Order:
Disambiguations
Boris Vezjak [11]B. Vezjak [4]
See also
Boris Vezjak
Faculty Of Arts, Maribor (Doctorate)
 1.  13
  Philosophy of Education in a New Key: On Radicalization and Violent Extremism.Mitja Sardoč, C. A. J. Coady, Vittorio Bufacchi, Fathali M. Moghaddam, Quassim Cassam, Derek Silva, Nenad Miščević, Gorazd Andrejč, Zdenko Kodelja, Boris Vezjak, Michael A. Peters & Marek Tesar - forthcoming - Educational Philosophy and Theory:1-34.
 2. Sport and Nationalism: The Shifting Meanings of Soccer in Slovenia.Peter Rak, Ales Debeljak, Matjaz Hanzek, Boris Vezjak, Emil Brix, Peter Stankovic, Sandra Hrvatin, Marko Milosavljevic & Ales Steger - forthcoming - Res Publica.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Aristotle's Mathematical Objects as Th" Intermediates".B. Vezjak - 2000 - Filozofski Vestnik 21 (1):27-44.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  Aristotel Proti Platonu: Variacije Dokaza Tretjega Človeka in Samopripis Idej.Boris Vezjak - 2017 - Filozofski Vestnik 38 (1).
  Gregory Vlastos je v svoji znani rekonstrukciji argumenta »tritos anthropos« menil, da je regres tretjega človeka usodna napaka platonske teorije idej, saj vpeljuje najmanj dve protislovni logični značilnosti tega nauka: predpostavlja namreč dve načeli, samopripis in neistovetnost. Argument tretjega človeka zato obravnavam na podlagi upoštevanja omenjenih načel in njune veljavnosti v dveh inačicah, ki ju je podal Aleksander Afrodizijski. V prvi, ki je tradicionalno pripisana Aristotelu pod imenom O idejah in jo najdemo v Aleksandrovem komentarju k Metafiziki, in nato še (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. A short introduction to Porphyry's' Introduction'('Eisagoge').B. Vezjak - 2004 - Filozofski Vestnik 25 (1):31-53.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Bog, duša in sebstvo v Alkibiadu Prvem God, Soul and Self in Alcibiades I.Boris Vezjak - 2003 - Phainomena 45.
  V domnevno Platonovem dialogu Alkibiadu I je postavljena trditev, da je del duše, ki skriva naše pravo sebstvo, naš jaz, podoben Bogu: nekdo, ki ga uvidi in je spoznal božansko – boga in razumnost, bo tako najbolje dojemal tudi samega sebe. Vprašanje sebstva v dialogu nastopi kot smiselno nadaljevanje poprejšnjih izpeljav, po katerih se določa, da mi nismo ne telo, ne naše lastne stvari, temveč duša. S tem, ko sebstvo poistovetimo z Bogom, nekako uidemo problemu samonanašanja in postavimo vprašanje samovédenja (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  6
  Četverna tipologija znanstvenih spraševanj v Drugi analitiki.Boris Vezjak - 2011 - Filozofski Vestnik 32 (1).
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Fourfold Typology of Scientific Questioning in the Posterior Analytics.Boris Vezjak - 2011 - Filozofski Vestnik 32 (1):119 - +.
 9. God, Soul and Self in Alcibiades I (in Slovenian).Boris Vezjak - 2003 - Phainomena 12 (45-46):209-228.
  In Alcibiades I, for many interpreters still a spurious dialogue, Plato claims that our true self (the part of the soul) resembles the divine. Someone who looked at it and grasped everything divine, God and intelligence, would have the best grasp of himself as well. The question of the self comes as the natural consequence of previous claims showing we are neither our possessions nor our bodies, but our souls. By making the self similar to God, we can tackle the (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Hegelianism In Slovenia: A Short Introduction.B. Vezjak - 1996 - Bulletin of the Hegel Society of Great Britain 34:1-12.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Hegelianism in Slovenia: A Short Introduction.Boris Vezjak - 1996 - Hegel Bulletin 17 (2):1-12.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Izvlečki• abstracts.Boris Vezjak - forthcoming - Filozofski Vestnik.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. P. Gregorić and F. Grgić (Eds.), Aristotle's Metaphysics.Boris Vezjak - 2004 - Rhizai. A Journal for Ancient Philosophy and Science 2:127-130.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Paranoja, Manipulacija in Racionalnost: O Psihopolitiki Zarot, Sovraštva in Poniževanja Razuma.Boris Vezjak - 2010 - Liberalna Akademija.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. The Argument From the Relatives in'Peri Ideon'.B. Vezjak - 2001 - Filozofski Vestnik 22 (1):33-54.
   
  Export citation  
   
  Bookmark