Order:
 1. Etyka biznesu a etyka ekonomiczna.Bożena Klimczak - 2001 - Prakseologia 141 (141):227-246.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Racjonalność i etyczność w modelach ekonomii.Bożena Klimczak - 1998 - Prakseologia 138 (138).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ufność i nieufność w działaniu gospodarczym. Ujęcie instytucjonalne.Bożena Klimczak - 2003 - Prakseologia 143 (143):29-46.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark