Results for 'Chin-Yi Chen'

1000+ found
Order:
 1.  2
  The Evolution of Song-Jiang Battle Array and the Relationship Between Song-Jiang Battle Array and the Rural Society of Southern Taiwan.Chengan Chin, Chaurtzuhn Chen & Lungming Tsai - 2010 - Asian Culture and History 2 (2):P120.
  This paper attends to find out the relationship among religious belief, society and Song-Jiang Battle Array in southern Taiwan, by using the qualitative methods which include literature analyses and the fieldwork investigations. In the process of research, the origin and development of Song-Jiang Battle Array are emerging step by step, which demonstrates that development and evolvement of Song-Jiang Battle Array are most related to contemporaneous social formations. They influenced the relationship between government and people and also affected the relationship between (...)
  No categories
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  1
  In Situanalysis of the Tensile Deformation Mechanisms in Extruded Mg–1Mn–1Nd.C. J. Boehlert, Z. Chen, A. Chakkedath, I. Gutiérrez-Urrutia, J. Llorca, J. Bohlen, S. Yi, D. Letzig & M. T. Pérez-Prado - 2013 - Philosophical Magazine 93 (6):598-617.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 3.  2
  Concurrent Formation of Two Different Type Precipitation-Free Zones During the Initial Stage of Homogenization.Y. Q. Chen, D. Q. Yi, Y. Jiang, B. Wang & H. Q. Liu - 2013 - Philosophical Magazine 93 (18):2269-2278.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. The Continuity of Self in Collectivism and Individualism.W. P. Banks, K. Y. Yi, A. V. Lumanau & N. Chen - 2000 - Consciousness and Cognition 9 (2):S89 - S89.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. Dang Dai Wen Yi Li Lun Tan Xun Lu: Chen Chuancai Zi Xuan Ji.Chuancai Chen - 2008 - Zhong Yang Guang Bo Dian Shi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Churi Ch'ŏrhak Ŭi Chŏlchŏng Hanju Yi Chin-Sang.Sang-ha Yi - 2008 - Han'guk Kukhak Chinhŭngwŏn.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Hanju Yi Chin-Sang Ŭi Churiron Yŏnʼgu.Sang-ha Yi - 2007 - Kyŏngin Munhwasa.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Hanju Yi Chin-Sang Ŭi Chʻŏrhak Sasang.Hyŏng-sŏng Yi - 2006 - Simsan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9.  61
  The Impact of Spiritual Leadership on Organizational Citizenship Behavior: A Multi-Sample Analysis. [REVIEW]Chin-Yi Chen & Chin-Fang Yang - 2012 - Journal of Business Ethics 105 (1):107-114.
  This study investigates and compares the impact of spiritual leadership on organizational citizenship behavior in finance and retail service industries to determine the possibility of generalizing and applying spiritual leadership to other industries. This study used multi-sample analysis of structural equation modeling. The results show that values, attitudes, and behaviors of leaders have positive effects on meaning/calling and membership of the employees, and further facilitate employees to perform excellent organizational citizenship behaviors, including the altruism of assisting colleagues and the responsible (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   4 citations  
 10. Liezi Shi Wen ; Kao Yi.Yin Jingshun Zhuan, Chen Jingyuan bu yi & Ren Dachun kao yi - unknown - In Dian Qian, Taigong Liu, Yixing Hao, Xiangfeng Song, Guang Zhong, Shixue Su, Yusheng Liang, Yun Cai, Changqi Chen, Jingshun Yin & Dachun Ren (eds.), Zhou Qin Zhu Zi Jiao Zhu Shi Zhong. Beijing Tu Shu Guan Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11.  45
  The Debate on the Yan-Yi Relation in Chinese Philosophy: Reconstruction and Comments.Bo Chen - 2006 - Frontiers of Philosophy in China 1 (4):539-560.
  The debate on the yan-yi relation was carried out by Chinese philosophers collectively, and the principles and methods in the debate still belong to a living tradition of Chinese philosophy. From Yijing (Book of Changes), Lunyu (Analects), Laozi and Zhuangzi to Wang Bi, "yi" which cannot be expressed fully by yan (language), is not only "idea" or "meaning" in the human mind, but is also some kind of ontological existence, which is beyond yan and emblematic symbols, and unspeakable. Thus, the (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Baopozi Nei Pian Jin Zhu Jin Yi.Feilong Chen - 2011 - Taiwan Shang Wu Yin Shu Guan Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Chuan Tong Yu Xian Dai: Ren Wen Zhu Yi de Shi Jie.Lai Chen - 2006 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Chu Zai Jia Feng Zhong de Zhe Xue: Zou Xiang 21 Shi Ji de Makesi Zhu Yi Zhe Xue.Xianda Chen - 2004 - Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Dang Dai Zhongguo Yi Shi Xing Tai de Qi Yuan: Xin Qi Meng Yun Dong Yu "Makesi Zhu Yi Zhongguo Hua" de Sheng Cheng Yu Jing = New Enlightenment and the Original Context of Sinicized Marxism.Yajie Chen - 2009 - Xin Xing Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Jue Ce Zhi Hui Yu Li Shi Bo Yi.Xiangling Chen - 2010 - Guo Fang da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Jian Gou Yu Jie Gou: Wen Yi Xue Mei Xue Lun Gao = Construction and Deconstruction: Reflect on Theory of Literature and Art and Aesthetics.Jun Chen - 2011 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She ;.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Jin Xian Dai Fa Zhe Xue de Liang Ci Zhuan Xing Ji Qi Yi Yi =.Hui Chen - 2009 - Zhongguo Hai Guan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Jiao Yi Xing Fa Xue.Xingliang Chen - 2010 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Ke Ji Yi Hua Yu Ke Xue Fa Zhan Guan: Xian Dai Ke Ji de Kun Jing Yu Chu Lu Yan Jiu.Cuifang Chen - 2007 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Kun Jing Zhong de Zhongguo Xian Dai Xing Yi Shi.Bin Chen - 2005 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Makesi Zhu Yi Zhe Xue Xian Dai Hua Yan Jiu.Guoxin Chen (ed.) - 2007 - Yunnan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Makesi Zhu Yi Yu Ren Dao Zhu Yi =.Shuhui Chen - 2007 - Jilin da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Makesi Zhu Yi Shi Ye Zhong de Ren Quan =.Bo Chen - 2004 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Wen Hua Yu Chuang Xin: Di 6 Jie Dong Ya Ke Ji Yu She Hui (Sts) Guo Ji Hui Yi Lun Wen Ji.Fan Chen & Hongbing Chen (eds.) - 2007 - Dongbei da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Wang Yangming "Wan Wu Yi Ti" Lun: Cong "Shen -- Ti" de Li Chang Kan.Lisheng Chen - 2008 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Xian Qin Shen Mei Yi Shi de Yun Niang.Liqun Chen - 2008 - Zhongshan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Xing Qi Yu Zhuan Yi: Jin Dai Ke Xue Zhong Xin Xian Xiang de Wen Hua Jie Du.Guoyou Chen - 2008 - Hunan Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Xin'an Yi Xue Xue Shu Si Xiang Jing Hua.Xuegong Chen & Xinzhi Wang (eds.) - 2009 - Zhongguo Zhong Yi Yao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Yi Dai Zhe Ren Feng Youlan.Zhan'guo Chen - 2011 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Zhongguo Chuan Tong Lun Li Yu She Hui Zhu Yi Xian Jin Wen Hua.Ying Chen - 2012 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Zi Ran Yan Yi Luo Ji Dao Lun.Xiaoping Chen - 2006 - Zhongshan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Dang Dai Shi Ye Zhong de Makesi Zhu Yi Zhe Xue =.Ping Ren & Zhong Chen (eds.) - 2010 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Makesi Zhu Yi Zheng Zhi Zhe Xue: Chan Shi Yu Chuang Xin = Marxist Political Philosophy: Elaboration and Innovation.Jianying Zhao & Yanqing Chen (eds.) - 2007 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35.  1
  Spinodal Twinning of a Deformed Crystal.Tae Wook Heo, Yi Wang & Long-Qing Chen - 2014 - Philosophical Magazine 94 (9):888-897.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 36.  2
  Relationship of Fertility with Intelligence and Education in Taiwan: A Brief Report.Hsin-yi Chen, Yung-hua Chen, Yung-kun Liao & Hsin-Ping Chen - 2013 - Journal of Biosocial Science 45 (4):567-571.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 37.  5
  Intelligence in Taiwan: Progressive Matrices Means and Sex Differences in Means and Variances for 6- to 17-Year-Olds.Richard Lynn, Hsin-yi Chen & Yung-hua Chen - 2011 - Journal of Biosocial Science 43 (4):469-474.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38.  2
  Investigation on the Influence of the Brand Image of Higher Educational Institutions on Satisfaction and Customer Lifetime Value.Cheng-Cai Wang, Chin-Tsu Chen & Chun-Fu Chen - 2012 - Educational Studies 38 (5):593-608.
  This study aimed to discuss the relationships among the brand image of universities (external variables), university satisfaction (mediating variables) and customer lifetime value (internal variables). The findings can serve as a reference for higher educational institutions in strengthening their advantages and overcoming their shortcomings, as well as for administrative decision-making. A questionnaire survey was conducted on university students in Taiwan, and 470 valid samples were retrieved. The data were analysed with structural equation modelling and multi-group analysis. The results showed that (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39. Crossmodal Statistical Binding of Temporal Information and Stimuli Properties Recalibrates Perception of Visual Apparent Motion.Yi Zhang & Lihan Chen - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40.  1
  Does Gender Influence Managers’ Ethics? A Cross‐Cultural Analysis.Chung‐wen Chen, Kristine Velasquez Tuliao, John B. Cullen & Yi‐Ying Chang - 2016 - Business Ethics: A European Review 25 (4):345-362.
  The relationship between gender and ethics has been extensively researched. However, previous studies have assumed that the gender–ethics association is constant; hence, scholars have seldom investigated factors potentially affecting the gender–ethics association. Thus, using managers as the research target, this study examined the relationship between gender and ethics and analyzed the moderating effect of cultural values on the gender–ethics association. The results showed that, compared with female managers, their male counterparts are more willing to justify business-related unethical behaviors such as (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   6 citations  
 41.  15
  Look Into My Eyes and I Will See You: Unconscious Processing of Human Gaze.Yi-Chia Chen & Su-Ling Yeh - 2012 - Consciousness and Cognition 21 (4):1703-1710.
  This study examines whether human gaze lacking the confounding factor of eye whites can be processed unconsciously and explores the critical aspects for such process. Utilizing the continuous flash suppression paradigm, a schematic face—with direct or averted gaze, and with neutral, fearful or happy expressions—was presented to one eye while dynamic masks rendered it invisible to the other eye. Schematic faces were used to avoid unwanted influence from salient eye whites. Participants’ detection time of anything other than the masks was (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   7 citations  
 42.  19
  When Hearing the Bark Helps to Identify the Dog: Semantically-Congruent Sounds Modulate the Identification of Masked Pictures.Yi-Chuan Chen & Charles Spence - 2010 - Cognition 114 (3):389-404.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   8 citations  
 43.  7
  The Time Course of Anticipatory Constraint Integration.Anuenue Kukona, Shin-Yi Fang, Karen A. Aicher, Helen Chen & James S. Magnuson - 2011 - Cognition 119 (1):23-42.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   7 citations  
 44.  15
  Social Anxiety and Attention Away From Emotional Faces.Warren Mansell, David M. Clark, Anke Ehlers & Yi-Ping Chen - 1999 - Cognition and Emotion 13 (6):673-690.
 45.  20
  Monetary Intelligence and Behavioral Economics: The Enron Effect—Love of Money, Corporate Ethical Values, Corruption Perceptions Index , and Dishonesty Across 31 Geopolitical Entities.Thomas Li-Ping Tang, Toto Sutarso, Mahfooz A. Ansari, Vivien K. G. Lim, Thompson S. H. Teo, Fernando Arias-Galicia, Ilya E. Garber, Randy Ki-Kwan Chiu, Brigitte Charles-Pauvers, Roberto Luna-Arocas, Peter Vlerick, Adebowale Akande, Michael W. Allen, Abdulgawi Salim Al-Zubaidi, Mark G. Borg, Bor-Shiuan Cheng, Rosario Correia, Linzhi Du, Consuelo Garcia de la Torre, Abdul Hamid Safwat Ibrahim, Chin-Kang Jen, Ali Mahdi Kazem, Kilsun Kim, Jian Liang, Eva Malovics, Alice S. Moreira, Richard T. Mpoyi, Anthony Ugochukwu Obiajulu Nnedum, Johnsto E. Osagie, AAhad M. Osman-Gani, Mehmet Ferhat Özbek, Francisco José Costa Pereira, Ruja Pholsward, Horia D. Pitariu, Marko Polic, Elisaveta Gjorgji Sardžoska, Petar Skobic, Allen F. Stembridge, Theresa Li-Na Tang, Caroline Urbain, Martina Trontelj, Luigina Canova, Anna Maria Manganelli, Jingqiu Chen, Ningyu Tang, Bolanle E. Adetoun & Modupe F. Adewuyi - 2018 - Journal of Business Ethics 148 (4):919-937.
  Monetary intelligence theory asserts that individuals apply their money attitude to frame critical concerns in the context and strategically select certain options to achieve financial goals and ultimate happiness. This study explores the dark side of monetary Intelligence and behavioral economics—dishonesty. Dishonesty, a risky prospect, involves cost–benefit analysis of self-interest. We frame good or bad barrels in the environmental context as a proxy of high or low probability of getting caught for dishonesty, respectively. We theorize: The magnitude and intensity of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
 46.  10
  A Multi-Level Investigation of Authentic Leadership as an Antecedent of Helping Behavior.Giles Hirst, Fred Walumbwa, Samuel Aryee, Ivan Butarbutar & Chin Jeffery Hui Chen - 2016 - Journal of Business Ethics 139 (3):485-499.
 47.  9
  Tracking Multiple Statistics: Simultaneous Learning of Object Names and Categories in English and Mandarin Speakers.Chi-Hsin Chen, Lisa Gershkoff-Stowe, Chih-Yi Wu, Hintat Cheung & Chen Yu - 2017 - Cognitive Science 41 (6):1485-1509.
  Two experiments were conducted to examine adult learners' ability to extract multiple statistics in simultaneously presented visual and auditory input. Experiment 1 used a cross-situational learning paradigm to test whether English speakers were able to use co-occurrences to learn word-to-object mappings and concurrently form object categories based on the commonalities across training stimuli. Experiment 2 replicated the first experiment and further examined whether speakers of Mandarin, a language in which final syllables of object names are more predictive of category membership (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 48.  56
  The Moderating Effect of Impression Management on the Organizational Politics–Performance Relationship.Yei-Yi Chen & WenChang Fang - 2008 - Journal of Business Ethics 79 (3):263-277.
  This study investigates the complexities in the relationship between perceptions of organizational politics and performance ratings by examining the moderating effect of impression management on that relationship. Expectancy theory was employed to better understand the moderating effect. We proposed that two kinds of impression management tactics occurred: supervisor-focused and job-focused, respectively. It was hypothesized that increased exercise of impression management would mitigate the negative effects of perceptions of organizational politics and performance ratings. Data were collected from 290 full-time employees of (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   3 citations  
 49.  7
  Monetary Intelligence and Behavioral Economics Across 32 Cultures: Good Apples Enjoy Good Quality of Life in Good Barrels.Thomas Li-Ping Tang, Toto Sutarso, Mahfooz A. Ansari, Vivien Kim Geok Lim, Thompson Sian Hin Teo, Fernando Arias-Galicia, Ilya E. Garber, Randy Ki-Kwan Chiu, Brigitte Charles-Pauvers, Roberto Luna-Arocas, Peter Vlerick, Adebowale Akande, Michael W. Allen, Abdulgawi Salim Al-Zubaidi, Mark G. Borg, Luigina Canova, Bor-Shiuan Cheng, Rosario Correia, Linzhi Du, Consuelo Garcia de la Torre, Abdul Hamid Safwat Ibrahim, Chin-Kang Jen, Ali Mahdi Kazem, Kilsun Kim, Jian Liang, Eva Malovics, Anna Maria Manganelli, Alice S. Moreira, Richard T. Mpoyi, Anthony Ugochukwu Obiajulu Nnedum, Johnsto E. Osagie, AAhad M. Osman-Gani, Mehmet Ferhat Özbek, Francisco José Costa Pereira, Ruja Pholsward, Horia D. Pitariu, Marko Polic, Elisaveta Gjorgji Sardžoska, Petar Skobic, Allen F. Stembridge, Theresa Li-Na Tang, Caroline Urbain, Martina Trontelj, Jingqiu Chen & Ningyu Tang - 2018 - Journal of Business Ethics 148 (4):893-917.
  Monetary Intelligence theory asserts that individuals apply their money attitude to frame critical concerns in the context and strategically select certain options to achieve financial goals and ultimate happiness. This study explores the bright side of Monetary Intelligence and behavioral economics, frames money attitude in the context of pay and life satisfaction, and controls money at the macro-level and micro-level. We theorize: Managers with low love of money motive but high stewardship behavior will have high subjective well-being: pay satisfaction and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 50.  32
  Pirate or Buy? The Moderating Effect of Idolatry.Chia-Chen Wang, Chin-ta Chen, Shu-Chen Yang & Cheng-Kiang Farn - 2009 - Journal of Business Ethics 90 (1):81-93.
  Due to the development of information technology, music piracy has become an escalating problem. This study attempts to employ the theory of planned behavior (TPB) and the social identity theory to investigate the antecedents of downloading pop music illegally from the Internet, the relationship between the intention to illegally download music and the intention to buy music, and the moderating effects of idolatry. Data were collected from 350 teenagers in Northern Taiwan through questionnaire interviews conducted in city centers where teenagers (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
1 — 50 / 1000