Results for 'Bask N. Oran'

1000+ found
Order:
 1.  5
  L’Hégélianisme de F. Engels.Oran Mohamed MoulfiDépartement de Philosophie Université & Algérie: Bd de L’ A. L. N. Oran - 2015 - Hegel-Jahrbuch 2015 (1).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  5
  L’Hégélianisme de F. Engels.Oran Mohamed MoulfiDépartement de Philosophie Université & AlgérieEmail: Bd de L’ A. L. N. Oran - 2015 - Hegel-Jahrbuch 2015 (1).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  9
  Academic Dishonesty Among Health Science School Students.N. T. Oran, H. O. Can, S. Enol & A. P. Had ml - 2016 - Nursing Ethics 23 (8):919-931.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  19
  ¿Acaso Oran Los Intelectuales?Craig J. N. De Paulo - 2007 - Mayéutica 33 (75):67-78.
 5.  4
  1970’Li Yıllar Türkiye’Sinin Kültürel Hafızası 12 Mart Romanı 'Büyük Gözaltı'nda Devlet Baskısının Mahkȗm Birey Üzerinde Beliren Psikolojik Etkileri. [REVIEW]Ahmet Alver - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:203-219.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  4
  Geli̇r eşi̇tsi̇zli̇ği̇, reji̇m baskiciliği ve si̇yasal şi̇ddet1.Edward N. Muller, Ferihan Polat Yildirim & Merve Gündoğan - 2018 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 28:139-143.
  Eski çağlardan beri siyasal şiddetin temel nedeninin gelir eşitsizliği olduğu ileri sürülmüştür. Bazı çalışmalar gelir eşitsizliği ve siyasal şiddet arasında hiçbir ilişkinin olmadığını belirtirken, bazıları ekonomik gelişme seviyesinin siyasal şiddetin daha güçlü bir belirleyicisi olduğunu savunmuşlardır. Göreceli yoksunluk tartışmaları ise yoksunluğun, uyarılmış hoşnutsuzluğun ve kolektif siyasal şiddetin çeşitli türleri arasında direk bir ilişki olduğunu savunurken kaynak seferberliği akımı; hoşnutsuzluk ve siyasal şiddet arasındaki direk bir ilişki varsayımını reddetmiştir. Rejim baskıcılığı ve siyasal şiddet arasındaki ilişkiyi saptamaya çalışan araştırmalarda ise; siyasal şiddetin (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  5
  Dördüncü Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabının Hedef Yaş Düzeyine Uygunluğu Üzerine Bir Değerlendirme.Mustafa Mücahi̇t - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):201-230.
  Bu çalışma, İlkokul 4. Sınıflarda okutulmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 28.05.2018 tarih ve 78 kurul kararıyla 2018-2019 yılından itibaren 5 yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilen Barış Pınarbaşı’nın yazdığı, Ankara-2019 baskılı Tutku yayıncılıkça yayınlanan kitabı ele almaktadır. Çalışmamız sözü edilen ders kitabını görsel tasarım, içerik, dil ve anlatım ile eğitsel tasarımı oluşturan kazanımlar, öğretme-öğrenme süreci açısından değerlendirmektedir. Bir inancın öğrenilmesi, benimsenmesi ve birey tarafından yaşama geçirilmesinde öncelik, inanmanın iknaya dayalı olmasına bağlıdır. Bu ise ancak (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  9
  Ahk'm Ayetlerini Yorumlamada Fıkhî Mezhep Faktörü: Cess's, Ebû Bekr İbnü’l-Arabî ve Kiy' el-Herr'sî Örneklemleri.İlyas Yildirim - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):623-653.
  Ayetler, ele aldıkları konular itibariyle geniş bir konu yelpazesine sahiptir. Bu konuları ise bazen doğrudan ve yoruma gerek bırakmayacak şekilde bazen de bu netlikte olmadan ortaya koyarlar. Bu durum, ayetle muhatap olan kişinin metni doğru anlamasında belli bir yöntem ve birikime sahip olmasını gerekli kılar. Bu ise muhatabın metni anlama ve yorumlamasında, sahip olduğu bakış açısının etkisini baskın hale getirir. Bu bağlamda ahkâm ayetlerine bakıldığında onların sınırlı ve bazı alanları düzenleyici oldukları görülür. Ayrıca içerdikleri ahkâma dair de çoğu kez farklı (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  3
  Siyasî Despotizmden Uzak Müsamahak'r Bir Emevî İdarecisi Profili: Ömer B. Abdülazîz.Mücahit Yüksel - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):27-48.
  Muâviye b. Ebû Süfyân’ın yönetimi ele geçirmesiyle başlayan Emevîler dönemi, hilâfetin saltanata dönüştüğü bir dönem olmuştur. Bu dönemde idarecilik yapan kişiler her ne kadar halife ünvanıyla anılsalar da yaptıkları icraatlar göz önüne alındığı zaman saltanat özelliği kendini bâriz şekilde hissettirmiştir. Bununla birlikte sekizinci Emevî Halifesi Ömer b. Abdülaâziz, yaklaşık iki yıl süren idareciliğiyle, Râşit halifelerin beşincisi ünvanını alacak şekilde diğer Emevî idarecilerinden ayrılmıştır. Ömer b. Abdulazîz’i diğer Emevî idarecilerinden ayıran en karakteristik özelliği ise, olaylara yeniden vahiy eksenli bir bakışla Râşit (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  36
  Direct Discrimination, Indirect Discrimination and Autonomy.Oran Doyle - 2007 - Oxford Journal of Legal Studies 27 (3):537-553.
  Western liberal democracies tend to impose duties on public and private bodies that are often formulated as an obligation not to discriminate. For instance, the European Union prohibits direct and indirect discrimination on certain grounds in certain contexts. Under this model, indirect discrimination involves a measure that, although it does not directly (i.e. explicitly) discriminate on the basis of a proscribed ground, produces a disparate impact that correlates with such a proscribed ground. Indirect discrimination is generally viewed, both conceptually and (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 11.  25
  Wilfried Sieg. Hilbert's Programs and Beyond. Oxford: Oxford University Press, 2013. ISBN 978-0-19-537222-9 ; 978-0-19-970715-7 . Pp. Xii + 439†. [REVIEW]Oran Magal - 2014 - Philosophia Mathematica 22 (3):417-423.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  A Study of Chord Preference in a Group of Negro College Women.Oran W. Eagleson & Lillian E. Taylor - 1940 - Journal of Experimental Psychology 26 (6):619.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  21
  The Preference of Twenty-Five Negro College Women for Major and Minor Chords.Oran W. Eagleson & Lillian E. Taylor - 1941 - Journal of Experimental Psychology 28 (5):439.
 14.  29
  Is Logic Just Last in Line for the Execution? Logic, Holism, and the Constitutive a Priori.Oran Magal - unknown
  I argue that Quine’s early critique of Carnap’s conventionalism is in serious tension with the holism of "Two Dogmas of Empiricism", since his critique of convention- alism makes a compelling case for a privileged status either for logic, or for some other principle by means of which to derive consequences. Based on this, I call for a modification of Quinean holism, on grounds internal to Quine’s views. The result motivates a rehabilitation of Carnap’s notion of framework principles, and a rethinking (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  31
  On the Mathematical Nature of Logic, Featuring P. Bernays and K. Gödel.Oran Magal - unknown
  The paper examines the interrelationship between mathematics and logic, arguing that a central characteristic of each has an essential role within the other. The first part is a reconstruction of and elaboration on Paul Bernays’ argument, that mathematics and logic are based on different directions of abstraction from content, and that mathematics, at its core it is a study of formal structures. The notion of a study of structure is clarified by the examples of Hilbert’s work on the axiomatization of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  9
  The Relationship Between Religion and State in Hegel's Thought.Oran Moked - 2004 - Hegel Bulletin 25 (1-2):96-112.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  52
  Oran R. Young, W. Bradnee Chambers, Joy A. Kim and Claudia ten Have (Eds): Institutional Interplay: Biosafety and Trade. [REVIEW]Keelie L. E. Murdock - 2009 - Journal of Agricultural and Environmental Ethics 22 (6):599-603.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  4
  Şeriat Ve Hakikat: Tasavvufun Teşekkül Süreci.Süleyman Arif Oran - 2018 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (2):158-163.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  16
  Arctic Stewardship: Maintaining Regional Resilience in an Era of Global Change.Oran R. Young - 2012 - Ethics and International Affairs 26 (4):407-420.
  What sorts of harms arising from changes now occurring in the Arctic are actionable, and who can and should take the actions required to respond to these harms?
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Environmental Ethics in International Society.Oran Young - 2001 - Ethics and International Affairs: Extent and Limits 161.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. The Institutional Dimension of Environmental Change: Fit, Interplay, and Scale.Oran R. Young - 2004 - Environmental Values 13 (1):135-137.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 22.  6
  John Stuart mill'i̇n erdem teori̇si̇ ve araçsallaştirilmiş değerler.Metin Aydın - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23.  5
  Zek'tın Devlet Eliyle Yönetilmesi Ve Malezya Zek't Sistemi Örneği.Murat Aydın - 2018 - Dini Araştırmalar 21 (54):145-174.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24. Rousseau on Amour-Propre: N.J.H. Dent.N. J. H. Dent - 1998 - Aristotelian Society Supplementary Volume 72 (1):57–74.
  According to familiar accounts, Rousseau held that humans are actuated by two distinct kinds of self love: amour de soi, a benign concern for one's self-preservation and well-being; and amour-propre, a malign concern to stand above other people, delighting in their despite. I argue that although amour-propre can (and often does) assume this malign form, this is not intrinsic to its character. The first and best rank among men that amour-propre directs us to claim for ourselves is that of occupying (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 25.  29
  I–N.J.H. Dent.N. J. H. Dent - 1998 - Aristotelian Society Supplementary Volume 72 (1):57-73.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26.  20
  The Prasa $$Dot N$$ Gikas' Views on Logic: Tibetan dGe Lugs Pa Exegesis on the Question of Svatantras. [REVIEW]Jos�Ignacio Cabez�N. - 1988 - Journal of Indian Philosophy 16 (3):217-224.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 27.  4
  Rousseau on Amour-Propre: N.J.H. Dent.N. Dent - 1998 - Supplement to the Proceedings of the Aristotelian Society 72 (1):57-74.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 28.  4
  There Oughta Be a Law: When Does(N’T) the U.S. Common Rule Apply?Michelle N. Meyer - 2020 - Journal of Law, Medicine and Ethics 48 (S1):60-73.
  Using mobile health research as an extended example, this article provides an overview of when the Common Rule “applies” to a variety of activities, what might be meant when one says that the Common Rule does or does not “apply,” the extent to which these different meanings of “apply” matter, and, when the Common Rule does apply, how it applies.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29. Individualism and Individuality.Forrest Oran Wiggins - 1946 - Pacific Philosophical Quarterly 27 (1):41.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. William James and John Dewey.Forrest Oran Wiggins - 1942 - Pacific Philosophical Quarterly 23 (2):182.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  1
  Kur’'n ve Hadiserde Fıtrat Kavramının Anlamı Üzerine.Muhammet Ali Teki̇n - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (2):1441-1490.
  Kavramlar doğru anlamlandırılmadığı takdirde meselelerin anlaşılması noktasında yanlış sonuçlara varmanın kaçınılmaz olduğu bir hakikattir. Fıtrat kavramı bu manada insanın neliği bağlamında başat kavram olarak her daim farklı değerlendirmelere konu olmuştur. İnsanın, gerek kendisini var eden Allah ile olan ilişkisi gerekse hemcinsleriyle ve içerisinde yaşadığı âlemle ilişkisi çerçevesinde bu kavramın anlam alanının tespiti yine ait olduğu dünya üzerinden yapıldığı zaman konu hakkında doğru sonuçların elde edilmesine imkân tanıyacaktır. Kur’ân ve hadislerde yerini bulan fıtrat kavramının anlam alanına yönelik çalışmaların bu alanlarda derinlemesine (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  47
  Agent‐Based Simulation of an N‐Person Game with Parabolic Payoff Functions.Miklos N. Szilagyi & Iren Somogyi - 2009 - Complexity 15 (3):50-60.
 33.  16
  The Interpretation of Plato's Republic. By N. R. Murphy. Oxford: Clarendon Press, 1951. Pp. Vii + 247. 18s.J. Tate & N. R. Murphy - 1954 - Journal of Hellenic Studies 74:200-201.
 34.  8
  Simmel as Educator: Øn Individuality and Modern Culture.Donald N. Levine - 1991 - Theory, Culture and Society 8 (3):99-117.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 35.  37
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kişisel Ve Aile Özellikleri İle Öğrenim Gördükleri P.Mehmet Gülteki̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1163-1163.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  3
  İtalya'nın Habeşistan'ı İşgalinin Akbaba Dergisindeki Yansımaları.Fatih Keski̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):659-659.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  25
  N. Van Der Wal, J. H. A. Lokin: Historiae Iuris Graeco-Romani Delineatio: Les Sources du Droit Byzantin de 300 À 1453. Pp. Vi+139; 9 Plates. Groningen: E. Forsten, 1985. Paper, Fl. 42.50. [REVIEW]N. G. Wilson - 1987 - The Classical Review 37 (1):106-106.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  19
  Sartorial Epistemology in Tatters: A Reply to Martin Hollis: Donald N. McCloskey.Donald N. McCloskey - 1985 - Economics and Philosophy 1 (1):134-137.
  Martin Hollis, in the introduction to the collection of Rationality and Relativism he edited recently with Steven Lukes, describes himself as the most arch of arch rationalists, “by which we mean, merely, that [we] reject the forthright relativization of truth and reason.” You might suppose that his self-description would place him unambiguously in the army of traditionalists arrayed against what Richard Rorty fondly calls the New Fuzzies. You might suppose, then, that Hollis would indulge in furious letter writing to, say, (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 39.  32
  The Demography of the Kingdom of Ends: Daniel N. Robinson and Rom Harre.Daniel N. Robinson - 1994 - Philosophy 69 (267):5-19.
  In the Groundwork of the Metaphysic of Morals' Kant is explicit, sometimes to the point of peevishness, in denying anthropology and psychology any part or place in his moral science. Recognizing that this will strike many as counterintuitive he is unrepentant: ‘We require no skill to make ourselves intelligible to the multitude once we renounce all profundity of thought’. That the doctrine to be defended is not exemplified in daily experience or even in imaginable encounters is necessitated by the very (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 40.  37
  Further Thoughts on the Degeneration of Market Socialism: A Reply to Schweickart: N. Scott Arnold.N. Scott Arnold - 1987 - Economics and Philosophy 3 (2):320-330.
  David Schweickart has challenged a number of claims that are central to my argument that market socialism would probably degenerate into something only nominally distinguishable from capitalism. Chief among these is the claim that competitive pressures would force the workers in a worker-controlled firm to create pay and authority differentials that would make such firms structurally homologous to capitalist firms. Schweickart challenges this on two fronts: He argues that there is no good reason to believe that market forces under market (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  18
  Two Replies and a Dialogue on the Rhetoric of Economics: Donald N. McCloskey.Donald N. McCloskey - 1988 - Economics and Philosophy 4 (1):150-166.
 42.  29
  How We Became Posthuman: Ten Years On An Interview with N. Katherine Hayles1.N. Katherine Hayles - 2010 - Paragraph 33 (3):318-330.
  This interview with N. Katherine Hayles, one of the foremost theorists of the posthuman, explores the concerns that led to her seminal book How We Became Posthuman, the key arguments expounded in that book, and the changes in technology and culture in the ten years since its publication. The discussion ranges across the relationships between literature and science; the trans-disciplinary project of developing a methodology appropriate to their intersection; the history of cybernetics in its cultural and political context ; the (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43.  19
  Identity and Identification: J. N. FINDLAY.J. N. Findlay - 1984 - Religious Studies 20 (1):55-62.
  Professor Lewis and I have some important differences of opinion regarding the identity and distinctness of conscious persons, which it will be well to try to clarify on the present occasion, first of all by enumerating a number of points on which we are, I think, in agreement. Both of us believe in the existence of individual persons, each of whom can be said to live in a ‘world’ of his own intentional objectivity, a world ‘as it is for him’, (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44. CARTWRIGHT, N.-The Dappled World.N. Cartwright, P. Lipton, P. Menzies & La Paul - 2002 - Philosophical Books 43 (4):241-278.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Douglas N. Walton, Courage: A Philosophical Investigation Reviewed By.N. J. H. Dent - 1987 - Philosophy in Review 7 (4):171-172.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Douglas N. Walton, Courage: A Philosophical Investigation. [REVIEW]N. Dent - 1987 - Philosophy in Review 7:171-172.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. BOWIE, N. E. - "Towards a New Theory of Distributive Justice". [REVIEW]N. L. Nathan - 1973 - Mind 82:315.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  21
  A Systematic Analysis of the N‐Person Chicken Game.Miklos N. Szilagyi & Iren Somogyi - 2010 - Complexity 15 (5):56-62.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  7
  Zihin Engelliler Öğretmenliği Adaylarının Uygulamada Karşılaştığı Problemlere İlişkin Görüş Ve Öneri.Serpil Alpteki̇n - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):127-127.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  10
  İlluminati Şeytanın Yılı'nda Satanist Örgüt ve Yeni Dünya Düzeni.Halil Ayteki̇n - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 10):123-123.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000