Results for 'Anna W��odarczyk'

1000+ found
Order:
 1.  1
  Book Review: Sex and Stigma: Stories of Everyday Life In Nevada’s Legal Brothels by Sarah J. Blithe, Anna W. Wolfe, and Breanna Mohr. [REVIEW]Menaka Raguparan - 2019 - Gender and Society 33 (6):1002-1004.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  8
  Arthura W. Burksa twierdzenie o dodawaniu zbęd- nego warunku.Anna Modrzejewska - 2005 - Roczniki Filozoficzne 53 (1):183-194.
  In the first part of the article true expressions and false expressions are presented that served A. W. Burks to build a formal system of logic of causal propositions along with considering their later use in the system built in 1963. In the second part of the article the possibility of conducting an axiomatic proof of the theorem on adding a superfluous condition is analyzed. The consequences are also shown of substituting a negation of the same prepositional variable for the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. ANNAS, J. "An Introduction to Plato's Republic". [REVIEW]W. Charlton - 1984 - Mind 93:125.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  25
  Charakterystyka kultury modernizmu europejskiego w pespektywie filozofii kultury.Anna Pałubicka - 2010 - Filo-Sofija 10 (10 (2010/1)):7-24.
  Author: Pałubicka Anna Title: CHARACTERISTICS OF EUROPEAN MODERNISM IN THE PERSPECTIVE OF PHILOSOPHY OF CULTURE (Charakterystyka kultury modernizmu europejskiego w perspektywie filozofii i kultury) Source: Filo-Sofija year: 2010, vol:.10, number: 2010/1, pages: 7-24 Keywords: EUROPEAN MODERNISM, PHILOSOPHY OF CULTURE, ACTION, OBSERVER Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The author distinguishes two attitudes toward the world: (1) the attitude of an action which involves engagement, care, values, and interests; (2) the attitude (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. Emotion in the Language of Prayer.Anna I. Corwin & Taylor W. Brown - 2020 - In Sonya E. Pritzker, Janina Fenigsen & James MacLynn Wilce (eds.), The Routledge handbook of language and emotion. Routledge, Taylor and Francis Group.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Wolność w zdeterminowanym świecie? Wątki etyczne w twórczości literackiej George Eliot.Anna Głąb - 2013 - Studia Philosophica Wratislaviensia 8 (4).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Uwagi w sprawie wirtualnosci.Anna Latawiec - 2004 - Studia Philosophiae Christianae 40 (2):279-291.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Rzeźbiąc w błękicie. Wywiad z Anną Brudzińską.Witold Wachowski & Przemysław Staroń - 2013 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 4 (2).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Kolry w amerykańskiej symbolice świątecznej. Komercyjne kształtowanie społecznej percepcji sztuki.Anna Peck - forthcoming - Estetyka I Krytyka 12 (12):123-134.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Wiara w nauce. Wydała Anna Hochfeldowa.Marian Massonius - 1983 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 29.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. W poszukiwaniu ukrytego porządku (D. Bohm \"Ukryty porządek\", tłum. i posłowie M. Tempczyk, Warszawa 1988).Anna Szczęsna - 1990 - Studia Filozoficzne 290 (1).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Pytania w opisie analitycznym. Logika erotetyczna z metodologicznego punktu widzenia.Anna Brożek - 2021 - Roczniki Filozoficzne 69 (4):259-280.
  Artykuł przedstawia metodę opisu analitycznego w zastosowaniu do teorii pytań. Metoda ta, zrekonstruowana przez Tadeusza Czeżowskiego, a aplikowana szeroko w Szkole Lwowsko-‑Warszawskiej, znajduje zastosowanie przede wszystkim na preteoretycznym etapie badań, tj. do konstrukcji siatki pojęciowej danej dyscypliny i klasyfikacji dziedziny badań. Jako przykład zastosowania tej metody wskazana została teoria pytań Kazimierza Ajdukiewicza oraz jej rozwinięcia, a zwłaszcza opublikowana niedawno monografia Adama Jonkisza. Omówione zostały metody alternatywne względem opisu analitycznego ze względu na dobór materiału empirycznego i perspektywę teoretyczną. Na tym tle (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  1
  Wszechświat w chusteczce. Rozrywki matematyczne, a także zabawy, łamigłówki i gry słowne Lewisa Carrolla. [REVIEW]Anna Głąb - 2003 - Roczniki Filozoficzne 51 (1):542-546.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Konwencje w naukach empirycznych według Poincaré'ego (Uwagi na marginesie artykułu B.S. Gowera).Anna Jedynak - 1997 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 21 (1):173-178.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Kobiecość w fi lozofi i Emmanuela Lévinasa.Anna Kamińska - 2008 - Colloquia Communia 84 (1-2):45-56.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Tożsamość w kontekstach. O sytuacji sztuki i estetyki we współczesności. II Polski Kongres Estetyki" Konteksty Sztuki-Konteksty Estetyki".Anna Kawalec - 2011 - Roczniki Filozoficzne:113-123.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  8
  Anna Markwart, Bogactwo uczuć moralnych. Jednostka i społeczeństwo we wzajemnych oddziaływaniach w perspektywie filozofii Adama Smitha, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017, ss. 400.Marta Łagosz - 2018 - Ruch Filozoficzny 73 (4):167.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  13
  Tongue Showing: A Facial Display of Humans and Other Primate Species.W. John Smith, Julia Chase & Anna Katz Lieblich - 1974 - Semiotica 11 (3).
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 19. W sprawie siły argumentacji.Anna Jedynak - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 81 (1):111-125.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Metafizyka w muzyce w ujęciu Profesora Mariana Przełęckiego.Anna Brożek - 2008 - Ruch Filozoficzny 65 (3).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Etyczne aspekty klonowania ludzi. W nawiązaniu do powieści Kazuo Ishiguro Nie opuszczaj mnie.Anna Głąb - 2012 - Diametros 32:37-61.
  Tematem artykułu jest etyczny problem klonowania ludzi. Zaprezentowane zostają w nim najważniejsze argumenty przeciwko klonowaniu obecne w powieści Kazuo Ishiguro Nie opuszczaj mnie. Wśród argumentów moralnych przeciwko klonowaniu ludzi przeanalizowane zostają: argument z instrumentalizacji oraz wewnętrznego życia klonów; z ograniczenia wolności jednostki oraz z jej unieszczęśliwienia; z prawa do posiadania wyjątkowej tożsamości i otwartej przyszłości; ze szkód psychicznych i rozchwiania tożsamości; z naturalnego prawa jednostki do relacji rodzinnych. Na koniec autor przeformułuje argument z mądrości odrazy na argument z mądrości współczucia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  31
  Comprehending Anna Karenina: A Test for Theories of Happiness.Deal W. Hudson - 1992 - International Philosophical Quarterly 32 (3):285-297.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  43
  Shadows of complexity: what biological networks reveal about epistasis and pleiotropy.Anna L. Tyler, Folkert W. Asselbergs, Scott M. Williams & Jason H. Moore - 2009 - Bioessays 31 (2):220-227.
 24. Nieodgadniony Bliski: Obraz Boga W Kazaniach Kasjana Korczyńskiego Ofmconv (1725-1784).Anna Faszczowa - 2010 - Wydawn. Kul.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Siła problematyczności moralnej w Annie Kareninie Lwa Tołstoja.Anna Głąb - 2014 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 91.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26. Diagnoza upadku człowieka w ujęcia Fryderyka Nietzschego.Anna Gasz - 2008 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 9:107-118.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Granice i hiperfikcje w czasie wielkiego kryzysy wielkich narracji: o-metaforach pos(t)modernistycznych.Anna Wendorff - 2011 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 38.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Eksperymenty komputerowe w matematyce.Anna Lemańska - 1996 - Filozofia Nauki 3.
  The author analyses ways of employment of computers in mathematics. In particular, the role of computers in the theory of fractals is considered. The author advocates the view that use of computers do not change character of mathematics - which is a deductive, not experimental science.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. O nieuchwytności odniesienia przedmiotowego w Donalda Davidsona teorii znaczenia.Anna Rykowska - 2008 - Studia Philosophica Wratislaviensia:61-78.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  8
  Świadomość a przedmiot obserwacji w filozofii Rudolfa Steinera.Anna Strzyżewska - 2009 - Filo-Sofija 9 (9):99-113.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. M. Bogdanos, W. Patrick Thieves of Bagdad.Anna Peck - forthcoming - Estetyka I Krytyka 12 (12).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Dwa pojęca prawdy w filozofii Meinonga.Anna Sierszulska - 1997 - Principia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Realistyczny minimalizm w kwestii prawdy.Anna Sierszulska - 2006 - Filozofia Nauki 2.
  The paper presents three different Fregean approaches towards the question of truth, all of which can be classified as belonging to the category of minimalistic theories, namely the identity theory of McDowell and Hornsby, the 'modest' conception of truth proposed by Wolfgang Künne and the 'alethic realism' of William Alston. The conceptions are described as realistically biased, in spite of their refusal to accept 'objectual' facts as entities in the world. It is argued that a legitimate position can be distinguished (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Mistyczne zaułki dyskursów: rzecz o słownikach niemożliwych.Anna Skibska - 2019 - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Prymat tworzenia nad poznaniem w teoriach symbolizmu rosyjskiego i twórczości Bolesława Leśmiana.Anna Sobieska - 2003 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 22:254.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Anna Pietryga.Formalna Zasada Sprzeczności & W. Logice I. Języku Naturalnym - 2004 - Studia Semiotyczne 25:125.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. W poszukiwaniu przyrodniczego, filozoficznego i teologicznego obrazu Wszechświata. Sylwetka naukowa księdza Grzegorza Bugajaka.Anna Lemańska - 2020 - Studia Philosophiae Christianae 56 (4):53-84.
  W artykule przedstawiono życiorys i najważniejsze dokonania naukowe ks. dr hab. Grzegorza Bugajaka, prof. UKSW, związanego z Wydziałem Filozofii Chrześcijańskiej ATK/UKSW. Ks. Bugajak zostawił po sobie duży i interesujący dorobek naukowy, koncentrujący się wokół problemów z zakresu filozofii przyrody, filozofii nauk przyrodniczych i relacji między naukami przyrodniczymi a teologią. Jego prace stanowią znaczny wkład w rozwój filozofii. -------------- Zgłoszono: 12/08/2020. Zrecenzowano: 19/09/2020. Zaakceptowano do publikacji: 30/10/2020.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  21
  Matematyka a przyroda w ujęciu abpa Józefa Życińskiego.Anna Lemańska - 2012 - Roczniki Filozoficzne 60 (4):283-296.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Formalna zasada sprzeczności w logice i języku naturalnym.Anna Pietryga - 2004 - Studia Semiotyczne 25:125-136.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Prakseologia w coachingu jako interaktywnym procesie odkrywania zasobów i możliwości Coachee.Anna Musioł - 2019 - Studia Philosophiae Christianae 54 (3):149.
  Prakseologia jako praktyka czynu zainicjowana przez francuskiego intelektualistę Alfreda Espinasa i Aleksandra Bogdanowa to nauka o wszelkich sprawnościach ludzkiej działalności. Jak piszą Tadeusz Kotarbiński oraz Tadeusz Pszczołowski: będąc metodologią ogólną, której działania koncentrują się wokół wyodrębniania i systematyzacji bogactwa różnorodnych form działania, prakseologia staje się także próbą ich usprawnienia i upraktycznienia. To upraktycznienie zakłada analizę rzeczywistości oraz przyjęcie pewnych sposobów obchodzenia się z zasobami możliwości. Zatem prakseologia już jako tektologia każe nazywać wszelkie możliwe działanie organizowaniem lub łączeniem w całość bogatego (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Źródła sensu w humanistyce.Anna Grzegorczyk - 2018 - Kęty: Wydawn. Marek Derewiecki.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  1
  Ideał Człowieka I Społeczeństwa W Teorii Leona Petrażyckiego.Anna Habrat - 2006 - Wydawn. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  4
  Zagadnienia filozoficzne w pracach Lewisa Carrolla.Anna Głąb - 2005 - Roczniki Filozoficzne 53 (1):55-84.
  The article tries to answer the following questions: Why did Lewis Carroll\'s ideas, expressed in the form of fairy tales, fascinate numerous analytical philosophers? What does Carroll\'s contribution to the contemporary logic and philosophy consist in? The basic thesis of the article is that Lewis Carroll - remaining in the Anglo-Saxon tradition of David Hume\'s and George Berkeley\'s philosophy - supplied material illustrating the problems connected with the use of language. He showed how improper use of language leads to formation (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  7
  Pojawienie się filozofii w Europie i faktu tego następstwa.Anna Pałubicka - forthcoming - Filozofia.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Laboratorium sądu moralnego w Lordzie Jimie Josepha Conrada.Anna Głąb - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 87 (3):77-102.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Nowoczesność w perspektywie estetyki filozoficznej.Anna Gajda-Chudecka - 2006 - Nowa Krytyka 19.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Zaufanie w relacji konsument-biznes.Anna Lewicka-Strzałecka - 2003 - Prakseologia 143 (143):195-208.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  10
  Poznanie naoczne w filozofii Kanta według Benedykta Bornsteina.Anna Tomaszewska - 2015 - Studia Z Historii Filozofii 6 (1):99-114.
  The article presents the views of Benedict Bornstein, formulated in his early writings, such as The Pre-established Transcendental Harmony as the Foundation of Kant’s Theory and The Basic Problem of Kant’s Theory of Cognition. These views pertain to the Kantian dualism of concepts and intuitions and they are presented against the background of the contemporary debate about the contents of perceptual experience. Recognizing the rightness of Bornstein’s claim about the non-conceptual character of the Kantian intuitions, I criticize Bornstein’s solution to (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Dyskurs Z Filozofią W "Consolatio Philosophiae" Boecjusza.Anna Kucz - 2005 - Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. W sprawie realności zdarzeń. Uwagi do artykułu Jana Czerniawskiego „Teoria względności a upływ czasu”.Anna Lissowska-Wójtowicz - 1994 - Filozofia Nauki 1.
  The authoress shows a simple way to avoid paradoxical consequences of the Czerniawski's argument.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000