Results for 'Cezary Cie��li��ski'

1000+ found
Order:
 1.  10
  Ki̇şi̇li̇k özelli̇kleri̇ ve di̇ndarlik i̇li̇şki̇si̇ üzeri̇ne ampi̇ri̇k bi̇r araştirma.Ayşe Şentepe & Metin Güven - 2015 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (31):27-27.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  4
  Tefsi̇r-meâl i̇li̇şki̇si̇ üzeri̇ne bi̇r anali̇z: Bakara sûresi̇ 184. Âyeti̇n türkçeye aktarimi örneği̇.Yunus Emre GÖRDÜK - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Felsefeyle İli̇şki̇mi̇z.Melih Cevdet Anday - 2006 - In Mustafa Günay & Arslan Kaynardağ (eds.), Arslan Kaynardağ'a Armağan: Türkiye'de Felsefenin Kurumsallaşması. İlya. pp. 124.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  Ki̇mi̇ nöroloji̇k veri̇ler işiğinda beyi̇n-bi̇li̇nç i̇li̇şki̇si̇ II.Beyza Nur Çavuş - 2020 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 33:56-61.
  Yüzyıllardır tartışılagelen zihin-beden sorunu, günümüzde bilinç ve beyin arasındaki etkileşim problemi olarak ele alınmaktadır. Ortaya konan nörolojik verilerden hareketle, tamamen maddi bir organ olan beyin ile fiziksel özellikler taşımayan bilinç arasında, nasıl bir ilişki olduğunu açıklamak için felsefi kuramlar ileri sürülmektedir. Bu kuramlardan bazıları, bilinç ile beynin birbirinden tamamen bağımsız olduğunu iddia eden düalist kuramlardır. Bazıları ise, bu bağımsızlığı reddederek ikisinden birini diğerine indirgeme yolu ile çözüme ulaşmaya çalışan monist kuramlardır. Bu çalışmada, beyin-bilinç ilişkisini açıklamaya çalışan çağdaş felsefi kuramlar ele (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  Ki̇mi̇ nöroloji̇k veri̇ler işiğinda beyi̇n-bi̇li̇nç i̇li̇şki̇si̇ üzeri̇ne kisa bi̇r tartişma I.Beyza Nur Bayat - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:41-46.
  Bilinç ile beyin arasındaki ilişki, düşünce tarihi boyunca tartışma konusu olmuştur. Son yüzyıla kadar zihin-beden ya da ruh-madde gibi kavramlarla anılan bu mesele, nörolojinin ivme kazanmasıyla birlikte beyin ve bilinç arasındaki ilişkiye indirgenmiştir. Bu bağlamda, insanın beyninde ortaya çıkan bilinçlilik durumunun, başka bir deyişle fenomenal deneyimlerin, nasıl meydana geldiği ve beyin ile bilincin birbirlerini nasıl etkiledikleri, hem bilimsel verilerle hem de bu verilerden hareketle ortaya konan felsefi yaklaşımlarla açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada, beyin ve bilinç arasındaki etkileşim sorununun nörolojinin verilerinden hareketle (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  16
  Magri̇tte Ve Wi̇ttgenstei̇n Bağlaminda Resi̇m-Di̇l İli̇şki̇si̇ Ve Gerçekli̇k Arayişi.Handan Karadayı - 2008 - Ethos(misc.) 2:4.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  18
  Yeti̇şki̇nlerde Ölüm Kaygisi İle Di̇ndarlik Arasindaki̇ İli̇şki̇ Üzeri̇ne Bi̇r İnceleme.Nurten Kımter & Özlem Köftegül - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  Küreselleşme süreci̇nde üni̇versi̇teleri̇n i̇ş ve sanayi̇ sektörüyle Olan i̇li̇şki̇leri̇ i̇le öğrenci̇leri̇ne sağ.Murat Korkmaz - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):847-847.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  9
  İlahi̇yat fakültesi̇ öğrenci̇leri̇ni̇n psi̇kloji̇k i̇yi̇ oluşlari i̇le değer yöneli̇mleri̇ arasindaki̇ i̇li̇şki̇.Mustafa Ulu - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:183-215.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  6
  Şîa’nin peygamber kissalarina i̇li̇şki̇n ri̇vayetlerde ehl-i̇ beyt’e atiflari -kummî tefsi̇ri̇ özeli̇nde-.Sema Çelem - 2017 - Dini Araştırmalar 20 (52):1-1.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  12
  Hadi̇si̇n Tashîhi̇nde Sened Ve Metni̇n Sihhat İli̇şki̇si̇ne İllet Ve Şâz Bağlaminda Metodoloji̇k Bi̇r Yaklaşim.Engi̇n Sezai - 2015 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (31):141-141.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  7
  Allah: Zât ve sifât i̇li̇şki̇si̇ problemi̇.Ziya Erdinç - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  4
  Li̇se Öğrenci̇leri̇ni̇n İslam Düşüncesi̇ndeki̇ Yorum Farkliliklarina İli̇şki̇n Kavramlara Bakişlari.Mahmut Zengi̇n & Yeliz Altuntaş - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:223-252.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  28
  Platon, Phédon, par Paul Couvreur. Paris, Hachette et Cie. 16mo. pp. li. 144.R. D. Archer-Hind - 1893 - The Classical Review 7 (08):366-367.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Li as Cultural Grammar: On the Relation Between Li and Ren in Confucius' Analects.Chenyang Li - 2007 - Philosophy East and West 57 (3):311 - 329.
  A major controversy in the study of the "Analects" has been over the relation between two central concepts, ren (humanity, human excellence) and li (rites, rituals of propriety). Confucius seems to have said inconsistent things about this relation. Some passages appear to suggest that ren is more fundamental than li, while others seem to imply the contrary. It is therefore not surprising that there have been different interpretations and characterizations of this relation. Using the analogy of language grammar and mastery (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 16.  10
  Practical Argumentation as Reasoned Advocacy.Marcin Lewiński - 2017 - Informal Logic 37 (2):85-113.
  The paper offers a theoretical investigation into the sources of normativity in practical argumentation. The chief question is: Do we need objectively-minded, unbiased arguers or can we count on “good” argumentative processes in which individual biases cancel each other out? I address this question by analysing a detailed structure of practical argument and its varieties, and by discussing the tenets of a comparative approach to practical reason. I argue that given the comparative structure proposed, reasoned advocacy in argumentative activity upholds (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 17.  6
  Alpine Ski Coaches’ and Athletes’ Perceptions of Factors Influencing Adaptation to Stress in the Classroom and on the Slopes.Paul Davis, Anton Halvarsson, Wictor Lundström & Carolina Lundqvist - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
 18.  44
  The Epistemic Lightness of Truth: Deflationism and its Logic.Cezary Cieśliński - 2017 - Cambridge University Press.
  This book analyses and defends the deflationist claim that there is nothing deep about our notion of truth. According to this view, truth is a 'light' and innocent concept, devoid of any essence which could be revealed by scientific inquiry. Cezary Cieśliński considers this claim in light of recent formal results on axiomatic truth theories, which are crucial for understanding and evaluating the philosophical thesis of the innocence of truth. Providing an up-to-date discussion and original perspectives on this central (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 19.  30
  Skiing and its Discontents: Assessing the Turist Experience From a Psychoanalytical, a Neuroscientific and a Sport Philosophical Perspective.Hub Zwart - 2017 - Sport, Ethics and Philosophy 11 (3):323-338.
  This article addresses the question whether skiing as a nature sport enables practitioners to develop a rapport with nature, or rather estranges and insulates them from their mountainous ambiance. To address this question, I analyse a recent skiing movie from a psychoanalytical perspective and from a neuro-scientific perspective. I conclude that Jean-Paul Sartre’s classical but egocentric account of his skiing experiences disavows the technicity involved in contemporary skiing as a sportive practice for the affluent masses, which actually represents an urbanisation (...)
  Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20.  40
  Minimalism and the Generalisation Problem: On Horwich’s Second Solution.Cezary Cieśliński - 2018 - Synthese 195 (3):1077-1101.
  Disquotational theories of truth are often criticised for being too weak to prove interesting generalisations about truth. In this paper we will propose a certain formal theory to serve as a framework for a solution of the generalisation problem. In contrast with Horwich’s original proposal, our framework will eschew psychological notions altogether, replacing them with the epistemic notion of believability. The aim will be to explain why someone who accepts a given disquotational truth theory Th, should also accept various generalisations (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21.  9
  Skiing and Thinking About It: Moment-to-Moment and Retrospective Analysis of Emotions in an Extreme Sport.Audun Hetland, Joar Vittersø, Simen Oscar Bø Wie, Eirik Kjelstrup, Matthias Mittner & Tove Irene Dahl - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
 22.  42
  Singing of the Source: Nature and God in the Poetry of the Chinese Painter Wu Li.Stuart Sargent, Wu Li & Jonathan Chaves - 1995 - Journal of the American Oriental Society 115 (3):517.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23. Truth, Conservativeness, and Provability.Cezary Cieśliński - 2010 - Mind 119 (474):409-422.
  Conservativeness has been proposed as an important requirement for deflationary truth theories. This in turn gave rise to the so-called ‘conservativeness argument’ against deflationism: a theory of truth which is conservative over its base theory S cannot be adequate, because it cannot prove that all theorems of S are true. In this paper we show that the problems confronting the deflationist are in fact more basic: even the observation that logic is true is beyond his reach. This seems to conflict (...)
  Direct download (10 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 24. The Innocence of Truth.Cezary Cieśliński - 2015 - Dialectica 69 (1):61-85.
  One of the popular explications of the deflationary tenet of ‘thinness’ of truth is the conservativeness demand: the declaration that a deflationary truth theory should be conservative over its base. This paper contains a critical discussion and assessment of this demand. We ask and answer the question of whether conservativity forms a part of deflationary doctrines.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 25.  11
  Hu Shi and Li Ji.Li Guangmo - 2004 - Chinese Studies in History 37 (4):70-87.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. A Theory of Epistemic Supererogation.Han Li - 2018 - Erkenntnis 83 (2):349-367.
  Though there is a wide and varied literature on ethical supererogation, there has been almost nothing written about its epistemic counterpart, despite an intuitive analogy between the two fields. This paper seeks to change this state of affairs. I will begin by showing that there are examples which intuitively feature epistemically supererogatory doxastic states. Next, I will present a positive theory of epistemic supererogation that can vindicate our intuitions in these examples, in an explanation that parallels a popular theory of (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 27.  90
  Gödelizing the Yablo Sequence.Cezary Cieśliński & Rafal Urbaniak - 2013 - Journal of Philosophical Logic 42 (5):679-695.
  We investigate what happens when ‘truth’ is replaced with ‘provability’ in Yablo’s paradox. By diagonalization, appropriate sequences of sentences can be constructed. Such sequences contain no sentence decided by the background consistent and sufficiently strong arithmetical theory. If the provability predicate satisfies the derivability conditions, each such sentence is provably equivalent to the consistency statement and to the Gödel sentence. Thus each two such sentences are provably equivalent to each other. The same holds for the arithmetization of the existential Yablo (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 28. T-Equivalences for Positive Sentences.Cezary Cieśliński - 2011 - Review of Symbolic Logic 4 (2):319-325.
  Answering a question formulated by Halbach (2009), I show that a disquotational truth theory, which takes as axioms all positive substitutions of the sentential T-schema, together with all instances of induction in the language with the truth predicate, is conservative over its syntactical base.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 29.  16
  Mutilation of the Dead and the Homeric Gods.Cezary Kucewicz - 2016 - Classical Quarterly 66 (2):425-436.
  Mutilation, along with all forms of maltreatment of the dead, was widely condemned by Greek authors of the Classical period. In a culture where the obligation to bury and respect the dead was seen as one of the strongest moral compulsions universal to all men, mistreating the dead was considered to be the most outrageous and unholy of actions, more suitable, as Herodotus states, for barbarians than for Greeks, ‘and even in them we find it loathsome’. The importance of the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30.  82
  The Trouble with Having Standards.Han Li - 2019 - Philosophical Studies 176 (5):1225-1245.
  The uniqueness thesis states that for any body of evidence and any proposition, there is at most one rational doxastic attitude that an epistemic agent can take toward that proposition. Permissivism is the denial of uniqueness. Perhaps the most popular form of permissivism is what I call the Epistemic Standard View, since it relies on the concept of epistemic standards. Roughly speaking, epistemic standards encode particular ways of responding to any possible body of evidence. Since different epistemic standards may rationalize (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 31.  91
  Deflationism, Conservativeness and Maximality.Cezary Cieśliński - 2007 - Journal of Philosophical Logic 36 (6):695 - 705.
  We discuss two desirable properties of deflationary truth theories: conservativeness and maximality. Joining them together, we obtain a notion of a maximal conservative truth theory - a theory which is conservative over its base, but can't be enlarged any further without losing its conservative character. There are indeed such theories; we show however that none of them is axiomatizable, and moreover, that there will be in fact continuum many theories of this sort. It turns out in effect that the deflationist (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 32.  15
  On Li Zehou's Philosophy: An Introduction by Three Translators.Paul J. D'Ambrosio, I. I. I. Robert A. Carleo & Andrew Lambert - 2016 - Philosophy East and West 66 (4):1057-1067.
  Li Zehou is perhaps best known among Western audiences for his work on aesthetics. This is mainly due to the fact that translations of his writings available in English are mostly limited to his aesthetics.1 The content of A Response to Michael Sandel and Other Matters differs greatly from these previous translations. Published in Chinese in 2014, it is one of Li’s most recent books, and in it he discusses several main points of the systematic philosophical outlook he has developed (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33. Deflationary Truth and Pathologies.Cezary Cieśliński - 2010 - Journal of Philosophical Logic 39 (3):325-337.
  By a classical result of Kotlarski, Krajewski and Lachlan, pathological satisfaction classes can be constructed for countable, recursively saturated models of Peano arithmetic. In this paper we consider the question of whether the pathology can be eliminated; we ask in effect what generalities involving the notion of truth can be obtained in a deflationary truth theory (a theory of truth which is conservative over its base). It is shown that the answer depends on the notion of pathology we adopt. It (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 34.  37
  The Poetry of Li Shang-Yin, Ninth-Century Baroque Chinese Poet.Li Chi, Li Shang-yin & James J. Y. Liu - 1972 - Journal of the American Oriental Society 92 (2):340.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  30
  The Poems of Li Ho.Li Chi, J. D. Frodsham & Li Ho - 1973 - Journal of the American Oriental Society 93 (1):79.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  18
  Bi̇r usûlcü olarak cüveynî’ni̇n hadi̇sçi̇li̇ği̇ ve hadi̇sçi̇li̇ği̇ne dâi̇r tartişmalar -“muʻâz hadi̇si̇” özeli̇nde-.Mehmet Macit Sevgi̇li̇ & Mehmet Macit Sevgili - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:217-246.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  11
  On Li Ssu.Wang Shao-P'U. & Li Ch'ang-Ch'ing - 1975 - Chinese Studies in History 8 (1-2):225-241.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Qing Dai Li Xue Shi.Gexin Shi, Shuduo Gong, Fan Li & Zhaojun Zhang (eds.) - 2007 - Guangdong Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  22
  Li Zehou's Notion of Subjectality as a New Conception of the Human Self.Jana S. Rošker - 2018 - Philosophy Compass 13 (5):e12484.
  Li Zehou stands among the most influential Chinese philosophers in the post-Mao era. His notion of subjectality is of paramount importance for current developments in contemporary Chinese philosophy. It belongs to the central concepts in Li's theoretical framework, around which his entire philosophical system is constructed. With his elaboration of this concept, Li expanded the problem of the self in post-revolutionary modernism. The present article analyzes the theoretical bases of this concept, exposes its importance in the scope of contemporary Chinese (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40.  67
  Ernest Joós, Zen Li, Carmen Cervera, J.G. Arapura, Herbert Hörz.Ernest Joós, Zen Li, Carmen Cervera, J. G. Arapura & Herbert Hörz - 1988 - Philosophie Et Culture: Actes du XVIIe Congrès Mondial de Philosophie 5:607-608.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Typed and Untyped Disquotational Truth.Cezary Cieśliński - 2015 - In Kentaro Fujimoto, José Martínez Fernández, Henri Galinon & Theodora Achourioti (eds.), Unifying the Philosophy of Truth. Springer Verlag.
  We present an overview of typed and untyped disquotational truth theories with the emphasis on their (non)conservativity over the base theory of syntax. Two types of conservativity are discussed: syntactic and semantic. We observe in particular that TB—one of the most basic disquotational theories—is not semantically conservative over its base; we show also that an untyped disquotational theory PTB is a syntactically conservative extension of Peano Arithmetic.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  19
  Models of PT- with Internal Induction for Total Formulae.Cezary Cieslinski, Bartosz Wcisło & Mateusz Łełyk - 2017 - Review of Symbolic Logic 10 (1):187-202.
  We show that a typed compositional theory of positive truth with internal induction for total formulae (denoted by PT tot ) is not semantically conservative over Peano arithmetic. In addition, we observe that the class of models of PA expandable to models of PT tot contains every recursively saturated model of arithmetic. Our results point to a gap in the philosophical project of describing the use of the truth predicate in model-theoretic contexts.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43. Li in the "Analects": Training in Moral Comptence and the Question of Flexibility.Karyn Lai - 2006 - Philosophy East and West 56 (1):69 - 83.
  It is proposed here that the Confucian li, norms of appropriate behavior, be understood as part of the dynamic process of moral self-cultivation. Within this framework li are multidimensional, as they have different functions at different stages in the cultivation process. This novel interpretation refocuses the issue regarding the flexibility of li, a topic that is still being debated by scholars. The significance of this proposal is not restricted to a new understanding of li. Key features of the various stages (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 44.  14
  Luck, Love, and Extreme Skiing: Distributive Injustice Without Unfairness.Kerah Gordon-Solmon - 2016 - Moral Philosophy and Politics 3 (1).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 45. Li Zehou's Aesthetics as a Marxist Philosophy of Freedom.Brian Bruya - 2003 - Dialogue and Universalism 13 (11-12):133-140.
  After being largely unknown to non-siniphone philosophers, Li Zehou's ideas are gradually being translated into English, but very little has been done on his aesthetics, which he says is the key to his oeuvre. In the first of three sections of this paper, I briefly introduce the reader to Kant's aesthetics through Li's eyes, in which he develops an implicit notion of aesthetic freedom as political vehicle through the notions of subjectivity, universalization, and the unity of the cognitive faculties. In (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46.  7
  Note on G. J. Massey's Closure-Algebraic Operation.Bolesław Sobociński - 1970 - Notre Dame Journal of Formal Logic 11 (3):343-346.
 47.  29
  Heterologicality and Incompleteness.Cezary Cieśliński - 2002 - Mathematical Logic Quarterly 48 (1):105-110.
  We present a semantic proof of Gödel's second incompleteness theorem, employing Grelling's antinomy of heterological expressions. For a theory T containing ZF, we define the sentence HETT which says intuitively that the predicate “heterological” is itself heterological. We show that this sentence doesn't follow from T and is equivalent to the consistency of T. Finally we show how to construct a similar incompleteness proof for Peano Arithmetic.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 48.  13
  Corporate Social Responsibility and Financial Fraud: The Moderating Effects of Governance and Religiosity.Xing Li, Jeong-Bon Kim, Haibin Wu & Yangxin Yu - 2021 - Journal of Business Ethics 170 (3):557-576.
  This study investigates how managers in firms that have committed fraud strategically use socially responsible activities in coordination with their fraudulent financial reporting practices. Using propensity score matching to select control firms that have a similar probability of fraud in the pre-fraud benchmark period, we find that the corporate social responsibility performance of fraudulent firms in the fraud-committing period is significantly higher compared with the CSR performance of non-fraudulent control firms during this period, and compared with that during their own (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49. Why Should the Flower of Dharma Be Invisible! Say Ana's Vision of the Unity of the Veda.Cezary Galewicz - 2005 - In Federico Squarcini (ed.), Boundaries, Dynamics and Construction of Traditions in South Asia. Firenze University Press and Munshiram Manoharlal. pp. 3--325.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  14
  Chinese Teachers’ Perceptions of the ‘Good Citizen’: A Personally-Responsible Citizen.Hui Li & Chuanbao Tan - 2017 - Journal of Moral Education 46 (1):34-45.
  Conceptions of the ‘good citizen’ have implications for defining the goals of civic education and formulating civic education programs. In Mainland China, the concept of ‘good citizen’ is clearly defined by the authorities in the official curriculum guidelines. Teachers’ perceptions of a ‘good citizen’, however, may differ from any official definition and will influence their approaches to the implementation of civic education in schools. The research reported here used qualitative methods to explore some Chinese junior high school teachers’ perceptions of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
1 — 50 / 1000