12 found
Order:
 1. Egzystencjalne źródła filozofii Davida Hume`a oraz filozofii transcendentalnej Immanuela Kanta.Artur Dobosz - 2000 - Nowa Krytyka 11:161-182.
 2.  3
  Kilka uwag na temat koncepcji prawdy Alfreda Tarskiego, pewnych pojęć epistemicznych i procesów twórczych.Artur Dobosz - 2009 - Filo-Sofija 9 (9):183-188.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  5
  Maksa Blacka a Jerzego Kmity koncepcja metafory.Artur Dobosz - 2008 - Filo-Sofija 8 (1(8)):225-237.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  15
  Metamorfoza - metafora - antropomorfizacja - deantropomorfizacja.Artur Dobosz - 2010 - Filo-Sofija 10 (10 (2010/1)):25-36.
  Author: Dobosz Artur Title: METAMORPHOSIS – METAPHOR – ANTROPOMORPHISATION – Deantropomorphisation (Metamorfoza – metafora – antropomorfizacja – deantropomorfizacja) Source: Filo-Sofija year: 2010, vol:.10, number: 2010/1, pages: 25-36 Keywords: ANTROPOMORPHISATION, DEANTROPOMORPHISATION Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The author proposes a theory of a metaphor according to which the metaphor is a manifestation sign of a magical thinking in contemporaneous culture. The proposed theory enables the classification of metaphors.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Mowa wygłoszona na uroczystości pogrzebowej 31 lipca 2012 r. ku czci Profesora Jerzego Kmity.Artur Dobosz - 2012 - Filo-Sofija 12 (18).
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  17
  Nietzscheańska metafora lustra a pewien problem hermeneutyczny.Artur Dobosz - 2003 - Filo-Sofija 3 (1(3)):67-75.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  46
  Symbolika zła a filozofia praktyczna Paula Ricoeura.Artur Dobosz - 2001 - Filo-Sofija 1 (1):67-75.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  Uwagi na temat metafory i symbolu.Artur Dobosz - 2007 - Filo-Sofija 7 (1(7)):27-34.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  7
  Uwagi na temat koncepcji zjawiska podmiotowego Jerzego Kmity.Artur Dobosz - 2011 - Filo-Sofija 11 (12 (2011/1)):159-170.
  Author: Dobosz Artur Title: COMMENTS ON JERZY KMITA’S CONCEPT OF SUBJECT PHENOMENON (Uwagi na temat koncepcji zjawiska podmiotowego Jerzego Kmity) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.12, number: 2011/1, pages: 159-170 Keywords: SUBJECT PHENOMENON, SUBJECT NOTION, SEMANTICS Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:This article presents subject phenomenon and terms essential for its explication. It proposes a triple approach to its indication; followed by a comparison of Jerzy Kmita’s concept with Krystyna Zamiara’s concept (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  12
  Uwagi na temat koncepcji semantyki Jerzego Kmity.Artur Dobosz - 2012 - Filo-Sofija 12 (18).
  SOME REMARKS ON JERZY KMITA’S CONCEPT OF SEMANTICS This article presents the evolution of the concept of semantics by Jerzy Kmita. Three stages could be distinguished in his conception; the first stage is present in his two works, Szkice z teorii poznania naukowego and Z problemów epistemologii historycznej. His book Kultura i poznanie represents the second stage, and the third stage was developed in Jak słowa łączą się ze światem. “Krytyczne stadium neopragmatyzmu,” which is an article on the concept already (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  wagi na temat semantyki Jerzego Kmity.Artur Dobosz - 2012 - Filo-Sofija 12 (18):21-48.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Życie w naturalnym nastawieniu, redukcja fenomenologiczna a tradycja myślenia magicznego.Artur Dobosz - 1988 - Studia Filozoficzne 270 (5).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark