9 found
Order:
 1.  8
  Nieposłuszeństwo obywatelskie w nowej odsłonie – walka o prawa zwierząt.Barbara Grabowska - 2017 - Ruch Filozoficzny 73 (2):81.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  15
  Kartezjańska koncepcja zwierzęcia-maszyny i jej konsekwencje.Barbara Grabowska - 2012 - Filo-Sofija 12 (17):39-49.
  DESCARTES’S CONCEPTION OF ANIMAL-MACHINE AND ITS CONSEQUENCES Descartes claims that an animal is an automaton that operates by laws of mechanics. It doesn’t think, it doesn’t feel, and, therefore, it doesn’t suffer. So animals can be exploited without a guilty conscience and scientific experiments can be carried out on them. This view, very convenient for people, has followers nowadays, too. Keywords: DESCARTES, ANIMAL-MACHINE, PEOPLE.
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Urszula Zarosa, Status Moralny Zwierząt, PWN, Warszawa 2017, Ss. 276.Barbara Grabowska - 2018 - Ruch Filozoficzny 73 (1):157.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Wolność i wpólnota w globalnej wizji polityki.Barbara Grabowska - 2011 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 17.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  Sfera publiczna - zbyteczna czy niezbędna w państwie liberalnym?Barbara Grabowska - 2003 - Filo-Sofija 3 (1(3)):183-192.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Czy literatura „kobieca\" przyczynia się do poszerzania wspólnoty „nas\"?Barbara Grabowska - 2008 - Ruch Filozoficzny 65 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Ideał człowieka według Johna Stuarta Milla.Barbara Grabowska - 2007 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 13.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Językowe aspekty szowinizmu gatunkowego.Barbara Grabowska - 2011 - Ruch Filozoficzny 68 (2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Kilka uwag na temat nieposłuszeństwa obywatelskiego.Barbara Grabowska - 2007 - Ruch Filozoficzny 4 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark