20 found
Order:
 1.  39
  Barbara Stanosz (1978). Some Comments on the Problem of Logical Form. Studia Logica 37 (1):79 - 88.
 2.  20
  Barbara Stanosz (1964). Formal Theories of Extension and Intension of Expressions. Studia Logica 15 (1):48-48.
 3.  24
  Klemens Szaniawski, Barbara Stanosz, Tadeusz Kubiński, Stanisław Surma, Ija Lazari-Pawłowska, Fan Franciszek Drewnowski, Leon Koj, Stanisław Kamiński, Ewa Żarnecka-Biajy & Witold A. Pogorzelski (1963). Artykuły O Treści Logicznej Zawarte W Czasopismach Nadesłanych Do Redakcji. Studia Logica 14 (1):351-383.
 4.  14
  Barbara Stanosz (1964). Formalne Teorie Zakresu I Treści Wyrażeń. Studia Logica 15 (1):37 - 48.
 5.  17
  Barbara Stanosz, Leszek Nowak, Boguslaw Iwanuś, Jerzy Kmita, Marek Tokarz & Witold Marciszewski (1971). Recenzje. Studia Logica 28 (1):161-181.
 6.  5
  Barbara Stanosz (1990). Radical Translation, Actual Translation, and the Problem of Meaning. Semiotica 80 (1-2):81-88.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  2
  Barbara Stanosz (1974). Meaning and Interpretation. Semiotica 11 (4).
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8.  1
  Barbara Stanosz (1981). Human Communication and its Explanatory Description. Semiotica 33 (1-2).
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Barbara Stanosz (1992). Dojrzała demokracja a państwo ideologiczne. Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 4 (4):140-142.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Barbara Stanosz (1970). Formal Theories of Extension and Intension of Expressions. Semiotica 2 (1).
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Barbara Stanosz, Jerzy Kmita, Marek Tokarz, Ul Semiotyka Teoretyczna, Piotr Brykczyński, Jarosław Fali, Stefan Wiertlewski, Aleksandra Żukrowska & Paweł Więckowski (1993). Ii. Dyskusja. Dwa Opisy Jeżyka: Lingwistyczny I Logiczny. Studia Semiotyczne 18:3.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Barbara Stanosz (1971). Kodeks języka naturalnego. Studia Semiotyczne 2:195-204.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Barbara Stanosz (1989). O potrzebie badań metafilozoficznych. Studia Filozoficzne 278 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Barbara Stanosz (1970). O pojęciu języka prelogicznego. Studia Semiotyczne 1:143-149.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Barbara Stanosz (1975). O ustalaniu znaczeń wyrażeń nieznanego języka. Studia Semiotyczne 6:147-155.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Barbara Stanosz (2004). Rozwiązywanie paradoksów. Studia Semiotyczne 25:27-31.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Barbara Stanosz (1974). Status poznawczy semantyki. Studia Semiotyczne 5:101-115.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Barbara Stanosz (1980). Teorie, modele i dane empiryczne w lingwistyce. Studia Semiotyczne 10:75-83.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Barbara Stanosz (1994). Uwagi do artykułu Renaty Grzegorczykowej "Opis lingwistyczny a opis logiczny języka". Studia Semiotyczne 19:49-50.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Barbara Stanosz (1973). Znaczenie a interpretacja. Studia Semiotyczne 4:23-33.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography