20 found
Order:
 1. Status poznawczy semantyki.Barbara Stanosz - 1974 - Studia Semiotyczne 5:101-115.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2. Dojrzała demokracja a państwo ideologiczne.Barbara Stanosz - 1992 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 4 (4):140-142.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ii. Dyskusja. Dwa Opisy Jeżyka: Lingwistyczny I Logiczny.Barbara Stanosz, Jerzy Kmita, Marek Tokarz, Ul Semiotyka Teoretyczna, Piotr Brykczyński, Jarosław Fali, Stefan Wiertlewski, Aleksandra Żukrowska & Paweł Więckowski - 1993 - Studia Semiotyczne 18:3.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Kodeks języka naturalnego.Barbara Stanosz - 1971 - Studia Semiotyczne 2:195-204.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. O potrzebie badań metafilozoficznych.Barbara Stanosz - 1989 - Studia Filozoficzne 278 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. O pojęciu języka prelogicznego.Barbara Stanosz - 1970 - Studia Semiotyczne 1:143-149.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. O ustalaniu znaczeń wyrażeń nieznanego języka.Barbara Stanosz - 1975 - Studia Semiotyczne 6:147-155.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Teorie, modele i dane empiryczne w lingwistyce.Barbara Stanosz - 1980 - Studia Semiotyczne 10:75-83.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Uwagi do artykułu Renaty Grzegorczykowej "Opis lingwistyczny a opis logiczny języka".Barbara Stanosz - 1994 - Studia Semiotyczne 19:49-50.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Znaczenie a interpretacja.Barbara Stanosz - 1973 - Studia Semiotyczne 4:23-33.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  7
  Meaning and Interpretation.Barbara Stanosz - 1974 - Semiotica 11 (4).
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 12.  46
  Artykuły O Treści Logicznej Zawarte W Czasopismach Nadesłanych Do Redakcji.Klemens Szaniawski, Barbara Stanosz, Tadeusz Kubiński, Stanisław Surma, Ija Lazari-Pawłowska, Fan Franciszek Drewnowski, Leon Koj, Stanisław Kamiński, Ewa Żarnecka-Biajy & Witold A. Pogorzelski - 1963 - Studia Logica 14 (1):351-383.
 13.  34
  Formal Theories of Extension and Intension of Expressions.Barbara Stanosz - 1964 - Studia Logica 15 (1):48-48.
 14. Rozwiązywanie paradoksów.Barbara Stanosz - 2004 - Studia Semiotyczne 25:27-31.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15.  25
  Recenzje.Barbara Stanosz, Leszek Nowak, Boguslaw Iwanuś, Jerzy Kmita, Marek Tokarz & Witold Marciszewski - 1971 - Studia Logica 28 (1):161-181.
 16.  14
  Radical Translation, Actual Translation, and the Problem of Meaning.Barbara Stanosz - 1990 - Semiotica 80 (1-2):81-88.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  55
  Some Comments on the Problem of Logical Form.Barbara Stanosz - 1978 - Studia Logica 37 (1):79 - 88.
 18.  6
  Formal Theories of Extension and Intension of Expressions.Barbara Stanosz - 1970 - Semiotica 2 (1).
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  5
  Human Communication and its Explanatory Description.Barbara Stanosz - 1981 - Semiotica 33 (1-2).
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  30
  Formalne teorie zakresu i treści wyrażeń.Barbara Stanosz - 1964 - Studia Logica 15:37.