17 found
Order:
 1. Aspekt akademicki dialogu kultur. Najstarsze przekazy Wschodu.Barbara Koehler - 2005 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 6:91-102.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Analiza funkcji czynników świadomości (cetasika) w akcie buddyjskiego samourzeczywistniania.Barbara Koehler - 2007 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 8:101-112.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Dynamiczno-relatywny charakter świata w nauce Buddy.Barbara Koehler - 2005 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 17 (17).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Dynamika ducha w twórczym procesie samorealizacji na ścieżce Vajrayany.Barbara Koehler - 2000 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 1:115-128.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Ewolucja świadomości w koncepcji Ernsta Lothara Hoffmana w kontekście myśli abhidhammicznej.Barbara Koehler - 2006 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 18 (18).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. German Controversy About the Buddhist Concept of Anatta.Barbara Koehler - 2008 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 20:109-115.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Kontekst kosmologiczny praktyk medytacyjnych. Buddyjski model świata.Barbara Koehler - 2006 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 7:125-131.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Mithra. Irańska idea wyzwolonego wyzwoliciela.Barbara Koehler - 2003 - Colloquia Communia 74 (1):448-453.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Maitreya - uniwersalny ideał bodhisattvy.Barbara Koehler - 2001 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 13 (13).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Niemiecka polemika wokół buddyjskiego pojęcia anatta.Barbara Koehler - 2008 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 20 (20).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Pojęcie osobowości w buddyzmie.Barbara Koehler - 2004 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 5:103-111.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Swoistość etyki zarathustriańskiej.Barbara Koehler - 2003 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 15 (15).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. The Evolution of Consciousness in Ernst Lothar Hoffmann’s Thought in the Context of Abhidhamma Idea.Barbara Koehler - 2006 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 18:121-131.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. The Zarathushtra’s System of Abstraction in Gatha and Avestan Literature.Barbara Koehler - 2007 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 19:33-39.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Właściwy pogląd (samm ditthi) w filozofii buddyzmu.Barbara Koehler - 2002 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 14 (14).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Zjawisko buddyjskiego modernizmu.Barbara Koehler - 2003 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 4:131-139.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Zaratustriański system abstrakcji w Gathach i w litaraturze awestyjskiej.Barbara Koehler - 2007 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 19 (19).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark