Order:
 1. Mou Zongsan Qian Hou: Dang Dai Xin Ru Jia Zhe Xue Si Xiang Shi Lun.Anwu Lin - 2011 - Taiwan Xue Sheng Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Ru Xue Ge Ming: Cong "Xin Ru Xue" Dao "Hou Xin Ru Xue".Anwu Lin - 2011 - Shang Wu Yin Shu Guan.
 3. Ru Xue Zhuan Xiang: Cong "Xin Ru Xue" Dao "Hou Xin Ru Xue" de Guo Du.Anwu Lin - 2006 - Taiwan Xue Sheng Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Xin Dao Jia Yu Zhi Liao Xue: Laozi de Zhi Hui.Anwu Lin - 2006 - Taiwan Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Zhongguo Ren Wen Quan Shi Xue.Anwu Lin - 2009 - Taiwan Xue Sheng Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark