Results for 'Andrzej Stoi��ski'

1000+ found
Order:
 1.  28
  Knowledge and Inquiry: Essays on Jaakko Hintikka’s Epistemology and Philosophy of Science.Matti Sintonen (ed.) - 1997 - Brill | Rodopi.
  Contents: Matti SINTONEN: From the Science of Logic to the Logic of Science. I: HISTORICAL PERSPECTIVES. Zev BECHLER: Hintikka on Plenitude in Aristotle. Marja-Liisa KAKKURI-KNUUTTILA: What Can the Sciences of Man Learn from Aristotle? Martin KUSCH: Theories of Questions in German-Speaking Philosophy Around the Turn of the Century. Nils-Eric SAHLIN: 'HE IS NO GOOD FOR MY WORK': On the Philosophical Relations between Ramsey and Wittgenstein. II: FORMAL TOOLS: INDUCTION, OBSERVATION AND IDENTIFIABILITY. Theo A.F. KUIPERS: The Carnap-Hintikka Programme in Inductive Logic. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  1
  Creativity and Consciousness: Philosophical and Psychological Dimensions.Jerzy Brzezinski, Santo di Nuovo, Tadeusz Marek & Thomasz Maruszewski (eds.) - 1993 - Rodopi.
  Contents: PART I. PHILOSOPHICAL EXPLANATIONS OF CREATIVITY AND CONSCIOUSNESS. Krystyna ZAMIARA: The psychological approach to creativity. A critical appraisal. Rick L. FRANKLIN: Creativity and depth in understanding. Zdzis??l??awa PIATEK: Creativity of life and F.W. Nietzsche's idea of Superman. Jaromír JANOUSEK: Dialogue and joint activity: A psychological approach. Krystyna ZAMIARA: Some remarks on Piaget's notion of "consciousness" and its importance for the studies of culture. Anna GA??L??DOWA, and Aleksander NELICKI: Attitudes towards values as a factor determining creativity. PART II. THE ROLE (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  34
  Euphony and Logos: Essays in Honour of Maria Steffen-Batóg and Tadeusz Batóg.Roman Murawski & Jerzy Pogonowski (eds.) - 1997 - Rodopi.
  Contents: Preface. SCIENTIFIC WORKS OF MARIA STEFFEN-BATÓG AND TADEUSZ BATÓG. List of Publications of Maria Steffen-Batóg. List of Publications of Tadeusz Batóg. Jerzy POGONOWSKI: On the Scientific Works of Maria Steffen-Batóg. Jerzy POGONOWSKI: On the Scientific Works of Tadeusz Batóg. W??l??odzimierz LAPIS: How Should Sounds Be Phonemicized? Pawe??l?? NOWAKOWSKI: On Applications of Algorithms for Phonetic Transcription in Linguistic Research. Jerzy POGONOWSKI: Tadeusz Batóg's Phonological Systems. MATHEMATICAL LOGIC. Wojciech BUSZKOWSKI: Incomplete Information Systems and Kleene 3-valued Logic. Maciej KANDULSKI: Categorial Grammars with (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Andrzej Wajda's Speech at the Oscar Award Ceremony.Andrzej--Awards Wajda - 2000 - Dialogue and Universalism 10 (9-10):14-15.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  18
  Discussion Following Andrzej Schnizel’s Lecture.Andrzej Schnizel - 2008 - Dialogue and Universalism 18 (9-10):154-156.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. On a Generalization of Quantifiers.Andrzej Mostowski - 1957 - Fundamenta Mathematicae 44 (2):12--36.
 7.  26
  Józef Andrzej Stuchliński, Problemy Wyboru Strategii Metodologicznej W Biologii Współczesnej. [REVIEW]Józef Andrzej Stuchliński - 1980 - Dialectics and Humanism 7 (2):170-174.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  12
  Practical Argumentation as Reasoned Advocacy.Marcin Lewiński - 2017 - Informal Logic 37 (2):85-113.
  The paper offers a theoretical investigation into the sources of normativity in practical argumentation. The chief question is: Do we need objectively-minded, unbiased arguers or can we count on “good” argumentative processes in which individual biases cancel each other out? I address this question by analysing a detailed structure of practical argument and its varieties, and by discussing the tenets of a comparative approach to practical reason. I argue that given the comparative structure proposed, reasoned advocacy in argumentative activity upholds (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 9.  7
  Alpine Ski Coaches’ and Athletes’ Perceptions of Factors Influencing Adaptation to Stress in the Classroom and on the Slopes.Paul Davis, Anton Halvarsson, Wictor Lundström & Carolina Lundqvist - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
 10.  17
  Adam Grobler, Metodologia Nauk [Methodology of the Sciences] by Andrzej Bronk, Pawel Kawalec.Andrzej Bronk & Pawel Kawałec - 2008 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 13 (1):147-149.
 11.  61
  An Interview with Andrzej Wajda.Aleksandra Ziółkowska-Boehm & Andrzej Wajda - 2007 - The Chesterton Review 33 (1-2):294-301.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  43
  On Academic Achievements and Services of Professor Andrzej Walicki.Andrzej de Lazari - 2006 - Dialogue and Universalism 16 (3/4):98-100.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Bibliografia Andrzeja Walickiego/na podstawie materiałów dostarczonych przez autora oprac. Andrzej Przymusiała.Andrzej Przymusiała - 1999 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 44:249-273.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Bibliografia zawartości" Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" T. l: 1957-T. 50-51: 2005-2006/oprac. Andrzej Przymusiała. [REVIEW]Andrzej Przymusiała - 2006 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 50.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok.Andrzej Klimczuk - 2012 - Wiedza I Edukacja.
  "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok" to książka oparta na analizach teoretycznych i empirycznych, która przedstawia problem diagnozowania i używania kapitału społecznego ludzi starych w procesach rozwoju lokalnego i regionalnego. Kwestia ta jest istotna ze względu na zagrożenia i wyzwania związane z procesem szybkiego starzenia się społeczeństwa polskiego na początku XXI wieku. Opracowanie stanowi próbę sformułowania odpowiedzi na pytania: jaki jest stan kapitału społecznego ludzi starych mieszkających w Białymstoku, jakim ulega przemianom i jakie jest jego zróżnicowanie? Ludzie (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 16.  52
  Skiing and its Discontents: Assessing the Turist Experience From a Psychoanalytical, a Neuroscientific and a Sport Philosophical Perspective.Hub Zwart - 2017 - Sport, Ethics and Philosophy 11 (3):323-338.
  This article addresses the question whether skiing as a nature sport enables practitioners to develop a rapport with nature, or rather estranges and insulates them from their mountainous ambiance. To address this question, I analyse a recent skiing movie from a psychoanalytical perspective and from a neuro-scientific perspective. I conclude that Jean-Paul Sartre’s classical but egocentric account of his skiing experiences disavows the technicity involved in contemporary skiing as a sportive practice for the affluent masses, which actually represents an urbanisation (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  29
  We Must Interpret: The Hermeneutic Retrieval of the Philosophical Tradition. Andrzej Wiercinski in Conversation with Boyd Blundell.Andrzej Wierciński & Boyd Blundell - 2011 - Analecta Hermeneutica 3.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  40
  Discussion Following the Lecture by Jan Małecki and Andrzej Tomczak.Jan Małecki & Andrzej Tomczak - 2008 - Dialogue and Universalism 18 (9-10):162-166.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  10
  Skiing and Thinking About It: Moment-to-Moment and Retrospective Analysis of Emotions in an Extreme Sport.Audun Hetland, Joar Vittersø, Simen Oscar Bø Wie, Eirik Kjelstrup, Matthias Mittner & Tove Irene Dahl - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
 20.  25
  Kto stoi na straży harmonii? O harmonii, fagocytach i tożsamości immunologicznej.Jacek S. Podgórski - 2012 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 3 (1).
  Zadaniem niniejszego wprowadzenia jest nakreślenie pewnych ram historycznych i teoretycznych współczesnej immunologii. Dyscyplina ta stosunkowo niedawno ukształtowana stara się wyjaśnić wszelkiego rodzaju zjawiska stojące na straży integralności organizmu. Organizmu rozumianego jako złożona struktura, wielosystemowa, ukształtowana w toku ewolucji. W wypadku tak szeroko rozumianego pojęcia odporności ewidentnie wymagana jest wnikliwa dyskusja, dlatego filozofowie biologii i naukowcy immunolodzy od pół wieku analizują podstawowe definicje i dochodzą do interesujących konkluzji.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  2
  Genealogia, swoistość i zadania hermeneutyki filozoficznej (Andrzej Przyłębski, \"Hermeneutyczny zwrot filozofii\").Andrzej Kucner - 2007 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 13:349-360.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Foundations and Current Problems of General Relativity (Notes by Graham Dixon, Petros Florides and Gerald Lemmer).Andrzej Trautman - 1965 - In A. Trautman (ed.), Lectures on General Relativity. Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall. pp. 1--1.
 23. Undecidable Theories.Alfred Tarski, Andrzej Mostowski & Raphael M. Robinson - 1953 - Philosophy 30 (114):278-279.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   71 citations  
 24.  66
  Experts and Cultural Narcissism. Relations in the Early 21st Century.Andrzej Klimczuk - 2012 - Lap Lambert Academic Publishing.
  Local and global dependencies and interactions between individuals, groups and institutions are becoming increasingly opaque and risky. This is due to increased importance of highly complex abstract systems created and supported in order to maintain of transport, communications, finance, energy, media, security infrastructure, as well as social and cultural institutions. These systems require the knowledge and skills of experts. Professionals that not only satisfy identified needs, but also create new thereby contribute the development of cultural narcissism phenomenon. The aim of (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 25.  20
  To Ski or to Preach From the Mountaintop of Hypocrisy.Mihai Nadin - 2019 - Medium.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  66
  Raport Desk Research: Samorządowa I Obywatelska Współpraca Transgraniczna W Województwie Podlaskim. Przegląd Literatury I Dokumentów Strategicznych.Andrzej Klimczuk - 2013 - Fundacja Soclab.
  Andrzej Klimczuk, Raport Desk Research: samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych (Desk Research Report: Local government and civic organisations cross-border cooperation in the Podlaskie region. A literature and strategic documents review), Fundacja SocLab, Białystok 2013, 137p. ** Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie podstaw teoretycznych dyplomacji publicznej oraz charakterystyki metod i obszarów współpracy transgranicznej prowadzonej przez samorządy województwa podlaskiego. Raport w szczególności zwraca uwagę na obywatelski i samorządowy wymiar polskiej polityki zagranicznej. Podjętą analizę (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Modal System S3 and the Proper Axioms of S4.02 and S4.04.Bolesław Sobociński - 1973 - Notre Dame Journal of Formal Logic 14:415.
 28. Marxism and the Leap to the Kingdom of Freedom: The Rise and Fall of the Communist Utopia.Andrzej Walicki - 1997 - Utopian Studies 8 (1):248-250.
 29.  4
  Systems of Logic Based on Ordinals.Andrzej Mostowski - 1939 - Journal of Symbolic Logic 4 (3):128-129.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   50 citations  
 30. Jakość Życia Seniorów W Xxi Wieku Z Perspektywy Polityki Społecznej.Andrzej Klimczuk - 2010 - Wydawnictwo Biblioteka.
  Jakość Życia Seniorów W Xxi Wieku Z Perspektywy Polityki Społecznej Andrzej Klimczuk Wydawnictwo Biblioteka (2010) .
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  1
  Rachunki sekwentowe w logistyce klasycznej.Andrzej Indrzejczak - 2013 - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  51
  Nelson Algebras Through Heyting Ones: I.Andrzej Sendlewski - 1990 - Studia Logica 49 (1):105-126.
  The main aim of the present paper is to explain a nature of relationships exist between Nelson and Heyting algebras. In the realization, a topological duality theory of Heyting and Nelson algebras based on the topological duality theory of Priestley for bounded distributive lattices are applied. The general method of construction of spaces dual to Nelson algebras from a given dual space to Heyting algebra is described. The algebraic counterpart of this construction being a generalization of the Fidel-Vakarelov construction is (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 33.  37
  Swimming and Skiing: Two Modes of Existential Consciousness.Andy Martin - 2010 - Sport, Ethics and Philosophy 4 (1):42 – 51.
  The philosophical argument between Jean-Paul Sartre and Albert Camus can be summarised in their conflicting accounts of skiing and swimming. For Sartre skiing exemplifies the struggle of existence and the angst of the alienated ego. For Camus, swimming represents some glimmering of collective harmony, the possibility of transcendence. Sartre's thinking is inflected by quantum theory and the 'steady state', whereas Camus is more of a wave theorist, with a lingering nostalgia for the 'primeval atom' and a fondness for peak experiences. (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34. Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym.Andrzej Klimczuk, Marcin Siedlecki, Paulina Sadowska & Michał Sydow - 2013 - Fundacja Pomocy Matematykom I Informatykom Niespra.
  Raport powstał z inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w ramach projektu „Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - Oddziały Bydgoszcz i Łódź". Stanowi on rezultat badań zjawiska niepełnosprawności i kategorii społecznej, jaką stanowią osoby niepełnosprawne, oraz funkcjonowania ponad 30 agencji zatrudnienia wyspecjalizowanych we wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Pierwszy rozdział ekspertyzy dotyczy sposobów definiowania zjawiska niepełnosprawności, w drugim zaś - podjęto zagadnienie budowania potencjału niepublicznych służb zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzeci rozdział raportu zawiera informacje dotyczące przyjętej (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35. Natural Deduction, Hybrid Systems and Modal Logics.Andrzej Indrzejczak - 2010 - Dordrecht, Netherland: Springer.
  This book provides a detailed exposition of one of the most practical and popular methods of proving theorems in logic, called Natural Deduction. It is presented both historically and systematically. Also some combinations with other known proof methods are explored. The initial part of the book deals with Classical Logic, whereas the rest is concerned with systems for several forms of Modal Logics, one of the most important branches of modern logic, which has wide applicability.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 36.  17
  SKI, An Axiomatization of the Variety of Equivalential Algebras by a Single Identity.Jk Kabzi - 1977 - Bulletin of the Section of Logic 6 (3):102-105.
 37. Questions, Inferences, and Scenarios.Andrzej Wisniewski - 2013 - College Publications.
  "The importance of questions is beyond doubt. But the degree of attention paid to them in logic and linguistics is still less than they deserve." What is a question? How to represent questions in formal languages? How to model reasoning in which questions are involved? Can we prove anything by means of pure questioning? How to model goal-directed problem solving? These are the main issues of Andrzej Wi niewski's "Questions, Inferences, and Scenarios." This book offers a state-of-the-art exposition of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 38.  8
  Fregean Description Theory in Proof-Theoretical Setting.Andrzej Indrzejczak - forthcoming - Logic and Logical Philosophy:1.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 39. Natural Deduction.Andrzej Indrzejczak - 2015
  Natural Deduction Natural Deduction is a common name for the class of proof systems composed of simple and self-evident inference rules based upon methods of proof and traditional ways of reasoning that have been applied since antiquity in deductive practice. The first formal ND systems were independently constructed in the 1930s by G. Gentzen and S. Jaśkowski and … Continue reading Natural Deduction →.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 40.  11
  A Novel Approach to Equality.Andrzej Indrzejczak - 2021 - Synthese 199 (1-2):4749-4774.
  A new type of formalization of classical first-order logic with equality is introduced on the basis of the sequent calculus. It serves to justify the claim that equality is a logical constant characterised by well-behaved rules satisfying properties usually regarded as essential. The main feature of this approach is the application of sequents built not only from formulae but also from terms. Two variants of sequent calculus are examined, a structural and a logical one. The former is defined in accordance (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 41.  10
  Wojciech Sady: The Structure of the Relativity and Quantum Revolution in Physics.Andrzej Łukasik, Marcin Gileta & Sebastian Kozera - 2022 - Journal for General Philosophy of Science / Zeitschrift für Allgemeine Wissenschaftstheorie 53 (2):223-229.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Przestrzenie Swiadomo Sci Studia Z Filozofii Literatury.Andrzej Falkiewicz & Leszek Nowak - 1996
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  37
  Number and Sign in the Context of Memory.Skiƒ Peterson - 1989 - Semiotics:124-129.
 44.  39
  On Universal Roots in Logic.Andrzej K. Rogalski & Urszula Wybraniec-Skardowska - 1998 - Dialogue and Universalism 8 (11):143-154.
  The aim of this study is to discuss in what sense one can speak about universal character of logic. The authors argue that the role of logic stands mainly in the generality of its language and its unrestricted applications to any field of knowledge and normal human life. The authors try to precise that universality of logic tends in: (a) general character of inference rules and the possibility of using those rules as a tool of justification of theorems of every (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  22
  Linear Time in Hypersequent Framework.Andrzej Indrzejczak - 2016 - Bulletin of Symbolic Logic 22 (1):121-144.
  Hypersequent calculus, developed by A. Avron, is one of the most interesting proof systems suitable for nonclassical logics. Although HC has rather simple form, it increases significantly the expressive power of standard sequent calculi. In particular, HC proved to be very useful in the field of proof theory of various nonclassical logics. It may seem surprising that it was not applied to temporal logics so far. In what follows, we discuss different approaches to formalization of logics of linear frames and (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 46. Nikt nie mia∏ racji?...,„.P. Skwieciƒski - 1989 - Res Publica (Misc) 6:122-123.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  7
  The Critical Theory of Jurgen Habermas.Andrzej Rapaczynski - 1981 - Noûs 15 (3):423-428.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   21 citations  
 48.  17
  Articulating Vision(S).Skiƒ Peterson - 1991 - Semiotics:285-294.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  4
  Free Logics are Cut-Free.Andrzej Indrzejczak - 2021 - Studia Logica 109 (4):859-886.
  The paper presents a uniform proof-theoretic treatment of several kinds of free logic, including the logics of existence and definedness applied in constructive mathematics and computer science, and called here quasi-free logics. All free and quasi-free logics considered are formalised in the framework of sequent calculus, the latter for the first time. It is shown that in all cases remarkable simplifications of the starting systems are possible due to the special rule dealing with identity and existence predicate. Cut elimination is (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 50.  1
  Dynamical Grammar: Minimalism, Acquisition, and Change.Peter W. Culicover & Andrzej Nowak - 2003 - Oxford University Press UK.
  Dynamical Grammar explores the consequences for language acquisition, language evolution, and linguistic theory of taking the underlying architecture of the language faculty to be that of a complex adaptive dynamical system. It contains the first results of a new and complex model of language acquisition which the authors have developed to measure how far language input is reflected in language output and thereby get a better idea of just how far the human language faculty is hard-wired.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
1 — 50 / 1000