Results for 'Chong-Ru He'

1000+ found
Order:
 1.  11
  Development of a Valid Simplified Chinese Version of the Osteoarthritis of Knee and Hip Quality of Life in Patients with Knee or Hip Osteoarthritis.Wei Wang, Chong-Ru He, Wei Zheng, Jia Li & Wei-Dong Xu - 2016 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 22 (1):53-61.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. He Yousen Xian Sheng Xue Shu Lun Wen Ji.Yousen He - 2009 - Guo Li Tai Wan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Shang ce. Ru xue yu si xiang -- xia ce. Qing dai xue shu si chao.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ye Ru Lun Li Bi Jiao Yan Jiu: Minguo Shi Qi Jidu Jiao Yu Ru Jiao Lun Li Si Xiang de Chong Tu Yu Rong He = Yeru Lunli Bijiao Yanjiu.Qingxiang Guo - 2006 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Li Shi Li Xing de Chong Jian.Zhaowu He - 2005 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Mengzi: Ru Jia di Yi Bian Shou.Chunlei He - 2008 - Zhongguo Fa Zhan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Xian Qin Ru Dao Jiu Yi Xin Zhi Lu.Zeheng He - 2004 - Da an Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Dang Dai Jun Ren He Xin Jia Zhi Guan Jiao Yu 21 Jiang.Meng Li, Guangwei Sun & Xiaolong Ru (eds.) - 2008 - Chang Zheng Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Chŏng Mong-Ju: Han'guk Tohak Ŭi Tansŏ Rŭl Yŏlda.Sŏng-sik Chŏng - 2009 - Sŏnggyun'gwan Taehakkyo Ch'ulp'anbu.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Kim Chong-Jik: Chosŏn Tohak Ŭi Punsuryŏng.Sŏng-hŭi Chŏng - 2009 - SŏnggyunʼGwan Taehakkyo Chʻulpʻanbu.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Pŏmbu Kim Chŏng-Sŏl Ŭi P'ungnyu Sasang: Mŏt, Hwa, Myo.Ta-un Chŏng - 2010 - Sŏnin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Sam Ŭl Pakkun Mannam: Sŭsŭng Chŏng Yag-Yong Kwa Cheja Hwang Sang.Min Chŏng - 2011 - Munhak Tongne.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Yŏkchu Kukcho Chŏllyego: Chosŏn Kwa Chungguk Ŭi Chŏllye Nonjaeng E Taehan Chŏng Yag-Yong Ŭi Pip'yŏng.Yag-Yong Chŏng - 2010 - Simsan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Yŏkchu Sok Samgang Haengsilto / Chŏng U-Yŏng, Yi Chŏng-Il, Chŏng Sang-Hun.U. -yŏng Chŏng - 2008 - HanʼGuk Munhwasa.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Da Lu Fu Tai Zhi Shi Fen Zi Yan Jiu: Yan Haiguang Xia Daoping Ji Nian Hui Lun Wen He Ji.Zhuo'en He, Binfeng Zhang & Ming Xia (eds.) - 2011 - Jiu Zhou Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. He Bingsong Xing Fa Xue Wen Ji.Bingsong He - 2011 - Zhongguo Min Zhu Fa Zhi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Hun He de Fa Lü Wen Hua.Qinhua He (ed.) - 2008 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. He Lin Ji.Lin He - 2006 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. He Lin Xuan Ji =.Lin He - 2005 - Jilin Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. He Xin Lun Mei.Xin He - 2010 - Dong Fang Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Zhe Xue Wei du Xia de He Xie She Hui.Junlu He - 2007 - Zhongguo Jing Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Ru Xin Wen Ji =.Xin Ru - 2005 - Shanghai Ci Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. 2100 Ke Ji da Wei Lai: Cong Xian Zai Dao 2100 Nian, Ke Ji Jiang Ru He Gai Bian Wo Men de Sheng Huo.Michio Kaku - 2012 - Shi Bao Wen Hua Chu Ban Qi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Yi Ru He Bi de Hui Zu Zhe Xue Si Xiang.Junping Sun - 2008 - Ningxia Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Jiao Xue Lun Li: Ru He Cheng Wei Yi Wei Cheng Gong Jiao Shi = the Ethics of Teaching: How Do We Become a Succesful Teacher?Minglong Wu - 2009 - Wu Nan Tu Shu Chu Ban Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. He Wai Nei Zhi Dao: Ru Jia Zhe Xue Lun.Zhongying Cheng - 2005 - Kang de Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Rong Ru Guan Yu He Xie Wen Hua Yan Jiu.Yangguo Cheng & Shiyou Zhan (eds.) - 2008 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Zai Ru Lai Fo Zhang Zhong: Zhang Dongsun He Ta de Shi Dai.Qing Dai - 2009 - Xianggang Zhong Wen da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Chong Hui Wang Dao: Ru Jia Yu Shi Jie Zhi Xu.Chunsong Gan - 2012 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Jie Shi de Zhuan Xiang Yu Ru Xue Chong Jian: Yan Li Xue Pai Dui Si Shu de Jie Du.Qinglian Gao - 2011 - Guangdong Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Wei Jin Ru Xue Xin Lun: Yi Wang Su He "Wang Xue" Wei Tao Lun de Zhong Xin.Hong Hao - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Dong Ya Wen Hua Jiao Liu Zhong de Ru Jia Jing Dian Yu Li Nian: Hu Dong, Zhuan Hua Yu Rong He.Junjie Huang - 2010 - Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Er Yuan Dui Li Yu Yin Yang: Shi Jie Guan de Chong Tu Yu Tiao He.Jinqing Ji - 2008 - Taiwan Shang Wu Yin Shu Guan.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Wu Cao Bu Chu Ru Cang Sheng He: Liang Shuming Wan Nian Kou Shu.Shuming Liang - 2010 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Dong Ya Yu He He: Ru Shi Dao de Yi Zhong Quan Shi.Suping Li - 2005 - Bai Hua Zhou Wen Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Li Shi Shang de Kongzi Xing Xiang: Zheng Zhi Yu Wen Hua Yu Jing Xia de Kongzi He Ru Xue.Cunguang Lin - 2004 - Qi Lu Shu She.
 36. Ru Xue Jie Shi Xue: Chong Gou Zhongguo Lun Li Si Xiang Shi = a Hermeneutic Study of Historical Ru-Academia: Reconstructing Chinese Ethical History, Ethical Spirit.Youzheng Li - 2009 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Shang juan. Li shi juan = The volume of historical institutions -- xia juan. Jing shen juan = The volume of ethical spirit.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Fo Jiao Yu Zhongguo Lun Li Wen Hua de Chong Tu Yu Rong He.Lifu Liu - 2009 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Ru Jia Zhe Xue de Dian Fan Chong Gou Yu Quan Shi.Shuxian Liu - 2010 - Wan Juan Lou Tu Shu Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Ru Xue He Xie He Li Xing: Jian Yu Gong Ju He Li Xing, Jiao Wang He Li Xing Bi Jiao.Zirong Lu - 2007 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
 40. Chong Tu Yu Xie Tiao: Ke Xue He Li Xing Xin Lun.Lei Ma - 2006 - Shang Wu Yin Shu Guan.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Ren Yu He: Chong Xin Ren Shi Zhongguo Zhe Xue.Zhong Ma - 2007 - Shanxi Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Gu Dai Chaoxian He Riben de Ru Xue Te Zhi Ji Qi Cheng Yin Bi Jiao Yan Jiu.Changhe Pan - 2005 - Hanʼguk Haksul Chŏngbo.
 43. "He Wei Gui" de Zheng Zhi Lun Li Zhui Qiu: "He" Shi Yu Zhong de Xian Qin Ru Jia Zheng Zhi Lun Li Si Xiang Yan Jiu = Heweigui de Zhengzhi Lunli Zhuiqiu.Weibing Pi - 2007 - Shanghai San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Zhong Shu Yu Li Rang: Ru Jia de He Xie Shi Jie = Zhongshu Yu Lirang.Dagang Shu - 2008 - Sichuan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Chong Su Ru Jia Zhi Dao: Xunzi Si Xiang Zai Kao Cha = Chongsu Rujia Zhidao.Wei Sun - 2010 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Shi Jie Jing Ji Zou Xiang He Fang?: Dian Liang Ru Xue de Ming Deng.Zhen Sun - 2013 - Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. He Er Bu Tong: An le Zhe Ru Xue Dian Ji Ying Yi Yan Jiu = Seeking Harmony with Differences: A Study on Roger Ames' English Translation of Confucian Classics.Xiaoli Tan - 2012 - Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Chong Tu Yu He Xie: Li Zhi Si Xiang Yan Jiu.Junjiang Wang - 2007 - Hua Zhong Ke Ji da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Zhong Gu Shi Qi Ru Shi Dao Zheng He Yan Jiu.Hongjun Wang - 2009 - Tianjin Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Ru Jia de He Xie Li Nian Yu Jian Gou =.Yixia Wei - 2010 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000