Results for 'Bogusław Pliszka'

Order:
 1. Filozoficzno-teologiczna koncepcja pracy Jana Pawła II.Bogusław Pliszka - 2000 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 6.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Startery Podlaskiej Gospodarki. Analiza Gospodarczych Obszarów Wzrostu I Innowacji Województwa Podlaskiego: Sektor Rehabilitacji Geriatrycznej (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Geriatric Rehabilitat.Bogusław Plawgo, Magdalena Klimczuk, Mariusz Citkowski, Marta Juchnicka & Andrzej Klimczuk - 2009 - Wojewódzki Urz¸Ad Pracy W Białymstoku.
  Startery Podlaskiej Gospodarki. Analiza Gospodarczych Obszarów Wzrostu I Innowacji Województwa Podlaskiego: Sektor Rehabilitacji Geriatrycznej (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Geriatric Rehabilitat Bogusław Plawgo, Magdalena Klimczuk, Mariusz Citkowski, Marta Juchnicka & Andrzej Klimczuk Wojewódzki Urz¸Ad Pracy W Białymstoku (2009) .
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 3. Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego (Podlasie economy starters. Analysis of economic growth and innovation areas of Podlaskie: software production sector).Bogusław Plawgo, Anna Grabska, Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk, Jacek Kierklo & Justyna Żynel-Etel - 2011 - Wojewódzki Urząd Pracy W Białymstoku.
  More Info: B. Plawgo, A. Grabska, M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, J. Kierklo, J. Żynel-Etel, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego (Podlasie economy starters. Analysis of economic growth and innovation areas of Podlaskie: software production sector), Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2011.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 4.  3
  Transverse Field Effect Close to the Critical Point in the TGS Ferroelectric.Bogusław Fugiel, Toshio Kikuta & Katarzyna Wojtków - 2011 - Philosophical Magazine 91 (29):3755-3765.
 5.  4
  Pyroelectric Properties of the Triglycine Sulphate Crystal Formerly Influenced by a Transverse Electric Field.Bogusław Fugiel & Toshio Kikuta - 2015 - Philosophical Magazine 95 (3):289-300.
 6.  11
  Ontologia versus metafizyka. Geneza, rozwój i różne postaci nowożytnej teorii bytu.Bogusław Paź - 2011 - Filo-Sofija 11 (15 (2011/4)).
  Author: Paź Bogusław Title: ONTOLOGY VERSUS METAPHYSICS. GENESIS, DEVELOPMENT AND DIFFERENT FORMS OF THE MODERN THEORY OF BEING (Ontologia versus metafizyka? Geneza, rozwój i różne postaci nowożytnej teorii bytu) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.15, number: 2011/4, pages: 817-847 Keywords: ONTOLOGY, MODERN METAPHYSICS, ESSENCE, ESSENTIALISM, IDEA, REPRESENTATIONISM, RATIONALISM Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The paper presents the process of modern metaphysics transforming into the ontology. The major points of this process (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  23
  On Leśniewski's Elementary Ontology.Bogusław Iwanuś - 1973 - Studia Logica 31 (1):73 - 125.
 8.  14
  On Leśniewski's Elementary Ontology.Boguslaw Iwanuś - 1984 - In Jan T. J. Srzednicki, V. F. Rickey & J. Czelakowski (eds.), Studia Logica. Distributors for the United States and Canada, Kluwer Boston. pp. 165--215.
 9. Startery Podlaskiej Gospodarki. Analiza Gospodarczych Obszarów Wzrostu I Innowacji Województwa Podlaskiego: Sektor Produkcji Oprogramowania Komputerowego (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Software P.Bogusław Plawgo, Anna Grabska, Magdalena Klimczuk-Kochańska, Andrzej Klimczuk, Jacek Kierklo & Justyna Żynel-Etel - 2011 - Wojewódzki Urz¸Ad Pracy W Białymstoku.
  B. Plawgo, A. Grabska, M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, J. Kierklo, J. Żynel-Etel, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego, Wojewódzki Urz¸ad Pracy w Białymstoku, Białystok 2011.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  42
  Pluralizm poszukiwań naukowych a doświadczenia współczesnej psychiatrii [recenzja] Nancey Murphy, In Quest of Revolution in Psychiatry: Conclusions from Thirty Years of Outcome Research (praca doktorska).Bogusław Kwarciak - 1984 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 6.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  16
  Proof of Decidability of the Traditional Calculus of Names.Bogusław Iwanuś - 1973 - Studia Logica 32 (1):131 - 147.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 12. Polska i kolonialna przeszłość dzisiaj.Bogusław Bakuła - 2011 - Nowa Krytyka 26.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  9
  Ensemble of Tensor Classifiers Based on the Higher-Order Singular Value Decomposition.Bogusław Cyganek - 2012 - In Emilio Corchado, Vaclav Snasel, Ajith Abraham, Michał Woźniak, Manuel Grana & Sung-Bae Cho (eds.), Hybrid Artificial Intelligent Systems. Springer. pp. 578--589.
 14.  31
  Remarks About Syllogistic with Negative Terms.Bogusław Iwanuś - 1969 - Studia Logica 24 (1):131 - 141.
 15.  5
  A Transverse Electric Current in Triglycine Sulphate Ferroelectric Crystal.Bogusław Fugiel & Toshio Kikuta - 2016 - Philosophical Magazine 96 (13):1332-1343.
 16.  13
  Situations as the Reference of Propositions.Bogusław Wolniewicz - 1978 - Dialectics and Humanism 5 (1):171-182.
 17.  9
  There Was Not One Causa Efficiens of Poland's Partitions.Boguslaw Lesnodorski - 2009 - Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 97 (1):287-295.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Boguslaw Wolniewicz.Harry A. Lewis & Peter Geach - 1991 - In H. G. Lewis (ed.), Peter Geach: Philosophical Encounters. Kluwer Academic Publishers. pp. 213--77.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Antypedagogika, czyli o kontestacji pedagogiki końca xx wieku.Bogusław Śliwerski - 2003 - Colloquia Communia 75 (2):71-91.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Od redaktora.Bogusław Szubert - 2001 - Principia 29.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Z Prac Badawczych Współczesnych Filozofów Słowackich.Bogusław Szubert & Czesław Głombik (eds.) - 2004 - Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Animacja przedmiotowa Jana Svankmajera wobec tradycji przedstawień martwej natury.Bogusław Zmudziński - forthcoming - Estetyka I Krytyka 7 (7/8):213-225.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Borykając się z Pasolinim.Bogusław Zmudziński - 2006 - Estetyka I Krytyka 2 (11):219-234.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Pier Paola Pasoliniego kino życia i śmierci.Bogusław Zmudziński - 2006 - Estetyka I Krytyka 2 (11):211-218.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  26
  Four Notions of Independence.Boguslaw Wolniewicz - 1970 - Theoria 36 (2):161-164.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26.  7
  Cóż po racjonalności w czasie postmodernizmu?Bogusław Paź - 2012 - Filo-Sofija 12 (18).
  RATIONALITY IN POSTMODERNISM? The aim of the article is to present analytical criticism of rationalism in a postmodern interpretation by I. Trzcińska in her book Logos, mit i ratio. Wybrane koncepcje racjonalności od XV do XVII wieku. The author of the article proves that the postmodern rationalistic interpretation is either irrational, since it abolishes the guiding principles of thinking and being (such as the law of contradiction and the principle of reason), or deficient in methodology. In the paper analyzed, the (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Capax realitatis: Mieczysław Albert Krapiec OP.Bogusław Paź - 2008 - Studia Philosophica Wratislaviensia:9-20.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Filozofia Przedkrytyczna Kanta.Bogusław Paź (ed.) - 2006 - "Arboretum".
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Istnienie (existentia) na tle pojęcia bytu według G. W. Leibniza.Bogusław Paź - 2003 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 15 (15).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Naczelna Zasada Racjonalizmu: Od Kartezjusza Do Wczesnego Kanta.Bogusław Paź (ed.) - 2007 - "Aureus".
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 31. O kulturze śmierci dziś. Post scriptum do biogramu o. Profesora Krąpca.Bogusław Paź - 2008 - Studia Philosophica Wratislaviensia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Is There a Third Way to Deregulate Art and Culture?Bogusław Sułkowski - 2002 - Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 4:123-138.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Sustainability as a Trend in the Sociology of Art.Bogusław Sułkowski - 2007 - Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 9:123-128.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Soap Operas: Living for the Present Moment.Bogusław Sułkowski - 2001 - Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 3:229-244.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. The Two Faces of Artistic Frustration.Bogusław Sułkowski - 2004 - Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 6:71-80.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  10
  Evolution’s Eye. A Systems View of the Biology–Culture Divide. By Susan Oyama. Pp. 274. £12.95, ISBN 0-8223-2472-5, Paperback. [REVIEW]Boguslaw Pawlowski - 2002 - Journal of Biosocial Science 34 (3):428-430.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  13
  On Our Minds. How Evolutionary Psychology is Reshaping the Nature Versus Nurture Debate. By Eric M. Gander. Pp. 293. (The Johns Hopkins University Press, Baltimore & London, 2003.) ISBN 0-8018-7387-8, Hardback. [REVIEW]Boguslaw Pawlowski - 2006 - Journal of Biosocial Science 38 (4):574-575.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  5
  Współczesne postaci ontologii. Od Hegla do Quine'a.Bogusław Paź - 2012 - Filo-Sofija 12 (16):9-38.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Wolfius redivivus.Bogusław Paź - 2005 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 54 (2):247-252.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  12
  The Triple Helix. Gene, Organism, and Environment. By Richard Lewontin. Pp. 136. (Harvard University Press, Cambridge, MA, USA and London, UK, 2000.) £15.95, ISBN 0-674-00159-1, Hardback. [REVIEW]Boguslaw Pawlowski - 2004 - Journal of Biosocial Science 36 (2):251-252.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Koncepcja rewolucji proletariackiej Róży Luksemburg w marksizmie włoskim lat sześćdziesiątych.Bogusław Ponikowski - 1985 - Colloquia Communia 19 (2):101-114.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. \"Szkoła dellavolpijska\" w marksizmie włoskim.Bogusław Ponikowski - 1986 - Studia Filozoficzne 242 (1-2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  10
  Love Influences Reproductive Success in Humans.Piotr Sorokowski, Agnieszka Sorokowska, Marina Butovskaya, Maciej Karwowski, Agata Groyecka, Bogdan Wojciszke & Bogusław Pawłowski - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
 44.  19
  Asset Policy as an Anti-Poverty Strategy.Mary-Ellen Boyle & Janet Boguslaw - 2005 - Proceedings of the International Association for Business and Society 16:69-74.
  Economic growth requires a focus on building the assets of the poor, a strategic approach that is considerably broader than developing the poor only asconsumers and workers. The long-term sustainability of business and society will be enhanced if corporate investments that impact on poverty alleviation are far reaching, multi-faceted, and built through multi-sector partnerships. Emerging evidence indicates that corporations are increasingly involved on two important fronts: directly investing in ways that reduce poverty, and advocating for public policy investments to build (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  4
  Let's Protect Schools.Boguslaw Wolniewicz - 2020 - Філософія Освіти 26 (1):260-269.
  The first Ukrainian translation of the text by Boguslaw Wolniewicz " Let's protect schools". Boguslaw Wolniewich is a new figure in Ukrainian information space. This Warsaw professor and visiting professor at a number of leading American and European universities, a member of the International Wittgenstein Society, also known for his journalistic activities, including appearances in the press, radio and television, and lectures on YouTube where he became a real star of the Internet. The main areas of his thought were logic, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  19
  An Extension of the Traditional Logic Containing the Elementary Ontology and the Algebra of Classes.Bogusław Iwanuś - 1969 - Studia Logica 25 (1):97 - 139.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  17
  Czesław Lejewski. A Re-Examination of the Russellian Theory of Descriptions. Philosophy, Vol. 35 , Pp. 14–29.Boguslaw Iwanus - 1975 - Journal of Symbolic Logic 40 (1):103-104.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  12
  Czesław Lejewski. Logic and Existence. The British Journal for the Philosophy of Science, Vol. 5 , Pp. 104–119. - A. N. Prior. English and Ontology. The British Journal for the Philosophy of Science, Vol. 6 , Pp. 64–65. [REVIEW]Bogusław Iwanuś - 1975 - Journal of Symbolic Logic 40 (1):102-103.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  17
  Czesław Lejewski. On Lesniewski's Ontology. Ratio , vol. 1 no 2 , pp. 150–176. - Czesław Lejewski. Zu Lesniewskis Ontologie. Ratio , vol. 2 , pp. 50–78. [REVIEW]Boguslaw Iwanus - 1969 - Journal of Symbolic Logic 34 (4):647-648.
 50.  12
  Concerning the so Called System BD of Åqvist.Bogusław Iwanuś - 1974 - Studia Logica 33 (4):339-343.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark