Results for 'Andrzej Wi��niewski'

1000+ found
Order:
 1.  12
  Questions, Inferences, and Scenarios.Andrzej Wisniewski - 2013 - Milton Keynes: College Publications.
  "The importance of questions is beyond doubt. But the degree of attention paid to them in logic and linguistics is still less than they deserve." What is a question? How to represent questions in formal languages? How to model reasoning in which questions are involved? Can we prove anything by means of pure questioning? How to model goal-directed problem solving? These are the main issues of Andrzej Wi niewski's "Questions, Inferences, and Scenarios." This book offers a state-of-the-art exposition of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 2.  1
  Antoni Wiśniewski: prekursor filozofii Oświecenia w Polsce.Józef Pujdak - 1974 - London: Veritas.
 3.  3
  Koncepcje i problemy filozofii zła.Ryszard Wiśniewski & Marcin Jaranowski (eds.) - 2009 - Toruń: Wydawn. Naukowe UMK.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Karneades Fragmente.Bohdan Wiśniewski - 1970 - Wrocław,: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Matematyka "stosowana" w procesie tworzenia i uzasadniania wiedzy naukowej.Janusz Wiśniewski - 1980 - In Jan Such (ed.), O swoistości uzasadniania wiedzy w różnych naukach: praca zbiorowa. Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  4
  Philosophical aspects of the science.Ewa Piotrowska & Janusz Wiśniewski (eds.) - 2005 - Poznań: Wydawn. Nauk. UAM.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  Elzenberg--tradycja i współczesność.Włodzimierz Tyburski & Ryszard Wiśniewski (eds.) - 2009 - Toruń: Wydawn. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Wskażmy na początku trzy zasadnicze powody, które zainspirowały toruńskie środowisko filozoficzne do organizacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu spotkania znawców i badaczy spuścizny twórczej Henryka Elzenberga. Pierwszy to wzgląd o charakterze rocznicowym. Mijająca w tym roku 120 rocznica urodzin i 40 rocznica śmierci Elzenberga jest właściwą chwilą stwarzającą najlepszą sposobność uczczenia pamięci wybitnego polskiego filozofa i humanisty, przywołania i podkreślenia jego dokonań w zakresie filozofii, aksjologii, etyki, estetyki, filozofii kultury i literatury. Drugi - jeśli tak rzec można - ma (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  5
  Rozprawy filozoficzne: księga pamiątkowa w darze Profesorowi Józefowi Pawlakowi.Józef Pawlak, Włodzimierz Tyburski & Ryszard Wiśniewski (eds.) - 2005 - Toruń: Wydawn. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Filozofia--etyka--ekologia: profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze = Philosophy--ethics--ecology: the contribution to professor Wlodzimierz Bernard Tyburski.Włodzimierz Tyburski, Piotr Domeracki, Adam Grzeliński & Ryszard Wiśniewski (eds.) - 2015 - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  […] redaktorom udała się rzecz dość rzadka w tego typu publikacjach, mianowicie stworzyli imponujących rozmiarów księgę pamiątkową, która jednak, poza walorami okolicznościowymi, charakteryzuje się wysokim poziomem naukowym i zawiera sporo oryginalnych, wartościowych treści, z konieczności prezentowanych w krótkich formach, co jednak nie obniża ich rangi teoretycznej. Ponadto […] udało się w tej publikacji zgromadzić bardzo liczne, a jednocześnie reprezentatywne grono najwybitniejszych polskich filozofów, którzy ofiarowali profesorowi Tyburskiemu swoje cenne teksty, co czyni tę książkę tym bardziej wartościową i spowoduje, jak można (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego.Magdalena Klimczuk-Kochańska & Andrzej Klimczuk - 2013 - In Robert Geisler (ed.), Odpowiedzialność - Przestrzeń Lokalnego Społeczeństwa Obywatelskiego, Biznesu I Polityki. Instytut Socjologii, Uniwersytet Opolski. pp. 111--135.
  Trwaj¸a}cy na pocz¸a}tku XXI wieku globalny kryzys gospodarczy wymusza podejmowanie przez przedsiȩbiorstwa działań restrukturyzacyjnych. Zmiany te czȩsto wi¸a}ż¸a} siȩ z redukcj¸a} zatrudnienia i kształtowaniem nowych relacji z pracownikami. Outplacement stanowi wci¸a}ż mało popularn¸a} i słabo rozpoznawaln¸a} w Polsce koncepcjȩ odpowiedzialnego zarz¸adzania zwolnieniami pracowników, która pozwala na złagodzenie negatywnych skutków utraty pracy i na skrócenie okresu bezrobocia. Celem opracowania jest przybliżenie istoty i potencjału stosowania outplacementu w Polsce. Podjȩta krytyczna analiza literatury przedmiotu obejmuje wskazanie działań na rzecz antycypacji procesów restrukturyzacji i (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  3
  The Philosophy of Mathematics and Logic in the 1920s and 1930s in Poland.Roman Murawski - 2014 - Basel: Imprint: Birkhäuser.
  The aim of this book is to present and analyze philosophical conceptions concerning mathematics and logic as formulated by Polish logicians, mathematicians and philosophers in the 1920s and 1930s. It was a remarkable period in the history of Polish science, in particular in the history of Polish logic and mathematics. Therefore, it is justified to ask whether and to what extent the development of logic and mathematics was accompanied by a philosophical reflection. We try to answer those questions by analyzing (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 12.  29
  Andrzej Grzegorczyk. Some relational systems and the associated topological spaces. Fundamenta mathematicae, vol. 60 (1967), pp. 223–231. [REVIEW]Andrzej Grzegorczyk - 1970 - Journal of Symbolic Logic 34 (4):652-653.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 13. Andrzej Frycz Modrzewski: rozważania o Bogu i człowieku.Andrzej Frycz Modrzewski - 1990 - Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax. Edited by Alina Czerwińska.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Andrzej de Lazari et al. (eds.), Idei v Rossii/idee w Rosji/ideas in Russia; Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. [REVIEW]Andrzej de Lazari - 2000 - Studies in East European Thought 52 (3):227-237.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  3
  Tadāwulīyāt al-fiʻl al-taʼwīlī.al-ʻAyyāshī Adrāwī - 2021 - al-Rabāṭ: Dār al-Amān.
  Arabic language; linguistics; studying and teaching.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Andrzej Wajda's speech at the Oscar award ceremony.Andrzej--Awards Wajda - 2000 - Dialogue and Universalism 10 (9-10):14-15.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  22
  Discussion Following Andrzej Schnizel’s Lecture.Andrzej Schnizel - 2008 - Dialogue and Universalism 18 (9-10):154-156.
  The paper consists of two parts, outlined in the title.I. In the historical science time appears as an element of the historian’s workshop. The historian collects source information, evaluates them and assigns respective dates. Only on the ground of thus “processed” sources may he reproduce the past: events and longer development processes, setting them in time. This dated time is understood colloquially as something objective, which runs one way and may be measured.II. A historian who studies the past reality depends (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  4
  Andrzej Mostowski and foundational studies.Andrzej Mostowski, Andrzej Ehrenfeucht, Wiktor Marek & Marian Srebrny (eds.) - 2008 - Amsterdam: IOS Press.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  (rec.) Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez: O normatywności w etyce, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015.Andrzej Waleszczyński - 2018 - Studia Philosophiae Christianae 52 (1):137.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  47
  Discussion Following Andrzej Schnizel’s Lecture.Jan Małecki & Andrzej Tomczak - 2008 - Dialogue and Universalism 18 (9-10):154-156.
  The paper consists of two parts, outlined in the title.I. In the historical science time appears as an element of the historian’s workshop. The historian collects source information, evaluates them and assigns respective dates. Only on the ground of thus “processed” sources may he reproduce the past: events and longer development processes, setting them in time. This dated time is understood colloquially as something objective, which runs one way and may be measured.II. A historian who studies the past reality depends (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  24
  Discussion Following Andrzej Schnizel’s Lecture.Jan M. Małecki, Andrzej Tomczak & Łukasz Dercz - 2008 - Dialogue and Universalism 18 (9-10):154-156.
  The paper consists of two parts, outlined in the title.I. In the historical science time appears as an element of the historian’s workshop. The historian collects source information, evaluates them and assigns respective dates. Only on the ground of thus “processed” sources may he reproduce the past: events and longer development processes, setting them in time. This dated time is understood colloquially as something objective, which runs one way and may be measured.II. A historian who studies the past reality depends (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  30
  Józef Andrzej Stuchliński, Problemy wyboru strategii metodologicznej w biologii współczesnej (Choice of Methodological Strategy in Contemporary Biology). [REVIEW]Józef Andrzej Stuchliński - 1980 - Dialectics and Humanism 7 (2):170-174.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Sam ŭi ŭimi rŭl chʻajasŏ: Uya Kang Sŏng-wi Paksa hwagap kinyŏm nonmunjip.Sæong-wi Kang & Uya Kang Sæong-wi Paksa Hwagap Kinyæom Nonmunjip Kanhaeng Wiwæonhoe (eds.) - 1994 - Taegu Chikhalsi: Parhaengchʻŏ Imun Chʻulpʻansa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Sam, yulli, yesul: Uya Kang Sŏng-wi Paksa chŏngnyŏn tʻoeim kinyŏm nonmunjip.Sŏng-wi Kang (ed.) - 1997 - Taegu Kwangyŏksi: Imun Chʻulpʻansa.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  22
  Adam Grobler, Metodologia nauk [Methodology of the Sciences] by Andrzej Bronk, Pawel Kawalec.Andrzej Bronk & Paweł Kawalec - 2008 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 13 (1):147-149.
  The article reviews the book Metodologia nauk [Methodology of the Sciences], by Adam Grobler.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Bibliografia Andrzeja Walickiego/na podstawie materiałów dostarczonych przez autora oprac. Andrzej Przymusiała.Andrzej Przymusiała - 1999 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 44:249-273.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  63
  An Interview with Andrzej Wajda.Aleksandra Ziółkowska-Boehm & Andrzej Wajda - 2007 - The Chesterton Review 33 (1-2):294-301.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Bibliografia zawartości" Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" T. l: 1957-T. 50-51: 2005-2006/oprac. Andrzej Przymusiała. [REVIEW]Andrzej Przymusiała - 2006 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 50.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  9
  Genealogia, swoistość i zadania hermeneutyki filozoficznej (Andrzej Przyłębski, \"Hermeneutyczny zwrot filozofii\").Andrzej Kucner - 2007 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 13:349-360.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  48
  On Academic Achievements and Services of Professor Andrzej Walicki.Andrzej de Lazari - 2006 - Dialogue and Universalism 16 (3/4):98-100.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  32
  We Must Interpret: The Hermeneutic Retrieval of the Philosophical Tradition. Andrzej Wiercinski in conversation with Boyd Blundell.Andrzej Wierciński & Boyd Blundell - 2011 - Analecta Hermeneutica 3.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  2
  Leśniewski's systems.Jan T. J. Srzednicki, V. F. Rickey & J. Czelakowski (eds.) - 1984 - Hingham, MA, USA: Distributors for the United States and Canada, Kluwer Boston.
 33.  5
  Papers on logic and rationality: festschrift in honour of Andrzej Grzegorczyk.Kazimierz Trzęsicki, Stanisław Krajewski, Jan Woleński & Andrzej Grzegorczyk (eds.) - 2012 - Białystok: University of Białystok.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  2
  Taʼwīlīyat al-naṣṣ al-ʻIrfānī fī al-fikr al-ʻArabī al-Islāmī: aʻmāl muhdāh ilá al-Ustādh ʻAbd al-Majīd al-Ṣaghīr, Mukhtabar al-Taʼwīlīyāt wa-al-Dirāsāt al-Naṣṣīyah wa-al-Lisānīyah, Kullīyat al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah bi-Taṭwān bi-sharākah maʻa Markaz Abī al-Ḥasan al-Ashʻarī lil-Buḥūth al-ʻIqdīyah al-tābiʻ lil-Rābiṭah al-Muḥammadīyah lil-ʻUlamāʼ.Aḥmad ʻAbbādī (ed.) - 2021 - Taṭwān: Manshūrāt Mukhtabar al-Taʼwīlīyāt wa-al-Dirāsāt al-Naṣṣīyah wa-al-Lisānīyah, Kullīyat al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah.
  Language and languages; linguistics; Arabic language; sufism.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Kant a metafizyka.Norbert Leśniewski & Jarosław Rolewski (eds.) - 1991 - Toruń: Wydawn. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 36.  4
  Andrzej Walicki, Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego (Philosophy and Messianism. Studies in the History of Philosophy and Socio-Religious Thought of the Poliish Romanticism). [REVIEW]W. A. - 1974 - Dialectics and Humanism 1 (3):179-184.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  1
  Taʼwīlīyat al-fann fī kitābāt Jādāmir.Aḥmad Dabūbī - 2021 - al-Qāhirah: Dār al-Ruʼyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  1
  Stanisław Leśniewski: genius of logic.Jacek Juliusz Jadacki - 2020 - Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram. Edited by Katarzyna Cullen.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Risālat al-wujūd.Muḥammad Saʻīd ʻAshmāwī - 1977
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Naḥwa al-thaqāfah al-Islāmīyah.Ḥasan Sharqāwī - 1979 - al-Manshīyah: Dār al-Maʻārif, Minṭaqat al-Iskandarīyah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  92
  On Universal Roots in Logic.Andrzej K. Rogalski & Urszula Wybraniec-Skardowska - 1998 - Dialogue and Universalism 8 (11):143-154.
  The aim of this study is to discuss in what sense one can speak about universal character of logic. The authors argue that the role of logic stands mainly in the generality of its language and its unrestricted applications to any field of knowledge and normal human life. The authors try to precise that universality of logic tends in: (a) general character of inference rules and the possibility of using those rules as a tool of justification of theorems of every (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Masʼalat al-ḥurrīyah fī mudawwanat al-Shaykh Muḥammad al-Ṭāhir ibn ʻĀshūr.Jamāl al-Dīn Darāwīl - 2006 - Bayrūt: Dār al-Hādī lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  55
  Nelson algebras through Heyting ones: I.Andrzej Sendlewski - 1990 - Studia Logica 49 (1):105-126.
  The main aim of the present paper is to explain a nature of relationships exist between Nelson and Heyting algebras. In the realization, a topological duality theory of Heyting and Nelson algebras based on the topological duality theory of Priestley for bounded distributive lattices are applied. The general method of construction of spaces dual to Nelson algebras from a given dual space to Heyting algebra is described. The algebraic counterpart of this construction being a generalization of the Fidel-Vakarelov construction is (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   25 citations  
 44.  2
  Bot sāng nisai.Phra Mahāwīrawong - 2019 - [Bangkok, Thailand]: Thammasaphā.
  On Buddhist teachings by Somdet Phra Mahāwīrawong (Phim Thammatharō), a senior Thai monk, on habits for personal well-being.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. al-Akhlāq al-Islāmīyah.Ḥasan Sharqāwī - 1985 - al-Iskandarīyah: Dār al-Maʻrifah al-Jāmiʻīyah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  12
  The wi‐club filter on.Grace Piper - 2009 - Mathematical Logic Quarterly 55 (5):562-568.
  We develop the theory of Cκ, λi, a strongly normal filter over [MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL P]κλ for Mahlo κ. We prove a minimality result, showing that any strongly normal filter containing {x ∈ [MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL P]κλ: |x | = |x ∩ κ | and |x | is inaccessible} also contains Cκ, λi. We also show that functions can be used to obtain a basis for Cκ, λi.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  1
  al-Dars al-Suqrāṭī: ajwibah falsafīyah ʻan asʼilat al-nās.Aḥmad Barqāwī - 2018 - Dawlat al-Imārāt al-ʻArabīyah al-Muttaḥidah: Dār Kuttāb lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  2
  Aṭyāf falsafīyah.Aḥmad Barqāwī - 2020 - Bayrūt: Muʼminūn Bi-lā Ḥudūd lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Foundations and current problems of general relativity (notes by graham dixon, petros florides and gerald lemmer).Andrzej Trautman - 1965 - In A. Trautman (ed.), Lectures on General Relativity. Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall. pp. 1--1.
 50.  1
  Taʼwīlīyat al-fiʻl: ramzīyat al-sharr wa-mumakkināt muwājahat al-ʻunf.ʻUmar Bin Būjalīdah - 2021 - Tūnis: al-Dār al-Tūnisīyah lil-Kitāb.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000