Order:
 1.  5
  Die Kerkregtelike Posisie van Die Ouderling En Diaken in Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika in Die Lig van Die Vraag Na Nuwe Bedieningstrukture.B. J. Van Wyk - 1992 - Hts Theological Studies 48 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Deeltydse Predikante in Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.B. J. Van Wyk & S. J. Botha - 2005 - Hts Theological Studies 61 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Vyf En Sewentig Jaar Kerkreg Binne Die Fakulteit Teologie Vanweë Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.B. J. Van Wyk - 1992 - Hts Theological Studies 48 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark