44 found
Order:
 1.  3
  ’N Vergelyking Tussen Die Teologie van Die Nederlandse Geloofsbelydenis En Die Heidelbergse Kategismus.B. J. Engelbrecht - 1989 - Hts Theological Studies 45 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  6
  Die Betekenis van Die Begrip "Vrees-van-Die-Here" in Spreuke, Job En Prediker.B. J. Engelbrecht - 1951 - Hts Theological Studies 7 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  9
  Boekbesprekings.P. S. Dreyer, A. D. Pont, D. F. Erasmus, B. J. Engelbrecht & J. P. Oberholzer - 1959 - Hts Theological Studies 14 (2/3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Boekbespreking.B. J. Engelbrecht, B. Gemser, W. F. Beezhold, A. Van Selms, D. F. Erasmus & P. S. D. - 1950 - Hts Theological Studies 7 (1).
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  Boekbespreking.B. J. Engelbrecht & A. Van Selms - 1952 - Hts Theological Studies 9 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  5
  Boekbespreking.B. J. Engelbrecht - 1959 - Hts Theological Studies 14 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  Boekbesprekings.B. J. Engelbrecht - 1958 - Hts Theological Studies 13 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  Boekbespreking.B. J. Engelbrecht, P. S. Dreyer, J. F. Stutterheim & L. M. Le Roux - 1957 - Hts Theological Studies 13 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  5
  Boekbespreking.S. P. Engelbrecht, P. S. Dreyer, B. Gemser, A. S. Geyser, B. J. Engelbrecht & A. Van Selms - 1956 - Hts Theological Studies 12 (1).
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  3
  Boekbespreking.B. J. Engelbrecht - 1954 - Hts Theological Studies 10 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  3
  Calvin and the Corpus Christianum.B. J. Engelbrecht - 1979 - Hts Theological Studies 35 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Calvyn en die Calvinisme.B. J. Engelbrecht - 1988 - Hts Theological Studies 44 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  Die antwoord en taak van die kerk ten opsigte van sekularisasie.B. J. Engelbrecht - 1968 - Hts Theological Studies 24 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Die Boodskap van Romeine.B. J. Engelbrecht - 1984 - Hts Theological Studies 40 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  4
  Die ‘Proslogion C2-4’ van Anselmus van Kantelberg.B. J. Engelbrecht - 1990 - Hts Theological Studies 46 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  3
  Die Praesentia Realis en die Protestantse Erediens.B. J. Engelbrecht - 1961 - Hts Theological Studies 16 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Die Praktiese sy van die Prediking.B. J. Engelbrecht - 1956 - Hts Theological Studies 12 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  6
  Die Plek van Sang En Musiek in Die Protestantse Erediens.B. J. Engelbrecht - 1954 - Hts Theological Studies 10 (4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  4
  Die Teologiese Hoofgedagtes in Kierkegaard Se Stryd Teen Die Hegelse Sisteem.B. J. Engelbrecht - 1959 - Hts Theological Studies 15 (2/3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  3
  Das Tragische und der Mensch.B. J. Engelbrecht - 1952 - Hts Theological Studies 8 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  1
  Die Werk van Die Heilige Gees.B. J. Engelbrecht - 1979 - Hts Theological Studies 35 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  8
  Enkele Dogmatiese Opmerkings Oor Die Kerklike Leer Angaande Die Triniteit, Met Besondere Verwysing Na Die Status van Die Pre- En Die Postesistente Christus T.O.V. Die Vader. [REVIEW]B. J. Engelbrecht - 1964 - Hts Theological Studies 19 (3/4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  3
  Enkele etiese aspekte van natuurbewaring.B. J. Engelbrecht - 1992 - Hts Theological Studies 48 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  3
  Genade en skoonheid.B. J. Engelbrecht - 1970 - Hts Theological Studies 26 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  7
  Hedendaagse krisispunte in die teologie.B. J. Engelbrecht - 1967 - Hts Theological Studies 23 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  5
  Medelinge van Die Redaksie.B. J. Engelbrecht - 1957 - Hts Theological Studies 13 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  1
  'n Ernstige Worsteling om 'n werklike Geloofsetiek.B. J. Engelbrecht - 1957 - Hts Theological Studies 13 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. 'N Inleidende Woord.B. J. Engelbrecht - 1987 - Hts Theological Studies 43 (1/2):1.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  1
  'N Nuwe Ekumeniese Geloofsbelydenis?B. J. Engelbrecht - 1987 - Hts Theological Studies 43 (1/2):72-85.
  A new ecumenical confession of faithRecently theologians, church leaders and even churches from all over the world expressed the desirability of a new confession of faith, preferably an ecumenical confession. The Reformed Church in America proposed a new confession with their Song of Hope. They still maintain large parts of their 16th century reformed confessions but the following motives played a role in their desire for a new confession:• The necessity to correct the existing, 'old' confessions in the light of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  10
  Nuwere Ontwikkelings Op Die Gebied van Sistematiese Teologie.B. J. Engelbrecht - 1978 - Hts Theological Studies 34 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  1
  Opmerkings oor die Moontlike Hersiening van ons Kerk se Liturgiese Geskrifte.B. J. Engelbrecht - 1960 - Hts Theological Studies 16 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  7
  Opmerkings Rondom Die Basiese Probleem van Die Teologie Etiek.B. J. Engelbrecht - 1978 - Hts Theological Studies 34 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  4
  Prof. Dr Gehardus van der Leeuw.B. J. Engelbrecht - 1951 - Hts Theological Studies 8 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  14
  Prof. Dr P.J. Muller as Dogmatikus.B. J. Engelbrecht - 1953 - Hts Theological Studies 9 (3/4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  5
  Preek Gehou by Die Kerklike Ampsaanvaarding as Hoogleraar in Die Teologie.B. J. Engelbrecht - 1952 - Hts Theological Studies 8 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Redaksioneel.B. J. Engelbrecht - 1984 - Hts Theological Studies 40 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Ter Begeleiding.B. J. Engelbrecht - 1970 - Hts Theological Studies 26 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  7
  Teologie En Ekologie.B. J. Engelbrecht - 1988 - Hts Theological Studies 44 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  2
  Vyftig jaar dogmatiek - 'n Huldeblyk aan Karl Barth.B. J. Engelbrecht - 1966 - Hts Theological Studies 22 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  7
  Wat is Die Reg En Die Vryheid van Die Eksegeet?B. J. Engelbrecht - 1986 - Hts Theological Studies 42 (3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  6
  Woord vooraf.B. J. Engelbrecht - 1970 - Hts Theological Studies 26 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  3
  Mededeling van die redaksie.B. Gemser & B. J. Engelbrecht - 1955 - Hts Theological Studies 11 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  2
  Boekbespreking.S. P. Van Rensburg & B. J. Engelbrecht - 1952 - Hts Theological Studies 8 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  11
  Boekbespreking.A. Van Selms, Joh Dreyer, A. S. Geyser, B. J. Engelbrecht & A. D. Pont - 1956 - Hts Theological Studies 12 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark