Results for 'Bayram ��inar'

57 found
Order:
 1.  8
  Values and Prosocial Behaviour in the Global Context: Why Values Predict Public Support for Foreign Development Assistance to Developing Countries.A. Burcu Bayram - 2016 - Journal of Human Values 22 (2):93-106.
  Do basic human values facilitate prosocial behaviour on a global scale? This study, for the first time, analyzes the effect of values on prosocial behaviour in the context of public support for foreign development assistance. Support for foreign development assistance is a prosocial act intended to benefit the less fortunate in developing nations. Despite a plethora of evidence showing the effect of personal values on prosocial behaviour, the literature has neglected the value origins of support for development assistance. I argue (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  12
  Dikte Ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi.Bayram Bozkurt - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):159-159.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  7
  The Thoughts Of Bahtiyar Vahapzade About Mehmet Akif.Bayram Gündoğdu - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:1407-1413.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Türk Felsefe Tarihi.Bayram Kaya - 2005 - Asya Şafak Yayınları.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  İslam İnanç Ekollerinde “Emr-I Bi’L- Ma’Ruf Ve Nehyi Ani’L-Münker”.Bayram Çinar - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):87-109.
  Öz: Bu çalışmama İslam’da bireyin kamuya karşı sorumluluk alanı ile bağlantılı bir ilkesini; “Emr-i bi’l- Ma’ruf ve Nehyi Ani’l-Münker”i İslam İnanç Ekolleri içerisinde nasıl algılandığını ve nasıl uygulandığını ele alacaktır. Bundaki amacım birey- kamu ilişkisinde, bireyin özgürlük alanlarının ihmal edildiği yönündeki varsayımımdır. Bu girişten sonra, çalışmada İslam inanç ekollerinin konuya ilişkin yaklaşımları ve bu yaklaşımlarına kaynak teşkil eden metinlere yer verilecektir. Çalışmamızda ekollerin kronolojik tarihlerini göz önünde bulunduran bir sıralama takip edeceğiz. Bundaki amacımız özellikle “Emr-i bi’l- Ma’ruf ve Nehyi Ani’l- (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  5
  Kurtuluş ordusu üzeri̇ne bi̇r araştirma.Bayram Polat & Yasin Öner - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  4
  Tefsirde İhtilaf Karşıtı Söylemin Tahlil Ve Tenkidi.Bayram Demircigil - 2019 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 (40):441-468.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  7
  Understanding the Qur’An: Themes and Style.Demircigil Bayram - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  14
  Sosyal Bilgiler Derslerinde Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejileri.Bayram Tay - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):1499-1499.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  14
  Cahit Sıtkı Tarancı'nın Poetikası Üzerine.Bayram Toplu - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):2417-2417.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  2
  Farklı Coğrafyanın İnsanları.Bayram Toplu - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):1445-1445.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  7
  Adaptation Debate, Ahmet Vefik Paşa And Zoraki Tabib Sample.Bayram Yildiz - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:638-659.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  8
  Nazmul-Ulûm.Bayram Özfirat - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 4):1129-1185.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  6
  Poetry in Rhymed Couplets of Tokatlı İsh'k Efendi Nazmu'l-Ulûm.Bayram Özfirat - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  24
  Language Dominance Affects Bilingual Performance and Processing Outcomes in Adulthood.Eloi Puig-Mayenco, Ian Cunnings, Fatih Bayram, David Miller, Susagna Tubau & Jason Rothman - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16.  3
  Gönen Hot Springs In Terms of Their Effects On Thermal Tourism and Spatial Change.Bayram ÇETİN - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:317-340.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  9
  Theme Of Death In The Matnawis Of Murad-Namah And Muhammadiyah.Bayram Ali Kaya - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:326-352.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  11
  Hitit Kültür Dünyasında Bayram Ritüelleri.Esma Reyhan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 16):89-89.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  6
  Yiğit Ve Silahlı Adam Diyalektiğinde Kıl.Bayram Sevi̇nç - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 6):619-639.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  14
  Azerbaycan'ın Aksu, Şamahı ve İsmayıllı Bölgelerinde Evlilik Merasimleri.Parvana Bayram - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):11-11.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  11
  About Poet and Work Evaluations in Nevvab’s Tezkire.Bayram Ömer - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:385-404.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Anadolu Selçuklularında Devlet Yapısının Şekillenmesi.Mikail Bayram - 2001 - Cogito 29:61-73.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  4
  Ahk'm Tefsirinin Kazuistik Karakter ve Yapısının Şekil ve Muhteva Cihetinden Analizi: Kurtubî Tefsiri Örneği.Abdullah Bayram - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:187-209.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  13
  "Ben Kadınım" Söyleminin Seksenli Yılların Türk Romanındaki İzdüşümü.Sibel Bayram - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):41-41.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  11
  Bir Vezir Ile Bir Alimin Siyasetle İlgili Tavsiyelerinin Karşılaştırılması: Asafname Ve Usulü’L-Hikem’de Kullanılan Ahlaki Gerekçeler.Salih Bayram - 2013 - Journal of Turkish Studies 8:37-45.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  8
  Dewans of Seyyid Nigari Published in Azerbaijan and Turkey.Parvana Bayram - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:405-417.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  3
  Fruits By Point Of View Of The Divan Poets.Yavuz Bayram - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:220-227.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  9
  Farsça-Türkçe Manzum Bir Sözlük: Tuhfetü'l-H'fız.Mesut Bayram Düzenli̇ - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 12):329-329.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  14
  Ivo Andriç'in Drina Köprüsü Adlı Romanı Bağlamında Hayatlara Uzanan Köprüler.Sibel Bayram - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):271-271.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  6
  Ideologıcal Approach To The Texts Of Folk Lıterature At The Perıod Of Ussr: In The Context Of Alankay Batır.Bülent Bayram - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:710-724.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  3
  Kel'mcılara Göre Müteş'bih Âyetlerin Hikmetleri.İbrahim Bayram - 2019 - Trabzon İlahiyat Dergisi 6 (2):75-115.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  6
  Musa Cazım Catic.Sibel Bayram - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 12):155-155.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  13
  On Chuvash Folklore Studies In Turkey.Bülent Bayram - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:365-383.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  10
  Öğretmen Adaylarının Genel Kimya Dersindeki Erişilerine Ve Kalıcılık Düzeylerine Animasyon Uygulamal.Kadriye Bayram - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):167-167.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  4
  Spelling Characteristics On British Library Copy Of Adlî Dîv'n's.Yavuz Bayram - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:125-158.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  8
  Sait Faik Ve Miljenko Jergoviç'in Hikayelerinde Çevresel Etmenlerin Anlamsallığı.Sibel Bayram - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):271-271.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  11
  Sensatıon’s Language In The Dıvan Poetry: Flowers.Yavuz Bayram - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:209-219.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  7
  The Azerbaijani and Turkey Utopia in Anar`s White Ram and Black Ram.Parvana Bayram - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:585-600.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  13
  Travnik Günlüğü Ve Kadı Köse Adlı Romanların Penceresinden Osmanlı-Müslüman Dünyasına Bakış.Sibel Bayram - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):341-341.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  8
  The Sultans and Their Periods of Royal From the Viewpoints of 18th Century Ottoman Poets.Bayram Düzenli̇ Mesut - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1075-1122.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  25
  Using Computer Algebra to Determine Rate Constants in Biochemistry.M. Bayram, J. P. Bennett & M. C. Dewar - 1993 - Acta Biotheoretica 41 (1-2):53-62.
  In earlier work we have described how computer algebra may be used to derive composite rate laws for complete systems of equations, using the mathematical technique of Gröbner Bases (Bennett, Davenport and Sauro, 1988). Such composite rate laws may then be fitted to experimental data to yield estimates of kinetic parameters.Recently we have been investigating the practical application of this methodology to the estimation of kinetic parameters for the closed two enzyme system of aspartate aminotransferase (AAT) and malate dehydrogenase (MDH) (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  12
  10. Yüzyıl İslam Coğrafyacılarına Göre Ermeniye Ve Arr'n Tarihî Coğrafyası.Bayram Arif KÖSE - 2016 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 11 Issue 1):89-89.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  14
  God and Human in Islamic Metaphysics: Ibn Al-Arabi and Wahdat Al-Wujûd Tradition.Hacı Bayram Başer - 2014 - Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 1 (1):186-189.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  1
  Tasavvuf ve Hanbelî Gelenek: Kādî Ebū Yaʿl' el-Ferr'’nın Tasavvufa Yaklaşımı Bağlamında Bir Değerlendirme.Hacı Bayram BAŞER - 2021 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 7 (1):207-236.
  Understanding the developments in the early period when Ṣūfism became widespread in the Islamic society, both necessitates studies on other disciplines from Ṣūfism, and also requires the consideration of Ṣūfism from the perspective of other religious sciences. In this regard, one of the important names is the famous Ḥanbalī scholar Abū Yaʿlā al-Farrā. Abū Yaʿlā al-Farrā who was interested in ḥadīth, Islamic law and tafsīr as well as Ṣūfism and theological issues, has an important place especially with his works in (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  6
  Mythological Numbers In Nakhchivan-Turkish Folk Belief.Bayram Durbi̇lmez - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:340-352.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  8
  Some Problems In Reading Of Folk Literarure Texts.Bayram Durbi̇lmez - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:228-241.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  13
  Ankara Hacı Bayram Camisi Onarımları Üzerine.Bekir Eski̇ci̇ - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 10):557-557.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  3
  Collocations Dictionaries.Çeti̇nkaya Bayram - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:196-206.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  8
  Sözlüklerde Tanımlama Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme.Bayram Çeti̇nkaya - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):395-395.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  12
  Tek Parti Döneminde Elazığda Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları.Yavuz Haykir - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 7):331-331.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 57