Order:
 1.  6
  Między nietzscheańskim ateizmem i kierkegaardowskim idealizmem. Na podstawie powieści Niels Lyhn Jensa Petera Jacobsena.Anna Głąb - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (1):119-147.
  Przedmiotem analiz jest powieść duńskiego pisarza Jensa Petera Jacobsena Niels Lyhne. Autorka uważa, że klucze do jej interpretacji można odnaleźć zarówno w filozofii rozpaczy i melancholii Sørena Kierkegaarda, jak i filozofii bogobójstwa Fryderyka Nietzschego. W artykule analizuje problem ateizmu i wynikających z niego sprzeczności, najpierw od strony argumentów wskazujących na słabość religii; następnie argumentów na rzecz ateizmu, jakie formułuje główny bohater powieści. W sposobie myślenia Nielsa zwraca uwagę jednoznaczne odwrócenie się od religii z jednej strony, z drugiej — przyjęcie naturalizmu, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Etyczne aspekty klonowania ludzi. W nawiązaniu do powieści Kazuo Ishiguro Nie opuszczaj mnie.Anna Głąb - 2012 - Diametros 32:37-61.
  Tematem artykułu jest etyczny problem klonowania ludzi. Zaprezentowane zostają w nim najważniejsze argumenty przeciwko klonowaniu obecne w powieści Kazuo Ishiguro Nie opuszczaj mnie. Wśród argumentów moralnych przeciwko klonowaniu ludzi przeanalizowane zostają: argument z instrumentalizacji oraz wewnętrznego życia klonów; z ograniczenia wolności jednostki oraz z jej unieszczęśliwienia; z prawa do posiadania wyjątkowej tożsamości i otwartej przyszłości; ze szkód psychicznych i rozchwiania tożsamości; z naturalnego prawa jednostki do relacji rodzinnych. Na koniec autor przeformułuje argument z mądrości odrazy na argument z mądrości współczucia.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  8
  Alvina Plantingi ewolucyjny argument przeciwko naturalizmowi.Anna Głąb - 2006 - Roczniki Filozoficzne 54 (1):19-38.
  Alvin Plantinga’s Evolution Argument against Naturalism (Sum.)...................39 In the article the proposition is put forward that naturalism connected with evolutionism is an attitude involved in many problems, and the rationality of the naturalist attitude is not credible. The proposition is proven on the basis of the evolution argument against the form of naturalism that assumes that evolution theories are true, which was formulated by Alvin Plantinga. In the article it is shown that the naturalist explanation of human cognitive mechanisms is (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  Zagadnienia filozoficzne w pracach Lewisa Carrolla.Anna Głąb - 2005 - Roczniki Filozoficzne 53 (1):55-84.
  The article tries to answer the following questions: Why did Lewis Carroll\'s ideas, expressed in the form of fairy tales, fascinate numerous analytical philosophers? What does Carroll\'s contribution to the contemporary logic and philosophy consist in? The basic thesis of the article is that Lewis Carroll - remaining in the Anglo-Saxon tradition of David Hume\'s and George Berkeley\'s philosophy - supplied material illustrating the problems connected with the use of language. He showed how improper use of language leads to formation (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  Ample Religious Freedom and the Fear of Islam.Anna Głąb - 2014 - Diametros 41:168-179.
  The reviewer presents the main theses of Martha Nussbaum's latest book and enters into discussion with it. Although the reviewer does not object to Nussbaum's thesis on the important role of religion in the individual's life, she nevertheless believes that what may arouse controversy is Nussbaum's failure to distinguish between a religious community and sects that may be dangerous to their members. Next, since Nussbaum defends Islam by saying that it is compatible with women's rights, the reviewer challenges this statement (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Laboratorium sądu moralnego w Lordzie Jimie Josepha Conrada.Anna Głąb - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 87 (3):77-102.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  „Cierpię, więc jestem”. Problematyka teodycealna w tekstach abpa Józefa Życińskiego.Anna Głąb - 2012 - Roczniki Filozoficzne 60 (4):77-99.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark