Order:
 1.  9
  Ausbildung phonetischer Merkmale des Deutschen als Fremdsprache unter Anwendung von Pressetexten. Einige Prämissen.Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska - 2011 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 7.
  Podstawowym warunkiem udanej komunikacji za pomocą języka jest opanowanie sprawności mówienia. Z tego względu rozwój języka mówionego stanowić powinien nadrzędny cel również w kształceniu obcojęzycznym. Mówienie, które uchodzi za bardzo złożony fenomen ludzkiego działania, obejmuje w pierwszym rzędzie tzw. procesy elementarne: oddychanie, artykulację, prozodię, myślenie-mówienie, rozumienie ze słuchu oraz głośne czytanie. Ich poprawny przebieg wpływa z kolei pozytywnie na tzw. procesy kompleksowe, czyli formy dialogowe oraz monologowe w aspekcie retorycznym, a także na warunki produkcji oraz percepcji języka mówionego. Jednym z (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Überblick über die Rhythmusdefinitionen.Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:69-90.
  Pojęcie rytmu znane jest powszechnie w różnych dziedzinach nauki i życia. Pojawia się ono m. in. w naukach przyrodniczych i humanistycznych, w architekturze, sztukach pięknych, w matematyce i muzyce, a nawet ekonomii. Również każdy język wyróżnia się spośród innych charakterystycznym dla niego rytmem, który decyduje o jego brzmieniu. Każda kolejna próba usystematyzowania znaczenia omawianego zjawiska wydaje się zatem - wobec jego uniwersalności - uzasadniona. Niniejszy artykuł ma przede wszystkim na celu oddzielenie pojęcia rytmu od innych pojawiających się w literaturze określeń, (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  11
  Von der Rhetorik zur Rhetorischen Kommunikation. Ein terminologischer und inhaltlicher Wandel.Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska - 2015 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 11.
  The term Rhetorische Kommunikation was introduced into German–language scholarship by Brigitte Frank-Bohringer in her 1963 book of the same title and was subsequently firmly established by Helmut Geißner. It is currently used in a variety of contexts when the rhetorical dimensions of language are the focus of interest. It appears both in rhetoric manuals as well as in academic texts on the topic, including those with an empirical perspective. This contribution aims to illuminate the epistemological background to this terminology by (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark