4 found
Order:
 1. Filozoficzne Przesłanki Holizmu Historiozoficznego W Myśli Augusta Cieszkowskiego.Andrzej Wawrzynowicz - 2010 - Wydawn. Naukowe Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Ojcze nasz jako projekt praktycznej realizacji idei historiozofii Cieszkowskiego.Andrzej Wawrzynowicz - 2009 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 1 (9).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Heglowska filozofia religii a pojęciowe ramy chrześcijańskiego uniwersalizmu.Andrzej Wawrzynowicz - 2006 - Diametros 8:99-107.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Polska - wieczny projekt modernizacyjny?Andrzej Wawrzynowicz - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 24:13-26.
  Tekst zawiera próbę ujęcia dziejów nowoczesnej myśli politycznej w Polsce przez pryzmat sporu o definicję podstaw tożsamości narodowej. Historyczną osią tego sporu jest zarysowująca się w XIX wieku opozycja dwóch konkurencyjnych stanowisk w tym zakresie: idealistycznego – opartego na koncepcji narodu jako duchowej wspólnoty idei, oraz realistycznego – odwołującej się do założeń pragmatycznie pojętej, materialnej wspólnoty interesu narodowego. Celem rozważań jest krytyczne zbadanie filozoficzno-historycznego tła powstania i rozwoju drugiego z tych stanowisk, uważanego współcześnie za wolną od wszelkiej deformacji ideologicznej, obiektywną (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark