Order:
See also
Axle Christien Tugano
University of The Philippines Los Baños
 1.  18
  Martes sa Escaler: Klase sa Historiograpiya ni Dr. Zeus Salazar.Axle Christien Tugano & Mark Joseph Santos - 2019 - Quezon City, Metro Manila, Philippines: Bagong Kasaysayan, Inc..
  Paunang Salita Ang kasalukuyang aklat ay produkto ng masigasig na pagsusumikap ng mga mag-aaral ng BA Kasaysayan sa Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, Sta. Mesa sa ilalim ng klase na Historiograpiya ni Dr. Zeus A. Salazar. Tinatangka nitong maitala para sa salinlahi ang mga kaganapan sa kanilang suplemental na klase tuwing Martes sa Bahay Escaler, ang tahanan ng kanilang Guro.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations