Order:
 1.  6
  Budućnost demokracije. Emancipatorska imaginacija i stvarnost kapitalizma u spisima kasnog Johna Deweyja.Asim Mujkić - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (1):17-25.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  3
  The Future of Democracy. Emancipatory Imagination and Reality of Capitalism in John Dewey's Later Works.Asim Mujkić - 2011 - Filozofska Istrazivanja 31 (1):17-25.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  33
  We, the Citizens of Ethnopolis.Asim Mujkic - 2007 - Constellations 14 (1):112-128.