8 found
Order:
See also
Anton Marczyński
Warsaw School Of Information Technology Under The Auspices Of The Polish Academy Of Sciences
 1.  12
  Medytacje filozoficzne.Mateusz Falkowski & Anton Marczyński (eds.) - 2015 - Warsaw: Barbara Skarga Foundation for Thinking.
  -/- Medytacje filozoficzne, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa 2015. -/- Publikacja współfinansowana przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. -/- Zbiór tekstów powstałych na podstawie wykładów, które zostały wygłoszone w ramach cyklu "Medytacje filozoficzne w Łazienkach" w latach 2013-2015. -/- -/- Spis treści: -/- Cezary Wodziński, Premedytacja Krzysztof Pomian, O wyjątkowości człowieka Zygmunt Bauman, O miłości i nienawiści… Tropami Barbary Skargi Tadeusz Sławek, Ciemne liturgie. Język, historia i gest błogosławieństwa Lech Witkowski, Rozprawa z autorytetem: w strone autorytu przejścia (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Ascetic Eros. Love and Body in Mystical Union: St Teresa of Avila and St Gregory Palamas.Anton Marczyński - manuscript
 3.  48
  Ciało/Mistyka. Wstęp do ontologii cielesności (English title: Body / Mysticism. An introduction into corporeal ontology).Anton Marczyński - 2016 - Krakow, Poland: Homini.
  This book presents a phenomenological and hermeneutical research, where the body is taken both as fundamental ontological situation of human, as well as a language phenomenon, appearing in the dialectical tension between two Greeks notions – soma and sarx. The first of them is a becoming, hypostasizing entity, which in Aristotelian terms can be called dynamis (potentiality), while the second one, since it is a hypostasis, can be called energia (actuality). So the difference between them, using Heidegger’s terms, can be (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Hortus (In)Conclusus. Polska i Ukraina: rozmowy o filozofii i literaturze (En - Hortus (In)Conclusus. Poland and Ukraine: Talks on Philosophy Literature).Anton Marczyński (ed.) - 2017 - Warsaw, Poland: Barbara Skarga Foundation for Thinking.
  EN: Selection of Marczyński's interviews on philosophy and literature which were recorded in early 2007 for the purpose of his radio broadcast "Hortus (In)Conclusus." Includes interviews with: Marek Bieńczyk, Józef Bremer, Ihor Byczko, Andrij Dachnij, Anna Dziedzic, Mateusz Falkowski, Tadeusz Gadacz, Michał Głowiński, Dorota Hall, Serhij Jospenko, Wachtang Kebuładze, Zbigniew Kloch, Andrzej Kołakowski, Wasyl Lisowyj, Ołeksandr Majewskyj, Anton Marczynski, Julia Marczyńska, Wadym Menżulin, Zbigniew Mikołejko, Monika Milewska, Andrij Okara, Ihor Paśko, Adam Pomorski, Myrosła Popowycz, Jerzy Prokopiuk, Iryna Puchta, Barbara Skarga, (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  65
  Mircea Eliade wobec doktryny światłości mistycznej.Anton Marczynski - 2007 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 64:339-349.
  Eliade and the Doctrine of Mystic Lights Eliade believed that in every religion there are reports about an experience of mystic light. Furthermore, all such reports mention that the person who experienced the light subsequently underwent a deep transformation of her or his spirit and began a new life, the life of a holy man or homo religiosus, which is identical – in its purest form – with the life of a mystic. A clear example of one such transformation is (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  10
  Między językami: przekład, motyw, ciało. Pytanie o bycie / Between Languages: Translation, Motive, Body. The Question of Being (in Polish).Anton Marczyński - 2020 - In Mateusz Falkowski (ed.), Myślenie dziś VII. Warsaw: Barbara Skagra Foundation for Thinking. pp. 61-71.
 7.  38
  Nomada wobec całości. (Meta)metafizyczna rozmowa Skargi z Heideggerem. - Przedmowa do "Tercetu metafizycznego" Barbary Skargi.Anton Marczyński - 2020 - In Marcin Pańków (ed.), Barbara Skarga, Tercet metafizyczny, II wydanie. Warszawa, Polska: pp. 11-27.
  Przedmowa do II wydania "Tercetu metafizycznego" Barbary Skargi / Preface to the 2nd ed. of the Barbara Skarga's "Metaphysical Tercet".
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  16
  O Desperacji. Studium ontologiczne / On Despair. An Ontological Study (in Polish).Anton Marczyński - 2020 - In Mateusz Falkowski (ed.), Między historią idei a metafizyką. Warszawa, Polska: pp. 115-127.
  On Despair. An Ontological Study (in Polish).
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark