Results for 'Ciecierski Tadeusz'

869 found
Order:
 1.  27
  Zamiast wstępu.Tadeusz Ciecierski - 2019 - Studia Semiotyczne 33 (2):5-6.
  Leon Koj napisał w zakończeniu do Problemów semiotyki logicznej, że nie sposób sobie wyobrazić semiotyki w Polsce bez Jerzego Pelca. Można opinię tę rozumieć tak, że Jerzy Pelc wywarł na semiotykę polską wpływ, bez którego to, co w niej najlepsze, nie przybrałoby nigdy formy rozwiniętej, nie ujrzałoby światła dziennego oraz nie znalazłoby odbicia w dydaktyce uniwersyteckiej. Jest to opinia trafna, a rozprawy zawarte w niniejszym – poświęconym Jerzemu Pelcowi – tomie Studiów Semiotycznych są oznakami tego wpływu.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  10
  Utterances, Sub‐Utterances and Token‐Reflexivity.Tadeusz Ciecierski - forthcoming - Theoria.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  62
  The Polish School of Argumentation: A Manifesto.Katarzyna Budzynska, Michal Araszkiewicz, Barbara Bogołȩbska, Piotr Cap, Tadeusz Ciecierski, Kamila Debowska-Kozlowska, Barbara Dunin-Kȩplicz, Marcin Dziubiński, Michał Federowicz, Anna Gomolińska, Andrzej Grabowski, Teresa Hołówka, Łukasz Jochemczyk, Magdalena Kacprzak, Paweł Kawalec, Maciej Kielar, Andrzej Kisielewicz, Marcin Koszowy, Robert Kublikowski, Piotr Kulicki, Anna Kuzio, Piotr Lewiński, Jakub Z. Lichański, Jacek Malinowski, Witold Marciszewski, Edward Nieznański, Janina Pietrzak, Jerzy Pogonowski, Tomasz A. Puczyłowski, Jolanta Rytel, Anna Sawicka, Marcin Selinger, Andrzej Skowron, Joanna Skulska, Marek Smolak, Małgorzata Sokół, Agnieszka Sowińska, Piotr Stalmaszczyk, Tomasz Stawecki, Jarosław Stepaniuk, Alina Strachocka, Wojciech Suchoń, Krzysztof Szymanek, Justyna Tomczyk, Robert Trypuz, Kazimierz Trzȩsicki, Mariusz Urbański, Ewa Wasilewska-Kamińska, Krzysztof A. Wieczorek, Maciej Witek, Urszula Wybraniec-Skardowska, Olena Yaskorska, Maria Załȩska, Konrad Zdanowski & Żure - 2014 - Argumentation 28 (3):267-282.
  Building on our diverse research traditions in the study of reasoning, language and communication, the Polish School of Argumentation integrates various disciplines and institutions across Poland in which scholars are dedicated to understanding the phenomenon of the force of argument. Our primary goal is to craft a methodological programme and establish organisational infrastructure: this is the first key step in facilitating and fostering our research movement, which joins people with a common research focus, complementary skills and an enthusiasm to work (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 4.  35
  Attitudes and Normativity.Tadeusz Ciecierski - 2017 - Axiomathes 27 (3):265-283.
  The paper attempts to pose a problem for theories claiming that intentional attributions are essentially normative. Firstly, I argue that the claim is ambiguous. Secondly, that three possible interpretations of the claim can be distinguished: one that appeals to normative impositions put on agents of intentional states, another that exploits the fact that one can normatively assess the states in question and a further one that locates normativity in the domain of special intentional explanations. Thirdly, it is argued that each (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. The Multiple-Proposition Approach Reconsidered.Tadeusz Ciecierski - 2009 - Logique Et Analyse 52 (208):423-440.
  The paper contains a critical analysis of pluripropositionalism (or: multiple proposition approach), the view defended in recent years by authors such as Eros Corazza, Kepa Korta and John Perry.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6.  22
  Introduction: Individual Concepts in Language and Thought.Tadeusz Ciecierski & Paweł Grabarczyk - 2020 - Topoi 39 (2):349-356.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  94
  A Problem with Structured Propositions.Tadeusz Ciecierski - 2011 - In Piotr Stalmaszczyk (ed.), Philosophical and Formal Approaches to Linguistic Analysis. Ontos-Verlag. pp. 81.
  The paper shows that the paradox of the totality of propositions rest on assumptions characteristic of some theories of structured contents (like Jeffrey King's "new account of structured propositions").
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  39
  A Note on Belief Reports and Context Dependence.Tadeusz Ciecierski - 2017 - Acta Analytica 32 (4):447-464.
  The aim of this paper is to pose a problem for theories that claim that belief reports are context dependent. Firstly, I argue that the claim is committed to verbalism, a theory that derives the context sensitivity of belief reports from the context sensitivity of the psychological verbs used in such reports. Secondly, I argue that verbalism is not an attractive theoretical option because it is in conflict with the non-proto-rigidity of verbs like ‘believe’. Finally, I describe various consequences that (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. O pojęciu sądu logicznego.Tadeusz Ciecierski - 2003 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 48 (4):125-144.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10.  28
  Of Wolves and Philosophers. Interview with Mark Rowlands.Mark Rowlands & Tadeusz Ciecierski - 2012 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 3 (1):123-132.
  There is a problem of representation and an apparatus of representations that was devised to solve this problem. This paper has two purposes. First, it will show why the problem of representation outstrips the apparatus of representations in the sense that the problem survives the demise of the apparatus. Secondly, it will argue that the question of whether cognition does or not involve representations is a poorly defined question, and far too crude to be helpful in understanding the nature of (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  20
  Leibniz o konieczności, możliwości i wolnej woli.Tadeusz Ciecierski - 2003 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 45 (1):135-142.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. Dlaczego Logik Modalny Nie Musi Przejmować Się Argumentem Quine’A?Tadeusz Ciecierski - 2008 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 68.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  1
  Jerzy Pelc: ur. w Warszawie 30 września 1924 r., zm. w Warszawie 2 czerwca 2017 r.Tadeusz Ciecierski - 2017 - Studia Semiotyczne 31 (1):5-18.
  Dnia 2 czerwca zmarł w Warszawie Jerzy Pelc, założyciel oraz wieloletni redaktor „Studiów Semiotycznych”. Przez prawie pół wieku troszczył się On o to, aby na ich łamach ukazywały się wspomnienia pozgonne upamiętniające polskich i zagranicznych uczonych semiotyków. Wspomnienia te albo pisał sam, albo prosił o ich napisanie osoby najlepiej znające dorobek i działalność naukową zmarłego. Jego odejście postawiło nas wszystkich w sytuacji niemożliwej: sam nie może być autorem wspomnienia, a tylko On mógłby kompetentnie napisać kilka słów o swoim ogromnym dorobku (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  20
  O wilkach i filozofach. Wywiad z Markiem Rowlandsem.Tadeusz Ciecierski - 2012 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 3 (1).
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Pragmatyka Roberta Stalnakera.Tadeusz Ciecierski - 2001 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 39 (3):157-174.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Argument Sticha a Przyczynowe Teorie Nazw.Tadeusz Ciecierski & Katarzyna Kuś - 2010 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 75.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Bar-Hillel o semantyce i pragmatyce wyrażeń okazjonalnych.Tadeusz Ciecierski - 2002 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 41 (1):115-132.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Leibniz o konieczności.Tadeusz Ciecierski - 2003 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 45 (1):135-142.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Niby-fakty i niby-mity.Tadeusz Ciecierski - 2009 - Filozofia Nauki 17 (2).
  The paper is a reply to Leopold Hess' article "Proper Names - the Facts and the Myths". It is shown that the author misunderstood the issue of proper names and misconceived main ideas of the new theory of reference. The most important mistakes made by the author are: (i) considering the category of proper names in detachment from linguistic usage ;(ii) wrong reconstruction of the so-called modal argument and the notion of rigid designator; (iii) equivocating between two meanings of "a (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. O hipotezie Bar-Hillela.Tadeusz Ciecierski & Jakub Szymanik - 2004 - Studia Semiotyczne 25:201-212.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. O wskazującym użyciu wyrażeń.Tadeusz Ciecierski - 2005 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 53 (1):153-173.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. The Architecture of Context and Context-Sensitivity.Tadeusz Ciecierski & Pawel Grabarczyk (eds.) - forthcoming - Springer.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. The Architecture of Context Sensitivity.Tadeusz Ciecierski & Paweł Grabarczyk (eds.) - 2020
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. The Architecture of Context Dependence.Tadeusz Ciecierski & Pawel Grabarczyk (eds.) - 2020 - Springer.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Linguistic Criteria of Intentionality.Ciecierski Tadeusz - 2016 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 46 (1):35-58.
  The aim of this paper is to discuss theories that attempt to single out the class of intentional states by appealing to factors that are supposedly criterial for intentional sentences. The papers starts with distinguishing two issues that arise when one thinks about intentional expressions: the Taxonomy Problem and the Fundamental Demarcation Problem. The former concerns the relation between the classes of distinct intentional verbs and distinct intentional states. The latter concerns the question about how to distinguish intentional states and (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Tadeusz ciecierski*. Jakub szymanik.O. Hipotezie Bar-Hillela - 2004 - Studia Semiotyczne 25:201.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  11
  Recent Forms of the Realism Debate (Wspolczesne Postacie Sporu O Realizm).Szubka Tadeusz - 2009 - Kwartalnik Filozoficzny 37 (3):89-107.
 28.  20
  Tadeusz Kotarbiński's Action Theory - Reinterpretive Studies.Piotr Tomasz Makowski - 2017 - New York, USA: Palgrave-Macmillan.
  The book introduces Tadeusz Kotarbiński’s philosophy of action into the mainstream of contemporary action-theoretical debates. Piotr Makowski shows that Kotarbiński–Alfred Tarski’s teacher and one of the most important philosophers of the renowned Lvov-Warsaw school—proposed a groundbreaking, original, and (in at least a few respects) still fresh perspective in action theorizing. The book examines and develops Kotarbiński’s ideas in the context of the most recent discussions in the philosophy of action. The main idea behind Kotarbiński’s action theory—and thus, behind this (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29.  32
  Euphony and Logos: Essays in Honour of Maria Steffen-Batóg and Tadeusz Batóg.Roman Murawski & Jerzy Pogonowski (eds.) - 1997 - Rodopi.
  Contents: Preface. SCIENTIFIC WORKS OF MARIA STEFFEN-BATÓG AND TADEUSZ BATÓG. List of Publications of Maria Steffen-Batóg. List of Publications of Tadeusz Batóg. Jerzy POGONOWSKI: On the Scientific Works of Maria Steffen-Batóg. Jerzy POGONOWSKI: On the Scientific Works of Tadeusz Batóg. W??l??odzimierz LAPIS: How Should Sounds Be Phonemicized? Pawe??l?? NOWAKOWSKI: On Applications of Algorithms for Phonetic Transcription in Linguistic Research. Jerzy POGONOWSKI: Tadeusz Batóg's Phonological Systems. MATHEMATICAL LOGIC. Wojciech BUSZKOWSKI: Incomplete Information Systems and Kleene 3-valued Logic. Maciej (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Nazwy własne a użycie imienne.Mieszko Tałasiewicz - 2009 - Filozofia Nauki 17 (2).
  The editor rounds up the discussion between Tadeusz Ciecierski and Leopold Hess by pointing out that their conclusions are not as opposed as they are trying to show. On the contrary, on some interpretation one may even suggest that both views can convergently approach to some picture of the semantics of proper names. Roughly, the interpretation is that historical form of the debate about proper names has some drawbacks (as Hess points out) that could be mended if shifted (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  5
  Tadeusz Czeżowski’s method of analytical description – historical and systematic study.Maciej Zinkiewicz - 2016 - Philosophical Problems in Science 61:53-103.
  The paper depicts the evolution of the conception of the method of analytical description of Czeżowski, one of the most important figures of the Lvov-Warsaw School of Philosophy. It portrays Czeżowski as an author, whose voice on relation between theory and experience, as well as language and empirical reality, can be still considered important and significant. Generally speaking, Czeżowski distinguishes between two kinds of methods: the inductive ones and the no inductive, i.e. the method of analytic description. The results of (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  28
  The Importance of Tadeusz Kotarbiński’s Metapraxiology for Management Theory.Adam Szpaderski - 2007 - Dialogue and Universalism 17 (1/2):41-70.
  The thesis of this paper is that Tadeusz Kotarbiński’s metapraxiology and the studies by other members of the Polish Praxiological School it inspired, constitute promising material for the development of praxiology as a metatheory for management- and organization-related sciences. The idea of adopting praxiology as a metatheory for the study of management is a well-advanced and long-term research project, whose seven correlated areas I list in the main text. Comparative analyses of subject literature allow the conclusion that the basic (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  25
  Tadeusz Kotarbiński’s United Humanity Concept.Ulrich Schrade - 2007 - Dialogue and Universalism 17 (1/2):21-40.
  The eminent 20th-century Polish philosopher Tadeusz Kotarbiński is the author of a novatory philosophy of combating global suffering. Kotarbiński’s theory states that although humans are by nature rational, and additionally endowed with goodwill, human life nonetheless offers an endless stream of pain and suffering. Some of this suffering results from the essence of the human condition and can not be helped, mostly, however, it is the effect of the meanderings of the human mind and can be eliminated by education. (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  1
  Stanowisko etyczne Tadeusza Kotarbińskiego (Tadeusz Kotarbiński, Studia z zakresu filozofii, etyk i nauk społecznych).Tadeusz Pszczołowski - 1971 - Etyka 9:227-231.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  19
  Tadeusz Kielanowski, Rozmyslania o Przemijaniu. [REVIEW]Tadeusz Kotarbiński - 1977 - Dialectics and Humanism 4 (3):169-170.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  9
  Tadeusz Bilikiewicz’s Background in the Debate with Ludwik Fleck.Artur Koterski - 2016 - Transversal: International Journal for the Historiography of Science 1:31.
  One of the factors that adversely influenced the worldwide reception of Fleck was the rather narrow critical interest that his ideas had aroused in Poland. Apart from a few reviews of his book, only two polemics were published before WWII, and these likewise fell into oblivion. The philosophical views of one of those polemists, Tadeusz Bilikiewicz, shared the same fate. Since an acquaintance with Bilikiewicz’s background would seem to be a necessary condition for a understanding of his controversy with (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  16
  The Independent Ethics of Tadeusz Kotarbiński.Tadeusz Czeżowski & James Leech - 1977 - Dialectics and Humanism 4 (1):47-52.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  11
  Review: Tadeusz Kubinski, On a Method of Constructing Modal Logics. [REVIEW]Tadeusz Czeżowski - 1958 - Journal of Symbolic Logic 23 (3):348-349.
 39.  9
  Kubiński Tadeusz. O Pewnej Metodzie Tworzenia Logik Modalnych . Polish, with English and Russian Summaries. Studia Logica, Vol. 4 , Pp. 213–240. [REVIEW]Tadeusz Czeżowski - 1958 - Journal of Symbolic Logic 23 (3):348-349.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  1
  Was denkt im Individuum?: Kollektivfiguren bei Ludwik Fleck, Tadeusz Bilikiewicz und Ludwig Gumplowicz.Eva Johach - 2014 - NTM Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin 22 (1-2):111-132.
  „What thinks in man, is not he himself, but his social community.“ These words by the early sociologist Ludwig Gumplowicz were quoted several times by Ludwik Fleck and seem to be in complete agreement with his own theory of thought collectives. The assumption that even scientific ideas were not so much generated by the scientist as an autonomous individual but rather by and within the social environment was still considered provocative by Fleck in the 1930s. This article will explore the (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  5
  O nazywaniu przedmiotów – czyli jak Tadeusz Kotarbiński uczy rozumieć Ontologię Stanisława Leśniewskiego.Robert Trypuz - 2014 - Roczniki Filozoficzne 62 (1):37-51.
  ABOUT THE PUTTING NAMES TO OBJECTS, I.E. HOW TADEUSZ KOTARBIjSKI TEACHES UNDERSTAND STANISkAW LE3NIEWSKI’S ONTOLOGY S u m m a r y This article presents an attempt to fund Ontology of Stanis;aw Lemniewski on a simple theory with one primitive relation “being denoted by”. Developed theory shows that to the linguistic model of the Ontology can belong only such general names that in their extensions have at least two objects (references) denoted by individual names.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  6
  Tadeusz Kotarbinski-Reism and Science.I. Tadeusz Kotarbinski - 2001 - In Władysław Krajewski (ed.), Polish Philosophers of Science and Nature in the 20th Century. Rodopi. pp. 3--47.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  5
  Tadeusz Czezowski-Our Knowledge, Though Uncertain, is Probable.I. Tadeusz Czezowski - 2001 - In Władysław Krajewski (ed.), Polish Philosophers of Science and Nature in the 20th Century. Rodopi. pp. 3--65.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  27
  Michael P. Slattery and Tadeusz Gierymski. A Propositions. The Modern Schoolman, Vol. 36 No. 2 , Pp. 91–107.Charles A. Baylis - 1964 - Journal of Symbolic Logic 29 (2):112.
 45. Tadeusz Czezowski, Knowledge, Science and Values-A Program for Scientific Philosophy Reviewed By.Arianna Betti - 2002 - Philosophy in Review 22 (1):22-24.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  26
  Tadeusz Kotarbiński. Wykłady Z Dziejów Logiki . Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw1985, 226 Pp.John Bednarz - 1990 - Journal of Symbolic Logic 55 (3):1322-1324.
 47.  18
  Tadeusz Batóg. A Contribution to Axiomatic Phonology. English, with Polish and Russian Summaries. Studia Logica, Vol. 13 , Pp. 67–80. [REVIEW]S. -Y. Kuroda - 1966 - Journal of Symbolic Logic 31 (2):251.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  3
  Filozofia Analityczna. Koncepcje, Metody, Ograniczenia [Analytic Philosophy. Concepts, Methods, Limitations] by Tadeusz Szubka.Piotr Duchliński - 2010 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 15 (1):235-238.
 49.  16
  Tadeusz Gierymski and Michael P. Slattery. Is the Square Back in Opposition?Philosophical Studies , Vol. 7 , Pp. 123–130. [REVIEW]Charles A. Baylis - 1964 - Journal of Symbolic Logic 29 (2):111-112.
 50.  15
  Jan Salamucha. The Proof ‘Ex Motu’ for the Existence of God: Logical Analysis of St. Thomas' Arguments. English Translation of 4212 by Tadeusz Gierymski and Marian Heitzman. The New Scholasticism, Vol. 32 , Pp. 334–372. [REVIEW]Wilfrid Hodges - 1969 - Journal of Symbolic Logic 34 (4):647.
1 — 50 / 869