Order:
 1.  8
  Philosophy of Engineering, East and West.Rita Armstrong, Erik W. Armstrong, James L. Barnes, Susan K. Barnes, Roberto Bartholo, Terry Bristol, Cao Dongming, Cao Xu, Carleton Christensen, Chen Jia, Cheng Yifa, Christelle Didier, Paul T. Durbin, Michael J. Dyrenfurth, Fang Yibing, Donald Hector, Li Bocong, Li Lei, Liu Dachun, Heinz C. Luegenbiehl, Diane P. Michelfelder, Carl Mitcham, Suzanne Moon, Byron Newberry, Jim Petrie, Hans Poser, Domício Proença, Qian Wei, Wim Ravesteijn, Viola Schiaffonati, Édison Renato Silva, Patrick Simonnin, Mario Verdicchio, Sun Lie, Wang Bin, Wang Dazhou, Wang Guoyu, Wang Jian, Wang Nan, Yin Ruiyu, Yin Wenjuan, Yuan Deyu, Zhao Junhai, Baichun Zhang & Zhang Kang - 2018 - Springer Verlag.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  8
  Philosophy of Engineering, East and West.Baichun Zhang, Byron Newberry, Bocong Li & Carl Mitcham (eds.) - 2018 - Springer Verlag.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  13
  On the Tragedy of Philosopher’s Belief.Baichun Zhang - 2008 - Proceedings of the Xxii World Congress of Philosophy 45:373-378.
  Philosophy and religion keep close connection by the intermediary belief of philosophers. The Greek philosophers criticized the object of masses’ and themselves religion depending on their rationality, finally gave up the masses’ belief and its object (religion). The Christian thinkers defended the masses’ religion and its object based upon philosophy and rationality. Modern philosophers appeared, going on with tradition of Greek philosophers, they reflected and criticized belief and its object, finally break away from masses ’ belief and its object and (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark