28 found
Order:
 1.  12
  “Dangerous Connections”. The Problem of Closeness in the Contemporary Debate on the Principle of Double Effect.Barbara Chyrowicz - 2023 - Diametros 20 (78):133-164.
  The problem of closeness was posed by Philippa Foot in the article “The Problem of Abortion and the Doctrine of Double Effect”. Foot criticizes the classic version of the principle of double effect which distinguishes direct from indirect intention. On this basis, she considers it justified to cause bad effects which were foreseen but not intended. She believes that if we consider causing a bad effect to be justified then the way we do it is irrelevant, while the reference to (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  17
  Nauczanie Kościoła katolickiego a polska debata bioetyczna.Barbara Chyrowicz - 2022 - Etyka 60 (1):69-90.
  Doktryna moralna Kościoła katolickiego odnosząca się do kwestii bioetycznych stanowi jedno ze stanowisk obecnych w polskiej debacie bioetycznej, co wydaje się zrozumiałe zważywszy na deklarowaną przynależność większości Polaków do tegoż Kościoła. Katoliccy moraliści stoją na stanowisku, że reprezentowana przez nich doktryna nie ma czysto religijnego charakteru. Odwołują się do kategorii prawa naturalnego, wyprowadzając z niego obowiązek szacunku dla życia każdej istoty ludzkiej, od momentu jej powstania aż do naturalnej śmierci, stąd zdecydowanie negatywnie oceniana jest aborcja, eutanazja, a także proceder niszczenia (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Argumentacja we współczesnych debatach bioetycznych.Barbara Chyrowicz - 2009 - Diametros 19:1-25.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Bioethics: Another Stage in the Controversy on the Essence of Humanity.Barbara Chyrowicz - 2005 - In Mariusz M. Żydowo (ed.), Ethical Problems in the Rapid Advancement of Science. Polish Academy of Sciences. pp. 229.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  5
  Bioetyka czy bioetyki?Barbara Chyrowicz - 2000 - Roczniki Filozoficzne 48 (2):65-89.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Bioetyka czy bioetyki?Barbara Chyrowicz - 2000 - Roczniki Filozoficzne 48 (2):65-89.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Etyka dla nauczycieli etyki.Barbara Chyrowicz - 2010 - Diametros 25:2-19.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  5
  Etyka i „sztuka działania”. Odpowiedź Jackowi Jaśtalowi.Barbara Chyrowicz - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (3):289-297.
  Przyjęcie perspektywy „widoku stąd” sprawia, że etyka nie jest traktowana jako kompletny zbiór gotowych odpowiedzi na problemy natury moralnej. Normy są ogólne i obiektywne, sytuacja decyzyjna podmiotu indywidualna i subiektywna. Decydujemy zawsze „tu i teraz” i „tacy a nie inni”. Perspektywa „widoku stąd” może być redukowana, ale nie da się od niej całkowicie uwolnić. Nie znaczy to jednak, że perspektywy subiektywnej nie da się pogodzić z obiektywną. Normy obiektywne pozostają punktem odniesienia dla subiektywnych decyzji, a kiedy jakiś element indywidualnego (subiektywnego) (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Bioetyka czy bioetyki?Barbara Chyrowicz - 2000 - Roczniki Filozoficzne 48 (2):65-89.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  11
  Etyka pragmatystyczna: moralność jako zwyczaj.Barbara Chyrowicz - 2004 - Roczniki Filozoficzne 52 (2):75-94.
  The paper discusses the basic assumptions proposed by John Dewey in his pragmatist ethics, posing at the same time a question whether pragmatist ethics satisfies the basic conditions of the ethical theory. The central category and criterion assumed in pragmatist ethics is a habit. Only good habits ensure good action. Habits are shaped by the milieu, and any attempts to change them entail a change in the conditions of the milieu. Permanent modification of habits is written in the basic goal (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  7
  Etyka stosowana: metody i problemy.Barbara Chyrowicz (ed.) - 2013 - Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  9
  Prawo postępu i prawo moralne w teologii Bolzana.Barbara Chyrowicz - 1997 - Roczniki Filozoficzne 45 (2):137-150.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  1
  Moralne aspekty postępu nauk biomedycznych.Barbara Chyrowicz - 1999 - Roczniki Filozoficzne 47 (2):55-67.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  12
  Metodologia bioetyki.Barbara Chyrowicz - 2014 - Diametros 42:1-28.
  The issues presented in this article bear on the status of bioethics as an academic discipline and research methods employed in it. With regard to the status of bioethics, I discuss problems related to the definition of bioethics, the ways of addressing bioethical issues and the choice of the discipline within which bioethics should be developed . The presented methods of bioethics have been divided into normative and non-normative. The non-normative methods are empirical, both qualitative and quantitative, whereas normative methods (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Bioetyka czy bioetyki?Barbara Chyrowicz - 2000 - Roczniki Filozoficzne 48 (2):65-89.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  34
  Mózg z moralnego punktu widzenia. Postulat neurobiologicznej „rekalibracji etyki”.Barbara Chyrowicz - 2020 - Diametros 17 (63):1-33.
  Z propozycją rekalibracji etyki i zastąpienia jej neuroetyką wystąpiła Patricia S. Churchland. Churchland twierdzi, że im bardziej rozumiemy szczegóły funkcjonowania naszego systemu nerwowego, tym bardziej jesteśmy przekonani co do tego, że przyjmowane przez nas standardy moralnego działania są uwarunkowane neurobiologicznie. Od roku 2002 termin „neuroetyka” funkcjonuje jako nazwa nowej subdyscypliny etyki. Wymienia się w niej dwa zasadnicze działy: etykę neuronauki i neuronaukę etyki. Pierwszy dotyczy zasadniczo moralnych problemów związanych z zastosowaniem osiągnięć neuronauk, przedmiotem drugiego: neuronauki etyki, jest wpływ, jaki wiedza (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Nuda Makropulos.Barbara Chyrowicz - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 82 (2):533-547.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  9
  Niezawinione poczucie winy i iluzoryczna niewinność.Barbara Chyrowicz - 2022 - Roczniki Filozoficzne 70 (3):35-64.
  Prowadzone w artykule analizy są próbą uporządkowania możliwych relacji między winą a poczuwaniem się do winy. Problem poczuwania się do winy okazuje się skomplikowany ze względu na niejednoznaczny związek z rzeczywistym zawinieniem. Poczuwanie się do winy nie jest z konieczności poprzedzone spełnieniem działania, za które moglibyśmy kogoś winić, a przekonanie o byciu winnym nie jest równoznaczne z rzeczywistym zawinieniem. Kiedy winni twierdzą, że są niewinni, może to być zarówno wynikiem błędnego rozumienia moralnych standardów, jak i zaniku moralnej wrażliwości, połączonego często (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. O moralnej doniosłości: między opisem a oceną.Barbara Chyrowicz - 2006 - Principia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  1
  Odpowiedzialność na miarę możliwości.Barbara Chyrowicz (ed.) - 2007 - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
  Zsfassung in engl. Sprache u.d.T.: On responsibility adequate to the possibilities.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Problem argumentacji z odpowiedzialności za przyszłe pokolenia.Barbara Chyrowicz - 2006 - Diametros 9:1-22.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22.  6
  Prawo do życia a niepewność moralna.Barbara Chyrowicz - 2008 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 21:19-32.
  Tematem wiodącym jest kwestia prawa do życia. Punkt wyjścia stanowi art. 3. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, który przypisuje to prawo wszystkim ludziom. Problem zaczyna się jednak, kiedy trzeba uściślić, czy w tekście Deklaracji chodzi o pojęcie "istoty ludzkiej", którego desygnatem jest istota ludzka w sensie czysto biologicznym, czy też chodzi raczej o pojęcie "osoby", a więc termin odnoszący się do sfery moralności. Współczesna definicja "osoby ludzkiej", jakiej używa bioetyka wywodzi się z filozofii nowożytnej: ta zaś za cechę konstytutywną ludzi uznaje (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  23
  Znaczenie liczby w kazusie ratowania życia. Dyskusja wokół stanowiska Johna Taureka.Barbara Chyrowicz - 2017 - Diametros 51:1-27.
  The controversies related to John Taurek’s rescue case concern the importance of numbers in deciding about whom to help in situations in which there is a shortage of means. Taurek thinks that the number of the needy does not matter; we can save one person rather than many people. Since both common sense and the duty to responsibly administer help make us approve the decision to help those who are more in number, Taurek’s thesis seems counterintuitive. The majority of authors (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Transplantologia wciąż kontrowersyjna.Barbara Chyrowicz - 2004 - Diametros 1:104-112.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  8
  Wieża z kości słoniowej czy agora? Społeczne miejsce filozofii dzisiaj. Czy potrzebni są nam „etyczni eksperci”?Barbara Chyrowicz - 2009 - Etyka 42:37-44.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  2
  Zamiar i skutki: filozoficzna analiza zasady podwójnego skutku.Barbara Chyrowicz - 1997 - Lublin: Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Bóg i „granice moralności”.Barbara Chyrowicz - 2010 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 73.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  19
  The Rejection of Consequentialism. A Philosophical Investigation of the Considerations Underlying Rival Moral Conceptions. [REVIEW]Barbara Chyrowicz - 1997 - Roczniki Filozoficzne 45 (2):206-213.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark