20 found
Order:
 1.  40
  Some Comments on the Problem of Logical Form.Barbara Stanosz - 1978 - Studia Logica 37 (1):79 - 88.
 2.  22
  Formal Theories of Extension and Intension of Expressions.Barbara Stanosz - 1964 - Studia Logica 15 (1):48-48.
 3.  25
  Artykuły O Treści Logicznej Zawarte W Czasopismach Nadesłanych Do Redakcji.Klemens Szaniawski, Barbara Stanosz, Tadeusz Kubiński, Stanisław Surma, Ija Lazari-Pawłowska, Fan Franciszek Drewnowski, Leon Koj, Stanisław Kamiński, Ewa Żarnecka-Biajy & Witold A. Pogorzelski - 1963 - Studia Logica 14 (1):351-383.
 4.  21
  Recenzje.Barbara Stanosz, Leszek Nowak, Boguslaw Iwanuś, Jerzy Kmita, Marek Tokarz & Witold Marciszewski - 1971 - Studia Logica 28 (1):161-181.
 5.  15
  Formalne Teorie Zakresu I Treści Wyrażeń.Barbara Stanosz - 1964 - Studia Logica 15 (1):37 - 48.
 6.  5
  Radical Translation, Actual Translation, and the Problem of Meaning.Barbara Stanosz - 1990 - Semiotica 80 (1-2):81-88.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  2
  Meaning and Interpretation.Barbara Stanosz - 1974 - Semiotica 11 (4).
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8.  1
  Human Communication and its Explanatory Description.Barbara Stanosz - 1981 - Semiotica 33 (1-2).
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Dojrzała demokracja a państwo ideologiczne.Barbara Stanosz - 1992 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 4 (4):140-142.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Formal Theories of Extension and Intension of Expressions.Barbara Stanosz - 1970 - Semiotica 2 (1).
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Ii. Dyskusja. Dwa Opisy Jeżyka: Lingwistyczny I Logiczny.Barbara Stanosz, Jerzy Kmita, Marek Tokarz, Ul Semiotyka Teoretyczna, Piotr Brykczyński, Jarosław Fali, Stefan Wiertlewski, Aleksandra Żukrowska & Paweł Więckowski - 1993 - Studia Semiotyczne 18:3.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Kodeks języka naturalnego.Barbara Stanosz - 1971 - Studia Semiotyczne 2:195-204.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. O potrzebie badań metafilozoficznych.Barbara Stanosz - 1989 - Studia Filozoficzne 278 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. O pojęciu języka prelogicznego.Barbara Stanosz - 1970 - Studia Semiotyczne 1:143-149.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. O ustalaniu znaczeń wyrażeń nieznanego języka.Barbara Stanosz - 1975 - Studia Semiotyczne 6:147-155.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Rozwiązywanie paradoksów.Barbara Stanosz - 2004 - Studia Semiotyczne 25:27-31.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Status poznawczy semantyki.Barbara Stanosz - 1974 - Studia Semiotyczne 5:101-115.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Teorie, modele i dane empiryczne w lingwistyce.Barbara Stanosz - 1980 - Studia Semiotyczne 10:75-83.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Uwagi do artykułu Renaty Grzegorczykowej "Opis lingwistyczny a opis logiczny języka".Barbara Stanosz - 1994 - Studia Semiotyczne 19:49-50.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Znaczenie a interpretacja.Barbara Stanosz - 1973 - Studia Semiotyczne 4:23-33.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography