Order:
 1. Filozoficzne Przesłanki Holizmu Historiozoficznego W Myśli Augusta Cieszkowskiego.Andrzej Wawrzynowicz - 2010 - Wydawn. Naukowe Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Heglowska filozofia religii a pojęciowe ramy chrześcijańskiego uniwersalizmu.Andrzej Wawrzynowicz - 2006 - Diametros 8:99-107.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ojcze nasz jako projekt praktycznej realizacji idei historiozofii Cieszkowskiego.Andrzej Wawrzynowicz - 2009 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 1 (9).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark