Order:
Disambiguations
B. Gemser [38]Berend Gemser [1]
 1.  3
  Die organiese eenheid van objektiewe Bybelondersoek.B. Gemser - 1945 - HTS Theological Studies 2 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  15
  Maarten Luther oor hoe noodsaaklik dit is om Latyn, Grieks en Hebreeus te leer.B. Gemser - 1944 - HTS Theological Studies 1 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  2
  "Mabdiel" of "Mekabbeets"?B. Gemser - 1961 - HTS Theological Studies 17 (2/3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4.  8
  Personalia.Joh De Groot, E. S. Mulder, B. Gemser, S. P. Engelbrecht & W. Van Bagen - 1943 - HTS Theological Studies 1 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  4
  Boekbespreking.Joh Dreyer, A. S. Geyser, B. Gemser & I. H. Van der Merwe - 1956 - HTS Theological Studies 12 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  4
  Boekbespreking.P. S. Dreyer, B. Gemser & A. D. Pont - 1961 - HTS Theological Studies 17 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  2
  Boekbespreking.B. J. Engelbrecht, B. Gemser, W. F. Beezhold, A. Van Selms, D. F. Erasmus & P. S. D. - 1950 - HTS Theological Studies 7 (1).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  10
  Boekbespreking.S. P. Engelbrecht, P. S. Dreyer, B. Gemser, A. S. Geyser, B. J. Engelbrecht & A. Van Selms - 1956 - HTS Theological Studies 12 (1).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  3
  Amos in sy daelikse omgewing en bedryf.B. Gemser - 1944 - HTS Theological Studies 1 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  10
  Boekbespreking.B. Gemser, E. S. Mulder & A. S. Geyser - 1949 - HTS Theological Studies 5 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  6
  Boekbespreking.B. Gemser & A. S. Geyser - 1950 - HTS Theological Studies 6 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  7
  Boekbespreking.B. Gemser, A. Van Selms, D. F. Erasmus, S. P. Engelbrecht & W. Van Bergen - 1950 - HTS Theological Studies 6 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  4
  Boekbesprekings.B. Gemser, A. S. Geyser, E. S. Mulder, A. Oosthuizen, A. Van Selms & S. P. Engelbrecht - 1949 - HTS Theological Studies 6 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  13
  Boekbespreking.B. Gemser, E. S. Mulder, H. P. Wolmarans, P. S. Dreyer, J. A. Stoop, F. Van Oosten, S. P. Engelbrecht & J. F. Stutterheim - 1955 - HTS Theological Studies 11 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  Boekbespreking.B. Gemser, P. S. Dreyer & A. D. Pont - 1954 - HTS Theological Studies 11 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Beginsels van Bybelvertaling.B. Gemser - 1945 - HTS Theological Studies 2 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  4
  Ds. A. A. Wilschut Jeremia, de Profeet van het Rijk Gods.B. Gemser - 1949 - HTS Theological Studies 5 (4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  6
  Die Belydenis van Christus 'Nederdaling ter Helle" in die lig van die gegewens van die Ou Testament.B. Gemser - 1944 - HTS Theological Studies 1 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  18
  Die Belydenis van Christus "Nederdaling ter Helle" in die lig van die gegewens van die ou testament.B. Gemser - 1944 - HTS Theological Studies 1 (2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Die drie wee tot Helsversekerdheid in die Outestamentiese Godservaring.B. Gemser - 1944 - HTS Theological Studies 1 (2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  2
  Die Echter-Bibel. 'n Rooms-Katolieke "Korte verklaring".B. Gemser - 1952 - HTS Theological Studies 9 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Die godsgetuiesnis van Amos.B. Gemser - 1943 - HTS Theological Studies 1 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23.  4
  Die grondsteenlegging van die tweede tempel.B. Gemser - 1950 - HTS Theological Studies 6 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  1
  Die humor van die Ou Testament.B. Gemser - 1952 - HTS Theological Studies 8 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Die Jerusalemse boekrolle.B. Gemser - 1949 - HTS Theological Studies 5 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  4
  Die Oudstes in Israel.B. Gemser - 1953 - HTS Theological Studies 9 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  5
  Die Outestamentiese leer aangeaande die mens as beeld van God op aarde.B. Gemser - 1946 - HTS Theological Studies 3 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  3
  Die Profesie van Nahum, opnuut vertaal.B. Gemser - 1949 - HTS Theological Studies 5 (3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  6
  In memoriam Prof. Dr L.H.K. Bleeker.B. Gemser - 1944 - HTS Theological Studies 1 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  5
  In memoriam Prof. Dr H. Th. Obbink.B. Gemser - 1948 - HTS Theological Studies 5 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31.  6
  Mededeling van die redaksie.B. Gemser & B. J. Engelbrecht - 1955 - HTS Theological Studies 11 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Personalia.B. Gemser - 1946 - HTS Theological Studies 3 (1/2):66-69.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  9
  Prof. Dr B. D. Eerdmans as Outestamenticus.B. Gemser - 1949 - HTS Theological Studies 5 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  4
  Suid-Afrikaanse Bydraes tot die studie van die Ou-Testament.B. Gemser - 1946 - HTS Theological Studies 3 (1/2):36-41.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Sprüch Solomos.Berend Gemser - 1963
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  4
  Teksverbeteringe van die Afrikaanse Bybel - Ou Testament.B. Gemser - 1946 - HTS Theological Studies 2 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  8
  Voorwoord van die redaksie.B. Gemser & A. S. Geyser - 1946 - HTS Theological Studies 3 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  1
  Wetenskaplike Mededelinge.B. Gemser - 1949 - HTS Theological Studies 6 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  4
  Boekbespreking.A. Van Selms & B. Gemser - 1948 - HTS Theological Studies 5 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation