Results for 'Besim Karakad��lar'

1000+ found
Order:
 1.  4
  Notes and Remarks on Information-Seeking.Besim Karakadılar - manuscript
  By asking questions and seeking information with an eye on the logical implications of the answers of one's questions, one can become a lifelong seeker. However, one cannot become so, if one does not pay enough attention to the boundaries of logical inquiry. It holds true in all types of information-seeking that some lines of thought may turn out to be pointless, unnecessary, or at most a waste of time. Some lines of thought, on the other hand, may turn out (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Dil Üstünden Kaydırmaca: Felsefece Bilmece Bulmacalar.Besim Karakadılar - manuscript
  Buradaki yazılar farklı zamanlarda farklı amaçlarla yazılanların bir derlemesi.. Örneğin, ilk bölüm 2012'den.. Son bölüm 90'lardan. Tümünü bir araya toplamamın basit bir nedeni var; bir ölçüye kadar sürekliliği olan bir anlatı oluşturmak istedim.. Yazılarda ortak bir akışın içinde olan noktaların, izlerin vbg. toplamı için, düşüncenin --belki de yalnızca çağrışımsal anlamıyla düşüncenin-- çevresel koşulları üzerine bir deneme olduğu söylenebilir. Bu anlamda bu taslak dosya bir felsefeye giriş denemesi olarak da görülebilir; ya da bir metafelsefe çalışması olarak...
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  74
  Doğa ile oynamaca: felsefece karalamalar.Besim Karakadılar - manuscript
  Son 13 yıl içinde yazdıklarım içinden seçip derlediğim bu dosyada farklı amaçlarla yazılıp bütünsel bir anlatı oluşturmak arzusuyla bir araya getirilmiş yazılar var. İçindeki yazıların başlıkları sırasıyla şöyle: 1. Maddesiz ama manalı ufuklar; 2. Wittgenstein'ın ölümsüz dünyasında kim öle, kim kala?; 3. Hilbert izlencesinin izinde; 4. Adcılık adına yeni bulgular; 5. Doğa ile oynanan oyunlarda hakikat arayışı; 6. Hakikat-sonrası hakikat araştırmaları; 7. Ekolojik bir etik arayışı: hakikat-sonrası, yalan, dolan; peki ya daha sonrası? Söz konusu yazılarla arzulanan bütünsel anlatıya göre bu (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Gündelik dilin mantıksızlığı.Besim Karakadılar - manuscript
  Mantık, yirminci yüzyıldaki gelişimi bakımından ele alındığında, matematik, bilgisayar bilimi, dilbilim ve felsefe gibi alanlarla sıkı kavramsal bağlantılar kuran bir disiplin haline gelmiştir. Tüm bu alanların gündelik dilde izi sürülen anlamalar, anlaşmalar, anlatmalar vb. edimler için birşeyler söyleyebileceğini ya da yapabileceğini varsayabiliriz. Ancak bu varsayım gündelik dilin mantığıyla ya da mantıksızlıklarıyla doğrudan başedebilecek bir anlama yetisi kazanmanın kolay bir yolu olduğu anlamına gelmez. Modern mantık matematikseldir ve gündelik dilde bir kolaylık sağlamaz; aksine işleri olduğundan da karmaşık hale getirir.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Kurgular arası karşılaştırmalar ve anlam.Besim Karakadılar - 2010 - In Anlam Kavramı Üzerine Yeni Denemeler. İstanbul, Türkiye:
  Verili bir durumu anlamayı, onu bir bütün olarak kurgulamak olarak düşünelim. Kurgu basit bir gösterge de olabilir, karmaşık bir yapı da olabilir; belli belirsiz bir iz veya izler toplamı da olabilir. Kurgunun işlevini yerine getirmesini sağlayan gerek ve yeter koşul verili olan durum ile kendi yapısı arasında bir karşılaştırma olanağını sağlamasıdır. Nitekim, en bilindik anlamda bir durumu kurgulamak onu bir başka durumla karşılaştırmaktır. Bu yüzden de karşılaştırma yapmayı anlama yetimiz için ön dayanak olan bir alt-yeti olarak tanımlayabiliriz. Bu alt-yetinin edimsel (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Hilbert izlencesinin izinde adcılık adına yeni bulgular.Besim Karakadılar - manuscript
  Hilbert izlencesinin kanıt kuramsal amacı tarihsel gelişimi içinde özetlendikten sonra arka plandaki model-kuramsal motivasyonu belirtilmektedir. Hilbert'in nihai hedefinin matematiğin temellerine ilişkin tüm epistemolojik ve ontolojik varsayımlardan arındırılmış bir matematik kuramı geliştirmek olduğu savunulmaktadır. Yakın geçmişte mantıktaki bazı gelişmelerin Hilbert izlencesinin yalnızca adcı varsayımlar temelinde sürdürülebileceğine ilişkin yeni bir bakış açısı sağladığı öne sürülmektedir.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  54
  Hilbert's Different Aims for the Foundations of Mathematics.Besim Karakadılar - manuscript
  The foundational ideas of David Hilbert have been generally misunderstood. In this dissertation prospectus, different aims of Hilbert are summarized and a new interpretation of Hilbert's work in the foundations of mathematics is roughly sketched out. Hilbert's view of the axiomatic method, his response to criticisms of set theory and intuitionist criticisms of the classical foundations of mathematics, and his view of the role of logical inference in mathematical reasoning are briefly outlined.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Notes on Axiomatic Reasoning.Besim Karakadılar - manuscript
  Notes mainly on model-oriented vs. deduction-oriented conceptions of axiomatic reasoning.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  69
  Notes on How-Possible Reasoning.Besim Karakadılar - manuscript
  A brief outline for some alternative lines of thought on the general structure of how-possible reasoning and its implications for formally and informally conceivable things, and the concept of mathematical truth.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  86
  Mantığın zaman tüneli.Besim Karakadılar - 2011 - Felsefe Dünyasi 54:117-122.
  Mantık tarihi ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından bu yana matematiğin temelleriyle ilgili soruların yanıtlanmasına sahne olmuştur. Bugün tarihsel gelişiminin bir sonucu olarak mantık bilgisayar kullanımı aracılığıyla yaşam ile etkileşmektedir. Bu yazıda söz konusu etkileşimin geleceğine ilişkin bilgisel ufukların geçmişte hangi soruları yanıtlamak amacıyla belirlendiği çok kısaca özetlenmektedir.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  71
  Logic, Logicism, and Intuitions in Mathematics.Besim Karakadılar - 2001 - Dissertation, Middle East Technical University
  In this work I study the main tenets of the logicist philosophy of mathematics. I deal, basically, with two problems: (1) To what extent can one dispense with intuition in mathematics? (2) What is the appropriate logic for the purposes of logicism? By means of my considerations I try to determine the pros and cons of logicism. My standpoint favors the logicist line of thought. -/- .
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. On What Hilbert Aimed at in the Foundations.Besim Karakadılar - manuscript
  Hilbert's axiomatic approach was an optimistic take over on the side of the logical foundations. It was also a response to various restrictive views of mathematics supposedly bounded by the reaches of epistemic elements in mathematics. A complete axiomatization should be able to exclude epistemic or ontic elements from mathematical theorizing, according to Hilbert. This exclusion is not necessarily a logicism in similar form to Frege's or Dedekind's projects. That is, intuition can still have a role in mathematical reasoning. Nevertheless, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  99
  Söz uçar, yazı kalır; yara geçer, izi kalır: varsayılan mağdur edebiyatını değilleyen örtük bir reductio ad absurdum.Besim Karakadılar - 2021 - In Sinan Kadir Çelik Fahri Apaydın (ed.), Akademide Etik İhlalleri: Yaşanmış Vakalar 1. Ankara, Turkey: Nobel Akademik Yayıncılık. pp. 255-260.
  Kimi zaman akademik hayatımızı doğrudan etkileyen kararların kimler tarafından nerede ve nasıl alındığını bilemeyebiliriz. Kimi zaman da bilsek bile bu akademik toplumun şeffaf olduğu anlamına gelmeyebilir. Doktora sonrası yurda dönmeden önce, tezimi okuyan hocalarımdan “Orada seni anlayan birilerini bulabilecek misin?” gibi bir soru gelmişti. Sorunun doğru yanıtının ne olduğundan emin değildim; hala da değilim.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  28
  Yirmi birinci yüzyılda Wittgenstein.Besim Karakadılar - manuscript
  Bu kısa yazıda, Wittgenstein'ın felsefesinin gerçekçiliğinden söz açıp konuyu başlıktaki yirmi birinci yüzyıl vurgusuna bağlamaya çalışacağım. Tabii bunu Wittgenstein'ın düşüncelerinin gelişimini özetleyerek yapmaya çalışacağım.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Wittgenstein'ın ölümsüz dünyasında kim öle, kim kala?Besim Karakadılar - manuscript
  Wittgenstein’ın bir yaşam olayı olarak görmediği ölümün ne anlama geldiğine ilişkin düşüncesi açımlanıyor. Wittgenstein’ın düşüncesinin varlık-bilimsel dayanağı olan tek bir dünyanın var sayılması birden çok dünya varsayılan bir yaklaşımla karşılaştırılıyor.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  30
  Miriam Van Reijen, Lars Aagaard-Mogensen, Judy Wubnig, Philip L. Peterson.Miriam Van Reijen, Lars Aagaard-Mogensen, Judy Wubnig & Philip L. Peterson - 1988 - Philosophie Et Culture: Actes du XVIIe Congrès Mondial de Philosophie 5:615-615.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Sur la laideur. [Actes du symposium On Ugliness, organizé par Lars Aagaard- Mogensen au Wassard Elea (Ascea, Italie) en juin 2016].Bertrand Naivin & Lars Aagaard-Mogensen (eds.) - 2017
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  37
  Conceptualizing Creativity and Innovation as Affective Processes: Steve Jobs, Lars von Trier, and Responsible Innovation.Lars Geer Hammershøj - 2018 - Philosophy of Management 17 (1):115-131.
  The aim of this article is to contribute to responsible innovation by developing a conceptual framework for the processes of creativity and innovation. The hypothesis is that creative and innovative processes are similar in that both are affective in nature. I develop this conceptual framework through an interpretation of the insights of Henri Poincaré’s notion of the ‘four stages’ in the creative process and Joseph Schumpeter’s notion of the entrepreneur. Building on this framework, I analyze the creative and innovative practices (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 19.  16
  Claudia Leeb’s The Politics of Repressed Guilt: The Tragedy of Austrian Silence with David W. McIvor, Lars Rensmann, and Claudia Leeb.Claudia Leeb, David W. McIvor & Lars Rensmann - 2020 - Critical Horizons 21 (1):63-79.
  In this article, I respond to David McIvor’s and Lars Rensmann’s discussion of my recent book, The Politics of Repressed Guilt: The Tragedy of Austrian Silence (2018, Edinburgh University Press). Both invited me to clarify my use of Arendt in my conception of embodied reflective judgment. I argue for a stronger connection between judgment and emotions than Arendt because one can effectively shut down critical thinking if one uses defense mechanisms to repress feelings of guilt. In response to McIvor, I (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  41
  On the Subject of Neoliberalism: Rethinking Resistance in the Critique of Neoliberal Rationality.Lars Cornelissen - 2018 - Constellations 25 (1):133-146.
 21. We, the Peoples: Populist Leadership, Neoliberalism and Decoloniality.Lars Cornelissen - 2019 - Araucaria 21 (42).
  This article engages with the limits of Ernesto Laclau's theory of populism, focusing on the logic of popular identification. The central argument is that the Laclauian framework is incapable of accounting for recent forms of populism that articulate a decolonial mode of identification. More specifically, the article shows that for Laclau, leadership and exclusion are necessary components of popular identification, in which the identity of ‘the people' depends on the prior symbolic articulation of both an enemy and a leader. Although (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  24
  Lars-Göran Johansson, Understanding Quantum Mechanics.Martin Carrier - 1995 - Philosophical Books 36.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Professional Codes in Journalism.Lars Bruun (ed.) - 1979 - Imported Publications [Distributor].
  Introduction -- The history of written codes of ethics -- Contemporary codes -- Media councils in the Western Hemisphere -- Journalists' responsibility for the destiny of peace -- Towards an international code of ethics -- Journalistic ethics in Latin America -- The international ethics of journalists.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 24. Thema-Rhema Kurzgeschichte eines linguistischen Begriffspaares.Lars Riebold - 2000 - Archiv für Begriffsgeschichte 42:231-237.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  2
  Quality Control Procedures at Statistics Sweden.Lars Lyberg - 1985 - History and Philosophy of Logic 14 (11).
 26.  9
  Political Economy in a Historical Context : The Case of Malthus and Sweden.Lars Magnusson - 2010 - In Hans Joas (ed.), The Benefit of Broad Horizons: Intellectual and Institutional Preconditions for a Global Social Science: Festschrift for Bjorn Wittrock on the Occasion of His 65th Birthday. Brill. pp. 24--125.
 27. Mercantilism: Critical Concepts in the History of Economics.Lars Magnusson - 1995 - Routledge.
  First published in 1996. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Lars Hertzberg, The Limits of Experience.R. A. Sharpe - 1996 - Philosophical Investigations 19:186-189.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. The Integrative Self-Schema Model: A Framework for Understanding Reactions to Evaluations.Lars-Eric Petersen, Dirk Dauenheimer & Dagmar Stahlberg - 2002 - In Serge P. Shohov (ed.), Advances in Psychology Research. Nova Science Publishers. pp. 8--205.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Norwegian News: From Humanist-Youth Chief to HEF Vice-President.Lars Lindahl - 2016 - Australian Humanist, The 121:13.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  33
  Fashion: A Philosophy.Lars Svendsen - 2006 - Reaktion Books.
  Lars Svendsen draws upon the writings of thinkers from Adam Smith to Roland Barthes to analyze fashion as both a historical phenomenon and a philosophy of aesthetics.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 32. IT Project Portfolio Management: Modularity Problems in a Public Organization.Lars Kristian Hansen and Shegaw Anagaw Mengiste - 2014 - Iris 35.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  13
  Lars-Göran Johansson, Philosophy of Science for Scientists. Reviewed By.McCall Bradford Lee - 2017 - Philosophy in Review 37 (1):20-21.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Nordic Social Theory.Lars Mj0set - 2006 - In Gerard Delanty (ed.), The Handbook of Contemporary European Social Theory. Routledge. pp. 123.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  67
  A Philosophy of Boredom.Lars Svendsen - 2005 - Reaktion Books.
  In this book Lars Svendsen examines the nature of boredom, how it originated, its history, how and why it afflicts us, and why we cannot seem to overcome it by any act of will.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 36. Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da Belle Époque. São Paulo: Brasiliense, 1986.. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na corte.Sidney Chalhoub - forthcoming - História.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Two Essays on the Scientific Study of History.Lars Bo Rasmussen - 1975 - Peter Lang.
  The two essays brought together in this volume are born from the conviction that recent discussions of the foundations of history and science of man cannot be fully understood without reference to their historical and philosophical background. A careful examination of the methodological assumptions of any given discipline is an essential part of its development. Yet the problem has been ignored, for the most part, by historians and social scientists alike until very recently. They have been inclined to confine themselves (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. The Christ We Know.Lars P. Qualben - unknown
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  92
  Hilbert's Metamathematical Problems and Their Solutions.Besim Karakadilar - 2008 - Dissertation, Boston University
  This dissertation examines several of the problems that Hilbert discovered in the foundations of mathematics, from a metalogical perspective. The problems manifest themselves in four different aspects of Hilbert’s views: (i) Hilbert’s axiomatic approach to the foundations of mathematics; (ii) His response to criticisms of set theory; (iii) His response to intuitionist criticisms of classical mathematics; (iv) Hilbert’s contribution to the specification of the role of logical inference in mathematical reasoning. This dissertation argues that Hilbert’s axiomatic approach was guided primarily (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. The Class.Lars Qvortrup - 2011 - Paideia 2:62-64.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Skoleudvikling og skoleledelse: Hvorfor og hvordan?Lars Qvortrup - 2011 - Paideia (Misc) 1:17-25.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Læreruddannelsens Lærebøger: Den Læringspsykologiske Og den Undervisningskommunikative Position.Lars Qvortrup - 2012 - Paideia (Misc) 3:39-53.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Geschichte, Zeit und sozialer Wandel. Konturen eines poststrukturalistischen Geschichtsdenkens.Lars Gertenbach - 2008 - In Stephan Moebius & Andreas Reckwitz (eds.), Poststrukturalistische Sozialwissenschaften. Suhrkamp. pp. 208--225.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  7
  Arendt and Adorno: Political and Philosophical Investigations.Lars Rensmann & Samir Gandesha (eds.) - 2012 - Stanford University Press.
  Hannah Arendt and Theodor W. Adorno, two of the most influential political philosophers and theorists of the twentieth century, were contemporaries with similar interests, backgrounds, and a shared experience of exile. Yet until now, no book has brought them together. In this first comparative study of their work, leading scholars discuss divergences, disclose surprising affinities, and find common ground between the two thinkers. This pioneering work recovers the relevance of Arendt and Adorno for contemporary political theory and philosophy and lays (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 45. Grounding Cosmopolitics : Rethinking Crimes Against Humanity and Global Political Theory with Arendt and Adorno.Lars Rensmann - 2012 - In Lars Rensmann & Samir Gandesha (eds.), Arendt and Adorno: Political and Philosophical Investigations. Stanford University Press.
 46.  18
  Religious Pluralism: A Habermasian Questioning and a Levinasian Addressing.Lars Rhodin & Xin Mao - 2017 - Journal for the Study of Religions and Ideologies 16 (46):49-62.
  The task of this paper is to clarify the notion of pluralism and religious pluralism against the background of disputations on the globalized challenges of religious pluralism, for example the incompatibility between different conceptions of religious pluralism, especially from the lens of a possible conversation on religious pluralism between Jürgen Habermas and Emmanuel Levinas. With a detailed reading into the development of the conceptualization of religious pluralism in each author, addressing the questions such as what is genuine pluralism and on (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47.  3
  Liberal Equality- From Minority Rights to the Limits of Tolerance.Lars Binderup - 2007 - Res Cogitans 4 (2).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48. Criticism and Construction in the Philosophy of the American New Realism.Lars Boman - 1955 - Almqvist & Wiksell.
  This work has been selected by scholars as being culturally important and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity has a copyright on the body of the work. Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  2
  First Steps in Synthetic Guarded Domain Theory.Lars Birkedal - 2012 - In Thomas Bolander, Torben Braüner, Silvio Ghilardi & Lawrence Moss (eds.), Advances in Modal Logic, Volume 9. CSLI Publications. pp. 143.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50. Work.Lars Svendsen - 2008 - Routledge.
  Work is one of the most universal features of human life; virtually everybody spends some part of their life at work. It is often associated with tedium and boredom; in conflict with the things we would otherwise love to do. Thinking of work primarily as a burden - an activity we would rather be without - is a thought that was shared by the philosophers in ancient Greece, who generally regarded work as a terrible curse. And yet, research shows that (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 1000