Results for 'Borys Jastrzębski'

35 found
Order:
See also
Borys Jastrzębski
Central European University
 1.  19
  The Number of Moons Is Not a Number. Towards a Comprehensive Linguistic Approach to Frege's Commitment Puzzle.Borys Jastrzębski - 2016 - Filozofia Nauki 24 (2 (94)):31-49.
  Comprehensive Linguistic Approach to Frege's Commitment Puzzle There is a puzzle, noticed by Frege, about inferences from sentences like (F1) "Jupiter has four moons" to sentences like (F2) "The number of moons of Jupiter is four". They seem to be truth-conditionally equivalent but, apparently, they say something about completely different things. (F1) seems to be about moons, while (F2) about numbers. This phenomenon raises several puzzles about semantics, syntax, and is one of main tools of easy ontology. Recently, new linguistic (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  4
  Properties Ain't No Puzzle.Borys Jastrzębski - 2017 - Filozofia Nauki 25 (2 (98)):89-101.
  Frege’s Commitment Puzzle concerns inferences from sentences such as “Jupiter has four moons” to sentences such as “The number of moons of Jupiter is four”. Although seemingly about completely different things, such pairs of sentences appear to be truth-conditionally equivalent. In this paper, I make a case against versions of the Puzzle that appeal to properties and propositions. First, I argue that propositions in Frege’s biconditionals serve a specific, non-referring conversational role. Second, I claim that the existence of properties derived (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  18
  Much Ado About Aha!: Insight Problem Solving is Strongly Related to Working Memory Capacity and Reasoning Ability.Adam Chuderski & Jan Jastrzębski - 2018 - Journal of Experimental Psychology: General 147 (2):257-281.
 4.  30
  Maintaining Therapeutic Boundaries: The Motive is Therapeutic Effectiveness, Not Defensive Practice.Debra S. Borys - 1994 - Ethics and Behavior 4 (3):267 – 273.
  In his article "How Certain Boundaries and Ethics Diminish Therapeutic Effectiveness", Lazarus asserts that many clinicians are adhering to strict therapeutic boundaries and ethics in a fear-driven effort to avoid unwarranted malpractice claims. Although I agree that maintenance of conventional therapeutic boundaries is apt to minimize malpractice claims in most cases, I believe that is because such boundaries are critical to protect patients' welfare and thereby promote effective treatment. My reasoning, discussed next, revolves around the following premises: 1. For many, (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 5.  44
  Osoba a osobowość. Psychologiczne koncepcje osobowości w świetle klasycznej antropologii filozoficznej.Andrzej Jastrzębski - 2009 - Roczniki Filozoficzne 57 (1):29-48.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  57
  Gordon W. Allport’s Concept of the Human Person: On a Possible Dialogue Between Philosophy and Psychology.Omi Jastrzebski - 2011 - The Pluralist 6 (1):71-86.
  For many years, modern social science and philosophy have been a battlefield of conflicting visions of the human person. There are many armies involved in this fight—among them the personalists who, even among themselves, represent different approaches to the understanding of the human person.G. W. Allport states that both philosophy and psychology are interested in the same common subject matter—that is, the human person.1 Allport's statement in this regard is very clear: personalistic psychology and philosophy must join forces to fight (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  Zarys personalistycznej metafizyki Bordena Parkera Bowne’a.Andrzej Jastrzębski - 2008 - Roczniki Filozoficzne 56 (1):397-414.
  Borden Parker Bowne was the founder of the School of Philosophy in Boston, taught there for more than a generation, and made a lasting impression on American philosophy. During Bowne’s career at Boston University (from 1876 until his death 1910), many of his students, who later also became professors in different areas, were inspired by his thinking and his person. His basic conviction is that it is the human person that is at the basis of Ontology and Ethics : the (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Dwie wizje człowieka? Porównanie koncepcji bytu ludzkiego Bordena Parkera Bowne'a oraz Mieczysława Alberta Krąpca.Andrzej Jastrzębski - 2010 - Studia Philosophiae Christianae 46 (1):175-190.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  5
  Charakterystyka związku między zdaniami opisowymi a zdaniami normatywnymi.Andrzej Jastrzębski - 2012 - Christian Philosophy 9:113-124.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  95
  Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej.Katarzyna Baczyńska-Koc, Magdalena Borys, Andrzej Klimczuk, Iwona Pietrzak, Bogusław Plawgo, Katarzyna Radziewicz, Ewa Rollnik-Sadowska, Cecylia Sadowska-Snarska & Justyna Żynel-Etel - 2015
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Filozofia psychologii jako „nowa\" dyscyplina filozofii.Andrzej Jastrzębski - 2011 - Ruch Filozoficzny 68 (2).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Huberta hermansa koncepcja self próba analizy filozoficznej.Andrzej Jastrzebski - 2008 - Studia Philosophiae Christianae 44 (1):164-175.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Na Rynku Wartości: O Mediach I Etyce Dziennikarskiej.Jerzy Jastrzębski - 2009 - Wydawnictwo Universytetu Wrocławskiego.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Umysł a emocje. Głos w debacie mind-body.Andrzej Jastrzębski - 2010 - Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (184):333-348.
  Czy emocje mogą wpływać na myślenie? Jaka jest ich geneza? Oto pytania, które są przedmiotem naukowej refleksji w prezentowanym opracowaniu, które stawia sobie za cel interdyscyplinarną analizę problematyki stanów emocjonalnych w odniesieniu do procesów kognitywnych. Najnowsze badania neuronaukowe przynoszą coraz więcej odkryć, które pomagają nam lepiej zrozumieć pracę mózgu oraz centralnego układu nerwowego oraz ich relacji do tzw. wyższych funkcji umysłowych jak planowanie, czy poznanie. Wskazują one na wzajemną relacje stanów emocjonalnych oraz procesów poznawczych, co jest kolejnym krokiem w dyskusji (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Vittorio Possenti, L'Uomo postmoderno. Tecnica, religione, politica.Andrzej Jastrzębski - 2010 - Roczniki Filozoficzne:334-343.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  5
  Borys Dombrovski.Stepan Ivanyk & Ryszard Kleszcz - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (1):138.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Borys N. Cziczerin — istota i cechy narodowego przedstawicielstwa.Stanisława Jankowicz - 1998 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 43.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  7
  F. Brentano and K. Twardowski: Some Traces of Their Influence on the Contemporary Ukrainian Scholars.Ihor Karivets - 2019 - Problemos 96.
  n this article, the author considers the particularities of Franz Brentano’s psychognosy in the context of notion of “basic” or “analytic” truths and his methodological approaches to scientific, philosophical investigations as well as his influence upon Kasimir Twardowski, who was the pupil of Brentano and accepted the main points of his methodological program. The author also stresses that the study of Brentano’s and Twardowski’s heritage is important for tracing the origin of scientific/analytic philosophy. It is very important to investigate Brentano-Twardowski (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  Is There Evidence for Unaware Evaluative Conditioning in a Valence Contingency Learning Task?Anne Gast, Jasmin Richter & Borys Ruszpel - forthcoming - Cognition and Emotion:1-17.
  ABSTRACTIn three experiments we investigated whether memory-independent evaluative conditioning and other memory-independent contingency learning effects occur in the valence contingency...
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  30
  Developmental Dyscalculia Like Symptoms Induced Psychophysically Via High Contrast Surround Masking in Neurotypical Observers.Jastrzebski Nicola, Hugrass Laila & Crewther David - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 21.  58
  Violation of Ethical Principles in Clinical Research. Influences and Possible Solutions for Latin America.Moreno Borys Alberto Cornejo & Arteaga Gress Marissell Gómez - 2012 - BMC Medical Ethics 13 (1):35.
  Background Even though we are now well into the 21st century and notwithstanding all the abuse to individuals involved in clinical studies that has been documented throughout History, fundamental ethical principles continue to be violated in one way or another. Discussion Here are some of the main factors that contribute to the abuse of subjects participating in clinical trials: paternalism, improper use of informed consent, lack of strict ethical supervision, pressure exerted by health institutions to increase the production of scientific (...)
  Direct download (15 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  20
  Magnetoencephalographic Response Properties Associated with Capacity-Limited Sensory Gating Resources During More/Less Estimation Judgements: Case of the Disappearing Magnetic Dipole in Right Posterior Parietal Cortex Under the Cloak of Surround Masking.Jastrzebski Nicola, Crewther David & Woods William - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 23.  17
  Gordon W. Allport's Concept of the Human Person: On a Possible Dialogue Between Philosophy and Psychology.Andrzej Jastrzebski Omi - 2011 - The Pluralist 6 (1):71-86.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  12
  The Sex Ratio at Birth.S. De Jastrzebski - 1919 - The Eugenics Review 11 (1):7.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  12
  Dwie wizje człowieka? Porównanie koncepcji bytu ludzkiego Bordena Parkera Bowne'a oraz Mieczysława Alberta Krąpca.Jastrzebski Andrzej - 2010 - Studia Philosophiae Christianae 46 (1):175-190.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  10
  Two Visions of Man? A Comparison of the Concepts of the Human Being of Borden Parker Bowne and Mieczyslaw Albert Krapiec (Polish Title Below).Jastrzebski Andrzej - 2010 - Studia Philosophiae Christianae 46 (1):175-190.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  5
  Kryteria diagnozy i rozeznania opętania. Spojrzenie wielowymiarowe.Borys Jacek Soiński - 2016 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 22 (1):185-229.
  Many symptoms of possession described by exorcists correspond to the symptoms of psychiatric disorders. Before helping a person who feels that they are possessed by an evil spirit, one should answer this question: when is therapy necessary, and when is an exorcism required? The article points out that psychiatrists have different attitudes to theological explanations of possession and exorcism. According to the author, it is best to adopt a complementary attitude, such as leaves room for the thought that there exist (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  4
  War and the Balance of the Sexes.S. de Jastrzebski - 1918 - The Eugenics Review 10 (2):76.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. The Creation of the Moscow Patriarchate: A Prelude to Patriarchal Reforms in the Kyivan Metropolitanate Preceding the Union of Brest (1595–1596). [REVIEW]Borys A. Gudziak - 1996 - Logos. Anales Del Seminario de Metafísica [Universidad Complutense de Madrid, España] 37:219-71.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. The History of Separation: The Kievan Metropolitanate, the Constantinople Patriarchate and the Genesis of the Brest Union.Borys Gudziak - 2016 - Ukrainian Religious Studies 81:31-43.
  The Brest Union marks a turning point in the history of the Kyivan Church. Since the time of Vladimir and the introduction of Christianity in at the end of X century. The Kyivan Metropolitanate was the daughter of the Church of the Constantinople Patriarchate. Formation of the Metropolitanate under the care of Byzantium - the most important institutional feature of the official entry of Kievan Rus in the Christian world. During the XI-XIII centuries. Kievan Metropolitanate gradually embraced all the eastern (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Historioosophy of Religion as Knowledge of the Historical Nature of Religion.Borys O. Lobovyk - 2005 - Ukrainian Religious Studies 33:4-6.
  The History of Religion is a branch of religious studies that is on the verge of history and philosophy of religion. With regard to the latter, it has common and specific features. If history studies the origin and development of religion in its states and forms, if the philosophy of religion is intended to give a theoretical understanding of the essence and meaning of religion as such, then the historiography of religion is the doctrine of the historical nature of the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Religion as a Phenomenon and a Category of Religious Studies.Borys Lobovyk - 1996 - Ukrainian Religious Studies 4:3-12.
  Known numerous attempts to find in religion such characteristics that would not be the sum of its features, but would lead to the disclosure of its essence, nature and functionality. In general, these attempts helped to clarify the subject field of the categories of academic religious studies, which system reflects the religious phenomenon in its completeness and integrity, internally recognized certainty. As for the system itself as a logical-epistemological device for religious search, it places particular emphasis on the category "religion" (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. The Historiography of Religion as Knowledge of the Historical Nature of Religion.Borys Lobovyk - 1999 - Ukrainian Religious Studies 12:3-6.
  The historiography of religion is the branch of religious studies, which is on the verge of the history and philosophy of religion. With regard to these latter, it has common and special features. If history studies the origin and development of religion in its states and forms, if the philosophy of religion is intended to give a theoretical understanding of the essence and meaning of religion as such, then the historiosophy of religion is a doctrine of the historical nature of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. The Problem of Periodization of the History of Religion.Borys Lobovyk - 1997 - Ukrainian Religious Studies 5:3-8.
  An important problem of religious studies, the history of religion as a branch of knowledge is the periodization process of the development of religious phenomenon. It is precisely here, as in focus, that the question of the essence and meaning of the religious development of the human being of the world, the origin of beliefs and cult, the reasons for the changes in them, the place and role of religion in the social and spiritual process, etc., are converging.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. The Phenomenon of Religion.Borys Lobovyk - 1996 - Ukrainian Religious Studies 2:45-46.
  "PHENOMENON OF RELIGION" - under this name on June 20-21, 1996, the All-Ukrainian Colloquium, convened by the Department of Religious Studies and the Ukrainian Association of Religious Studies took place at the Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Ukraine. The purpose of the colloquium is to discuss the topical issues of Ukrainian religious studies concerning the nature, essence and functionality of religion as a social and historical phenomenon.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark