14 found
Order:
 1. Dante Alighieri – poeta i filozof czasu kryzysu.Bogdan Lisiak - 2021 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 26 (2):67-88.
  This paper interprets the philosophical and poetic legacy of Dante Alighieri in the context of the crises he experienced in his life. Dante went through the number of experiences during his lifetime which were significant to his understanding of himself and the world. Such a very personal trial he had to deal with was his unrequited love for Beatrice Portinari, and, especially, her death at a young age. In addition, a very difficult period in his life was his political activity (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Koncepcja filozofii w korespondencji Adama Kochańskiego SJ z Gottfriedem Leibnizem.Bogdan Lisiak - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8 (1):237-248.
  Wiek XVII zaznaczył się w filozofii europejskiej wydarzeniami, które doprowadziły do trwałych zmian w intelektualnym obliczu starego kontynentu. Na owe wydarzenia składają się nie tylko prace Kartezjusza, otwierające przestrzeń do badań nad filozofią świadomości, lecz także procesy związane z powstaniem nowożytnego przyrodoznawstwa. Zostały one zapoczątkowane przez odkrycia Galileusza i znalazły swoje zwieńczenie w dziele Izaaka Newtona: Philosophiae naturalis principia mathematica. Cechą charakterystyczną wspomnianego stulecia jest żywa wymiana myśli naukowej poprzez zakładanie towarzystw naukowych, jak również przez korespondencji prowadzoną pomiędzy przedstawicielami różnych (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Pojęcie prawdy w Adventures of Ideas Alfreda Northa Whiteheada.Bogdan Lisiak - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2 (1):159-171.
  Zagadnienie prawdy jest jednym z podstawowych problemów filozoficznych, poruszanych przez A. N. Whiteheada w Adventures of Ideas. Zanim w niniejszym artykule skoncentrujemy się na problemie prawdy w tym dziele, omówimy kilka podstawowych terminów filozofii Whiteheada niezbędnych do zrozumienia jego koncepcji prawdy. Podstawowym pojęciem w whiteheadowskiej wizji świata jest aktualne zdarzenia. Aktualne zdarzenia autor Przygód idei nazywa także aktualnymi bytami. Aktualne zdarzenie stanowi najmniejsze jednostki rzeczywistości. Ich statut jest zbliżony do zdarzeń czasowoprzestrzennych. Zdarzenia tworzą ciągi. Powiązane ze sobą ciągi zdarzeń mogą (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  20
  Albert Einstein i jego związki z filozofią Spinozy.Bogdan Lisiak - 2012 - Filo-Sofija 12 (17):155-164.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  Bogusław Paź, Filum cognitionis: Przemiany nowożytnej metafizyki od Suareza do Kanta, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2019, ss. 555. [REVIEW]Bogdan Lisiak - 2021 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 25 (1):135-140.
  Przełomowym okresem rozwoju filozofii europejskiej jest epoka nowożytna, zaowocowała ona bowiem wieloma przełomowymi wydarzenia w historii filozofii i cywilizacji Starego Kontynentu, kształtujących także naszą współczesność. Jednym z nich jest zagadnienie ewolucji metafizyki w kierunku nowożytnej ontologii, które jest omawiane w pracy Bogusława Pazia. Recenzowana monografia została napisana przez znanego badacza historii filozofii nowożytnej, który swoją kompetencję i rzetelność w eksploracji zagadnień związanych z tym okresem rozwoju myśli filozoficznej potwierdził wieloma publikacjami.. Autor określa zasadniczy przedmiot swojej pracy jako „właśnie ów proces, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  8
  Pojęcie prawdy w Adventures of Ideas Alfreda Northa Whiteheada.Bogdan Lisiak - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2 (1):159-169.
  Zagadnienie prawdy jest jednym z podstawowych problemów filozoficznych, poruszanych przez A. N. Whiteheada w Adventures of Ideas. Zanim w niniejszym artykule skoncentrujemy się na problemie prawdy w tym dziele, omówimy kilka podstawowych terminów filozofii Whiteheada niezbędnych do zrozumienia jego koncepcji prawdy. Podstawowym pojęciem w whiteheadowskiej wizji świata jest aktualne zdarzenia. Aktualne zdarzenia autor Przygód idei nazywa także aktualnymi bytami. Aktualne zdarzenie stanowi najmniejsze jednostki rzeczywistości. Ich statut jest zbliżony do zdarzeń czasowoprzestrzennych. Zdarzenia tworzą ciągi. Powiązane ze sobą ciągi zdarzeń mogą (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  8
  The notion of philosophy in the correspondence between Adam Kochański, S.J. and Gottfried Leibniz.Bogdan Lisiak - 2003 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8:247-248.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  7
  Studia z filozofii jezuitów w Polsce XVII i XVIII wieku [The Studies on the Jesuit Philosophy in Poland in the 17th and 18th Centuries]. [REVIEW]Bogdan Lisiak - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 5 (1):291-294.
  The subject of Prof Roman Darowski's book is the philosophical heritage of polish Jesuits in the 17th and 18th centuries. Darowski, who is himself a priest from the Jesuit Order, is a representative philosopher- historian, engaged in historical research of the Jesuit philosophy in Poland. The author tells us also about his own experiences in this field. His study is an abundant synthesis of his own investigations into the subject. The author starts his monograph with a presentation of the actual (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  Roman Darowski. Studia z filozofii jezuitów w Polsce XVII i XVIII wieku [The Studies on the Jesuit Philosophy in Poland in the 17th and 18th Centuries]. [REVIEW]Bogdan Lisiak - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 5 (1):291-294.
  The subject of Prof Roman Darowski's book is the philosophical heritage of polish Jesuits in the 17th and 18th centuries. Darowski, who is himself a priest from the Jesuit Order, is a representative philosopher- historian, engaged in historical research of the Jesuit philosophy in Poland. The author tells us also about his own experiences in this field. His study is an abundant synthesis of his own investigations into the subject. The author starts his monograph with a presentation of the actual (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  6
  Notion of Truth in Adventures of Ideas of Alfred North Whitehead.Bogdan Lisiak - 1997 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2:170-171.
 11.  1
  Alchemia Adama Kochańskiego SJ.Bogdan Lisiak - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (1):217-232.
  The subject of this paper is the issue of alchemy in the scientific activity of Adam A. Kochanski. Polish Jesuit, Adam Kochanski S J was an unusual scholar in the Polish science of the 17th century. Kochanski was an excellent mathematician, one of his greatest achievement in mathematics is the solution of the famous squaring of the circle. He published his mathematical works in "Acta Eruditorium", one of the first scientific journals in 17th century Europe. Kochanski was a professor of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Koncepcja filozofii w korespondencji Adama Kochańskiego SJ z Gottfriedem Leibnizem.Bogdan Lisiak - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8 (1):237-247.
  Wiek XVII zaznaczył się w filozofii europejskiej wydarzeniami, które doprowadziły do trwałych zmian w intelektualnym obliczu starego kontynentu. Na owe wydarzenia składają się nie tylko prace Kartezjusza, otwierające przestrzeń do badań nad filozofią świadomości, lecz także procesy związane z powstaniem nowożytnego przyrodoznawstwa. Zostały one zapoczątkowane przez odkrycia Galileusza i znalazły swoje zwieńczenie w dziele Izaaka Newtona: Philosophiae naturalis principia mathematica. Cechą charakterystyczną wspomnianego stulecia jest żywa wymiana myśli naukowej poprzez zakładanie towarzystw naukowych, jak również przez korespondencji prowadzoną pomiędzy przedstawicielami różnych (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  Alchemy of Adam Kochański SJ.Bogdan Lisiak - 2004 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9:231-232.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Alchemy of Adam Kochański SJ.Bogdan Lisiak - 2004 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9:231-232.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark