Results for 'Bartosz Ma��kiewicz'

1000+ found
Order:
 1.  3
  The Bipolar Man. Marcuse, Akrasia and the Psychopathology of Populism.Bartosz Kuźniarz - 2022 - Analiza I Egzystencja 59:97-115.
  W 1964 roku Herbert Marcuse postawił słynną tezę o jednowymiarowości współczesnego człowieka. Stanowi ona jedną z jego najważniejszych koncepcji teoretycznych, a także rozwinięcie tezy postawionej przez Marcusego już w 1937 roku w eseju O afirmatywnym charakterze kultury. Celem mojego artykułu jest krytyczna rewizja tej koncepcji. Z jednej strony kapitalizm kognitywny wzmocnił mechanizmy kontroli zachowań konsumenckich. Z drugiej strony społeczeństwo ponowoczesne jest jednak refleksyjne: produkcja wiedzy i samowiedzy ma w nim charakter systemowy. Połączenie tych dwóch procesów prowadzi – jak twierdzę – (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Galileusz i rozróżnienie między jakościami pierwotnymi a wtórnymi (I). Argument superesencjalistyczny.Bartosz Żukowski - 2022 - Ruch Filozoficzny 78 (1):25-49.
  Wprowadzone w Wadze probierczej rozróżnienie między jakościami pierwotnymi i wtórnymi było dotychczas analizowane niemal wyłącznie z historycznej perspektywy. Niniejszy artykuł, pierwszy z dwóch planowanych, ma na celu nadrobienie tych zaległości poprzez systematyczną, teoretyczną analizę głównego argumentu użytego przez Galileusza do sformułowania tej dystynkcji. W pracy zrekonstruowano główne kroki tego argumentu, a także zidentyfikowano i omówiono leżące u jego podstaw presupozycje epistemologiczne i ontologiczne, z których najistotniejsza i najbardziej oryginalna okazała się zasada superesencjalistyczna, implikująca współzależność między istotnością i realnością własności ciała (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ma-kʻo ssŭ Lieh-ning chu i ching tien chu tso chia lun lo chi. Ma, Tʻê & [From Old Catalog] - 1958 - Edited by Karl Marx & Vladimir Ilʹich Lenin.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Ma-ko-si zhu yi he luo ji wen ti.Te Ma - 1962 - Beijing: Sheng huo du shu xin zhi san lian shu dian.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  5
  Ma Zhonglin shu xue jiao yu lun wen ji.Ma Zhonglin - 1993 - Nanjing: jing xiao Jiangsu sheng xin hua shu dian.
  马忠林(1914~ ),东北师范大学数学系教授,中国数学会会员,吉林省数学会常务理事,日本三大学数学教育学研究会名誉会长.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. al-Maʻrifah wa-al-sulṭah ʻinda al-Fārābī.Masʻūd ʻAbd al-Qādir Ṭāhir - 2010 - [Tripoli, Libya]: Akādīmīyat al-Fikr al-Jamāhīrī.
 7.  5
  Shurūd mā baʻd al-Dahrānīyah: al-naqd al-Iʼtimānī lil-khurūj min al-akhlāq.Ṭāhā ʻAbd al-Raḥmān - 2016 - Bayrūt: al-Muʼassasah al-ʻArabīyah lil-Fikr wa-al-Ibdāʻ.
 8. Mărturia artei.Victor Ernest Mașek - 1972 - București,: Editura Academiei Republicii Socialiste românia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Tshad ma rigs paʾi gter gyi rtsa grel źes bya ba bźugs so.Rgyal-Tshab Dar-Ma-Rin-Chen - 2006 - [Tibet]: Dge ldan legs bśad gsuṅ rab ʾgrem spel khaṅ.
  Commentary on Sakya Pandita's Tshad ma rigs gter; includes root text.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Rāmānujara Brahmasūtra bhāṣya: pramāṇa sāhityadondige viśiṣṭādvaitada pūrṇa paricaya. Rāmānuja - 1991 - Beṅgaḷūru: Hec. Je. Rāmayyaṅgār. Edited by HecJe Rāmayyaṅgār & Bādarāyaṇa.
  Commentary, with text, on Bādarāyaṇa's Brahmasūtra, basic work of the Vedanta school in Hindu philosophy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Rāmānuja's vedārthasaṃgraha. Rāmānuja - 1956 - Pune: Deccan College Postgraduate and Research Institute. Edited by J. A. B. van Buitenen.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Sāẏaṇa Mādhabīẏa Sarbbadarśana saṃgraha. Mādhava - 1976 - Kalikātā: Sāhityaśrī. Edited by Satyajyoti Cakrabartī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Śrī Rāmānuja vāṇī: a quarterly journal of viśiśtādvaita vedānta. Rāmānuja (ed.) - 1977 - Madras [India]: Ṡrī Rāmānuja Vedānta Centre.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Mājhī̃ svapnẽ.Rāma Keśava Rānaḍe - 1976
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Māhir ʻAbd al-Qādir Muḥammad, muʻalliman wa-rāʼidan wa-faylasūfan.Māhir ʻAbd al-Qādir Muḥammad ʻAlī - 2019 - al-Qāhirah: Rāwafid lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. Edited by Hānī ʻAbd al-Wahhāb Marʻashlī & Maḥmūd Duwayr.
  al-Juzʼ al-awwal. Dirāsāt fī al-manṭiq wa-falsafat al-ʻulūm -- al-juzʼ al-thānī. Dirāsāt fī al-manhaj wa-al-ʻilm al-ʻArabī.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Diálogos com Mário Schenberg.Mário Schenberg - 1985 - São Paulo, SP: Nova Stella. Edited by Anesia Pacheco E. Chaves, Lourdes Cedran & José Luiz Goldfarb.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  6
  Tshad ma sde bdun mkhas maṅ dgoṅs paʾi bcud bsdus mdo sṅags kun la lta baʾi mig bźugs so. Thub-Bstan-Ñi-Ma-Saṅs-Rgyas - 2007 - Mysore: [Distributed by] Bod kyi dpe deb khaṅ.
  On the exposition of Buddhist logic; study initiated by Ngagyur Nyingma Institute.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Băḣmăni̊aryn fălsăfăsi.Zakir Mămmădov - 1983 - Baky: "Elm" Năshrii̊i̊aty.
 19.  4
  Maṣādir al-maʻrifah fī al-fikr al-dīnī wa-al-falsafī: dirāsah naqdīyah fī ḍawʼ al-Islām.ʻAbd al-Raḥmān ibn Zayd Zanaydī - 1992 - al-Riyāḍ: Maktabat al-Rushd Nāshirūn. Edited by ʻUmar ibn ʻAbd Allāh ibn ʻAwdah Khaṭīb.
 20. Dbu ma bżi brgya paʼi tshig don rnam par bśad pa klu dbaṅ dgoṅs rgyan: a rare and previously unpublished commentary on Āryadeva's monumental work on Madhyamaka philosophy, the Catuḥśatakaśāstrakārikā.Mdo-sṅags Bstan-paʼi-ñi-ma - 1978 - New Delhi: Ngawang Topgay.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Ma Cai wen ji.Cai Ma - 2004 - Guangzhou Shi: Zhongshan da xue chu ban she. Edited by Wenjun Xu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  4
  Ma Kwang-su ŭi inmunhak pit'ŭlgi.Kwang-su Ma - 2014 - Kyŏnggi-do Koyang-si: Ch'aek Ingnŭn Kwijok.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Ma Kechang wen ji.Kechang Ma - 2005 - Wuhan: Wuhan da xue chu ban she.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  5
  Ma Yan ji.Yan Ma - 2021 - Beijing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. ha-Maʼamin le-ʻumat ha-mishtadel: nisayon le-havin et gidre ḥovat ha-hishtadlut be-hatsalat ḥayim, parnasah, shidukhim, milḥamot u-maʻamad ḥevrati.Z. Maʼor - 1993 - Yerushalayim: Irving Cymberknopf Publication Foundation, Jerusalem College for Women.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  6
  Āraja Ā̄lī Mātubbara, śatabarshe phire dekhā.Āraja Ālī Mātubbara & Āiẏuba Hosena (eds.) - 2002 - Ḍhākā: Samaẏa Prakāśana.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  29
  Glenn Sevilla Mas: Drama-Her Father's House.Glenn Sevilla Mas - 2008 - Budhi: A Journal of Ideas and Culture 12 (2 & 3).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Śrīharirāmatarkavāgīśakrta-Prāmāṇyavādaḥ. Harirāma - 1964 - Kalikāta,̄: Saṃskr̥ta Kaleja. Edited by Visvabandhu Bhattacharya.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. The Jaiminīya-nyāya-mālā-vistara of Mādhavāchārya. Mādhava - 1865 - Osnabrück: Biblio Verlag. Edited by Theodor Goldstücker & Edward B. Cowell.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. al-Masʼalah al-falsafīyah.Muḥammad ʻAbd al-Raḥmān Marḥabā - 1961
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Mối tình mầu hoa đào: lý thuyết: truyện kể bằng đối thoại.Mạnh Côn Nguyễn - 1965 - [Saigon]: Giao Điểm.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Ācāryasārvabhaumabhagavacchrīrāmānandācāryayatī ndrapraṇītaṃ Ṡārīrakamīmāṃsāyaḥ Śrīānandabhāṣyaṃ. Rāmānanda - 1966 - Edited by Vaishnavacharya & Bādarāyaṇa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Bhagavad Bādarāyaṇapraṇītaśārīrakamīmāṃsābhāṣy aṃ Śrībhagavadrāmānuja viracitaṃ Śrībhāṣyaṃ. Rāmānuja - 1963 - [Madras,: Printed at Sreevathsa press]. Edited by Bādarāyaṇa & Uttamur T. Viraraghavacharya.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Śrībhāṣya BHagavadbādarāyaṇa praṇīta-Brahmansūtrākhya Śārīrakamīmāṃsā-bhāsyaṃ śrībhagavadrāmānujaviracitaṃ śrībhāṣyam. Rāmānuja - 1967 - Edited by Bādarāyaṇa, Uttamur T. Viraraghavacharya & Sudarśanācārya.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Vāsiṣtha Rāmāyaṇa. Yogavāsiṣṭharāmāyaṇa - 1964 - Edited by Bēkala Rāmanāyaka.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Ma Ana Mogas Fontcuberta. Una vida, una obra, un carisma.Ma Angeles Gomez-Limon - 2001 - Verdad y Vida 59 (232):543-560.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Hishtadlut ha-maʼamin: gidre ḥovat ha-hishtadlut be-farnasah, shidukhim ṿe-ʻod: koaḥ ha-tefilah u-segulot le-viṭul mazal raʻ u-gezerot raʻot.Z. Maʼor - 1999 - Yerushalayim: Maʼor. Edited by Z. Maʼor.
  ha-Maʼamin le-ʻumat ha-mishtadel -- Koḥah shel tefilah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  5
  A tudományos problémától az elméletig.Márta Fehér - 1976 - Budapest: Kossuth Kiadó. Edited by László Hársing.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  3
  The apotheosis of nullity: a transhistorical genealogy of human subjectivity.Bartosz Lubczonok - 2017 - New York: Peter Lang Publishing.
  This massive book is an intensive inquest into the fate of the human subject as it passes through the primitive, despotic, passional and capitalist regimes found in Deleuze and Guattari. Emphatic, acerbic, loquacious, impassioned, and marshaling a considerable array of theoretical and literary frameworks--from Schelling, Kantorowicz, Agamben, Hegel, Nietzsche, Badiou, Rosenzweig, Lévinas, Derrida, Blanchot, Kierkegaard, Marx, Lazzarato, Berardi, Zizek and Plotinus to Solzhenitsyn, Pessoa, Fuentes, Dostoyevsky, Kafka, Beckett, Mann, Schreber, Dante, Milton, Shakespeare, Sade, the Midrash and Kabbalah--and cavorting through vast (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Taqwīm al-īmān.Muḥammad Bāqir ibn Muḥammad Dāmād - 2003 - Tihrān: Markaz-i Nashr-i Mīrās̲-i Maktūb. Edited by ʻAlī Awjabī, ʻAlī ibn Jamshīd Nūrī & Aḥmad ibn Zayn al-ʻĀbidīn ʻAlawī.
 41. Mīmāṃsā prameya.Rāma Prakāśa Dāsa - 1988 - Naī Dillī: Sukr̥ti Prakāśana.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Islāmī taʻlīmāt: ʻāmfahm zubān men̲ mustanad z̲ak̲h̲īrah. Fuyūz̤urraḥmān - 2001 - Karācī: Milne ke pate, Baitulqurʼān.
  On Islamic teachings, written by an army officer and educationist from Pakistan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Naẓarīyat al-maʻrifah ʻinda al-Māturīdīyah: manhajan wa-taṭbīqan.Āmāl ʻAbd al-Raḥīm ʻUthmān - 2022 - al-Qāhirah: Dār al-Imām al-Rāzī lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Thun moṅ sdud grwaʼi rnam bśad rig paʼi blo sgo ʼbyed paʼi lde mig phas rgol log lta ʼjoms paʼi thog mdaʼ gśen bstan pad tshal rgya paʼi ñi ma źes bya ba bźugs so. Ñi-Ma-Bstan-ʼ & Dzin - 2004 - Solan, H.P.: Gʼyuṅ-druṅ Bon-gyi Bśad-sgrub Dus-sde.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  4
  Tulanāmūlaka dharma: naitikatā o mānabakalyāṇa.Ājijunnāhāra Isalāma - 2016 - Ḍhākā: Saṃbeda. Edited by Kājī Nūrula Isalāma.
  Articles on comparative religion; includes articles on ethics and society in religion.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Mārksavādī saundaryaśāstrako vivecanā.Ghanaśyāma Ḍhakāla - 1997 - [Pokharā]: Vijaya Ḍhakāla.
  An analysis of Marxist aesthetics, with reference to Nepal.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Taṭawwur ʻilm ijtimāʻ al-maʻrifah min khilāl tisʻat muʼallafāt asāsīyah.Firidrīk Maʻtūq - 1982 - Bayrūt: Dār al-Ṭalīʻah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Sri Rāmānujacampū. Rāmānuja - unknown - [s.l.: [S.N.]. Edited by V. [From Old Catalog] Krishnamacharya, Subrahmanya Sastri, Palamadai Pichumani & [From Old Catalog].
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  97
  How can the inferentialist make room for the distinction between factual and linguistic correctness?Kaluziński Bartosz - 2023 - Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy.
  Brandom (Citation1994) made inferentialism an intensely debated idea in the philosophy of language in the last three decades. Inferentialism is a view that associates the meaning of linguistic expression with the role said expression plays in inferences. It seems rather uncontroversial that the correct theory of meaning should distinguish between linguistic correctness and factual correctness. For instance, speaker S can be wrong in saying ‘I have arthritis’ in two distinct ways: (i) S fails to apply a word correctly to make (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  5
  Suʼāl al-hawīyah fī niẓām al-khiṭāb al-ʻArabī: maʼzaq al-aṣl fī al-inṭūlūjīyā al-Islāmīyah.Murād Līmām - 2018 - al-Dār al-Baydāʼ: Afrīqīyā al-Sharq.
1 — 50 / 1000