20 found
Order:
 1.  16
  Death.Boran Bercic - 2004 - Filozofska Istrazivanja 94 (24:3-4):861-882.
  In this article the author critically examines well-known arguments which purport to show that death is not something bad for the person who dies, and tries to show that these arguments are not sound, that is, the author tries to show that death really is something bad for person who died. The author believes that Williams did not show that eternal life would be unbearable and that death after sufficiently long life would be a relief. Furthermore, famous Epicurus ' argument (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 2.  35
  Fatalism.Boran Berčić - 2000 - Theoria 43 (3-4):25-63.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  29
  Rey's Meta-Atheism.Boran Berčić - 2005 - Croatian Journal of Philosophy 5 (3):417-422.
  The author argues that the atheist does not commit the so called “philosophy fallacy” but rather simply answers the theist’s arguments. The principle that the absence of evidence is the evidence of absence, although very sound, is nevertheless context-dependent and cannot be accepted without further qualifications. Also, any systematic study of religiousness should explore its links to emotions (prophets often invite people to open their hearts, not their minds or reasons) and its role in the constitution of identity (people often (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  17
  Skepticism.Boran Berčić - 2001 - Theoria 44 (1-4):7-94.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  22
  Devitt on Moral Realism.Boran Berčić - 2006 - Croatian Journal of Philosophy 6 (1):63-68.
  In this article the author criticizes Michael Devitt’s Naturalistic Moral Realism, as well as that program in general. The author argues the following: moral explanations do not work; the fact that moral featuressupervene on the non-moral ones does not support the thesis of Realism; moral principles can not be tested like factual ones; Moral Realists Naturalists water down their thesis so much that it ceases to be a form of realism; there are no moral observations in any interesting sense.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6.  13
  Elvio Baccarini.Josip Balabanić, Damir Barbarić, Boran Berčić, Giovanni Boniolo, Branka Brujić, Alex Byrne, Erik Carlson, Maudemarie Clark, Nadežda Čačinovič & Zvonimir Čuljak - 2008 - Prolegomena 7:1.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  8
  Supervenience (in Serbo-Croatian).Boran Bercic - 1988 - Filozofska Istrazivanja 25:507-519.
  The concept of supervenience is highly important in the philosophy of psychology as a tool to elucidate the relationship between mind and body. it is a widely accepted view that mental properties (states, events) are supervenient over the physical; there is no mental difference without a physical difference. the aim of this paper is to explain what supervenience is, its significance and application in various fields of philosophy, to examine several definitions of supervenience, and finally, to define its four basic (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8.  7
  The Meaning of Life.Boran Berčić - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (1):91-113.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9.  9
  Primitive Identity.Boran Berčić - unknown
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10.  7
  Carnap's Loop.Boran Berčić - 2004 - Synthesis Philosophica 19 (1):297-306.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. On the Logical Status of The Principle of the Verifiability.Boran Bercic - 2000 - Synthesis Philosophica 15:9-26.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12.  6
  Zašto 2+2=4?Boran Berčić - 2005 - Filozofska Istrazivanja 25 (4):945-961.
  The starting point of this article is the ontological question: What makes it true that2+2=4?, that is, what are the truth makers of mathematical propositions? Of course,the satisfactory theory in the philosophy of mathematics has to answer semantical question: What are mathematical propositions about? Also, epistemological question:How do we know them?, as well. Author compares five theories in the philosophy of mathematics, that is, five accounts of the nature of truth makers in mathematical discourse: fictionalism ; nominalism ; physicalism ; (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13.  5
  Why 2+2=4?Boran Berčić - 2005 - Filozofska Istrazivanja 25 (4):945-961.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14.  5
  Utilitarizam.Boran Berčić - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (2):363-377.
  U ovom članku autor razmatra osnovne inuticije za i protiv utilitarizma, prvenstveno probleme na koje utilitarizam nailazi u domeni distributivne pravednosti. Sukob intuicija razmatra se u idealiziranoj situaciji u kojoj dijelimo »manu s neba«, dakle, u situaciji u kojoj su po pretpostavci irelevantne zasluge, potrebe, vlasnički odnosi iz prošlosti, itd. Čak i u takvoj situaciji distribucija koju preferira utilitarizam izgleda problematična. Inuticije o jednakosti, prioritetu, apsolutno i relativno boljem položaju, marginalnoj korisnosti, itd. jake su i u situaciji u kojoj smo (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15.  4
  Tjelesno vježbanje u suvremenim uvjetima života.Boran Berčić & Đonlić Veno - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (3):449-460.
  Nedostatak ljudskog kretanja u suvremenim uvjetima življenja je današnja stvarnost i nepobitna činjenica. Budući da je tjelesna aktivnost biotička potreba čovjeka, potreban je veći angažman društva u cjelini isto kao i svakog pojedinca koji je dužan voditi brigu o svom tjelesno zdravstvenom statusu. Tjelesna aktivnost ima nezamjenjivu instrumentalnu vrijednost jer predstavlja najbolje sredstvo za postizanje i održanje zdravlja. Pored toga, tjelesna aktivnost ima i intrinzičnu vrijednost zato što omogućava realiziranje i usavršavanje čovjekovih motoričkih znanja i dostignuća. Smatramo da zapostavljanje tjelesno-zdravstvenog (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16.  3
  Smisao života.Boran Berčić - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (1):91-113.
  Autor raspravlja da pitanje o smislu života prvenstveno treba razumijeti kao pitanje o logičkoj strukturi razloga za djelovanje. Odnosno, pitanje o smislu života u prvome je redu potraga za racionalnom rekonstrukcijom naših praktičnih razloga. Činjenica da se veliki broj naših djelovanja može opravdati unutar okvira instrumentalne racionalnosti upućuje da na kraju lanca opravdanja mora postojati jedan ili više konačnih razloga za djelovanje. Uobičajeni kandidati su sreća, objektivna svrha, briga za druge i slično. Sve navedene odgovore autor odbacuje smatrajući da je (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17.  3
  Etika vrlina.Boran Berčić - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (1):193-207.
  U ovome članku autor kritički razmatra ključne elemente etike vrlina. Odbacuje čest stav da je etika vrlina bolja, jer je u njoj djelatnik usmjeren na sebe, dok je u deontologiji ili konzekvencijalizu usmjeren na druge; u deontologiji postoje dužnosti prema sebi, konzekvencijalizam je simetričan u tom pogledu, jer je vlastito dobro jednako vrijedno kao i tuđe, štoviše, najvažnije vrline su upravo one koje su usmjerene na druge. Ipak, postoji vrsta situacije koja podržava ovaj stav, naime, u okviru konzekvencijalizma čovjek koji (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18.  2
  Physical Activity in Contemporary Living Conditions.Boran Berčić & Đonlić Veno - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (3):449-460.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19.  1
  Utilitarianism.Boran Berčić - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (2):363-377.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20.  1
  Virtue Ethics.Boran Berčić - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (1):193-207.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography