcji. Wskazuje się także na dość uproszczone pojmowanie emocji przez psychologów ewolucyjnych.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Projekt nowej filozofii a kwestia pamięci w myśli Edwarda Abramowskiego.Andrzej Stępnik - 2004 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 49 (1):95-105.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Prawa natury, prawa nauki a cuda. Krytyka argumentów Hume'a przeciwko cudom.Andrzej Stępnik - 2007 - Filozofia Nauki 4.
  In the article I consider Hume's arguments against miracles and the notion of miracle. From Hume's perspective, miracles are violations of the laws of nature caused by the supernatural being or beings. In Part I of On Miracles Hume argues that miracles can never be believed by a rational person. In Part II he attempts to demonstrate that there is actually no evidence for a miracle. Using distinction between laws of nature and scientific laws, and the deductive-nomological model of explanation, (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Poppera trzeci świat okiem życzliwego krytyka.Andrzej Stępnik - 2006 - Filozofia Nauki 1.
  In the first part of the paper, the author presents Popper's theory of the objective knowledge and the three worlds in ten theses with a commentary, showing difficulties and vagueness of Popper's theory and trying to clarify it. The second part comprises discussion with a few Popper's theses. The author especially argues against the thesis about autonomy of the third world, and about epistemology limited to examination of only the objects from the third world. In relation to this, the author (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Wizja natury ludzkiej u Hobbesa i Rousseau w świetle współczesnych nauk.Andrzej Stępnik - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 84 (4):389-402.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark