35 found
Order:
See also
Anna Magdalena Brożek
University of Warsaw
 1.  3
  The Significance of the Lvov-Warsaw School in the European Culture.Jan Woleński, Friedrich Stadler & Anna Brożek (eds.) - 2017 - Springer Verlag.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  54
  Maria Kokoszyńska: Between the Lvov-Warsaw School and the Vienna Circle.Anna Brożek - 2017 - Journal for the History of Analytical Philosophy 5 (2).
  Maria Kokoszyńska-Lutmanowa was one of the most outstanding female representatives of the Lvov-Warsaw School. After achieving her PhD in philosophy under Kazimierz Twardowski’s supervision, she was Kazimierz Ajdukiewicz’s assistant. She was also influenced by Alfred Tarski whose results in semantics she analyzed and popularized. After World War II, she got the chair of logic in University of Wrocław and she organized studies in logic in this academic center. In the 1930s, Kokoszyńska kept in contact with members of the Vienna Circle (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  5
  „Wiara oświeconych”. Uwagi metodologiczne o rozprawie Władysława Witwickiego oraz kilka przykładów stosunku „oświeconych” do Boga i wiary.Anna Brożek - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (1):35-63.
  Pierwsza część artykułu zawiera logiczną rekonstrukcję oraz metodologiczną analizę niektórych aspektów słynnej pracy Władysława Witwickiego pt. Wiara oświeconych”. W szczególności, analizie poddane są dokonane przez Witwickiego klasyfikacje wierzących oraz zasady tych klasyfikacji; wskazane są także błędy natury metodologicznej, jakich Witwicki się dopuszcza. W drugiej części tekstu dystynkcje Witwickiego zilustrowane zostały poprzez postawy względem Boga i wiary reprezentowane przez czterech przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej: Kazimierza Twardowskiego, Jana Łukasiewicza, Tadeusza Kotarbińskiego, Józefa Marię Bocheńskiego.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Performatives and Imperatives.Anna Brożek - 2011 - European Journal of Analytic Philosophy 7 (2):17-34.
  The term “performative” is used in at least two different senses. In the first sense, performatives are generatives, i.e. expressions by the use of which one creates new deontic states of affairs on the ground of extralinguistic conventions. In the second sense, performatives are operatives, i.e. expressions which contain verbal predicates and state their own utterances. In the article, both these types of expressions are compared to the class of imperatives which are characterized as expressions of the form “Let x (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. Semantyczno-kategorialna struktura pytań.Anna Brożek - 2010 - Studia Semiotyczne 27:237-263.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6. Formal and Informal Methods in Philosophy.Marcin Będkowski, Anna Brożek, Alicja Chybińska, Stepan Ivanyk & Dominik Traczykowski (eds.) - 2020 - Brill | Rodopi.
  The title of this book refers to the tension between formal and informal elements in the ways analytical philosophy is practiced. The authors examine questions of the scopes and limits of both kinds of research methods.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Analiza Analizy.Anna Brozek & Jacek Jadacki - 2006 - Studia Philosophiae Christianae 42 (1):37-54.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Axiological Intuitionism in the Lvov-Warsaw School.Anna Brożek - 2015 - Etyka 50:49-72.
  The article discusses the metaethical views of the philosophers associated with the Lvov-Warsaw School, namely Tadeusz Czeżowski, Tadeusz Kotarbiński, Marian Przełęcki, and Władysław Tatarkiewicz. The common feature of their views is the presence of axiological intuition, understood as direct cognition of values. The similarities as well as the differences between the views of the mentioned authors are listed. These analyses are preceded by conceptual distinctions between types of intuition and kinds of intuitionism.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  29
  Bocheński on Authority.Anna Brożek - 2013 - Studies in East European Thought 65 (1-2):115-133.
  Józef Maria Bocheński introduced an important distinction between deontic and epistemic authority. A typical example of epistemic authority is the relation of a teacher to his students; a typical example of deontic authority is the relation between an employer and his employee. The difference between the two lies in domains of authority: declarative sentences make up the domain in the case of epistemic authority, orders—in the domain of deontic authority. In the article, I analyze in detail the concepts of the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  9
  Intuicje modalne.Anna Brożek & Jacek J. Jadacki - 2008 - Roczniki Filozoficzne 56 (1):39-59.
  The authors proposes a philosophical hinterland of nomological type for various conceptions of alethic modalities. Differences among these conceptions are explained by the fact, that moda­lizators can be relativized to various types of laws. Thus one can speak respectively about logic and definitional, ontical and physical, technical and dispositional, psychological and methodo­logical, and finally deontic modalities. The authors shows that in their conceptual appa­ratus modal logics find intuitive interpretation more clear and ontologically more cautious than the semantics of possible worlds (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Jacek Jadacki, Uogólnione pojęcie rozumowania.Anna Brożek - 2012 - Studia Philosophica Wratislaviensia:105-120.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Knowledge, Language and Silence: Selected Papers.Anna Brożek & Jacek Jadacki (eds.) - 2016 - Brill | Rodopi.
  Izydora Dąmbska was a Polish philosopher; a student of Kazimierz Twardowski, and his last assistant. The present volume includes twenty eight translations of her representative papers.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Kwadrat, zys i Trygław czyli o Jacka Jadackiego koncepcji semantycznej funkcji nazw.Anna Brożek - 2007 - Filozofia Nauki 1.
  The article contains the results of the analysis of concepts connected with semantic functions of names. The conception of Jacek Jadacki, exposed in his "Spór o granice jezyka" ("Controversy on the limits of language"), is the point of departure of this analysis. The following theses are formulated and argued for. (1) There are two basic semantic functions of names: the referential and the descriptive one. The first function consists in indicating some objects; the second one consists in ascribing properties to (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Minimalizm etyczny Tadeusza Kotarbińskiego.Anna Brożek & Jacek Jadacki - 2006 - Etyka 39:48-71.
  Artykuł zawiera zarys rekonstrukcji poglądów etycznych Tadeusza Kotarbińskiego. Analiza pism etycznych Kotarbińskiego — niestety dalekich od ideału precyzji — pozwala sądzić, że na jego system etyczny składają się m.in. następujące tezy. Podstawową negatywną normą moralną jest norma „Nie powinieneś nikomu czynić zła ponad niezbędną potrzebę”, a podstawową pozytywną normą moralną jest norma „Powinieneś komuś czynić dobro”; stąd etykę Kotarbińskiego wolno nazwać „altruizmem lokalnym”. Za naczelną cnotę moralną uznaje Kotarbiński opiekuńczość ; stąd jego system etyczny nazywany bywa „etyką spolegliwego opiekuna”. Działanie (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Metody urabiania definicji. Na marginesie artykułu O filozofii analitycznej Andrzeja Dąbrowskiego.Anna Brożek, Jacek Jadacki & Kordula Świętorzecka - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 81 (1):127-137.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Metafizyka w muzyce w ujęciu Profesora Mariana Przełęckiego.Anna Brożek - 2008 - Ruch Filozoficzny 65 (3).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Ne sutor ultra crepidam. Kazimierz Twardowski o filozofii i nauce.Anna Brożek - 2010 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 46.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. O istotnym i nieistotnym występowaniu jakiegoś wyrażenia w innym wyrażeniu.Anna Brożek - 2005 - Filozofia Nauki 2.
  Let us assume that the expression A is a segment of the expression B. Now, let us assume that we try to transform the expression B into the expression B', removing A from B or replacing A with another expression, say A'. When shall we say that A is irremovable or occurs in B essentially? We shall do it, if we can neither remove A from B nor replace A with A', not influencing upon important properties of B. On the (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  25
  O kategoriach i kategoryzacjach.Anna Brożek - 2007 - Roczniki Filozoficzne 55 (1):5-21.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. O pytaniach filozoficznych i ich rozstrzygalności.Anna Brożek - 2009 - Studia Philosophiae Christianae 45 (1):7-25.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. On Prejudices, Judgments and Other Topics in Philosophy.Anna Brożek & Jacek Jadacki (eds.) - 2014 - Brill | Rodopi.
  The volume contains almost thirty papers by Kazimierz Twardowski, the founder of the Lvov-Warsaw School. The papers are published in English for the first time. The papers concern fundamental problems of philosophy: the methods of philosophizing, the boundary of psychology and semiotics, the conceptual apparatus of metaphysics, ethical skepticism, the question of free will and ethical obligation, the aesthetics of music and so on. The systematic considerations are complemented by concise but excellent sketches of the philosophical views of Socrates, Aquinas, (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. O pytaniach konfirmatywnych.Anna Brożek - 2009 - Ruch Filozoficzny 66 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Optymalizacja terminologii naukowej (Na przykiadzie terminologii muzykologicznej).Anna Brozek - 2005 - Studia Philosophiae Christianae 41 (1):73-101.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Profesor Jerzy Pelc o pojęciu kłamstwa.Anna Brożek - 2005 - Ruch Filozoficzny 2 (2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Spory rzeczowe i słowne.Anna Brożek - 2012 - Filozofia Nauki 20 (4).
  The main subject of the paper is to present the criteria which help us to establish whether a given ontological controversy (or even a whole dispute) is substantial or merely verbal. Metaphysics is often perceived as a discipline composed of endless disputes with no glimpse of hope for solution. This fact makes many philosophers claim that ontology is nothing more than matter of linguistic choice. In this paper, we argue that there exist certain methodological tools which enable us to establish (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Thought Experiments in Science.Anna Brozek & Jacek Jadacki - 2012 - Filozofia Nauki 20 (1).
 27. Theory of Questions: Erotetics Through the Prism of its Philosophical Background and Practical Applications.Anna Brożek - 2011 - Warszawa: Rodopi.
  It is hard to imagine our life without questions. They facilitate orientation in our environment, enable interpersonal communication and make the acquisition of knowledge possible. Questions direct scientific research, are used as research tools and are an important medium of transferring knowledge in teaching. The book is intended as a par excellence philosophical monograph of the theory of questions, presenting the most important erotetic problems, their general background and selected practical applications. It is prepared in all fairness to results acquired (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Tradition of the Lvov-Warsaw School : Ideas and Continuations.Anna Brożek, Alicja Chybińska, Jacek Jadacki & Jan Woleński (eds.) - 2015 - Brill | Rodopi.
  The volume aims to show the variety of research currents of the Lvov-Warsaw School and the ways in which these currents are developed today. The content of the book is divided into three parts: “Logic and Semiotics”, “Metaphysics and Ontology”, and “Psychology and Sociology”.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 29. The Significance of Kazimierz Twardowski in Philosophy and Culture.Anna Brożek - 2014 - Pro-Fil 15 (1):32.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30. Viii Polski Zjazd Filozoficzny, Księga Streszczeń: Warszawa, 15-20 Września 2008 Roku.Anna Brożek & Jacek Juliusz Jadacki (eds.) - 2008 - Wydawn. Naukowe "Semper".
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Viii Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa, 15-20 Września 2008 Roku: Program.Anna Brożek & Jacek Juliusz Jadacki (eds.) - 2008 - Wydawn. Nauk. "Semper".
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Wiedenskie lata Kazimierza Twardowskiego.Anna Brożek - 2009 - Filozofia Nauki 17 (3).
  Kazimierz Twardowski was born in Vienna in 1866 and spent there almost thirty years - before removal to Lvov in 1895. However, the Viennese period of Twardowski's life is relatively poorly known. The article aims at throwing light on Twardowski's activities in Vienna. It is based on archival documents found in Viennese and Warsaw archives and libraries.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Theory of Imperatives From Different Points of View (2).Anna Brożek, Jacek Jadacki & Berislav Žarnić (eds.) - 2013 - Wydawnictwo Naukowe Semper.
  The previous volume of the series Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University---entitled Imperatives from Different Points of View---was the first result of the project Theory of Imperatives and Its Applications realized by the group composed by Anna Brożek, Jacek Jadacki and Berislav Žarnić. The project was supported by the Foundation for Polish Science within the program Homing Plus. One of the most important points of this project was the International Symposium Imperatives in Theory and Practice which took (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Trójgłos W Sprawie Metafizyki Leszka Kołakowskiego.Marian Przełęcki, Jacek Jadacki & Anna Brożek - 2010 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 73.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Myśli o Języku, Nauce I Wartościach.Witold Strawiński, Mariusz Grygianiec, Anna Brożek, Jacek Juliusz Jadacki & Stanisław Moryto (eds.) - 2006 - Wydawn. Nauk. Semper.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark