Results for 'Czes'

10 found
Order:
 1.  51
  Aristotle's Syllogistic and its Extensions.Czes?aw Lejewski - 1963 - Synthese 15 (1):125 - 154.
 2.  28
  Formalization of Functionally Complete Propositional Calculus with the Functor of Implication as the Only Primitive Term.Czes?aw Lejewski - 1989 - Studia Logica 48 (4):479 - 494.
  The most difficult problem that Leniewski came across in constructing his system of the foundations of mathematics was the problem of defining definitions, as he used to put it. He solved it to his satisfaction only when he had completed the formalization of his protothetic and ontology. By formalization of a deductive system one ought to understand in this context the statement, as precise and unambiguous as possible, of the conditions an expression has to satisfy if it is added to (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  12
  Przedmiotowe logiki fikcji. Czę¶ ć II: Teoria przedmiotów nieistniej±cych T. Parsonsa.Jacek Gurczyński - 2012 - Diametros 34:22-33.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Metoda refleksyjnej równowagi. Czę¶ ć III: Problem niezgody moralnej, relatywizm i niedookre¶ lono¶ ć metody.Artur Szutta - 2013 - Diametros 37:146-168.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Przyczyna i Wyjaśnianie: Studium Z Filozofii i Metodologii Nauk.Pawel Kawalec - 2006 - Wydawnictwo KUL.
  Przedmowa Problematyka związana z zależnościami przyczynowymi, ich modelowaniem i odkrywa¬niem, po długiej nieobecności w filozofii i metodologii nauk, budzi współcześnie duże zainteresowanie. Wiąże się to przede wszystkim z dynamicznym rozwojem, zwłaszcza od lat 1990., technik obli¬czeniowych. Wypracowane w tym czasie sieci bayesowskie uznaje się za matematyczny język przyczynowości. Pozwalają one na daleko idącą auto¬matyzację wnioskowań, co jest także zachętą do podjęcia prób algorytmiza¬cji odkrywania przyczyn. Na potrzeby badań naukowych, które pozwalają na przeprowadzenie eksperymentu z randomizacją, standardowe metody ustalania zależności przyczynowych (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 6.  14
  The Reception of Frege in Poland.Jan Woleński - 2004 - History and Philosophy of Logic 25 (1):37-51.
  This paper examines how the work of Frege was known and received in Poland in the period 1910?1935 (with one exception concerning the later work of Suszko). The main thesis is that Frege's reception in Poland was perhaps faster and deeper than in other countries, except England, due to works of Russell and Jourdain. The works of ?ukasiewicz, Le?niewski and Cze?owski are described.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Creativity and Consciousness: Philosophical and Psychological Dimensions.Jerzy Brzezinski, Santo di Nuovo, Tadeusz Marek & Thomasz Maruszewski (eds.) - 1993 - Rodopi.
  Contents: PART I. PHILOSOPHICAL EXPLANATIONS OF CREATIVITY AND CONSCIOUSNESS. Krystyna ZAMIARA: The psychological approach to creativity. A critical appraisal. Rick L. FRANKLIN: Creativity and depth in understanding. Zdzis??l??awa PIATEK: Creativity of life and F.W. Nietzsche's idea of Superman. Jaromír JANOUSEK: Dialogue and joint activity: A psychological approach. Krystyna ZAMIARA: Some remarks on Piaget's notion of "consciousness" and its importance for the studies of culture. Anna GA??L??DOWA, and Aleksander NELICKI: Attitudes towards values as a factor determining creativity. PART II. THE ROLE (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Karl Jaspers - Philosophy on the Way to "World Philosophy": Philosophie Auf Dem Weg Zur "Weltphilosophie".Leonard H. Ehrlich & Richard Wisser (eds.) - 1999 - Rodopi.
  Contents/Inhalt: Preface. Vorwort. Abbreviations/Siglen. I. JASPERS ON WORLD PHILOSOPHY AND WORLD HISTORY OF PHILOSOPHY/JASPERS ÜBER WELT-PHILOSOPHIE UND WELTGESCHICHTE DER PHILOSOPHIE. Nekrolog von Karl Jaspers selbst verfaßt. Obituary by Karl Jaspers himself. Karl JASPERS: Weltgeschichte der Philosophie - Zweites Buch: Geschichte der Gehalte: Einleitung. Karl JASPERS: World History of Philosophy - Second Volume: History of the Substantive Contents of Philosophic Thought. Introduction. II. INTRODUCTION/EINLEITUNG. Leonard H. EHRLICH: Opening Remarks. Introduction of Jeanne Hersch, Honorary President of the Conference. Jeanne HERSCH: Von der (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  5
  A Theory of Entrepreneurship and Peacebuilding.Jay Joseph & Harry Van Buren Iii - 2020 - Proceedings of the International Association for Business and Society 31:50-63.
  Conflict Zone Entrepreneurs include local businesses operating in conflict settings, which represent the dominant form of employment in poverty-conflict scenarios, often hosting the most vulnerable in society who live on the poverty line. Despite their importance in the peacebuilding equation, little is known about their role in the peacebuilding process, with a variety of ad hoc contributions from assorted fields often assuming peacebuilding links with entrepreneurship, with little empiricism to support these claims. Consolidating prior works, the paper appropriately positions entrepreneurship (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  Czym jest przyjemność? – Czy definicja Henry’ego Sidgwicka jest wciąż aktualna?Katarzyna Lazari-Radek - 2014 - Etyka 49:23-40.
  Utylitarysta hedonista twierdzi, że jego moralnym obowiązkiem jest bezstronne maksymalizowanie przyjemności dla możliwie jak największej liczby istot zdolnych do jej odczuwania. Czym jednak jest owa przyjemność? Henry Sidgwick, filozoficznie najbardziej skrupulatny z hedonistów, definiuje przyjemność jako „pożą dany stan świadomości”. W pierwszej częś ci artykułu przyjrzę się szczegółowo temu, co Sidgwick miał do powiedzenia w kwestii przyjemności. W części drugiej przedstawię niektóre najnowsze wnioski badań empirycznych i zastanowię się, jaki wpływ mogą one mieć na definiowanie przyjemności przez Sidgwicka. Czy pragnienie (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark