Order:
 1. Kultura polityczna - pojęcie, struktura, źródła i typologia.Bogdan Lewandowski - 1996 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 2.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Socjalizm państwowy: teoretyczne przesłanki i polityczna praktyka.Bogdan Lewandowski - 1995 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 1:101-116.
  Przedmiotem artykułu jest analiza teoretycznych przesłanek socjalizmu państwowego i praktyczne konsekwencje zastosowania koncepcji dyktatury proletariatu w krajach zacofanych. Sformułowana przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa koncepcja dyktatury proletariatu została poddana zabiegom interpretacyjnym przez Włodzimierza Lenina I Józefa Stalina. Artykuł wykazuje różnice i związki w ich poglądach na dyktaturę proletariatu. Stalinowska wersja dyktatury proletariatu pozostaje w głębokiej opozycji do myśli klasyków marksizmu. Wersja ta, znajdując źródła w poglądach Lenina, wywarła decydujący wpływ na praktykę socjalizmu państwowego. Do pewnych aspektów tej praktyki nawiązuje (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Uwagi o pojęciu polityki.Bogdan Lewandowski - 1997 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 3.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark